Uw notities ordenen

Net als bij papieren notitieblokken of ringbanden kunt u met Microsoft Office OneNote 2007 informatie indelen in notitieblokken die pagina's en secties bevatten. U kunt pagina's, secties en extra notitieblokken toevoegen waar en wanneer u maar wilt en deze net zo gemakkelijk een andere naam geven, verplaatsen of verwijderen.

Een OneNote-notitieblok bestaat meestal uit een of meerdere notitiebloksecties. Binnen iedere sectie bevinden zich individuele pagina's en subpagina's waarop u notities maakt. OneNote is niet beperkt tot één bepaalde huisstijl. U kunt uw notities op elke gewenste manier indelen, en als u het toch anders wilt, hebt u dit in een handomdraai voor elkaar.

Wat wilt u doen?

Werken met pagina's en subpagina's

Werken met secties

Werken met pagina's en subpagina's

In OneNote kunt u op een willekeurige plaats op de pagina notities maken. De verschillende pagina's herkent u aan de gelabelde paginatabbladen langs de rand van het paginavenster, zodat u gewenste pagina's snel kunt weergeven. Dankzij deze paginatabbladen kunt u ook gemakkelijk pagina's op elke gewenste plaats in een notitieblok toevoegen.

Als u subpagina's toevoegt, maakt u groepen verwante pagina's. Elke groep bestaat uit een primaire pagina en zoveel subpagina's als u nodig hebt. Omdat u een groep als geheel kunt selecteren, wordt de uitvoering van paginataken heel eenvoudig (u kunt de hele groep bijvoorbeeld kopiëren, verplaatsen of verzenden als bijlage in een e-mailbericht). De titels van subpagina's zijn een extra middel waarmee u uw informatie kunt ordenen.

Een nieuwe pagina of subpagina maken

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u een nieuwe pagina wilt maken, klikt u op de knop Nieuwe pagina boven de paginatabbladen.

 • Als u een nieuwe subpagina wilt maken, klikt u op de pijl Nieuwe pagina en klikt u vervolgens op Nieuwe subpagina.

  Tip: U kunt ook een nieuwe subpagina maken door met de rechtermuisknop op een paginatabblad en vervolgens op Nieuwe subpagina in het snelmenu te klikken.

Een paginatitel toevoegen of wijzigen

 • Typ een titel in het titelgebied boven aan een pagina. Elke paginatitel verschijnt ook op het bijbehorende paginatabblad. Als u niets in het titelgebied typt, wordt de eerste regel van uw notities automatisch de titel van de pagina.

  Als u de naam van een pagina wilt wijzigen, klikt u op de paginatab van de pagina en typt u een andere titel in het titelgebied.

Een pagina of subpagina verwijderen

 • Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de pagina of subpagina die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

De datum van een pagina wijzigen

 1. Klik op de datum onder de paginatitel en klik vervolgens op het kalenderpictogram dat verschijnt.

 2. Klik in de kalender op de datum die u wilt weergeven op de pagina. Als u de huidige datum wilt instellen, klikt u op Vandaag.

  Opmerking: Deze datum vervangt de oude paginadatum. Bij het zoeken in de notities wordt de nieuwe paginadatum gebruikt.

Een of meer pagina's selecteren

 • Klik op het paginatabblad om de gewenste pagina weer te geven en klik nogmaals op het tabblad om te pagina te selecteren.

 • Als u een paginagroep wilt selecteren, selecteert u de primaire pagina in de groep en dubbelklikt u op het bijbehorende paginatabblad.

 • Als u meerdere pagina's wilt selecteren die geen deel uitmaken van een groep, houdt u CTRL of SHIFT ingedrukt en klikt u op de tabbladen van de te selecteren pagina's.

Bestaande pagina's groeperen

 1. Klik op het tabblad van de pagina die u als primaire pagina wilt instellen en sleep deze naar de bovenkant van de lijst met te groeperen pagina's.

 2. Houd CTRL of SHIFT ingedrukt en klik op de paginatabs van de pagina's die u wilt groeperen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde pagina's en klik op Pagina's groeperen.

Groepering van pagina's opheffen

 • Als u een paginagroep wilt splitsen in afzonderlijke pagina's, klikt u met de rechtermuisknop op het paginatabblad of op een van de subpaginatabbladen, en klikt u op Groepering van pagina's opheffen.

Een pagina of subpagina in een sectie verplaatsen

 1. Klik op het tabblad van de pagina die u wilt verplaatsen en sleep deze naar de gewenste locatie. De nieuwe locatie wordt aangegeven met een driehoekje.

  • Als u meer dan één (sub)pagina wilt selecteren, houdt u CTRL of SHIFT ingedrukt terwijl u klikt op de tabbladen van de pagina's die u wilt verplaatsen.

  • Als u een subpagina naar een nieuwe locatie verplaatst, wordt deze subpagina de primaire pagina. Als u de primaire pagina en bijbehorende subpagina's wilt verplaatsen, selecteert u de primaire pagina en de bijbehorende subpagina's en verplaatst u ze tegelijk.

 2. Sleep het paginatabblad omhoog of omlaag totdat het driehoekje zich op de gewenste locatie bevindt en laat vervolgens de muisknop los.

Een pagina of subpagina verplaatsen naar een andere sectie

 1. Klik op het tabblad van de pagina die u wilt verplaatsen en sleep deze naar het gewenste sectietabblad.

  Tip: U kunt ook als volgt te werk gaan: klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de pagina of subpagina die u wilt verplaatsen, wijs Pagina verplaatsen naar aan in het snelmenu en klik vervolgens op Een andere sectie.

  • Als u meerdere (sub)pagina's wilt selecteren, houdt u CTRL of SHIFT ingedrukt terwijl u klikt op de tabbladen van de pagina's die u wilt verplaatsen.

  • Als u een subpagina naar een nieuwe locatie verplaatst, wordt deze subpagina de primaire pagina. Als u de primaire pagina en bijbehorende subpagina's wilt verplaatsen, selecteert u de primaire pagina en de bijbehorende subpagina's en verplaatst u ze tegelijk.

 2. Klik in het dialoogvenster Pagina's verplaatsen of kopiëren naar op de sectie waarin u de pagina of subpagina wilt plaatsen en klik op Verplaatsen.

Een hyperlink kopiëren en op de huidige pagina plakken

Op elke pagina van uw notitieblok kunt u een hyperlink invoegen waarmee u naar een andere pagina in uw notitieblok kunt gaan. Op deze manier kunt u kruisverwijzingen naar notities invoegen of een inhoudsopgave maken op de eerste pagina van elke sectie in uw notitieblok.

 1. Klik in de zijmarge op het tabblad van de pagina waarnaar de hyperlink moet verwijzen.

 2. Klik op Hyperlink kopiëren naar deze pagina in het snelmenu.
  De hyperlink naar de geselecteerde pagina en de titel van de pagina worden gekopieerd naar het Klembord.

 3. Klik op de gewenste plaats voor de hyperlink op de pagina.

 4. Klik op Plakken in het menu Bewerken.
  Er wordt een hyperlink ingevoegd waarop u kunt klikken om naar de doelpagina te gaan.

  Tip: Als u daarna weer snel wilt terugkeren naar de vorige pagina waarin u op de hyperlink hebt geklikt, klikt u op Vorige op de werkbalk Standaard.

De notities op een pagina herschikken

 • Klik op de bovenrand van het notitievak dat u wilt verplaatsen en sleep het vak naar een nieuwe locatie op de pagina.

  Tips

  • Als u een alinea wilt verplaatsen, verplaatst u de aanwijzer over de selectiegreep voor de alinea totdat de aanwijzer verandert in een pijl met vier punten. Sleep de alinea daarna naar de nieuwe locatie op de pagina. Als de alinea die u verplaatst ingesprongen alinea's bevat, worden de ingesprongen alinea's eveneens verplaatst. Als u alleen de bovenste alinea wilt selecteren, klikt u nogmaals op de selectiegreep van de alinea.

  • Als u notitiecontainers wilt samenvoegen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u de ene notitiecontainer over de andere sleept.

  • Notitievakken en andere elementen worden standaard uitgelijnd op een onzichtbaar raster wanneer u ze over de pagina sleept. Dit maakt het uitlijnen van notitievakken, afbeeldingen en andere elementen op de pagina eenvoudiger. Deze standaardinstelling kunt u overschrijven door ALT ingedrukt te houden terwijl u een notitiecontainer sleept.

Naar boven

Werken met secties

In ringbanden kunt u verschillende secties scheiden door tabbladen die u voorziet van een label. In OneNote worden de secties en mappen van uw notitieblok die momenteel zijn geopend voorgesteld door tabbladen bovenaan in het documentvenster. Elke sectie van het notitieblok is opgeslagen in een afzonderlijk ONE-bestand in de map OneNote-notitieblok, die is opgeslagen in de standaardmap voor documenten op uw computer.

Een sectie maken

 1. Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik op Sectie.

  Tip: U kunt ook een nieuwe sectie maken door met de rechtermuisknop op een bestaand sectietabblad en vervolgens in het snelmenu op Nieuwe sectie te klikken.

 2. Typ een titel in het geselecteerde sectietabblad en druk op ENTER.

Een sectie openen

 1. Wijs Openen aan in het menu Bestand en klik op Sectie.

 2. Zoek in het dialoogvenster Bestand openen het sectiebestand dat u wilt openen en klik op Openen.

Een sectie verplaatsen

Aangezien notitieblokken na verloop van tijd flink groter kunnen worden, kan het nodig zijn de toegevoegde sectietabbladen opnieuw te ordenen.

Ga als volgt te werk om een sectietabblad snel naar een andere locatie in het huidige notitieblok te verplaatsen:

 • Klik op een sectietabblad aan de bovenkant van de huidige pagina en sleep deze naar links of rechts. De nieuwe locatie wordt aangegeven met een driehoekje.

 • Klik boven aan de balk Navigatie in de linkermarge op de knop Navigatiebalk uitvouwen (dubbele pijl) om de secties in de geopende notitieblokken weer te geven. Sleep vervolgens een willekeurig sectietabblad naar boven of beneden naar de gewenste locatie. Terwijl u een sectie sleept, wordt de nieuwe locatie met een horizontale lijn aangegeven.

Ga als volgt te werk om een sectie uit het huidige notitieblok te verplaatsen naar een map of een ander notitieblok:

 1. Klik bovenaan op de huidige pagina met de rechtermuisknop op het tabblad van de sectie die u wilt verplaatsen en klik vervolgens op Verplaatsen in het snelmenu.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Sectie verplaatsen naar:

  • Als u de huidige sectie vóór een bepaald sectietabblad wilt plaatsen, klikt u op de doelsectietabblad in de lijst en klikt u vervolgens op Verplaatsen voor.

  • Als u de huidige sectie achter een bepaald sectietabblad wilt plaatsen, klikt u op het doelsectietabblad in de lijst en klikt u vervolgens op Verplaatsen na.

  • Als u de huidige sectie wilt verplaatsen naar een sectiegroep of een notitieblok zonder bestaande secties, klikt u op de doelsectiegroep of het doelnotitieblok in de lijst en klikt u vervolgens op Verplaatsen naar.

   Tip: Als u een nieuwe sectiegroep wilt maken, selecteert u een locatie in de lijst en klikt u op Nieuwe sectiegroep maken voordat u de huidige sectie verplaatst.

De naam van een sectie wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de sectie waarvan u de naam wilt wijzigen en klik op Naam wijzigen in het snelmenu.

 2. Typ een naam voor de sectie en druk op ENTER.

Een sectie verwijderen

 • Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de sectie die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen in het snelmenu.

Een hyperlink kopiëren en in de huidige sectie plakken

Op elke pagina van uw notitieblok kunt u een hyperlink invoegen waarmee u naar een andere sectie in uw notitieblok kunt gaan. Op deze manier kunt u kruisverwijzingen naar notities invoegen of een inhoudsopgave maken op de eerste pagina van elke sectie in uw notitieblok.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de sectie waarnaar de hyperlink moet verwijzen.

 2. Klik op Hyperlink kopiëren naar deze pagina in het snelmenu.
  De hyperlink naar de geselecteerde pagina en de titel van de pagina worden gekopieerd naar het Klembord.

 3. Klik op de gewenste plaats voor de hyperlink op de pagina.

 4. Klik op Plakken in het menu Bewerken.
  Er wordt een hyperlink ingevoegd waarop u kunt klikken om naar de doelsectie te gaan.

  Tip: Als u daarna weer snel wilt terugkeren naar de vorige pagina waarin u op de hyperlink hebt geklikt, klikt u op Vorige op de werkbalk Standaard.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×