Uw nieuwe database gemaakt op basis van een sjabloon wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Elke sjabloon die deel uitmaakt van TE102750819 is een toepassing voltooid bijhouden met vooraf gedefinieerde tabellen, formulieren, rapporten, query's, macro's en relaties. Deze sjablonen zijn ontworpen om u te worden direct handig kant-en-het-klare, zodat u een nieuwe database die is gebaseerd op een sjabloon en get bedrijf te snel kunt maken. Er mogelijk zijn echter situaties waarin u wilt om uw nieuwe database te wijzigen, bijvoorbeeld wilt toevoegen of de naam van een veld wijzigen of een rapport wijzigen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de meest voorkomende aanpassingen die u mogelijk wilt toepassen op een database die is gemaakt van een sjabloon uitvoert. Zie de koppelingen naar artikelen voor meer gedetailleerde informatie over specifieke gebieden.

Wat wilt u doen?

Informatie over de basisbeginselen van tabellen en velden

Een nieuw veld invoegen, toevoegen of maken in een tabel

Een veld uit een tabel verwijderen

De naam van een veld of de tabel wijzigen

Velden toevoegen aan formulieren of rapporten

Een veld waarin documenten, bestanden of afbeeldingen toevoegen

Wijzigen hoe een veld wordt weergegeven

Informatie over de basisbeginselen van tabellen en velden

Wanneer u een database maakt, slaat u uw gegevens in tabellen, lijsten van rijen en kolommen op basis van onderwerp. De artikelen voor informatie die u bijhouden in de velden wilt (kolommen) worden opgeslagen. In een tabel contactpersonen kunt maken u bijvoorbeeld velden voor achternaam, voornaam, telefoonnummer en adres. U kunt velden maken voor productnaam, Product-ID en prijs voor een producttabel.

Het is belangrijk dat u de velden zorgvuldig kiezen. Het is bijvoorbeeld gewoonlijk een goed idee om een veld voor het opslaan van een berekende waarde te maken. U kunt de waarde berekend wanneer dat nodig is voor TE102750819 hebben in de meeste gevallen. Als u velden kiest, kunt u gegevens wilt opslaan in de kleinste nuttige delen. In plaats van een volledige naam in één veld, bijvoorbeeld de namen van de eerste en laatste afzonderlijk opslaan. In het algemeen wordt als u wilt rapporteren, sorteren, zoeken of een berekening uitgevoerd op een item van gegevens, plaatst u deze in een veld door zelf.

Zie het Engelstalige artikel Database design basics (Beginselen van databaseontwerp) voor meer informatie over het ontwerpen van een database en het kiezen van velden.

Een veld heeft bepaalde definiëren kenmerken. Elk veld heeft bijvoorbeeld een unieke naam het veld in een tabel. Een veld, heeft ook een gegevenstype dat is gekozen op basis van de gegevens wilt opslaan. Het gegevenstype bepaalt de waarden die kunnen worden opgeslagen en de bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd in deze waarden ook over hoeveel opslagruimte gezet voor elke waarde. Elk veld heeft ook een gekoppelde groep van instellingen voor eigenschappen waarmee het uiterlijk of gedrag kenmerken van het veld naam. Stel de eigenschap notatie van een veld weergave-indeling definieert, dat wil zeggen, hoe deze moet worden weergegeven wanneer weergegeven.

Een nieuw veld invoegen, toevoegen of maken in een tabel

U kunt eenvoudig een veld toevoegen aan een tabel in de gegevensbladweergave. U kunt echter ook een veld toevoegen aan een tabel in de ontwerpweergave. In de gegevensbladweergave, kunt u het veld toevoegen door te typen sommige gegevens in de cel onder de kolomkop Klik om toe te voegen . U kunt ook een veld zo in de ontwerpweergave van een tabel toevoegen.

Meer informatie over het toevoegen van een veld aan een tabel in de gegevensbladweergave, Zie het artikel toevoegen of verwijderen van een kolom in een gegevensblad.

Zie het artikel een tabel maken en toevoegen van veldenvoor meer informatie over het toevoegen van een veld aan een tabel in de ontwerpweergave.

Opmerking: Wanneer u een nieuw veld aan een tabel toevoegen, wordt het veld niet automatisch toegevoegd aan uw bestaande formulieren en rapporten. U moet het veld handmatig toevoegen aan deze formulieren en rapporten in om deze in deze moet worden weergegeven.

Een veld uit een tabel verwijderen

Indien mogelijk, dient u geen verwijderen van een veld uit een database die is gegenereerd vanaf een van de meegeleverde sjablonen, is de kans groot dat het veld werkzaam is in andere databaseobjecten, zoals formulieren en rapporten. Dus verwijderen van het veld maakt gevolgen wanneer u probeert te gebruiken van de andere databaseobjecten die het veld met meerdere — de databaseobjecten werkt niet zoals verwacht. U moet alle verwijzingen naar het veld uit alle objecten die gebruikmaken van deze in volgorde voor die andere objecten goed verwijderen.

Wanneer u besluit dat moet u een veld verwijderen uit een database die is gegenereerd op basis van een sjabloon, kunt u dit doen in de gegevensbladweergave of ontwerpweergave. Houd er rekening mee dat als andere databaseobjecten verwijzen naar de verwijderde veld, wijzigt u deze objecten om de verwijzing te verwijderen. Bijvoorbeeld als een rapport bevat een besturingselement dat is gekoppeld aan het verwijderde veld en u het rapport uitvoeren, een foutbericht wordt weergegeven, omdat de toegang tot de gegevens voor het veld niet vinden.

Wanneer u een veld verwijdert, verwijderen u permanent alle gegevens die zijn opgeslagen in dat veld. Daarom moet u voorzichtig bij het verwijderen van velden en moet u een back-up van uw database maken voordat u het veld verwijderen.

Voordat u een veld verwijderen kunt, moet u ervoor zorgen dat geen deel van een tabelrelatie uitmaakt. Als u probeert te verwijderen van een veld waarvoor relaties bestaan, Access wordt u gewaarschuwd dat moet u eerst de relaties verwijderen.

Zie het artikel maken, bewerken of verwijderen van een relatievoor stapsgewijze instructies voor het verwijderen van een tabelrelatie.

Zie het artikel een veld verwijderenvoor stapsgewijze instructies voor het verwijderen van velden uit tabellen.

De naam van een veld of de tabel wijzigen

Indien mogelijk moet u niet de naam van een veld of de tabel in een database die is gegenereerd vanuit een van de meegeleverde sjablonen wijzigen, is de kans groot dat het veld of de tabel werkzaam is in andere databaseobjecten, zoals formulieren en rapporten. Dus, de naam van het veld of de tabel wijzigen kunt maken gevolgen wanneer u probeert te gebruiken van de andere databaseobjecten het veld of de tabel. De andere objecten werkt mogelijk niet zoals verwacht als de oude naam nog steeds verwijzen. Voor de andere objecten op correct werkt, moet de naam van de oude worden gewijzigd in de nieuwe naam. Als het selectievakje naamcorrectie is geselecteerd in de categorie Huidige Database in het dialoogvenster Opties voor Access , wordt veel van dit werk u automatisch uitgevoerd.

Mogelijk wilt u de tekst die wordt weergegeven in de kop van een kolom in de gegevensbladweergave wijzigen. U kunt dit doen zonder dat u moet de naam van het veld wijzigen. Als u wilt wijzigen van alleen de tekst in de kolomkop en u niet wilt dat het veld te wijzigen, raadpleegt u de sectie die de tekst die wordt weergegeven in de kop van een kolom wijzigen.

Als nodig is, kunt u de naam van een tabel in het navigatiedeelvenster wijzigen of de naam van een veld in de gegevensbladweergave of ontwerpweergave wijzigen. Voordat u dit doet, moet u overwegen inschakelen wanneer u de optie Automatische Naamcorrectie , als dit nog niet is ingeschakeld.

De optie Automatische naamcorrectie inschakelen

Wanneer u de naam van een database-object, zoals een veld, tabel, formulier of rapport, wilt u meestal de naam wijzigen in de hele database worden doorgegeven. Objecten die verwijzen naar de naam van de oude werkt anders niet zoals verwacht. TE102750819 biedt de functie Automatische naamcorrectie, waarmee de naamwijzigingen doorvoeren. Automatische naamcorrectie is standaard ingeschakeld voor alle nieuwe databases in TE102750819. Als dit is uitgeschakeld, kunt u de volgende handelingen uit om in te schakelen dit doen.

De optie Automatische naamcorrectie inschakelen

 1. Klik op Bestand > Opties

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access , in het linkerdeelvenster op Huidige Database.

 3. Schakel het selectievakje informatie bijhouden over automatische naamcorrectie onder Opties voor automatische naamcorrectieen selecteer vervolgens het selectievakje naamcorrectie .

 4. Als u bewaren van een tabel die de wijzigingen die wordt uitgevoerd door Automatische naamcorrectie wilt, selecteert u het selectievakje logboek van automatische naamcorrectie .

 5. Klik op OK.

 6. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

Opmerking: De functie Automatische naamcorrectie is niet hetzelfde als de functie AutoCorrectie. De functie Automatische naamcorrectie corrigeert verwijzingen tussen objecten. De functie AutoCorrectie corrigeert vaak verkeerd gespelde woorden of woordgroepen.

De naam van een veld in de gegevensbladweergave wijzigen

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waarin u wilt wijzigen van het veld.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 2. Met de rechtermuisknop op de kolomkop voor het veld dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Veld Naam in het snelmenu.

 3. Typ de nieuwe naam voor het veld en druk op ENTER.

De naam van een veld in de ontwerpweergave wijzigen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarin u wilt wijzigen van het veld en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  De tabel wordt geopend in de ontwerpweergave.

 2. Klik op de cel in de kolom Veldnaam van het veld dat u wilt wijzigen.

  Tip: Als u wilt selecteren de naam van het hele veld, wijst u totdat de aanwijzer verandert in een pijl links van het eerste teken in de naam en klik vervolgens op.

 3. De tekst om de naam van het veld te bewerken.

 4. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

De naam van een tabel wijzigen

U kunt de naam van een tabel en de meeste andere databaseobjecten rechtstreeks vanuit het navigatiedeelvenster wijzigen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik op naam wijzigen in het snelmenu.

  Opmerking: U moet sluit alle geopende objecten die verwijzen naar de tabel voordat u deze kunt wijzigen.

 2. Typ de nieuwe naam en druk op ENTER.

 3. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

De tekst die wordt weergegeven in de kop van een kolom wijzigen

Een bijschrift is een titel of kop die u aan een veld toewijzen kunt door in te stellen van de eigenschap Bijschrift van het veld. Het bijschrift is niet afhankelijk van de veldnaam, elk veld heeft een veldnaam en kunt tevens een bijschrift. U kunt bijvoorbeeld de veldnaam in om te worden één woord zonder spaties. Vervolgens kunt u de eigenschap Bijschrift maken, een veldnaam die spaties bevat. Het bijschrift in plaats van de naam van het veld wordt weergegeven in de gegevensbladweergave en in labels en koppen in query's, formulieren en rapporten.

Als u geen tekst voor de eigenschap Bijschrift opgeeft, wordt standaard de veldnaam gebruikt.

Als u wijzigen van de naam die wordt weergegeven in de kop voor een kolom in de gegevensbladweergave wilt, kunt u dit doen zonder te wijzigen van naam van het veld door in te stellen van de eigenschap Bijschrift van het veld. Ga als volgt te werk als u wilt wijzigen van de eigenschap Bijschrift van een veld:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarin u wilt wijzigen van het bijschrift en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  De tabel wordt geopend in de ontwerpweergave.

 2. Klik op de cel in de kolom Veldnaam voor het veld waarvan Bijschrift eigenschap die u wilt instellen.

 3. Klik in de sectie onder onder Veldeigenschappenop het tabblad Algemeen , klikt u op Bijschrift.

 4. Typ een nieuw bijschrift voor het veld.

 5. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

De volgende keer dat u de tabel in de gegevensbladweergave opent, wordt het bijschrift in plaats van de naam van het veld weergegeven in de kolomkop.

Naar boven

Velden toevoegen aan formulieren of rapporten

Wanneer u een database die u op basis van een sjabloon maakt, wordt uw database een aantal ingebouwde, vooraf ontworpen formulieren en rapporten die u met onmiddellijk werken kunt bevatten. U kunt vinden, echter dat u wilt een extra veld toevoegen aan een formulier of rapport. Wanneer u een veld aan een formulier of rapport toevoegen, maakt u een zogenaamd een besturingselement.

Besturingselementen zijn objecten waarmee gegevens worden weergegeven, acties worden uitgevoerd en waarmee u gegevens kunt bekijken en bewerken die de gebruikersinterface verbeteren, zoals labels en afbeeldingen. Besturingselementen kunnen worden afhankelijke, niet-afhankelijk en berekend.

Zie het artikel Inleiding tot besturingselementenvoor een volledige lijst van de verschillende typen besturingselementen die u in formulieren en rapporten gebruiken kunt.

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport in de indelingsweergave

Nadat u een formulier of rapport hebt gemaakt, kunt u eenvoudig het ontwerp verfijnen door te werken in de indelingsweergave. Met behulp van de werkelijke live gegevens als uw gids, kunt u de veldbreedte aanpassen en rangschikking van de velden. U kunt nieuwe velden op het formulier of rapport plaatsen en stel de eigenschappen voor het formulier of rapport en hun besturingselementen.

Als u wilt overschakelen naar de weergave van de indeling, in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport en klik vervolgens op Indelingsweergave in het snelmenu. U kunt ook kunt u de knop Weergave-indeling op de statusbalk van Access, of u kunt met de rechtermuisknop op het documenttabblad voor het formulier of rapport en klik vervolgens op Indelingsweergave in het snelmenu.

Open het eigenschappenvenster

 • Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Extra op Eigenschappenvenster.

  Sneltoets Druk op F4.

U kunt het deelvenster Lijst met velden velden uit de onderliggende tabel of query toevoegen aan het ontwerp van uw. Als u wilt weergeven van het deelvenster Lijst met velden op het tabblad Opmaak in de groep besturingselementen , klikt u op Bestaande velden toevoegen. U kunt velden vervolgens rechtstreeks vanuit het deelvenster Lijst met velden slepen naar uw ontwerp.

Het deelvenster lijst met velden weergeven

 • Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Bestaande velden toevoegen.

Een veld uit het deelvenster lijst met velden toevoegen

 • Als u wilt toevoegen van één veld, sleep het veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar de sectie waarin u wilt weergeven in het formulier of rapport.

 • Als u meerdere velden tegelijk wilt toevoegen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de velden die u wilt toevoegen. Sleep de geselecteerde velden naar het formulier of rapport.

Wanneer u de velden in een sectie plaatst, wordt gemaakt van een afhankelijke tekstvakbesturingselement voor elk veld en automatisch een labelbesturingselement naast elk veld geplaatst.

Zie de artikelen een veld aan een formulier of rapport toevoegen, een formulier in Access makenen een eenvoudig rapport makenvoor meer informatie over formulieren en rapporten.

Een veld waarin documenten, bestanden of afbeeldingen toevoegen

U kunt TE102750819 gebruiken voor het toevoegen van een veld met het gegevenstype bijlage voor de opslag van een of meer documenten, bestanden of afbeeldingen. U kunt een bijlageveld verschillende bestanden opslaan in één veld. U kunt zelfs meer dan één type bestand opslaan in dat veld. In een database indiensttreding candidate, kunt u bijvoorbeeld een of meer cv's, plus een foto toevoegen aan de record voor elke contactpersoon.

Een bijlageveld toevoegen aan een tabel

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarin u het veld toe te voegen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  De tabel wordt geopend in de ontwerpweergave.

 2. Klik op de eerste lege rij in de kolom Veldnaam en typ een naam voor het nieuwe veld.

 3. Klik op de aangrenzende cel in de kolom Gegevenstype en selecteer vervolgens de bijlage in de lijst.

 4. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

  Een bericht met de mededeling dat u niet de wijzigingen ongedaan maken dat nadat u hebt opgeslagen in de tabel kan worden weergegeven in Access. Dit betekent dat u het veld niet naar een ander gegevenstype converteren, maar u kunt het veld verwijderen als u denkt dat u een fout hebt aangebracht.

 5. Klik op Ja om de wijziging te bevestigen.

Nadat u het veld bijlage hebt toegevoegd aan de tabel, kunt u het dialoogvenster bijlagen documenten, bestanden of afbeeldingen toevoegen aan een record.

Een bijlage toevoegen aan een veld

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waaraan u wilt toevoegen van de bijlage.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 2. Dubbelklik op het bijlageveld in de tabel.

  Het dialoogvenster Bijlagen wordt geopend.

 3. Klik op Toevoegen.

  Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

 4. Gebruik de lijst Zoeken in om te bladeren naar het bestand of de bestanden die u wilt toevoegen aan de record, selecteer het bestand of de bestanden en klik vervolgens op openen.

  Houd er rekening mee dat u meerdere bestanden van alle ondersteunde gegevenstypen kunt selecteren.

 5. Klik in het dialoogvenster Bijlagen op OK om de bestanden aan de tabel toe te voegen.

  Access worden de bestanden toegevoegd aan het veld en wordt het nummer dat de bijlagen wordt aangegeven verhoogd.

 6. Herhaal deze stappen desgewenst om bestanden toe te voegen aan het huidige veld of aan andere velden in de tabel.

Zie het artikel bestanden toevoegen en afbeeldingen aan records in uw databasevoor meer informatie over bijlagevelden.

Naar boven

Wijzigen hoe een veld wordt weergegeven

U kunt aanpassen hoe een veld wordt weergegeven wanneer deze wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld notaties voor gebruik in uw database, zoals in formulieren en rapporten, of wanneer een tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave instellen. Een weergave-indeling stelt instellen u de eigenschap notatie van een veld. De eigenschap notatie van het veld wordt vervolgens automatisch overgenomen door de nieuwe formulieren en rapporten die u maakt.

Gegevensblad met geopend subgegevensblad in de gegevensbladweergave

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waarin het veld waarvan opmaak die u wilt instellen.
  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op het veld waarvan weergave-indeling die u wilt instellen.

 3. Klik op het tabblad velden in de groep Opmaak op de pijl in de vervolgkeuzelijst naast Opmaaken kies een opmaak.

  Het veld wordt weergegeven met de nieuwe weergave-indeling.

Gegevensblad met geopend subgegevensblad in de ontwerpweergave

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarin het veld waarvan weergave-indeling die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  De tabel wordt geopend in de ontwerpweergave.

 2. Klik op het veld waarvan weergave-indeling die u wilt instellen.

 3. Klik onder Veldeigenschappen, klik op het tabblad Algemeen op het vak Opmaak .

 4. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer een weergave-indeling.

 5. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×