Office
Aanmelden

Uw netwerk upgraden naar een zelfstandig Yammer Enterprise-abonnement

OPMERKING: Dit onderwerp is van toepassing op klanten die gebruikmaken van Office 365 Government.

Yammer Basic is een zakelijke service voor sociaal netwerken waarmee werknemers verbinding met elkaar kunnen maken, bestanden kunnen delen en kunnen samenwerken. Het is een gratis service die bedrijven en werknemers een privénetwerk biedt waarmee ze berichten kunnen posten, bestanden kunnen uploaden, berichten leuk kunnen vinden, bepaalde personen kunnen volgen, berichten kunnen markeren, kunnen zoeken, enzovoort. Als een bedrijf zich voor de Yammer Basic-service registreert, kan een werknemer van dat bedrijf met een geldig zakelijk e-mailadres deelnemen aan het Yammer-netwerk. Yammer Basic is inbegrepen in Office 365.

Klanten van Office 365 die in aanmerking komen en meer uitgebreide controle willen hebben over het uiterlijk, het beheer van inhoud en lidmaatschappen, of de beveiliging van het Yammer-netwerk, kunnen een upgrade naar Yammer Enterprise uitvoeren. Yammer Enterprise bevat alle functies van Yammer Basic maar bevat daarnaast functies voor het toepassen van een huisstijl, beveiliging en administratieve functies waarmee het privénetwerk kan worden aangepast en beveiligd. De functies zijn onder andere:

 • De optie voor het maken van een aangepast ontwerp, zodat u het netwerk de huisstijl van het bedrijf kunt meegeven

 • Geavanceerde configuratie-instellingen waarmee een algemeen beheermodel voor gebruikers en content management worden geboden

 • Besturingselementen voor degelijke beveiliging waarmee u de toegang en beveiliging van het netwerk kunt beheren

 • De mogelijkheid om netwerkgegevens te exporteren voor rapportage, bewaring en analyse

Een upgrade uitvoeren

Ga als volgt te werk om Yammer Enterprise te activeren via de Office 365-beheerportal:

 1. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 2. Klik onder de bijbehorende services op Ja, activeer Yammer Enterprise voor mijn netwerk.

 3. Volg de stappen in de wizard.

De globale beheerders van Office 365 worden na de activering beheerders in het bijbehorende Yammer-netwerk en kunnen Yammer aanpassen en beheren. Houd er rekening mee dat beheerders van Yammer een domein moeten hebben dat overeenkomt met het Yammer-netwerk. Zo kunnen in het netwerk contoso.com alleen globale beheerders van Office 365 met een e-mailadres dat eindigt op @contoso.com beheerder van Yammer worden. Bovendien mogen e-mailadressen met een Yammer-beheerdersaccount niet de termen 'beheerder’, 'ondersteuning' of ‘gebruiker' bevatten.

Zie Yammer-abonnementen en prijzen voor meer informatie over de upgrade naar Yammer Enterprise. Zie de Yammer-activeringshandleiding voor gedetailleerde instructies over het activeringsproces.

De upgradestrategie voor Yammer Enterprise bepalen

De Yammer-service bevat een privénetwerk of verzameling privénetwerken die op e-maildomein zijn georganiseerd. Voor elk uniek e-maildomein in uw organisatie wordt een netwerk gemaakt, zodat gebruikers bij aanmelden worden doorgestuurd naar het Yammer-netwerk dat overeenkomt met hun e-mailadres. Bijvoorbeeld: arnaud@contoso.com zou in het contoso.com-netwerk liggen.

Sommige organisaties hebben slechts één e-maildomein voor alle gebruikers. Grote organisaties hebben vaak meerdere domeinen op basis van het bedrijfsonderdeel of de landinstelling (bijvoorbeeld contosoeurope.com, contosoasia.com, enzovoort). Als u meerdere domeinen hebt, moet u uw strategie voor het bijwerken van het Yammer-netwerk bepalen.

Als u de upgradestrategie definieert, bepaalt u welk bestaand Yammer-netwerk u moet upgraden, of u een nieuw netwerk moet maken en hoe secundaire netwerken worden geïntegreerd in uw visie voor sociaal netwerken. Op basis van de manier waarop u netwerken upgradet en combineert, wordt bepaald in welke mate gebruikers kunnen samenwerken, vooral als medewerkers over verschillende bedrijfsonderdelen, dochterondernemingen en regio’s zijn verdeeld. Het belangrijkste is om te bepalen of het eindproduct één centraal Yammer-netwerk moet zijn dat toegankelijk is voor de meeste gebruikers in uw organisatie of meerdere netwerken die op e-maildomein zijn onderverdeeld.

Eén bestaand netwerk upgraden of een nieuw netwerk maken

De aanbevolen werkwijze is één centraal Yammer-netwerk te maken of te upgraden, omdat hiermee de samenwerking tussen alle medewerkers wordt bevorderd en gebruikers van andere domeinen als gast kunnen worden uitgenodigd voor het hoofddomein. Met één netwerk is ook centraal beheer mogelijk, waardoor consistentie wordt gegarandeerd bij de implementatie en het beheer van beleid, het implementeren van functies, gepland onderhoud, enzovoort. Eén netwerk is zinvol als alle werknemers zich op één locatie bevinden, of als werknemers verspreid zijn maar wel een gemeenschappelijk e-mailadres delen.

Wanneer u kiest voor het upgraden van één netwerk, wilt u het e-maildomein kunnen kiezen waartoe de meeste gebruikers toegang hebben (meestal de hoofdalias van het e-mailadres van de organisatie), of het netwerk met de meeste gegevens, zodat u waardevolle inhoud kunt behouden. U behoudt de bij het netwerk bijbehorende inhoud en gebruikers als u een upgrade uitvoert voor een bestaand Yammer-netwerk.

De meeste organisaties hebben één hoofddomein voor de e-mailadressen van de werknemers, dus het upgraden of maken van één netwerk is de populairste aanpak.

Upgraden van meerdere netwerken

Als u meerdere Yammer-netwerken hebt, raden we u aan de kleinere netwerken in het primaire netwerk van uw organisatie samen te voegen door een netwerkmigratie uit te voeren (zie Netwerkmigratie: meerdere Yammer-netwerken samenvoegen). Het samenvoegen van netwerken heeft de volgende voordelen:

 • Lagere kosten voor Yammer-beheer:    na het samenvoegen kunt u één Yammer-service beheren in plaats van afzonderlijke Yammer-netwerken.

 • Informatiesilo's in uw organisatie beperken:    als er een geconsolideerde Yammer-service is die wordt gedeeld door alle gebruikers, kunnen zij verbinding maken en werken met iedereen in uw organisatie.

 • Gebruikers van Office 365 toestaan zich eenvoudig aan te melden bij Yammer:    gebruikers kunnen zich met hun Office 365-referenties aanmelden bij Yammer en hebben er eenvoudig toegang toe vanuit het startprogramma voor Office 365. Zie Office 365-aanmelding voor Yammer.

 • De Yammer-service naadloos beheren vanuit Office 365:    na het samenvoegen, is het beheren van de Yammer-service een stuk eenvoudiger geworden. U kunt bijvoorbeeld een oplossing voor eenmalige aanmelding hebben als u Office 365-identiteit afdwingt voor Yammer-gebruikers. En u kunt gebruikers en beheerders centraal vanuit Office 365 beheren als u Yammer-gebruikers hun hele levenscyclus vanuit Office 365 beheert.

Eén netwerk upgraden en gekoppelde domeinen of vooraf bestaande netwerken samenvoegen

Wanneer u een e-maildomein met een bestaand Yammer-netwerk integreert in een groter bovenliggend netwerk, wordt dit een netwerksamenvoeging genoemd. Een netwerksamenvoeging is een goede optie wanneer een organisatie uit meerdere bedrijfsonderdelen of dochterondernemingen bestaat die willen profiteren van de samenwerkings- en beheerfuncties van Yammer Enterprise maar geen gemeenschappelijk e-maildomein willen delen. In dit geval kan iedereen zonder expliciete toestemming van de netwerkbeheerder deelnemen aan een netwerk en gaan samenwerken zodra men is aangemeld.

Stel dat Contoso.com een internationale onderneming is met dochterondernemingen in grote steden overal ter wereld. Elk van deze dochtermaatschappijen heeft verschillende productlijnen om te voldoen aan de unieke behoeften van klanten in de regio. De e-mailadressen van werknemers hebben een naam die overeenkomt met die van de dochteronderneming (@contosoeurope, @contosoasia, enzovoort). Bij een netwerksamenvoeging worden alle domeinen van de dochtermaatschappijen samengevoegd in het bovenliggende Yammer-netwerk, bijvoorbeeld @contoso.com. Gebruikers met e-mailadressen van de dochtermaatschappijen worden bij aanmelden doorgestuurd naar het bovenliggende Yammer-netwerk.

Bij het upgraden en samenvoegen van domeinen, wordt u aangeraden het meest relevante, bestaande netwerk als bovenliggende netwerk te kiezen, dus het netwerk met de meeste inhoud of gebruikers. U moet deze optie zorgvuldig overwegen omdat na het samenvoegen van e-maildomeinen gebruikers geen toegang meer hebben tot inhoud die is gemaakt in hun oorspronkelijke Yammer-netwerk.

Neem contact op met de Ondersteuning voor Yammer Enterprise om het schema voor een netwerksamenvoeging te bespreken.

Opmerking: Het integreren in een groter bovenliggend netwerk van een e-maildomein dat niet is gekoppeld aan een Yammer-netwerk, wordt een domeintoevoeging genoemd. Tijdens de domeintoevoeging gaat er geen inhoud verloren, omdat er geen bestaand Yammer-netwerk is.

Uw gebruikers voorbereiden op de netwerksamenvoeging

Elke keer dat u nieuwe technologie en services implementeert, is het noodzakelijk uw gebruikers te informeren en voor te bereiden, in het bijzonder als netwerksamenvoeging deel uitmaakt van het implementatieproces. Daarmee maakt u niet alleen uw gebruikers nieuwsgierig, maar geeft u ze de kans alvast kennis te maken en vragen te stellen ruim voordat de nieuwe technologie wordt ingevoerd. Duidelijke, aantrekkelijke en goed getimede communicatie is essentieel voor het succes van uw implementatie. Hier zijn enkele suggesties voor een succesvolle samenvoeging:

 1. Vertel de gebruikers van wie de netwerken worden samengevoegd met het bovenliggende netwerk wanneer de samenvoeging plaatsvindt en wat de gevolgen ervan zijn. Geef de redenen voor de samenvoeging, benadruk de voordelen en geef instructies voor het archiveren van persoonlijke berichten, notities, bestanden, enzovoort. Vergeet niet mee te delen dat deze gegevens na de samenvoeging niet meer beschikbaar zijn. Zie het communicatieplan voor een sjabloon.

 2. Stel de gebruikers in het bovenliggende netwerk op de hoogte van de nieuwe gebruikers en vraag ze hen welkom te heten.

 3. Overweeg een gegevensexport voordat u de samenvoegbewerking uitvoert, zeker als uw organisatie gebruikmaakt van een specifiek bewaarbeleid. Het exporteren van gegevens moet worden uitgevoerd door de geverifieerde beheerder.

Informatiebronnen

Yammer biedt een aantal hulpmiddelen, sjablonen en bronnen voor ondersteuning voor het plannen en implementeren van de upgrade naar Yammer Enterprise:

Zie ook

Het sociale netwerk voor uw onderneming kiezen: Yammer of Niewsfeed?

Yammer

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×