Office
Aanmelden

Uw gegevens verfraaien met gegevensafbeeldingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt op een krachtige en snelle manier informatie overbrengen door gegevensafbeeldingen aan uw diagrammen toe te voegen. In Microsoft Office Visio Professional 2007 vindt u een verzameling gegevensafbeeldingen waaruit u kunt kiezen of die u kunt wijzigen. U kunt ook uw eigen afbeeldingen maken.

In dit artikel

Wat is een gegevensafbeelding?

Gegevens in uw shapes weergeven

Een gegevensafbeelding wijzigen

Een nieuwe gegevensafbeelding maken

Een gegevensafbeelding verfraaien

Wat is een gegevensafbeelding?

Een gegevensafbeelding is een reeks verfraaiingen die u op shapes kunt toepassen zodat de gegevens worden weergegeven die de shapes bevatten. Een gegevensafbeelding toont uw gegevens als een combinatie van tekst en visuele elementen, zoals markeringen en staven.

Stel dat u een shape hebt die verkoopinformatie bevat en u wilt die informatie als volgt weergeven:

 • Region als tekst, waarbij u de waarde ziet (West) in plaats van het label (Sales Region)

 • Sales als tekst, waarbij zowel het label als de waarde wordt weergegeven

 • Nogmaals Sales, maar ditmaal in de vorm van een balk, waarbij de huidige verkoop in verband wordt gebracht met de verwachte verkoop voor dit jaar

 • Vergelijking met vorig jaar, waarbij zowel het label als de waarde wordt weergegeven

 • Nogmaals vergelijking met vorig jaar, maar ditmaal in de vorm van een pictogram dat de status markeert

De volgende gegevensafbeelding brengt deze informatie helder over.

Een shape met verkoopgegevens

Nadat u een gegevensafbeelding hebt gemaakt, kunt u:

 • Deze gegevensafbeelding toepassen op andere shapes met dezelfde gegevens.

 • De gegevensafbeelding bewerken zodat automatisch alle shapes worden gewijzigd waarop de gegevensafbeelding wordt toegepast.

Als u een gegevensafbeelding op meerdere shapes hebt toegepast en u vervolgens deze gegevensafbeelding wijzigt, worden uw wijzigingen toegepast op alle shapes waarop u deze gegevensafbeelding hebt toegepast.

U kunt net zoveel gegevensafbeeldingen maken als u voor uw shapes nodig hebt. U kunt er bijvoorbeeld een maken die gegevens van werknemers weergeeft en deze gegevensafbeelding toepassen op al uw shapes voor werknemers. U kunt een tweede gegevensafbeelding maken die gegevens over uw materiaal weergeeft en deze toepassen op alle shapes voor materiaal.

Waar komt de gegevens vandaan?

De gegevens die u weergeven kunt met behulp van gegevensafbeeldingen wordt weergegeven in het dialoogvenster van elke shape- Gegevens structureren . (In eerdere versies van Microsoft Office Visio deze gegevens worden weergegeven in de lijst met aangepaste eigenschappen voor elke shape.) U kunt gegevens Typ in het dialoogvenster Shapegegevens voor elke vorm afzonderlijk of kunt u de koppeling Wizard gegevens aan Shapes. Als u gegevens importeert via de koppeling Wizard gegevens aan Shapes, kunt u kiezen hoe u wilt dat Visio om weer te geven van de gegevens voor u. Zie gegevens importeren uit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnenvoor meer informatie over de wizard,.

Naar boven

Gegevens in uw shapes weergeven

 1. Klik met de rechtermuisknop op uw shape, wijs Gegevens aan en klik vervolgens op Gegevensafbeelding bewerken.

 2. Selecteer de elementen die u wilt toepassen in de gegevensafbeelding in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken . Zie een gegevensafbeelding verfraaien voor informatie over de verschillende verbeteringen die u kiezen kunt uit, zoals tekst, gegevensbalken, pictogrammen en kleurcodering.

Naar boven

Een gegevensafbeelding wijzigen

Als de bestaande gegevensafbeeldingen niet bieden wat u nodig hebt, kunt u deze aanpassen in plaats van nieuwe te maken. De wijzigingen worden toegepast op alle shapes waarop deze gegevensafbeelding is toegepast.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een shape met de gegevensafbeelding die u wilt wijzigen, wijs Gegevens aan en klik vervolgens op Gegevensafbeelding bewerken.

 2. Gebruik de Gegevensafbeelding bewerken en de dialoogvensters Editcallout type als de gegevensafbeelding wilt aanpassen. Zie een gegevensafbeelding verfraaien voor informatie over de verbeteringen die u kunt kiezen uit.

Zodra u op OK klikt in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken, worden de wijzigingen zowel op de gegevensafbeelding zelf toegepast als op alle shapes waarop de gegevensafbeelding is toegepast.

Naar boven

Een nieuwe gegevensafbeelding maken

 1. Klik op Gegevens en vervolgens op Gegevens op shapes weergeven.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensafbeeldingen onder Nieuwe gegevensafbeelding maken op Nieuwe gegevensafbeelding.

 3. Gebruik de Nieuwe gegevensafbeelding en de dialoogvensters Newcallout type als de gegevensafbeelding wilt aanpassen. Zie een gegevensafbeelding verfraaien voor informatie over de verschillende verbeteringen die u kunt kiezen uit.

Naar boven

Een gegevensafbeelding verfraaien

U kunt vier typen elementen toevoegen om uw gegevensafbeelding te verfraaien: tekst, gegevensbalken, pictogrammen en kleurcodes. De volgende secties beschrijven hoe u elk type toevoegt.

Tekst toevoegen aan een gegevensafbeelding

Een gegevensbalk toevoegen aan een gegevensafbeelding

Een pictogrammenset aan een gegevensafbeelding toevoegen

Kleuren met waarde toevoegen

Tekst aan een gegevensafbeelding toevoegen

U kunt kiezen uit verschillende stijlen van tekstvelden. Sommige stijlen zijn tekstbijschriften die zowel de naam van de kolom als de waarde bevatten. De andere stijlen zijn koppen, die alleen de gegevenswaarde tonen.

De volgende afbeelding toont koppen, tekstbijschriften en waarden.

Onderdelen van een tekstitem in een gegevensafbeelding.

1. Koppen geven alleen waarden weer.

2. vergeleken met vorig jaar, is het label voor het bijschrift.

3. + 13% is de waarde voor dit bijschrift.

 1. Klik op Gegevens op shapes weergeven in het menu Gegevens.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensafbeeldingen met de rechtermuisknop op de gegevensafbeelding waaraan u tekst wilt toevoegen en klik vervolgens op Bewerken.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken op Nieuw item en klik vervolgens op Tekst.

 4. Klik in het dialoogvenster Nieuwe tekst op Gegevensveld en selecteer een item in de lijst.

 5. Klik op Bijschrift en selecteer een pictogrammenset in de lijst.

 6. Selecteer de positie van het bijschrift op een van de volgende manieren:

  • Schakel onder Positie van bijschrift het selectievakje Standaardpositie gebruiken in.

  • Schakel het selectievakje Standaardpositie gebruiken uit, klik op de tekstvakken Horizontaal en Verticaal en selecteer een positie in de lijsten.

 7. Selecteer onder Details de opties voor het uiterlijk van het bijschrift of de kop.

Een gegevensbalk aan een gegevensafbeelding toevoegen

Gegevensbalken tonen uw gegevens dynamisch in de vorm van minigrafieken en -diagrammen, zoals voortgangsbalken, sterwaarderingen, thermometers en snelheidsmeters.

 1. Klik op Gegevens op shapes weergeven in het menu Gegevens.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensafbeeldingen met de rechtermuisknop op de gegevensafbeelding waaraan u een gegevensbalk wilt toevoegen en klik vervolgens op Bewerken.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken op Nieuw item en klik vervolgens op Gegevensbalk.

 4. Klik in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbalk op Gegevensveld en selecteer een item in de lijst.

 5. Klik op Bijschrift en selecteer een pictogrammenset in de lijst.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk als u de positie van het bijschrift wilt selecteren:

  • Schakel onder Positie van bijschrift het selectievakje Standaardpositie gebruiken in.

  • Schakel het selectievakje Standaardpositie gebruiken uit, klik op de tekstvakken Horizontaal en Verticaal en selecteer een positie in de lijsten.

 7. Selecteer onder Details de opties voor het uiterlijk van de gegevensbalk.

Een pictogrammenset aan een gegevensafbeelding toevoegen

U kunt uw gegevens weergeven met behulp van pictogrammensets, zoals markeringen, verkeerstekens en trendpijlen. U kunt bijvoorbeeld markeringen gebruiken om aan te geven hoe de huidige omzet verschilt van die van het vorige jaar. In het volgende voorbeeld betekent de blauwe markering dat de omzet aanzienlijk is gestegen, een gele markering dat de omzet voldoende is gestegen en een rode markering dat de omzet is gedaald.

Status met vlaggen weergeven

 1. Klik op Gegevens op shapes weergeven in het menu Gegevens.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de gegevensafbeelding waaraan u een pictogram wilt toevoegen en klik vervolgens op Bewerken.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken op Nieuw item en klik vervolgens op Pictogrammenset.

 4. Klik in het dialoogvenster Nieuwe pictogrammenset op Gegevensveld en selecteer een item in de lijst.

 5. Klik op Bijschrift en selecteer een pictogrammenset in de lijst.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk als u de positie van het bijschrift wilt selecteren:

  • Schakel onder Positie van bijschrift het selectievakje Standaardpositie gebruiken in.

  • Schakel het selectievakje Standaardpositie gebruiken uit, klik op de tekstvakken Horizontaal en Verticaal en selecteer een positie in de lijsten.

 7. Selecteer onder Regels voor weergeven van elk pictogram de waarden die elk pictogram moet vertegenwoordigen. In het voorgaande voorbeeld zou het dialoogvenster Pictogrammenset bewerken er als volgt uitzien:

Het dialoogvenster Pictogrammenset bewerken met regels voor vlaggen

Kleuren met waarde toevoegen

Met de optie Kleuren met waarde kunt u kleuren toepassen om unieke waarden of bereiken aan te duiden.

Elke kleur vertegenwoordigt een unieke waarde      U kunt dezelfde kleur toepassen op alle shapes die dezelfde waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld alle shapes voor werknemers in de verkoopafdeling geel kleuren en alle shapes voor werknemers in de boekhoudafdeling rood.

Shapes voor werknemers ingekleurd volgens hun afdeling

Elke kleur vertegenwoordigt een bereik van waarden      U kunt een bereik van kleuren gebruiken, van felle tot zachte tinten, om een bereik van waarden aan te duiden. U kunt een bereik van kleuren, bijvoorbeeld van rood tot roze, doen overeenkomen met gebieden met grote, gemiddelde en lage stijgingen van de omzet.

Shapes die de verkoop weergeven, waarbij de kleur de relatieve opbrengst toont

 1. Klik op Gegevens op shapes weergeven in het menu Gegevens.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensafbeeldingen met de rechtermuisknop op de gegevensafbeelding waaraan u een kleur wilt toevoegen en klik vervolgens op Bewerken.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken op Nieuw item en klik vervolgens op Kleuren met waarde.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe kleuren op waarde onder Weergeven een item in de lijst Gegevensveld.

 5. Ga onder Kleurmethode op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Elke kleur vertegenwoordigt een unieke waarde als u dezelfde kleur wilt toepassen op alle shapes die dezelfde waarde hebben.

   In de lijst Kleurtoewijzingen verschijnen alle beschikbare waarden en worden aan elke waarde een opvulkleur en een tekstkleur toegewezen. Als u een andere opvulkleur of tekstkleur wilt selecteren, klikt u op de pijl Opvulkleur of Tekstkleur.

  • Selecteer Elke kleur vertegenwoordigt een bereik van waarden als u een bereik van kleuren wilt gebruiken, van felle tot zachte tinten, om een bereik van waarden aan te duiden.

   In de lijst Kleurtoewijzingen verschijnt een lijst met mogelijke bereiken en worden aan elk bereik een opvulkleur en een tekstkleur toegewezen. Typ andere waarden in de vakken Waarde 1 en Waarde 2 als u een aangepast bereik wilt maken. Als u voor elke waarde een andere opvulkleur en tekstkleur wilt selecteren, kunt u op de pijl Opvulkleur of Tekstkleur klikken. Als u het fel-naar-zacht-effect van de kleurensets wilt bewaren, is het raadzaam dat u alleen voor het eerste item in de lijst Kleurtoewijzingen een andere kleur kiest.

 6. Klik eerst op OK in het dialoogvenster Nieuwe kleuren op waarde en vervolgens in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken als u deze instellingen op shapes in uw tekening wilt toepassen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×