Uw gegevens uitzetten in een ringdiagram

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Excelgebruikt, kunt u uw gegevens snel veranderen in een ringdiagram en gebruikt u de nieuwe functies in de opmaak die ringdiagram gemakkelijker te lezen. Bijvoorbeeld door toe te voegen een legenda, gegevenslabels en tekstvakken die aanwijzen wat elke ring van een ringdiagram vertegenwoordigt, kunt u snel begrijpt de gegevens die in de grafiek worden uitgezet.

Opgemaakt ringdiagram

Nadat u een ringdiagram hebt gemaakt, kunt u de segmenten draaien om verschillende perspectieven te verkrijgen, specifieke segmenten benadrukken door segmenten uit te lichten uit het ringdiagram of de grootte van het gat in het ringdiagram wijzigen om de segmenten te vergroten of verkleinen.

Opmerking: Beginnen met Office 2016, zijn ringdiagrammen stopgezet door stervorm grafieken.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over het tekenen van gegevens in een ringdiagram

Een uitgebreid ringdiagram maken

De segmenten in een ringdiagram draaien

Segmenten van een ringdiagram uitlichten

De grootte van het gat in een ringdiagram wijzigen

Een grafiek opslaan als sjabloon

Meer informatie over het tekenen van gegevens in een ringdiagram

Gegevens die alleen in kolommen of rijen in een werkblad zijn gerangschikt, kunt u tekenen in een ringdiagram. Net als in een cirkeldiagram wordt in een ringdiagram de verhouding van de delen tot het geheel weergegeven. Een ringdiagram kan echter meerdere gegevensreeks bevatten. Voor elke gegevensreeks die u in een ringdiagram tekent, wordt een ring aan het diagram toegevoegd. De eerste gegevensreeks wordt in het midden van het diagram weergegeven.

Vanwege de ronde aard zijn niet ringdiagrammen makkelijk te lezen, met name wanneer ze meerdere gegevensreeksen weergeven. De verhoudingen van de buitenste ringen en binnenste ringen de grootte van de gegevens niet nauwkeurig weergeven, gegevenspunten in buitenste cirkels groter is dan de gegevenspunten in binnenste ringen mogelijk weergegeven terwijl de werkelijke waarden kunnen niet groter zijn. Waarden of percentages weergeven in gegevenslabels kan bijzonder nuttig zijn in een ringdiagram, maar als u de gegevenspunten naast elkaar vergelijken wilt, u moet gebruiken een gestapeld kolomdiagram of gestapeld staafdiagram.

In de volgende gevallen kunt u een ringdiagram gebruiken:

 • U wilt een of meer gegevensreeksen tekenen.

 • Geen van de waarden die u wilt tekenen is negatief.

 • Geen van de waarden die u wilt tekenen is een nulwaarde (0).

 • U hebt niet meer dan zeven categorieën per gegevensreeks.

 • De categorieën vertegenwoordigen delen van het geheel in elke ring van het ringdiagram.

Wanneer u een ringdiagram maakt, kunt u een van de volgende subtypen van het ringdiagram kiezen:

 • Ring    In ringdiagrammen worden gegevens in ringen weergegeven, waarbij elke ring een gegevensreeks vertegenwoordigt. Als er percentages worden weergegeven in gegevenslabels, is het totaal voor elke ring 100%.

  Type ringdiagram

 • Ringdiagram met uitgelichte segmenten    Net zoals bij cirkeldiagrammen met uitgelichte segmenten wordt in ringdiagrammen met uitgelichte segmenten de bijdrage van elke waarde aan een totaal weergegeven waarbij afzonderlijke waarden de nadruk krijgen. Een ringdiagram kan echter meerdere gegevensreeksen bevatten.

  Type ringdiagram met uitgelichte segmenten

Ringdiagrammen en ringdiagrammen met uitgelichte segmenten zijn niet beschikbaar in 3D, maar u kunt 3D-opmaak gebruiken om deze diagrammen een 3D-uiterlijk te geven.

Naar boven

Een uitgebreid ringdiagram maken

Opgemaakt ringdiagram

Hoe is dit ringdiagram gemaakt? Met de volgende procedure kunt u een ringdiagram met soortgelijke resultaten maken. Voor dit diagram zijn de voorbeeldwerkbladgegevens gebruikt. U kunt deze gegevens kopiëren naar uw werkblad of u kunt uw eigen gegevens gebruiken.

 1. Open het werkblad dat de gegevens bevat die u wilt tekenen in een ringdiagram of kopieer de voorbeeldwerkbladgegevens naar een leeg werkblad.

  De gegevens van een voorbeeldwerkblad kopiëren

  1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

  2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

   Opmerking: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

   Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren
   Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren
  3. Druk op Ctrl+C.

  4. Selecteer cel A1 van het werkblad en druk op Ctrl+V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Europa

  € 12.704.714,00

  € 17.987.034,00

  Azië

  € 8.774.099,00

  € 12.214.447,00

  Verenigde Staten

  € 12.094.215,00

  € 10.873.099,00

 2. Selecteer de gegevens die u wilt tekenen in het ringdiagram.

 3. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Grafieken, op Overige grafieken.

  afbeelding van excel-lint

 4. Klik onder Ring op Ring.

 5. Klik in het tekengebied van het ringdiagram.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 6. Selecteer de gewenste indeling op het tabblad Ontwerp in de groep Grafiekindeling.

  afbeelding van excel-lint

  Voor dit ringdiagram is Indeling 6 gebruikt.

  Bij Indeling 6 wordt een legenda weergegeven. Als uw diagram te veel legendagegevens heeft of als deze moeilijk uit elkaar te houden zijn, kunt u gegevenslabels aan de gegevenspunten van het ringdiagram toevoegen in plaats van een legenda weer te geven (tabblad Indeling, groep Labels, knop Gegevenslabels).

 7. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Grafiekstijlen op de gewenste grafiek- of diagramstijl.

  Afbeelding van Excel-lint

  Voor dit ringdiagram is Stijl 26 gebruikt.

 8. Ga als volgt te werk om het formaat van het diagram te wijzigen:

  1. Klik op de grafiek.

  2. Geef op het tabblad Opmaak, in de groep Grootte, het gewenste formaat op in de vakken Hoogte van vorm en Breedte van vorm.

   Voor dit ringdiagram is de hoogte van de vorm ingesteld op 4" en de breedte van de vorm op 5,5".

 9. Ga als volgt te werk om de grootte van het ringgat te wijzigen:

  1. Klik op een gegevensreeks of selecteer deze in een lijst met grafiekelementen (tabblad Opmaak, groep Huidige selectie, vak Grafiekelementen).

   Afbeelding van boek

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Selectie opmaken.

  3. Klik op Opties voor reeks en sleep vervolgens onder Grootte van ringgat de schuifregelaar naar de gewenste grootte of typ een percentagewaarde tussen 10 en 90 in het vak Percentage.

   Voor dit ringdiagram is 20% gebruikt.

 10. Als u wilt dat de gegevenslabels meer opvallen, doet u het volgende:

  1. Klik eenmaal op een gegevenslabel om de gegevenslabels voor een volledige gegevensreeks te selecteren of selecteer ze in een lijst met grafiekelementen (tabblad Opmaak, groep Huidige selectie, vak Grafiekelementen).

  2. Klik op het tabblad Opmaak, in de groep Vormstijlen, op Meer Knop Meer en klik vervolgens op een vormstijl.

   excel lintafbeelding

   Voor dit ringdiagram is Subtiel effect - Donker 1 gebruikt.

  3. Herhaal deze stappen om de gegevenslabels op te maken van alle gegevensreeksen in uw ringdiagram.

 11. Ga als volgt te werk om de diagramtitel te wijzigen en op te maken:

  1. Klik op de diagramtitel of selecteer deze in een lijst met grafiekelementen (tabblad Opmaak, groep Huidige selectie, vak Grafiekelementen).

  2. Typ de titel die u wilt gebruiken en druk op Enter.

  3. Klik op het tabblad Opmaak, in de groep Vormstijlen, op Meer Knop Meer en klik vervolgens op een vormstijl.

   Voor dit ringdiagram is Gematigd effect - Accent 1 gebruikt.

  4. Als u de plaatsing van de titel wilt wijzigen, sleept u deze naar de gewenste locatie.

 12. Als u de opmaak van de legenda wilt wijzigen, klikt u op de legenda en selecteert u vervolgens de gewenste stijl in het vak Vormstijlen (tabblad Opmaak, in de groep Vormstijlen, knop Meer Knop Meer ).

 13. Als u tekstlabels wilt toevoegen met pijlen die wijzen naar de ringen, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Invoegen, op Tekstvak.

  2. Klik op de plek in het diagram waar u het tekstvak wilt plaatsen, typ de gewenste tekst en druk op Enter.

  3. Selecteer het tekstvak en klik op het tabblad Opmaak, in de groep Vormstijlen, op de diagloogvensterweergave knopafbeelding .

  4. Klik op Tekstvak en schakel vervolgens onder AutoAanpassen het selectievakje Formaat van vorm aanpassen aan tekst in en klik op OK.

  5. Selecteer in de groep Vormstijlen de gewenste stijl.

  6. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Invoegen, op Vormen.

  7. Klik onder Lijnen op Pijl.

  8. Teken de pijl in het diagram, van de hoek van het tekstvak naar de ring waarnaar de pijl moet wijzen.

  9. Als u de opmaak van tekstvakken wilt wijzigen, klikt u op een tekstvak en selecteert u vervolgens de gewenste stijl in de groep Vormstijlen (tabblad Opmaak, groep Vormstijlen).

   Herhaal deze stappen voor alle ringen in uw diagram.

 14. Ga als volgt te werk om de achtergrond van het diagram te wijzigen:

  1. Klik op het grafiekgebied of selecteer dit in een lijst met grafiekelementen (tabblad Opmaak, groep Huidige selectie, vak Grafiekelementen).

  2. Klik op het tabblad Opmaak, in de groep Vormstijlen, op Meer Knop Meer en klik vervolgens op een vormstijl.

   Voor dit ringdiagram is Subtiel effect - Accent 3 gebruikt.

 15. Ga als volgt te werk om de hoeken van de grafiekachtergrond af te ronden:

  1. Klik op het tabblad Opmaak, in de groep Vormstijlen, op de dialoogvensterweergave knopafbeelding .

  2. Klik op Randstijlen en schakel het selectievakje Afgeronde hoeken in.

 16. Als u andere themakleuren wilt gebruiken dan het standaardthema dat op uw werkboek is toegepast, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Thema's, op Thema's.

   afbeelding van excel-lint

  2. Klik onder Standaard op het thema dat u wilt gebruiken.

   Voor dit ringdiagram is het thema Toppunt gebruikt.

Naar boven

De segmenten in een ringdiagram draaien

De volgorde waarin gegevensreeks in ringdiagrammen worden getekend in Office Excel 2007, wordt bepaald door de volgorde van de gegevens in het werkblad. Voor een ander perspectief kunt u de ringdiagramsegmenten binnen de 360 graden van de cirkel van het ringdiagram draaien.

gedraaid ringdiagram

 1. Klik in een ringdiagram op de gegevensreeks of op een gegevenspunt, of ga als volgt te werk om een gegevensreeks of gegevenspunt te selecteren in de lijst met grafiekelementen.

  1. Klik op de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak, in de groep Huidige selectie, op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op de gewenste gegevensreeks of het gewenste gegevenspunt.

   Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Selectie opmaken.

 3. Sleep de schuifregelaar onder Hoek van eerste cirkelsegment naar de gewenste draaihoek of typ een waarde tussen 0 (nul) en 360. Dit is de hoek waaronder het eerste segment moet worden weergegeven.

Naar boven

Segmenten van een ringdiagram uitlichten

Als u nadruk wilt leggen op de afzonderlijke segmenten van een ringdiagram, kunt u het type ringdiagram met uitgelichte segmenten gebruiken wanneer u het diagram maakt. In ringdiagrammen met uitgelichte segmenten wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal weergegeven waarbij afzonderlijke waarden de nadruk krijgen. U kunt de instelling voor het uitlichten van alle segmenten of het uitlichten van afzonderlijke segmenten wijzigen.

ringdiagram met uitgelichte segmenten

U kunt de segmenten ook handmatig uitlichten.

Ringdiagram met een uitgelicht segment

De instellingen wijzigen van segmenten in een ringdiagram met uitgelichte segmenten

 1. Klik in het ringdiagram met uitgelichte segmenten op een gegevensreeks of een gegevenspunt, of ga als volgt te werk om een gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik op de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak, in de groep Huidige selectie, op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op een gegevensreeks.

   Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Selectie opmaken.

 3. Sleep de schuifregelaar onder Ring met uitgelichte segmenten om het scheidingspercentage te verhogen of te verlagen of typ het gewenste scheidingspercentage in het vak Percentage.

Segmenten van een ringdiagram handmatig uitlichten

Klik op het ringdiagram en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u alle segmenten van het ringdiagram wilt uitlichten, sleept u vanuit het midden van het diagram naar buiten.

 • Als u afzonderlijke segmenten van het ringdiagram wilt uitlichten, klikt u op het segment dat u wilt uitlichten en sleept u dat segment vervolgens vanuit het midden van het diagram naar buiten.

Naar boven

De grootte van het gat in een ringdiagram wijzigen

Als u het ringgat van een diagram vergroot of verkleint, vergroot of verkleint u de breedte van de segmenten. Zo kunt u bijvoorbeeld bredere segmenten weergeven om meer ruimte te maken voor gegevenslabels die lange reeks- of categorienamen of een combinatie van namen, waarden en percentages bevatten.

 1. Klik in een ringdiagram op een gegevensreeks of ga als volgt te werk om een gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik op de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak, in de groep Huidige selectie, op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op een gegevensreeks.

   Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Selectie opmaken.

 3. Sleep onder Grootte van ringgat de schuifregelaar naar de gewenste grootte of typ een percentagewaarde tussen 10 en 90 in het vak Percentage.

Naar boven

Een grafiek opslaan als sjabloon

Als u nog een grafiek wilt maken zoals de grafiek die u zojuist hebt gemaakt, kunt u deze opslaan als een sjabloon die u kunt gebruiken als basis voor andere, vergelijkbare grafieken.

 1. Klik op het diagram dat u als een sjabloon wilt opslaan.

 2. Klik, op het tabblad Ontwerp in de groep Type op Opslaan als sjabloon.

  afbeelding van excel-lint

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de sjabloon.

  Tip: Tenzij u een andere map opgeeft, wordt het sjabloonbestand (.ctrx) opgeslagen in de map Grafieken en is de sjabloon beschikbaar onder Sjablonen in zowel het dialoogvenster Grafiek invoegen (tabblad Invoegen, groep Grafieken, startpictogram voor het dialoogvenster knopafbeelding ) als het dialoogvenster Grafiektype wijzigen (tabblad Ontwerpen, groep Type, Grafiektype wijzigen).

  Zie Een aangepast diagram opslaan als een sjabloon voor meer informatie over het toepassen van een diagramsjabloon.

Opmerking: Een grafieksjabloon bevat opmaak van de grafiek en slaat de kleuren die gebruikt worden wanneer u de grafiek opslaan als sjabloon. Wanneer u een grafieksjabloon hebt gebruikt voor een grafiek maken in een andere werkmap, de kleuren van de grafieksjabloon wordt gebruikt door de nieuwe grafiek, niet de kleuren van het documentthema dat momenteel wordt toegepast op de werkmap. Als u wilt de themakleuren document gebruiken in plaats van de kleuren van de grafiek-sjabloon, met de rechtermuisknop op het grafiekgebied en klik vervolgens op terugzetten naar de zoekwaarde stijl in het snelmenu te openen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×