Uw gegevens presenteren in een spreidingsdiagram of een lijndiagram

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Spreidings- en lijndiagrammen lijken zeer, met name wanneer een spreidingsdiagram wordt weergegeven met verbindingslijnen. Maar de manier waarop elk van deze grafiektypen van de gegevenspunten op de horizontale as (ook wel bekend als de x-as) en de verticale as (ook wel bekend als de y-as) heel erg afwijkt.

Opgemaakt spreidingsdiagram
Dit opgemaakte spreidingsdiagram toont numerieke waarden langs de horizontale en verticale as, en combineert deze waarden in enkele gegevenspunten die met onregelmatige intervallen worden weergegeven.
Opgemaakt lijndiagram
In dit opgemaakte lijndiagram zijn categoriegegevens (in dit geval een tijdsinterval) gelijkmatig verdeeld over een horizontale as en alle numerieke waardegegevens over een verticale as.

Opmerking: Zie Beschikbare grafiektypen in Officevoor informatie over de verschillende soorten spreidings- en lijndiagrammen.

Voordat u een van deze grafiektypen kiest, wilt u misschien meer informatie over de verschillen en weten wanneer is het beter een spreidingsdiagram gebruiken in plaats van een lijndiagram bevat, of andersom.

Het belangrijkste verschil tussen spreidings- en lijndiagrammen is de manier waarop ze gegevens op de horizontale as tekenen. Bijvoorbeeld wanneer u de volgende werkbladgegevens gebruikt voor het maken van een spreidingsdiagram en een lijndiagram bevat, ziet u dat de gegevens anders is verdeeld.

Afbeelding van werkbladgegevens voor dagelijkse neerslag

In een spreidingsdiagram worden de waarden voor dagelijkse neerslag uit kolom A weergegeven als x-waarden op de horizontale (x-)as, en worden de waarden voor deeltjes uit kolom B weergegeven als waarden op de verticale (y-)as. Een spreidingsdiagram, vaak een X/Y-diagram genoemd, geeft nooit categorieën op de horizontale as weer.

Afbeelding van spreidingsdiagram

Een spreidingsdiagram heeft altijd twee waarde-assen om één verzameling numerieke gegevens langs een horizontale (waarde-)as en een andere verzameling numerieke gegevens langs een verticale (waarde-)as weer te geven. Het diagram toont punten op het snijpunt van een numerieke x- en y-waarde, en combineert deze waarden in enkele gegevenspunten. Deze gegevenspunten kunnen gelijkmatig of ongelijkmatig over de horizontale as zijn verdeeld, afhankelijk van de gegevens.

Het eerste gegevenspunt dat in het spreidingsdiagram verschijnt, vertegenwoordigt zowel de y-waarde 137 (deeltjes) als de x-waarde 1,9 (dagelijkse neerslag). Deze getallen vertegenwoordigen de waarden in cel A9 en B9 in het werkblad.

In een lijndiagram worden dezelfde waarden voor dagelijkse neerslag en deeltjes echter als twee aparte gegevenspunten weergegeven, die gelijkmatig over de horizontale as zijn verdeeld. Dit komt omdat een lijndiagram maar één waarde-as (de verticale as) heeft. De horizontale as van een lijndiagram toont alleen gelijkmatig verdeelde groeperingen (categorieën) van gegevens. Omdat er geen categorieën in de gegevens zijn geleverd, zijn ze automatisch gegenereerd, bijvoorbeeld 1, 2, 3 enzovoort.

Dit is een goed voorbeeld van wanneer u geen lijndiagram moet gebruiken.

Afbeelding van lijndiagram

In een lijndiagram worden categoriegegevens gelijkmatig verdeeld over een horizontale as (categorie-as) en alle numerieke waardegegevens over een verticale as (waarde-as).

De zwevende y-waarde van 137 (cel B9) en de dagelijkse neerslag x-waarde van 1,9 (cel A9) worden weergegeven als afzonderlijke gegevenspunten in het lijndiagram. Geen van deze gegevenspunten het eerste gegevenspunt weergegeven in de grafiek is, in plaats daarvan het eerste gegevenspunt voor elke gegevensreeks verwijst naar de waarden in de eerste gegevensrij in het werkblad (cel A2 en B2).

Verschillen tussen astypen en -schalen

Omdat de horizontale as van een spreidingsdiagram altijd een waarde-as is, kan deze numerieke waarden weergeven of datumwaarden (zoals dagen of uren) die als numerieke waarden zijn opgemaakt. Voor een flexibelere weergave van de numerieke waarden langs de horizontale kunt u de schaalopties voor deze as wijzigen. U kunt ook de schaalopties voor de verticale as wijzigen.

Omdat de horizontale as van een lijndiagram een categorie-as is, kan deze alleen een tekst-as of een datum-as zijn. Op een tekst-as wordt alleen tekst (niet-numerieke gegevens of numerieke categorieën die geen waarden zijn) met gelijkmatige intervallen weergegeven. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven met specifieke intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het werkblad niet op volgorde staan of niet dezelfde basiseenheid hebben.

De schaalopties van een categorie-as zijn beperkt vergeleken met de schaalopties van een waarde-as. De beschikbare schaalopties zijn ook afhankelijk van het type as dat u gebruikt.

Spreidingsdiagrammen worden meestal gebruikt voor het weergeven en vergelijken van numerieke waarden, zoals wetenschappelijke, statistische en technische gegevens. Deze diagrammen zijn handig om de relaties weer te geven tussen de numerieke waarden in meerdere gegevensreeksen, en kunnen twee groepen met getallen uitzetten als één reeks X/Y-coördinaten.

In lijndiagrammen kunnen gegevens die in de loop van de tijd worden verzameld, op een gemeenschappelijk schaal worden uitgezet. Lijndiagrammen zijn daarom ideaal voor het weergeven van trends in gegevens met gelijke intervallen of in de loop van de tijd. In een lijndiagram worden categoriegegevens gelijkmatig verdeeld over de horizontale as en worden alle waardegegevens gelijkmatig verdeeld over de verticale as. Als algemene regel gebruikt u een lijndiagram als uw gegevens niet-numerieke x-waarden bevatten – voor numerieke x-waarden is het meestal beter een spreidingsdiagram te gebruiken.

Overweeg een spreidingsdiagram in plaats van een lijndiagram te gebruiken als u:

 • De schaal van de horizontale as wilt wijzigen    Omdat de horizontale as van een spreidingsdiagram een waarde-as is, zijn er meer schaalopties beschikbaar.

 • Een logaritmische schaal op de horizontale as wilt gebruiken    U kunt van de schaal van de horizontale as een logaritmische schaal maken.

 • Werkbladgegevens wilt weergeven die waardeparen of gegroepeerde waarden bevatten    In een spreidingsdiagram kunt u de schaal van de assen onafhankelijk van elkaar aanpassen voor meer informatie over de gegroepeerde waarden.

 • Patronen in grote verzamelingen gegevens wilt weergeven    Spreidingsdiagrammen zijn handig om de patronen in de gegevens weer te geven, bijvoorbeeld door lineaire of niet-lineaire trends, clusters en uitschieters weer te geven.

 • Een groot aantal gegevenspunten wilt vergelijken zonder rekening te houden met de tijd    Hoe meer gegevens u in een spreidingsdiagram opneemt, hoe beter de vergelijkingen die u kunt maken.

Overweeg een lijndiagram in plaats van een spreidingsdiagram te gebruiken als u:

 • Tekstlabels op de horizontale as gebruikt    Deze tekstlabels kunnen gelijkmatig verdeelde waarden vertegenwoordigen, zoals maanden, kwartalen of boekjaren.

 • Een klein aantal numerieke labels op de horizontale as gebruikt    Als u enkele gelijkmatig verdeelde numerieke labels gebruikt die een tijdsinterval vertegenwoordigen, zoals jaren, dan kunt u een lijndiagram gebruiken.

 • Een tijdschaal op de horizontale as gebruikt    Gebruik een lijndiagram als u datums in chronologische volgorde wilt weergeven met specifieke intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het werkblad niet op volgorde staan of niet dezelfde basiseenheid hebben.

Opmerking: De volgende procedure geldt voor Office 2013 en nieuwere versies. Stappen voor office 2010?

Een spreidingsdiagram maken

Opgemaakt spreidingsdiagram

Hoe is dit spreidingsdiagram gemaakt? Met de volgende procedure kunt u een spreidingsdiagram met soortgelijke resultaten maken. Voor dit diagram zijn de voorbeeldwerkbladgegevens gebruikt. U kunt deze gegevens naar uw werkblad kopiëren of uw eigen gegevens gebruiken.

 1. Kopieer de voorbeeldgegevens van het werkblad naar een leeg werkblad of open het werkblad met de gegevens die u wilt uitzetten in een spreidingsdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dagelijkse neerslag

  Zwevende

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Selecteer de gegevens die u wilt uitzetten in het spreidingsdiagram.

 3. Klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op invoegen (X, Y) spreidingsdiagram of bellendiagram.

  Spreidingsdiagram

 4. Klik op spreiding.

  Tip: U kunt de muisaanwijzer op elk diagramtype plaatsen om de naam ervan te zien.

 5. Klik op de grafiekgebied van de grafiek om de tabbladen ontwerp en Opmaak te geven.

 6. Klik op het tabblad ontwerp en klik vervolgens op de stijl die u wilt gebruiken voor het diagram.

  Grafiekstijl

 7. Klik op de grafiektitel en typ de gewenste tekst.

 8. Als u wilt wijzigen van de tekengrootte van de grafiektitel, met de rechtermuisknop op de titel, klikt u op lettertypeen voer vervolgens de gewenste grootte heeft in het vak grootte . Klik op OK.

 9. Klik op het grafiekgebied van het diagram.

 10. Klik op het tabblad ontwerpen op Grafiekelement toevoegen > Astitelsen Ga op de volgende handelingen uit:

  Grafiekelement toevoegen

  1. Een horizontale as als titel wilt toevoegen, klikt u op Primaire horizontale.

  2. Een verticale as als titel wilt toevoegen, klikt u op Primaire verticale.

  3. Klik op elke titel, typ de tekst die u wilt en druk op Enter.

  4. Selecteer de titel in de lijst voor meer titel opmaakopties op het tabblad Opmaak , klik in het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op Selectie opmaken. Een taakvenster indeling titel weergegeven. Klik op grootte en eigenschappen Grootte en eigenschappen en klikt u vervolgens kunt u verticale uitlijning, Tekstrichtingof aangepaste hoek.

 11. Klik op de tekengebied van de grafiek of op het tabblad Opmaak , klik in het vak Grafiekelementen , selecteer Tekengebied in de lijst met grafiekelementen.

  Vak van de grafiek-elementen

 12. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op de knop Meer Knop Meer en klik op het gewenste effect.

 13. Klik op het grafiekgebied van het diagram of op het tabblad Opmaak , klik in het vak Grafiekelementen , selecteer Grafiekgebied in de lijst met grafiekelementen.

 14. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op de knop Meer Knop Meer en klik op het gewenste effect.

 15. Als u andere themakleuren wilt gebruiken dan het standaardthema dat op uw werkboek is toegepast, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Thema's, op Thema's.

   Klik op pagina-indeling > thema's

  2. Klik onder Office, klikt u op het thema dat u wilt gebruiken.

Een lijndiagram maken

Opgemaakt lijndiagram

Hoe is dit lijndiagram gemaakt? Met de volgende procedure kunt u een lijndiagram met soortgelijke resultaten maken. Voor dit diagram zijn de voorbeeldwerkbladgegevens gebruikt. U kunt deze gegevens naar uw werkblad kopiëren of uw eigen gegevens gebruiken.

 1. Kopieer de voorbeeldwerkbladgegevens naar een leeg werkblad of open het werkblad dat de gegevens bevat die u wilt uitzetten in een lijndiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Dagelijkse neerslag

  Zwevende

  1-1-07

  4,1

  122

  1-2-07

  4,3

  117

  1-3-07

  5,7

  112

  1-4-07

  5,4

  114

  1-5-07

  5,9

  110

  1-6-07

  5,0

  114

  1-7-07

  3,6

  128

  1-8-07

  1,9

  137

  1-9-07

  7,3

  104

 2. Selecteer de gegevens die u wilt uitzetten in het lijndiagram.

 3. Klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op regel invoegen of vlakdiagram.

  Lijn of het vorige gebied grafiek invoegen

 4. Klik op Lijn met gegevensmarkeringen.

 5. Klik op de grafiekgebied van de grafiek om de tabbladen ontwerp en Opmaak te geven.

 6. Klik op het tabblad ontwerp en klik vervolgens op de stijl die u wilt gebruiken voor het diagram.

  Grafiekstijl

 7. Klik op de grafiektitel en typ de gewenste tekst.

 8. Als u wilt wijzigen van de tekengrootte van de grafiektitel, met de rechtermuisknop op de titel, klikt u op lettertypeen voer vervolgens de gewenste grootte heeft in het vak grootte . Klik op OK.

 9. Klik op het grafiekgebied van het diagram.

 10. Klik op de grafiek op de legenda of deze toevoegen aan een lijst met grafiekelementen (Klik op het tabblad ontwerpen op Grafiekelement toevoegen > legendaen selecteer een locatie voor de legenda).

  Grafiekelement toevoegen

 11. Aan de grafiek een van de gegevensreeks langs een secundaire verticale as, klik op de gegevensreeks of selecteert u deze in een lijst met grafiekelementen (Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectieGrafiekelementen).

  Vak van de grafiek-elementen

 12. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Selectie opmaken. Het taakvenster gegevensreeks opmaken wordt weergegeven.

 13. Selecteer onder Opties voor reeks de optie Secundaire as en klik op Sluiten.

 14. Klik op het tabblad ontwerp in de groep Grafiekindelingen op Grafiekelement toevoegenen vervolgens als volgt te werk:

  1. Een primaire verticale as als titel wilt toevoegen, klikt u op Astitel >Primaire verticale. en klik vervolgens in het deelvenster Astitel opmaken op grootte en eigenschappen Grootte en eigenschappen als u wilt het type titel van verticale as die u wilt configureren.

  2. Een secundaire verticale as als titel wilt toevoegen, klikt u op Astitel > Secundaire verticale, en klik in het deelvenster Astitel opmaken op grootte en eigenschappen Grootte en eigenschappen als u wilt het type titel van verticale as die u wilt configureren.

  3. Klik op elke titel, typ de tekst die u wilt en druk op Enter

 15. Klik op de tekengebied van de grafiek of selecteert u deze in een lijst met grafiekelementen (tabbladOpmaak , groep Huidige selectie , vak Grafiekelementen ).

 16. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op de knop Meer Knop Meer en klik op het gewenste effect.

  Groep Vormstijlen op Excel-lint

 17. Klik op het grafiekgebied van het diagram.

 18. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op de knop Meer Knop Meer en klik op het gewenste effect.

 19. Als u andere themakleuren wilt gebruiken dan het standaardthema dat op uw werkboek is toegepast, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Thema's, op Thema's.

   Klik op pagina-indeling > thema's

  2. Klik onder Office, klikt u op het thema dat u wilt gebruiken.

Een spreidings- of een lijn-grafiek maken in Office 2010

Opgemaakt spreidingsdiagram

Hoe is dit spreidingsdiagram gemaakt? Met de volgende procedure kunt u een spreidingsdiagram met soortgelijke resultaten maken. Voor dit diagram zijn de voorbeeldwerkbladgegevens gebruikt. U kunt deze gegevens naar uw werkblad kopiëren of uw eigen gegevens gebruiken.

 1. Kopieer de voorbeeldwerkbladgegevens naar een leeg werkblad of open het werkblad dat de gegevens bevat die u wilt uitzetten in een spreidingsdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dagelijkse neerslag

  Zwevende

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Selecteer de gegevens die u wilt uitzetten in het spreidingsdiagram.

 3. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op Spreiding.

  afbeelding van excel-lint

 4. Klik op Spreiding met alleen markeringen.

  Tip: U kunt de muisaanwijzer op elk diagramtype plaatsen om de naam ervan te zien.

 5. Klik op het grafiekgebied in het diagram.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 6. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Grafiekstijlen op de gewenste grafiek- of diagramstijl.

  Grafiekstijlen op Excel-lint

  Voor ons spreidingsdiagram hebben we Stijl 26 gebruikt.

 7. Klik op het tabblad indeling op Grafiektitel en selecteer een locatie voor de titel in de vervolgkeuzelijst.

  We hebben gekozen Boven grafiek.

 8. Klik op de diagramtitel en typ de gewenste tekst.

  Voor ons spreidingsdiagram hebben we Grootte van deeltjes in neerslag getypt.

 9. Als u de diagramtitel kleiner wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de titel en voert u de gewenste grootte in het vak Tekengrootte in het snelmenu in.

  Voor ons spreidingsdiagram hebben we 14 gebruikt.

 10. Klik op het grafiekgebied van het diagram.

 11. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Astitels en voer de volgende handelingen uit:

  1. Als u een titel voor de horizontale as wilt toevoegen, klikt u op Titel van primaire horizontale as en vervolgens op Titel onder as.

  2. Als u een titel voor de verticale as wilt toevoegen, klikt u op Titel van primaire verticale as en vervolgens op het gewenste type titel.

   Voor ons spreidingsdiagram hebben we Gedraaide titel gebruikt.

   afbeelding van excel-lint

  3. Klik op elke titel, typ de tekst die u wilt en druk op Enter.

   Voor ons spreidingsdiagram hebben we Dagelijkse neerslag getypt in de titel voor de horizontale as, en Grootte van deeltjes in de titel voor de verticale as.

 12. Klik op de tekengebied van het diagram of selecteer Tekengebied in een lijst met diagramelementen (tabblad Indeling, groep Huidige selectie, vak Grafiekelementen).

 13. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op de knop Meer Knop Meer en klik op het gewenste effect.

  Voor ons spreidingsdiagram hebben we Subtiel effect - Accent 3 gebruikt.

  Groep Vormstijlen op Excel-lint

 14. Klik op het grafiekgebied van het diagram.

 15. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op de knop Meer Knop Meer en klik op het gewenste effect.

  Voor ons spreidingsdiagram hebben we Subtiel effect - Accent 1 gebruikt.

 16. Als u andere themakleuren wilt gebruiken dan het standaardthema dat op uw werkboek is toegepast, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Thema's, op Thema's.

   afbeelding van excel-lint

  2. Klik onder Standaard op het thema dat u wilt gebruiken.

   Voor ons lijndiagram hebben we het thema Kantoor gebruikt.

Opgemaakt lijndiagram

Hoe is dit lijndiagram gemaakt? Met de volgende procedure kunt u een lijndiagram met soortgelijke resultaten maken. Voor dit diagram zijn de voorbeeldwerkbladgegevens gebruikt. U kunt deze gegevens naar uw werkblad kopiëren of uw eigen gegevens gebruiken.

 1. Kopieer de voorbeeldwerkbladgegevens naar een leeg werkblad of open het werkblad dat de gegevens bevat die u wilt uitzetten in een lijndiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Dagelijkse neerslag

  Zwevende

  1-1-07

  4,1

  122

  1-2-07

  4,3

  117

  1-3-07

  5,7

  112

  1-4-07

  5,4

  114

  1-5-07

  5,9

  110

  1-6-07

  5,0

  114

  1-7-07

  3,6

  128

  1-8-07

  1,9

  137

  1-9-07

  7,3

  104

 2. Selecteer de gegevens die u wilt uitzetten in het lijndiagram.

 3. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op Lijn.

  afbeelding van excel-lint

 4. Klik op Lijn met gegevensmarkeringen.

 5. Klik op het grafiekgebied in het diagram.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 6. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Grafiekstijlen op de gewenste grafiek- of diagramstijl.

  Grafiekstijlen op Excel-lint

  Voor ons lijndiagram hebben we Stijl 2 gebruikt.

 7. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Grafiektitel en klik op Boven grafiek.

  afbeelding van excel-lint

 8. Klik op de diagramtitel en typ de gewenste tekst.

  Voor ons lijndiagram hebben we Grootte van deeltjes in neerslag getypt.

 9. Als u de diagramtitel kleiner wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de titel en voert u de gewenste grootte in het vak Grootte in het snelmenu in.

  Voor ons lijndiagram hebben we 14 gebruikt.

 10. Klik in het diagram op de legenda of selecteer deze in een lijst met diagramelementen (tabblad Indeling, groep Huidige selectie, vak Grafiekelementen).

 11. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Legenda en vervolgens op de gewenste positie.

  Voor ons lijndiagram hebben we Legenda bovenaan weergeven gebruikt.

 12. Als u een van de gegevensreeksen wilt uitzetten op een secundaire verticale as, klikt u op de gegevensreeks voor Neerslag of selecteert u deze in een lijst met diagramelementen (tabblad Indeling, groep Huidige selectie, vak Grafiekelementen).

 13. Klik op het tabblad Indeling in de groep Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Groep Huidige selectie op Excel-lint

 14. Selecteer onder Opties voor reeks de optie Secundaire as en klik op Sluiten.

 15. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Astitels en voer de volgende handelingen uit:

  1. Als u een titel voor de primaire verticale as wilt toevoegen, klikt u op Titel van primaire verticale as en vervolgens op het gewenste type titel.

   Voor ons lijndiagram hebben we Gedraaide titel gebruikt.

  2. Als u een titel voor de secundaire verticale as wilt toevoegen, klikt u op Titel van secundaire verticale as en vervolgens op het gewenste type titel.

   Voor ons lijndiagram hebben we Gedraaide titel gebruikt.

  3. Klik op elke titel, typ de gewenste tekst en druk op Enter.

   Voor ons lijndiagram hebben we Grootte van deeltjes getypt in de titel voor de primaire verticale as, en Dagelijkse neerslag in de titel voor de secundaire verticale as.

 16. Klik op de tekengebied van het diagram of selecteer deze in een lijst met diagramelementen (tabblad Indeling, groep Huidige selectie, vak Grafiekelementen).

 17. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op de knop Meer Knop Meer en klik op het gewenste effect.

  Voor ons lijndiagram hebben we Subtiel effect - Donker 1 gebruikt.

  Groep Vormstijlen op Excel-lint

 18. Klik op het grafiekgebied van het diagram.

 19. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op de knop Meer Knop Meer en klik op het gewenste effect.

  Voor ons lijndiagram hebben we Subtiel effect - Accent 3 gebruikt.

 20. Als u andere themakleuren wilt gebruiken dan het standaardthema dat op uw werkboek is toegepast, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Thema's, op Thema's.

   afbeelding van excel-lint

  2. Klik onder Standaard op het thema dat u wilt gebruiken.

   Voor ons lijndiagram hebben we het thema Kantoor gebruikt.

Een spreidingsdiagram maken

 1. Selecteer de gegevens die u wilt uitzetten in de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op X van Y spreidingen onder spreiding, kiest u een grafiek.

 3. Met de grafiek is geselecteerd, klikt u op het tabblad Grafiekontwerp voert u een van de volgende opties:

  • Klik op Grafiekelement toevoegen om onderdelen zoals de titel, labels en de legenda te passen.

  • Klik op Snelle indeling wilt kiezen uit vooraf gedefinieerde sets met grafiekelementen.

  • Klik op een van de voorbeelden in de stijlengalerie om de indeling of stijl te wijzigen.

  • Klik op Rijen/kolommen omdraaien of Gegevens selecteren om de gegevensweergave te wijzigen.

 4. Met de grafiek is geselecteerd, klikt u op het tabblad ontwerpen kunt desgewenst de opvulling van vorm, het overzicht, of de effecten van grafiekelementen wijzigen.

Een lijndiagram maken

 1. Selecteer de gegevens die u wilt uitzetten in de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op lijnen kies een optie in de beschikbare regel grafiekstijlen.

 3. Met de grafiek is geselecteerd, klikt u op het tabblad Grafiekontwerp voert u een van de volgende opties:

  • Klik op Grafiekelement toevoegen om onderdelen zoals de titel, labels en de legenda te passen.

  • Klik op Snelle indeling wilt kiezen uit vooraf gedefinieerde sets met grafiekelementen.

  • Klik op een van de voorbeelden in de stijlengalerie om de indeling of stijl te wijzigen.

  • Klik op Rijen/kolommen omdraaien of Gegevens selecteren om de gegevensweergave te wijzigen.

 4. Met de grafiek is geselecteerd, klikt u op het tabblad ontwerpen kunt desgewenst de opvulling van vorm, het overzicht, of de effecten van grafiekelementen wijzigen.

Zie ook

Een aangepaste grafiek opslaan als sjabloon

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×