Uw gegevens beschermen met behulp van back-ups die u kunt terugzetten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U hebt een back-upkopie van de Access-bureaublad database nodig om de hele data base terug te zetten als er een systeem fout is of als u een object wilt herstellen als de opdracht ongedaan maken niet genoeg is om een fout op te lossen.

Als een back-upkopie van de database verspilde opslagruimte lijkt, bedenk dan eens hoeveel tijd het u zou kosten om alle gegevens opnieuw te verzamelen en in te voeren en de database opnieuw te ontwerpen, wanneer deze onherstelbaar beschadigd blijkt te zijn. Met name wanneer meerdere gebruikers uw database bijwerken, is het belangrijk om geregeld een back-up te maken. Zonder back-upkopie kunt u beschadigde of ontbrekende objecten of wijzigingen in het ontwerp van de database niet herstellen.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-Web-apps.

In dit artikel

Regel matige back-ups plannen

Een back-up maken van een database

Een back-up maken van een gesplitste database

Een database terugzetten

Objecten in een database terugzetten

Regelmatige back-ups plannen

Bepaalde wijzigingen of fouten kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Het is daarom van groot belang dat u een back-upkopie van de database maakt voordat er gegevens verloren gaan. Als u bijvoorbeeld een actiequery gebruikt om records te verwijderen of gegevens te wijzigen, kunnen waarden die door de query zijn bijgewerkt, niet worden hersteld met Ongedaan maken.

Tip: Het is raadzaam een back-up te maken voordat u een actiequery uitvoert, vooral als u met de query gegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Als uw database meerdere gebruikers heeft, moet u voordat u een back-up maakt, zorgen dat alle gebruikers de database hebben gesloten, zodat alle wijzigingen in de gegevens worden opgeslagen.

Hier volgen enkele richtlijnen die u kunt raadplegen om te bepalen hoe vaak u een back-up van de database moet maken:

 • Als de database een archief is of alleen voor naslaginformatie wordt gebruikt en zelden wordt gewijzigd, is het voldoende om alleen na wijzigingen van het ontwerp of de gegevens een back-up te maken.

 • Als de database actief is en de gegevens regelmatig worden gewijzigd, stelt u een schema op om geregeld back-ups van de database te maken.

 • Als de database meerdere gebruikers heeft, maakt u een back-upkopie van de database nadat het ontwerp is gewijzigd.

  Opmerking: Voor gegevens in gekoppelde tabellen maakt u back-ups met behulp van de beschik bare back-upfuncties in het programma dat de gekoppelde tabellen bevat. Als de data base met de gekoppelde tabellen een Access-data base is, gebruikt u de procedure in de sectie een kopie maken van een gesplitste data base.

Naar boven

Een back-up maken van een database

Als u in Access een back-up maakt van een database, worden objecten die geopend zijn in de ontwerpweergave, opgeslagen en gesloten, en wordt een kopie van het databasebestand opgeslagen onder de naam die u opgeeft en op een locatie die u bepaalt.

Opmerking: Objecten worden in Access opnieuw geopend in overeenstemming met de waarde van de eigenschap Standaardweergave van het object.

Open de database waarvan u een back-upkopie wilt maken en ga als volgt te werk:

 1. Klik op Bestand en vervolgens op Opslaan als.

 2. Klik onder Bestandstypen op Database opslaan als.

 3. Klik onder Geavanceerd op Back-up maken van de database en klik vervolgens op Opslaan als.

 4. Bekijk de naam van de back-up in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Opslaan als.

  U kunt de naam desgewenst wijzigen. De naam van het oorspronkelijke databasebestand en de datum waarop u de back-up maakt, worden echter vastgelegd in de standaardnaam.

  Tip: Wanneer u gegevens of objecten terugzet met behulp van een back-up, zult u meestal willen weten van welke database de back-up afkomstig is en wanneer de back-up is gemaakt. U wordt daarom aangeraden de standaardbestandsnaam te gebruiken.

 5. Selecteer in de lijst Opslaan als type in welk bestandstype de back-up van de database moet worden opgeslagen en klik op Opslaan.

Naar boven

Een back-up maken van een gesplitste database

Een gesplitste database bestaat meestal uit twee databasebestanden: een back-enddatabase, die alleen gegevens in tabellen bevat, en een front-enddatabase, die koppelingen naar de tabellen in de back-enddatabase bevat, evenals query's, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten. Alle gegevens zijn opgeslagen in de back-enddatabase. Alle gebruikersinterfaceobjecten, zoals query's, formulieren en rapporten, worden in de front-enddatabase bewaard.

Een back-up maken van een gesplitste database kan een tijdrovende taak zijn, aangezien u afzonderlijk van elkaar back-ups van de front-end- en back-enddatabases moet maken. Omdat de back-enddatabase de gegevens bevat, is het belangrijker regelmatig een back-up van de back-enddatabase te maken.

Maak een back-up maken van de front-enddatabase als u het ontwerp ervan wijzigt. Individuele gebruikers van de front-enddatabase kunnen ook het ontwerp wijzigen. Vraag dus eventueel ook deze gebruikers hun eigen back-upkopie van de front-enddatabase te maken.

Een back-up maken van een back-enddatabase

Waarschuw gebruikers voordat u het back-upproces start, omdat exclusieve toegang tot het databasebestand is vereist voor het back-upproces, en gebruikers mogelijk de back-enddatabase niet kunnen gebruiken wanneer het back-upproces wordt uitgevoerd.

 1. Als u alleen de back-enddatabase wilt openen, start u Access.

 2. Klik op Andere bestanden openen > Computer > Bladeren en selecteer het back-enddatabasebestand waarvan u een back-up wilt maken.

 3. Klik op de pijl naast Openen en klik vervolgens op Exclusief openen.

  Het dialoogvenster Openen met de vervolgkeuzelijst op de knop Openen uitgevouwen en de muisaanwijzer op de optie Exclusief openen

 4. Klik op Bestand en vervolgens op Opslaan als.

 5. Klik onder Bestandstypen op Database opslaan als.

 6. Klik onder Geavanceerd op Back-up maken van de database en klik vervolgens op Opslaan als.

 7. Bekijk de naam van de back-up in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Opslaan als.

  U kunt de naam desgewenst wijzigen. De naam van het oorspronkelijke databasebestand en de datum waarop u de back-up maakt, worden echter vastgelegd in de standaardnaam.

  Tip: Wanneer u gegevens of objecten terugzet met behulp van een back-up, zult u meestal willen weten van welke database de back-up afkomstig is en wanneer de back-up is gemaakt. U wordt daarom aangeraden de standaardbestandsnaam te gebruiken.

 8. Selecteer in het dialoogvenster Opslaan als een locatie waar u de back-upkopie van de back-enddatabase wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

Een back-up maken van de front-enddatabase

Als u een back-up wilt maken van de front-enddatabase na een ontwerpwijziging, moet u de database direct na het wijzigen van het ontwerp open laten. Voer vervolgens de stappen uit in het gedeelte Een back-up maken van een database, te beginnen bij stap 2.

Naar boven

Een database herstellen

Opmerking: U kunt een database alleen herstellen als u over een back-upkopie van de database beschikt.

Een back-up wordt ook wel een 'bekende goede kopie' van een databasebestand genoemd: een kopie waarvan u de gegevensintegriteit en het ontwerp vertrouwt. U wordt aangeraden om met de opdracht Back-up maken van de database back-ups te maken in Access, maar u kunt iedere betrouwbare kopie gebruiken om een database te herstellen. U kunt bijvoorbeeld een database herstellen met behulp van een kopie die is opgeslagen op een extern USB-back-upapparaat.

Wanneer u een volledige database terugzet, vervangt u een databasebestand dat is beschadigd, gegevensproblemen heeft of helemaal ontbreekt, door een back-upkopie van de database.

 1. Open Verkenner en blader naar de bekende goede kopie van de database.

 2. Kopieer de bekende goede kopie naar de locatie van de beschadigde of ontbrekende database.

  Als u de opdracht krijgt een bestaand bestand te vervangen, doe dat dan.

Naar boven

Objecten in een database terugzetten

Als u een of meer objecten in een database moet terugzetten, importeert u de desbetreffende objecten vanuit de back-upkopie van de database naar de database waarin deze objecten ontbreken of moeten worden hersteld.

Belangrijk: Als in andere databases of programma's koppelingen bestaan naar objecten in de database die u herstelt, is het van groot belang dat u de database herstelt naar de juiste locatie. Als u dit niet doet, werken de koppelingen naar de databaseobjecten niet meer en moeten deze worden bijgewerkt.

 1. Open de database waarin u een object wilt terugzetten.

 2. Ga door naar stap 3 als u een ontbrekend object wilt terugzetten. Ga als volgt te werk als u een object wilt vervangen dat beschadigde of ontbrekende gegevens heeft, of als het object niet langer goed werkt:

  1. Als u het huidige object wilt behouden, zodat u het later kunt vergelijken met de teruggezette versie, geeft u het huidige object een nieuwe naam voordat u een kopie van dit object terugzet. Als u bijvoorbeeld een beschadigd formulier met de naam Uitchecken wilt herstellen, kunt u de naam van het beschadigde formulier wijzigen in Uitchecken_ongeldig.

  2. Verwijder het object dat u wilt vervangen.

   Opmerking: Wees altijd voorzichtig wanneer u databaseobjecten verwijdert, omdat ze mogelijk aan andere objecten in de database zijn gekoppeld.

 3. Klik op Externe gegevens en klik in de groep Importeren en koppelen op Access.

 4. Klik in het dialoogvenster Access-database: externe gegevens ophalen op Bladeren om naar de back-up van de database te gaan en klik op Openen.

 5. Selecteer Tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's en modules importeren in de huidige database en klik op OK.

 6. Klik in het dialoogvenster Objecten importeren op het tabblad voor het type object dat u wilt terugzetten. Als u bijvoorbeeld een tabel wilt terugzetten, klikt u op het tabblad Tabellen.

 7. Klik op het gewenste object om het te selecteren.

 8. Als u meerdere objecten wilt terugzetten, herhaalt u stap 6 en 7 tot u alle objecten hebt geselecteerd die u wilt terugzetten.

 9. Als u de importopties wilt bekijken voordat u de objecten importeert, klikt u in het dialoogvenster Objecten importeren op de knop Opties.

 10. Nadat u de objecten en opties voor de importinstellingen hebt geselecteerd, klikt u op OK om de objecten terug te zetten.

Als u het maken van back-ups wilt automatiseren, kunt u overwegen een product te gebruiken waarmee automatisch back-ups van een bestandssysteem worden gemaakt, zoals een programma voor het maken van back-ups van een bestandsserver of een extern USB-back-upapparaat.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×