Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies om uw Excel-werkbladen toegankelijk te maken voor gebruikers met een handicap.

Excel-spreadsheet met een resultatenrekening en een staafdiagram

Mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen uw gegevens beter begrijpen als u rekening houdt met toegankelijkheid bij het maken van uw Excel-werkmappen en -grafieken.

Windows: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Als u wilt zoeken naar alle exemplaren van ontbrekende alternatieve tekst in het werkblad, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de werkmap uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven een cel bevindt die een hyperlink bevat.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik de Toegankelijkheidscontrole vindt uonvoldoende kleurcontrast vindt.

U kunt ook tekst zoeken in uw werkblad dat is moeilijk te lezen of te onderscheiden van de achtergrond.

Als het spreadsheet een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om erachter te komen of alle bladen met inhoud in een werkmap beschrijvende namen bevatten en of er lege bladtabs zijn.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Bladtabs verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Kopteksten gebruiken in een bestaande tabel

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw Excel-werkbladen in Office 365:

Tip: Om een goede alternatieve tekst te schrijven moet u ervoor zorgen dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier beschrijft. De alternatieve tekst bestaat idealiter slechts uit een of twee korte regels. In de meeste gevallen volstaan een paar zorgvuldig uitgekozen woorden al. Herhaal geen tekst uit de omringende context als alternatieve tekst en gebruik geen woordgroepen om te verwijzen naar afbeeldingen, zoals ‘een afbeelding’ of ‘een afbeelding van’.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen, zoals afbeeldingen, schermafbeeldingen, pictogrammen, video's en 3D-modellen, zodat de tekst om de afbeelding aan gebruikers die geen toegang hebben de afbeelding te beschrijven door schermlezers kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer bewerken van alternatieve tekst.

  Menu Excel Win32 bewerken alternatieve tekst voor afbeeldingen

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Word Win32 alternatieve tekst voor afbeeldingen

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-graphic.

  Opmerking: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer bewerken van alternatieve tekst.

  Menu Excel Win32 bewerken alternatieve tekst voor vormen

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Word Win32 Alt-tekstvenster naar shapes

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer bewerken van alternatieve tekst.

  Menu Excel Win32 bewerken alternatieve tekst voor draaigrafieken

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Typ 1-2-zinnen om de draaigrafiek en de context naar iemand die niet kunnen zien te beschrijven.

  Deelvenster Word Win32 alternatieve tekst voor grafieken

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen decoratieve maken

Als het document visuele elementen zuiver decoratieve bevat, kunt u ze als zodanig markeren zonder dat u nodig hebt om te schrijven van een alternatieve tekst. Wanneer u een schermlezer gevonden zoals een afbeelding, wordt deze gewoon gemeld dat ze zijn decoratieve, zodat de gebruiker weet dat ze geen gegevens hebt gemist.

 1. Met de rechtermuisknop op een visuele.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Selecteer het tekstvak Decoratief . Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Deelvenster Word Win32 alternatieve tekst voor de decoratieve elementen

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw werkbladen Excel in Office 2016:

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic.

 2. Selecteer Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst op het tabblad Opties voor vormen.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-graphic

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst op het tabblad Opties voor vormen.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde draaigrafiek

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabs in Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Scherminfo is een klein venster dat wordt weergegeven als u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, en dat een beschrijving van de hyperlink bevat.

 1. Selecteer de cel waar u een hyperlink wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Koppeling.

 3. De inhoud van de cel die u hebt geselecteerd wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. Als u de tekst van de hyperlink wilt wijzigen, typt u de nieuwe tekst.

 4. Voeg de hyperlink-URL toe aan het veld Adres.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

 6. Klik op OK > OK.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de cellen die tekst bevatten, en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

  Menu Tekstkleur in Excel voor het Windows-bureaublad.
 • Gebruik Toegankelijkheidscontrole om het spreadsheet te analyseren en te controleren of u overal voldoende kleurcontrast hebt gebruikt. De tekst in het spreadsheet wordt gecontroleerd op de volgende dingen:

  • Paginakleur

  • Celachtergronden

  • Belangrijke kenmerken

  • Opvulling van tekstvak

  • Alinea-arcering

  • Opvulling van SmartArt-afbeeldingen

  • Kopteksten, voetteksten en koppelingen

Kopteksten in een bestaande tabel gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Ga op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen naar de groep Opties voor tabelstijlen en schakel het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van de groep Opties voor tabelstijlen, met selectievakjes ingeschakeld

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tabel.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Tabel maken het selectievakje De tabel bevat kopteksten.

 4. Selecteer OK.

  In Excel wordt een veldnamenrij gemaakt met de standaardnamen Kolom1, Kolom2, enzovoort.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld”>>

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor het blad en druk op Enter.

Schermafbeelding van het menu-item Naam wijzigen

Bladtabs verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab en selecteer Verwijderen.

 2. Selecteer Verwijderen in het bevestigingsvenster.

Schermafbeelding van het menu-item Verwijderen

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

Mac: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Als u wilt zoeken naar alle exemplaren van ontbrekende alternatieve tekst in het werkblad, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de bladen in de werkmap uit om te beoordelen of de hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven een cel bevindt die een hyperlink bevat.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om erachter te komen of alle bladen met inhoud in een werkmap beschrijvende namen bevatten en of er lege bladtabs zijn.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Een bladblad verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Kopteksten gebruiken in een bestaande tabel

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw werkbladen Excel in Office 365:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Om een goede alternatieve tekst te schrijven moet u ervoor zorgen dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier beschrijft. De alternatieve tekst bestaat idealiter slechts uit een of twee korte regels. In de meeste gevallen volstaan een paar zorgvuldig uitgekozen woorden al. Herhaal geen tekst uit de omringende context als alternatieve tekst en gebruik geen woordgroepen om te verwijzen naar afbeeldingen, zoals ‘een afbeelding’ of ‘een afbeelding van’.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer bewerken... alternatieve tekst. Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend.

  Menu Excel 365 bewerken alternatieve tekst voor afbeeldingen

 3. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Dialoogvenster met Excel 365 schrijven alternatieve tekst voor afbeeldingen

  Tip: Als u wilt de spellingscontrole het woord dat u zojuist hebt getypt, met de rechtermuisknop op het woord en selecteer een optie in de lijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-graphic.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader rond de hele vorm of SmartArt-afbeelding, niet binnen een van de onderdelen

 2. Selecteer bewerken... alternatieve tekst. Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend.

  Menu Excel 365 bewerken alternatieve tekst voor vormen

 3. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Dialoogvenster met Excel 365 schrijven alternatieve tekst voor vormen

  Tip: Als u wilt de spellingscontrole het woord dat u zojuist hebt getypt, met de rechtermuisknop op het woord en selecteer een optie in de lijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader rond het hele diagram, niet binnen een van de onderdelen

 2. Selecteer bewerken... alternatieve tekst. Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend.

  Menu Excel 365 bewerken alternatieve tekst voor draaigrafieken

 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Dialoogvenster met Excel 365 schrijven alternatieve tekst voor draaigrafieken

  Tip: Als u wilt de spellingscontrole het woord dat u zojuist hebt getypt, met de rechtermuisknop op het woord en selecteer een optie in de lijst.

Visuele elementen decoratieve maken

Als uw spreadsheet visuele elementen zuiver decoratieve bevat, kunt u ze als zodanig markeren zonder dat u nodig hebt om te schrijven van een alternatieve tekst. Wanneer u een schermlezer gevonden zoals een afbeelding, wordt deze gewoon gemeld dat ze zijn decoratieve, zodat de gebruiker weet dat ze geen gegevens hebt gemist.

 1. Met de rechtermuisknop op een visuele.

 2. Selecteer bewerken... alternatieve tekst. Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend.

 3. Schakel het selectievakje Decoratief . Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Decoratieve selectievakje is geselecteerd in het deelvenster Alt-tekst

Tip: Als u diverse decoratieve items hebt, kunt u ze kunt bewerken in een batch. Selecteert u alle en klik op Decoratief.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw werkbladen Excel in Office 2016:

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen, zoals afbeeldingen en schermafbeeldingen, zodat de tekst om de afbeelding aan gebruikers die geen toegang hebben de afbeelding te beschrijven door schermlezers kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-graphic

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde draaigrafiek

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabs in Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een cel.

 2. Selecteer Hyperlink.

 3. Typ de hyperlinktekst in het vak Weer te geven tekst.

 4. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Kopteksten in een bestaande tabel gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabel het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van de Opties voor tabelstijlen op het tabblad Tabel, met selectievakjes ingeschakeld

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tabel.

 3. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

 4. Selecteer OK.
  Excel wordt gemaakt voor een nieuwe veldnamenrij voor koppen met de standaardnamen Kolom1, Kolom2, enzovoort.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab.

Schermafbeelding van het menu-item Naam wijzigen

Een bladtab verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab.

 2. Selecteer Verwijderen.

Schermafbeelding van het menu-item Verwijderen

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

iOS: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Wijs een unieke naam toe aan alle bladtabs.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten gebruiken in bestaande tabellen

Tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de tabellen en bladtabs in uw Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Kopteksten in bestaande tabellen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op het pictogram Meer.

 3. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

 4. Typ de kolomkoppen in uw tabel.

Opdracht Stijlopties, met Veldnamenrij geselecteerd

Bladtabs hernoemen

 1. Dubbeltik op een bladtab.

 2. Als u de geselecteerde bladnaam wilt vervangen, typt u een korte, unieke naam voor het blad.

Geselecteerde bladtab, met de opties voor het wijzigen van de naam

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

Android: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan shapes

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

Wijs een unieke naam toe aan alle bladtabs.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan nieuwe tabellen

Kopteksten gebruiken in bestaande tabellen

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in Excel-spreadsheets.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen zoals foto's en schermafbeeldingen, zodat de tekst om de afbeelding aan gebruikers die geen toegang hebben de afbeelding te beschrijven door schermlezers kunnen lezen.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u het tabblad Afbeelding onder aan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Selecteer een shape.

 2. Als u het tabblad Vorm onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Shape

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Selecteer een grafiek.

 2. Als u het tabblad Grafiek onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Grafiek

Tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de tabellen en bladtabs in uw Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Kopteksten in bestaande tabellen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omlaag.

 3. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

  Tip: Als de optie is geselecteerd, is deze grijs.

 4. Typ de kolomkoppen in uw tabel.

Tabblad Tabel, met Veldnamenrij geselecteerd

Kopteksten toevoegen aan nieuwe tabellen

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Markeer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Als u het tabblad Start onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Tik op Start > Invoegen.

 4. Tik op de opdracht Tabel.

 5. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

Tabel, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab.

Geselecteerde bladtab, met de opdracht Naam wijzigen

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

Windows 10-app: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Wijs een unieke naam toe aan alle bladtabs.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan nieuwe tabellen

Kopteksten gebruiken in bestaande tabellen

Tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de tabellen en bladtabs in uw Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Kopteksten toevoegen aan nieuwe tabellen

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Markeer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Open het tabblad Invoegen door te tikken op het pictogram Meer opties in de rechterbenedenhoek van het scherm en vervolgens op Start > Invoegen.

 3. Tik op de optie Tabel om de geselecteerde cellen om te zetten in een tabel.

 4. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

Kopteksten in bestaande tabellen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de focus op een willekeurige cel in een tabel.

 2. Open het tabblad Tabel door te tikken op het pictogram Meer opties in de rechterbenedenhoek van het scherm.

 3. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

  Tip: Als de optie is geselecteerd, is deze grijs.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Bladtabs hernoemen

 1. Tik op een bladtab en houd die ingedrukt, en selecteer Naam wijzigen.

 2. Als u de geselecteerde bladnaam wilt vervangen, typt u een korte, unieke naam voor het blad.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

Office Online: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel Online-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Gebruik de toegankelijkheidscontrole vindt u in Excel Online om exemplaren van het ontbreken van alternatieve tekst in het werkblad te vinden.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de tabellen.

Vermijd het gebruik van tekst in tabellen als enige methode van belangrijke informatie overbrengen. In de alt-tekst, een korte beschrijving van de inhoud van de tabel en de bedoeling aangeeft.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voer een visuele controle van de werkmap uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Lees de namen van de bladtabs in uw werkmap en controleer of er inhoud op elk blad staat.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

De werkmap een duidelijke naam geven

Bladtabs hernoemen

Bladtabs verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole in Excel Online om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden de locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel is genest in een andere tabel of is samengevoegd of gesplitst, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie meer over de tabel verstrekken. Lege rijen en kolommen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat dit zou kunnen suggereren dat de tabel verder geen informatie meer bevat.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten in een tabel gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en grafieken

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u het alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en grafieken in uw werkbladen Excel Online . Voeg alternatieve tekst aan tabellen, via een bureaubladversie van Excel.

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst in het beschrijvingsveld te plaatsen en de titel leeg te laten. Dit levert de beste resultaten met de meestgebruikte schermlezers, met inbegrip van Narrator.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer vervolgens Alternatieve tekst om het dialoogvenster Alternatieve tekst te openen.

 2. Reviseer de tekst in het tekstvak Beschrijving.

 3. Selecteer OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alternatieve tekst met de velden Titel en Beschrijving.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en selecteer vervolgens Alternatieve tekst om het dialoogvenster Alternatieve tekst te openen.

 2. Voeg tekst toe aan het tekstvak Beschrijving.

 3. Selecteer OK.

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

De volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabs in Excel Online werkbladen toegankelijk.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een cel.

 2. Selecteer Hyperlink.

 3. In Tekst, typ de tekst die personen wordt Klik op. Afhankelijk van het type koppeling die u wilt gebruiken, Ga op een van de volgende opties:

  • Typ of plak het adres in URL.

  • Typ in In dit document plaatsen de locatie van de cel waarnaar u een koppeling wilt maken. Bijvoorbeeld A6.

  • Typ in E-mailadres het e‑mailadres in de indeling iemand@example.com.

 4. Klik op OK.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Hyperlink invoegen, waarin u de gegevens voor weergavetekst en een URL, een locatie in het document of een e-mailadres kunt opgeven.

Kopteksten in een tabel gebruiken

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Ga op het tabblad Invoegen naar de groep Tabellen en selecteer Tabel.

 3. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

 4. Selecteer OK.
  Excel Online Hiermee maakt u een nieuwe veldnamenrij voor koppen met de standaardnamen Kolom1, Kolom2, enzovoort.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Opmerking: Gebruik dezelfde stappen om een koptekst aan cellen in een bestaande tabel toe te voegen.

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld.

De werkmap een duidelijke naam geven

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.

 2. Selecteer Opslaan als en typ een naam voor het bestand. Bedenk een naam waaraan u kunt zien welke gegevens het bestand bevat. Voeg indien mogelijk de datum toe als onderdeel van de naam.

 3. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Bestaand bestand vervangen.

 4. Selecteer OK.

Opmerking: Als u de naam van een bestand wil wijzigen, selecteert u Naam wijzigen, typt u de naam voor het bestand en selecteert u OK.

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Opslaan als. Hierin kunt u een naam voor het bestand opgeven en een bestaand bestand eventueel vervangen.

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab waarmee de inhoud wordt beschreven.

 3. Selecteer OK.

In de schermafbeelding ziet u het menu dat wordt weergegeven nadat u met de rechtermuisknop op een bladtab hebt geklikt. U kunt een werkblad invoegen, verwijderen, de naam wijzigen, de werkbladen opnieuw ordenen en het werkblad verbergen of zichtbaar maken.

Bladtabs verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab.

 2. Selecteer Verwijderen.

 3. Selecteer OK.

Toegankelijkheidscontrole in Excel Online gebruiken

 1. Selecteer het tabblad Controle.

 2. Selecteer Toegankelijkheidscontrole.

 3. Bekijk de resultaten in de Toegankelijkheidscontrole. Resultaten zijn gecategoriseerd op basis van de ernst van het probleem gevonden, als volgt:

  • Fouten. Inhoud die niet of slechts met grote moeite te begrijpen is voor mensen met een handicap.

  • Waarschuwingen. De inhoud is lastig te begrijpen voor mensen met een handicap.

  • Tips. Hoewel mensen met een handicap de inhoud kunnen begrijpen, maken tips duidelijk dat de inhoud beter kan worden ingedeeld of gepresenteerd om de ervaring te verbeteren.

 4. Los de problemen op.

Opmerking: Toegankelijkheidscontrole controleert uw document op alle problemen die in de browser kunnen worden opgelost. Voor een volledige controle opent u het document in de desktop-app en gebruikt u de desktopversie van Toegankelijkheidscontrole voor Windows of Mac.

In de schermafbeelding ziet u het tabblad Controle. De cursor wijst naar de optie Toegankelijkheidscontrole.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×