Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies om uw Excel-werkbladen toegankelijk te maken voor gebruikers met een handicap.

Excel-spreadsheet met een resultatenrekening en een staafdiagram

Mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen uw gegevens beter begrijpen als u rekening houdt met toegankelijkheid bij het maken van uw Excel-werkmappen en -grafieken.

Windows: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, illustraties, SmartArt-afbeeldingen, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en videomateriaal.

Als u wilt zoeken naar alle gevallen van ontbrekende alternatieve tekst in het werkblad, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de werkmap uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven een cel bevindt die een hyperlink bevat.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik de Toegankelijkheidscontrole om te controleren of u voldoende kleurcontrast hebt gebruikt.

U kunt ook zoeken naar tekst in het spreadsheet die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

Als het spreadsheet een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om erachter te komen of alle bladen met inhoud in een werkmap beschrijvende namen bevatten en of er lege bladtabs zijn.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Bladtabs verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Kopteksten gebruiken in een bestaande tabel

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw Excel-spreadsheets.

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde draaigrafiek

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een tabel.

 2. Selecteer Tabel > Alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alternatieve tekst

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabs in Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Scherminfo is een klein venster dat wordt weergegeven als u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, en dat een beschrijving van de hyperlink bevat.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een cel.

 2. Selecteer Hyperlink.

 3. Typ de hyperlinktekst in het vak Weer te geven tekst.

 4. Typ in het vak Adres het bestemmingsadres voor de hyperlink.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de cellen die tekst bevatten, en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

 • Gebruik Toegankelijkheidscontrole om het spreadsheet te analyseren en te controleren of u overal voldoende kleurcontrast hebt gebruikt. De tekst in het spreadsheet wordt gecontroleerd op de volgende dingen:

  • Paginakleur

  • Celachtergronden

  • Belangrijke kenmerken

  • Opvulling van tekstvak

  • Alinea-arcering

  • Opvulling van SmartArt-afbeeldingen

  • Kopteksten, voetteksten en koppelingen

Kopteksten in een bestaande tabel gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Ga op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen naar de groep Opties voor tabelstijlen en schakel het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van de groep Opties voor tabelstijlen, met selectievakjes ingeschakeld

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Ga op het tabblad Invoegen naar de groep Tabellen en selecteer Tabel.

 3. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

 4. Selecteer OK.

  In Excel wordt een veldnamenrij gemaakt met de standaardnamen Kolom1, Kolom2, enzovoort.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld”>>

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab.

Schermafbeelding van het menu-item Naam wijzigen

Bladtabs verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab.

 2. Selecteer Verwijderen.

Schermafbeelding van het menu-item Verwijderen

Zie ook

Mac: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, illustraties, SmartArt-afbeeldingen, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en videomateriaal.

Als u wilt zoeken naar alle exemplaren van ontbrekende alternatieve tekst in het werkblad, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de bladen in de werkmap uit om te beoordelen of de hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven een cel bevindt die een hyperlink bevat.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om erachter te komen of alle bladen met inhoud in een werkmap beschrijvende namen bevatten en of er lege bladtabs zijn.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Een bladblad verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Kopteksten gebruiken in een bestaande tabel

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw Excel-spreadsheets.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde draaigrafiek

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een tabel.

 2. Selecteer Tabel > Alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alternatieve tekst

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabs in Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een cel.

 2. Selecteer Hyperlink.

 3. Typ de hyperlinktekst in het vak Weer te geven tekst.

 4. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Kopteksten in een bestaande tabel gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabel het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van de Opties voor tabelstijlen op het tabblad Tabel, met selectievakjes ingeschakeld

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tabel.

 3. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

 4. Selecteer OK.
  In Excel wordt een veldnamenrij gemaakt met de standaardnamen Kolom1, Kolom2, enzovoort.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab.

Schermafbeelding van het menu-item Naam wijzigen

Een bladtab verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab.

 2. Selecteer Verwijderen.

Schermafbeelding van het menu-item Verwijderen

Zie ook

iOS: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Wijs een unieke naam toe aan alle bladtabs.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten gebruiken in bestaande tabellen

Tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de tabellen en bladtabs in uw Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Kopteksten in bestaande tabellen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op het pictogram Meer.

 3. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

 4. Typ de kolomkoppen in uw tabel.

Opdracht Stijlopties, met Veldnamenrij geselecteerd

Bladtabs hernoemen

 1. Dubbeltik op een bladtab.

 2. Als u de geselecteerde bladnaam wilt vervangen, typt u een korte, unieke naam voor het blad.

Geselecteerde bladtab, met de opties voor het wijzigen van de naam

Zie ook

Android: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, illustraties, SmartArt-afbeeldingen, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en videomateriaal.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

Wijs een unieke naam toe aan alle bladtabs.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan nieuwe tabellen

Kopteksten gebruiken in bestaande tabellen

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in Excel-spreadsheets.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die deze niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u het tabblad Afbeelding onder aan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Selecteer een shape.

 2. Als u het tabblad Vorm onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Shape

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Selecteer een grafiek.

 2. Als u het tabblad Grafiek onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Grafiek

Tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de tabellen en bladtabs in uw Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Kopteksten in bestaande tabellen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omlaag.

 3. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

  Tip: Als de optie is geselecteerd, is deze grijs.

 4. Typ de kolomkoppen in uw tabel.

Tabblad Tabel, met Veldnamenrij geselecteerd

Kopteksten toevoegen aan nieuwe tabellen

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Markeer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Als u het tabblad Start onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Tik op Start > Invoegen.

 4. Tik op de opdracht Tabel.

 5. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

Tabel, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab.

Geselecteerde bladtab, met de opdracht Naam wijzigen

Zie ook

Office Online: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel Online-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Gebruik Toegankelijkheidscontrole in Excel Online om exemplaren van ontbrekende alternatieve tekst in het werkblad te zoeken.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de tabellen.

Gebruik niet alleen maar tekst in tabellen om belangrijke informatie over te brengen. Beschrijf in de alternatieve tekst kort de inhoud van de tabel en de bedoeling ervan.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voer een visuele controle van de werkmap uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Lees de namen van de bladtabs in uw werkmap en controleer of er inhoud op elk blad staat.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

De werkmap een duidelijke naam geven

Bladtabs hernoemen

Bladtabs verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole in Excel Online om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege rijen en kolommen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten in een tabel gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en grafieken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan afbeeldingen en grafieken in uw Excel Online-spreadsheets. Gebruik een bureaubladversie van Excel als u alternatieve tekst aan tabellen wilt toevoegen.

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst in het beschrijvingsveld te plaatsen en de titel leeg te laten. Dit levert de beste resultaten met de meestgebruikte schermlezers, met inbegrip van Narrator.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer vervolgens Alternatieve tekst om het dialoogvenster Alternatieve tekst te openen.

 2. Reviseer de tekst in het tekstvak Beschrijving.

 3. Selecteer OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alternatieve tekst met de velden Titel en Beschrijving.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en selecteer vervolgens Alternatieve tekst om het dialoogvenster Alternatieve tekst te openen.

 2. Voeg tekst toe aan het tekstvak Beschrijving.

 3. Selecteer OK.

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabs in Excel Online-spreadsheets toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een cel.

 2. Selecteer Hyperlink.

 3. Typ in Weergavetekst de tekst waarop mensen klikken. Ga daarna als volgt te werk, afhankelijk van het type hyperlink dat u wilt gebruiken:

  • Typ of plak het adres in URL.

  • Typ in In dit document plaatsen de locatie van de cel waarnaar u een koppeling wilt maken. Bijvoorbeeld A6.

  • Typ in E-mailadres het e‑mailadres in de indeling iemand@example.com.

 4. Klik op OK.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Hyperlink invoegen, waarin u de gegevens voor weergavetekst en een URL, een locatie in het document of een e-mailadres kunt opgeven.

Kopteksten in een tabel gebruiken

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Ga op het tabblad Invoegen naar de groep Tabellen en selecteer Tabel.

 3. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

 4. Selecteer OK.
  In Excel Online wordt een veldnamenrij gemaakt met de standaardnamen Kolom1, Kolom2, enzovoort.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Opmerking: Gebruik dezelfde stappen om een koptekst aan cellen in een bestaande tabel toe te voegen.

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld.

De werkmap een duidelijke naam geven

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.

 2. Selecteer Opslaan als en typ een naam voor het bestand. Bedenk een naam waaraan u kunt zien welke gegevens het bestand bevat. Voeg indien mogelijk de datum toe als onderdeel van de naam.

 3. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Bestaand bestand vervangen.

 4. Selecteer OK.

Opmerking: Als u de naam van een bestand wil wijzigen, selecteert u Naam wijzigen, typt u de naam voor het bestand en selecteert u OK.

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Opslaan als. Hierin kunt u een naam voor het bestand opgeven en een bestaand bestand eventueel vervangen.

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab waarmee de inhoud wordt beschreven.

 3. Selecteer OK.

In de schermafbeelding ziet u het menu dat wordt weergegeven nadat u met de rechtermuisknop op een bladtab hebt geklikt. U kunt een werkblad invoegen, verwijderen, de naam wijzigen, de werkbladen opnieuw ordenen en het werkblad verbergen of zichtbaar maken.

Bladtabs verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab.

 2. Selecteer Verwijderen.

 3. Selecteer OK.

Toegankelijkheidscontrole in Excel Online gebruiken

 1. Selecteer het tabblad Controle.

 2. Selecteer Toegankelijkheidscontrole.

 3. Bekijk de resultaten in Toegankelijkheidscontrole. Resultaten worden als volgt ingedeeld op basis van de ernst van het probleem dat is gevonden:

  • Fouten. Inhoud die niet of slechts met grote moeite te begrijpen is voor mensen met een handicap.

  • Waarschuwingen. De inhoud is lastig te begrijpen voor mensen met een handicap.

  • Tips. Hoewel mensen met een handicap de inhoud kunnen begrijpen, maken tips duidelijk dat de inhoud beter kan worden ingedeeld of gepresenteerd om de ervaring te verbeteren.

 4. Los de problemen op.

Opmerking: Toegankelijkheidscontrole controleert uw document op alle problemen die in de browser kunnen worden opgelost. Voor een volledige controle opent u het document in de desktop-app en gebruikt u de desktopversie van Toegankelijkheidscontrole voor Windows of Mac.

In de schermafbeelding ziet u het tabblad Controle. De cursor wijst naar de optie Toegankelijkheidscontrole.

Zie ook

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×