Uw Excel-gegevensbron voorbereiden voor Afdruk samenvoegen in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een essentiële stap in een samenvoegbewerking Word is instellen en het voorbereiden van een gegevensbron. U kunt gebruiken van een bestaande gegevensbron van Excel of maak een nieuwe record door deze te importeren van een door tabs gescheiden (.txt) of een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv). Nadat u hebt ingesteld en voorbereid uw gegevensbron, u een samenvoegbewerking uitvoert kunt met behulp van Dynamic Data Exchange (DDE) met de Wizard Stapsgewijze Afdruk samenvoegen of met behulp van een methode handmatige Afdruk samenvoegen.

Als u een bestaande gegevensbron van Excel voor uw samenvoegbewerking niet gebruikt, kunt u een lijst met contactpersonen of een adresboek in een txt- of CSV-bestand. De Wizard Tekst importeren begeleidt u door de stappen om gegevens in een txt- of CSV-bestand in Excel.

 1. Open Excel.

 2. Kies op het tabblad gegevensUit tekst/CSV.

 3. Kies de txt- of CSV-bestand wilt en kies vervolgens importeren.

 4. Kies in de wizard Tekst importeren in het deelvenster Oorspronkelijk gegevenstype de optie Gescheiden.

  Excel - Externe gegevens uit tekst ophalen, wizard Tekst importeren, stap 1 van 3

 5. Schakel het selectievakje De gegevens bevatten kopteksten boven het deelvenster Voorbeeld in als het bestand dat u wilt importeren kopteksten bevat, en kies vervolgens Volgende.

 6. Schakel in het deelvenster Scheidingstekens het selectievakje in dat overeenkomt met het soort scheidingsteken (bijvoorbeeld een tab of een komma) die in uw gegevens wordt gebruikt. Kies vervolgens Volgende.

  De opties voor scheidingstekens zijn gemarkeerd in de wizard Tekst importeren.

  Tip: Het deelvenster Voorbeeld van gegevens toont hoe de resultaten eruit zullen komen te zien in een tabel.

 7. Kies onder Voorbeeld van gegevens de kolom met postcodes en kies onder Gegevenstype per kolom de optie Tekst.

  De optie Tekst voor de opmaak van kolomgegevens is gemarkeerd in de wizard Tekst importeren.

  Notities: 

  • De beschikbare indelingen zijn Algemeen, Tekst en Datum. Elke keer wanneer u een gegevensindeling toepast op een kolom, verschijnt de naam van de indeling in de tabelkop voor die kolom.

  • Een kolom met numerieke gegevens, zoals percentages of valuta, kan bijvoorbeeld alleen worden opgemaakt als het bestand is geïmporteerd. Zie de subsectie 'Numerieke gegevens opmaken in Excel' hieronder voor meer informatie.

 8. Herhaal stap 7 als dat nodig is. Kies hierbij de kolom die u wilt wijzigen en de gegevensindeling die u wilt toepassen.

 9. Kies Finish.

 10. Accepteer in het dialoogvenster Gegevens importeren de standaardinstelling voor Bestaand werkblad en het celadres en kies vervolgens OK.

  Kies in het dialoogvenster Gegevens importeren de optie waarmee de gegevens in een bestaand werkblad worden geplaatst (de standaardinstelling), of de optie voor een nieuw werkblad

  Let op: In het dialoogvenster Gegevens importeren wordt bij het celadres de momenteel geselecteerde cel weergegeven. De gegevensimport begint met het genoemde celadres.

 11. Sla wanneer u klaar bent de gegevensbron op met een nieuwe bestandsnaam.

Numerieke gegevens opmaken in Excel

Maak alle numerieke gegevens op als percentages of valuta in een nieuwe of bestaande Excel-gegevensbron die u wilt gebruiken in een Word-samenvoeging. Als u numerieke gegevens die u tijdens een samenvoeging hebt opgeslagen als percentage of valuta wilt bewaren, volgt u de instructies in de sectie 'Stap 2: Dynamic Data Exchange (DDE) gebruiken voor een samenvoeging'.

Controleer of dat u kolommen met numerieke gegevens correct opmaken in uw gegevensbron Excel die u voor een adressenlijst in een samenvoegbewerking Word gebruikt . Een kolom met getallen, bijvoorbeeld opmaken zodat deze overeenkomen met een bepaalde categorie zoals valuta.

 1. Open uw Excel-gegevensbron.

 2. Selecteer een kolom die u wilt opmaken.

 3. Kies op het tabblad Start in de groep Nummer de keuzepijl Getalnotatie (Algemeen) en kies vervolgens een optie in de lijst.

  Kies in Excel op het tabblad Start in de groep Nummer de pijl omlaag in het vak Algemeen. Hiermee kiest u de nummeropmaak die zal worden toegepast.

 4. Herhaal de stappen 2 en 3 indien nodig.

 5. Kies Opslaan wanneer u klaar bent.

Als er een Excel -gegevensbron met opgemaakte getallen als percentages en valutawaarden, aantal numerieke gegevens mogelijk de opmaak verloren tijdens een samenvoegbewerking. Hier krijgt u de resultaten van de samenvoegbewerking u wilt gebruiken en de opmaak van numerieke gegevens in Excel via DDE kunt behouden.

Excel-gegevensindeling vergeleken met het samenvoegveld van Word, waarbij Dynamic Data Exchange wel of niet wordt gebruikt

Opmerking: Als u DDE niet wilt gebruiken, volgt u de begeleiding in Use mail merge to send bulk email messages (Afdruk samenvoegen in Word gebruiken voor e-mail).

 1. Open Word, kies Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Selecteer onder Algemeenhet selectievakje conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen .

  Conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen

 3. Kies OK.

 4. Kies op het tabblad VerzendlijstenAfdruk samenvoegen starten > de Wizard Afdruk samenvoegen Step by Step.

  Kies in Word op het tabblad Mailings de optie Afdruk samenvoegen starten en kies vervolgens Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen.

 5. Kies in het deelvenster Afdruk samenvoegen onder Geadresseerden selecteren de optie Een bestaande lijst gebruiken.

  In Word wordt het deelvenster Afdruk samenvoegen geopend als u de Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen kiest in de groep Afdruk samenvoegen

 6. Kies onder Een bestaande lijst gebruiken de optie Bladeren en open vervolgens uw opgemaakte spreadsheet.

 7. Schakel het selectievakje Alles weergeven in het dialoogvenster Gegevensbestand bevestigen en kiest u MS Excel-werkbladen via DDE (*.xls) > OK.

  Dialoogvenster Gegevensbestand bevestigen

 8. Kies in het dialoogvenster Microsoft Excel de optie Heel werkblad > OK.

  dialoogvenster microsoft excel in word

 9. Kies OK als het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen wordt geopend.

  Het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen waarin de inhoud van een Excel-werkblad wordt gebruikt als gegevensbron voor een adressenlijst

 10. Ga verder met het samenvoegen van uw brief, e-mail, label of envelop.

Tip: U kunt voorkomen dat er elke keer wanneer u een gegevensbestand opent, naar wordt gevraagd door Word. Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw adressenlijst, gaat u naar Bestand > Opties > Geavanceerd. Schakel onder Algemeen het selectievakje Conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen uit.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×