Uw Excel-gegevensbron voorbereiden voor Afdruk samenvoegen in Word

Een essentiële stap bij een samenvoeging met Word is het instellen en voorbereiden van een gegevensbron. U kunt een bestaande Excel-gegevensbron gebruiken of een nieuwe maken door een met tabs gescheiden of een (.txt) met komma's gescheiden (.csv) bestand te importeren. Nadat u uw gegevensbron hebt ingesteld en voorbereid, kunt u een samenvoeging uitvoeren in Dynamic Data Exchange (DDE) met de Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen of door een handmatige samenvoegmethode te gebruiken.

Als u geen bestaande Excel-gegevensbron gebruikt voor het samenvoegen, kunt u een lijst met contactpersonen of een adresboek in een TXT- of een CSV-bestand gebruiken. De Wizard Tekst importeren begeleidt u in de stappen waarmee u gegevens uit een TXT- of CSV-bestand in Excel zet.

 1. Open Excel.

 2. Kies op het tabblad Gegevens de opties Externe gegevens ophalen > Uit tekstbestand.

  De optie Uit tekstbestand is gemarkeerd op het tabblad Gegevens.

 3. Kies het gewenste TXT- of CSV-bestand en kies vervolgens Importeren.

 4. Kies in de wizard Tekst importeren in het deelvenster Oorspronkelijk gegevenstype de optie Gescheiden.

  Excel - Externe gegevens uit tekst ophalen, wizard Tekst importeren, stap 1 van 3

 5. Schakel het selectievakje De gegevens bevatten kopteksten boven het deelvenster Voorbeeld in als het bestand dat u wilt importeren kopteksten bevat, en kies vervolgens Volgende.

 6. Schakel in het deelvenster Scheidingstekens het selectievakje in dat overeenkomt met het soort scheidingsteken (bijvoorbeeld een tab of een komma) die in uw gegevens wordt gebruikt. Kies vervolgens Volgende.

  De opties voor scheidingstekens zijn gemarkeerd in de wizard Tekst importeren.

  Tip: Het deelvenster Voorbeeld van gegevens toont hoe de resultaten eruit zullen komen te zien in een tabel.

 7. Kies onder Voorbeeld van gegevens de kolom met postcodes en kies onder Gegevenstype per kolom de optie Tekst.

  De optie Tekst voor de opmaak van kolomgegevens is gemarkeerd in de wizard Tekst importeren.

  Notities: 

  • De beschikbare indelingen zijn Algemeen, Tekst en Datum. Elke keer wanneer u een gegevensindeling toepast op een kolom, verschijnt de naam van de indeling in de tabelkop voor die kolom.

  • Een kolom met numerieke gegevens, zoals percentages of valuta, kan bijvoorbeeld alleen worden opgemaakt als het bestand is geïmporteerd. Zie de subsectie 'Numerieke gegevens opmaken in Excel' hieronder voor meer informatie.

 8. Herhaal stap 7 als dat nodig is. Kies hierbij de kolom die u wilt wijzigen en de gegevensindeling die u wilt toepassen.

 9. Kies Finish.

 10. Accepteer in het dialoogvenster Gegevens importeren de standaardinstelling voor Bestaand werkblad en het celadres en kies vervolgens OK.

  Kies in het dialoogvenster Gegevens importeren de optie waarmee de gegevens in een bestaand werkblad worden geplaatst (de standaardinstelling), of de optie voor een nieuw werkblad

  Let op: In het dialoogvenster Gegevens importeren wordt bij het celadres de momenteel geselecteerde cel weergegeven. De gegevensimport begint met het genoemde celadres.

 11. Sla wanneer u klaar bent de gegevensbron op met een nieuwe bestandsnaam.

Numerieke gegevens opmaken in Excel

Maak alle numerieke gegevens op als percentages of valuta in een nieuwe of bestaande Excel-gegevensbron die u wilt gebruiken in een Word-samenvoeging. Als u numerieke gegevens die u tijdens een samenvoeging hebt opgeslagen als percentage of valuta wilt bewaren, volgt u de instructies in de sectie 'Stap 2: Dynamic Data Exchange (DDE) gebruiken voor een samenvoeging'.

Zorg er in de Excel-gegevensbron die u gebruikt voor een adressenlijst in een Word-samenvoeging voor dat u kolommen en numerieke gegevens op de juiste manier opmaakt. Maak een kolom op met nummers van een bepaalde categorie, bijvoorbeeld valuta.

 1. Open uw Excel-gegevensbron.

 2. Selecteer een kolom die u wilt opmaken.

 3. Kies op het tabblad Start in de groep Nummer de keuzepijl Getalnotatie (Algemeen) en kies vervolgens een optie in de lijst.

  Kies in Excel op het tabblad Start in de groep Nummer de pijl omlaag in het vak Algemeen. Hiermee kiest u de nummeropmaak die zal worden toegepast.

 4. Herhaal de stappen 2 en 3 indien nodig.

 5. Kies Opslaan wanneer u klaar bent.

Als u een Excel-gegevensbron hebt met opgemaakte nummers als percentages en valuta, behouden bepaalde numerieke gegevens mogelijk hun opmaak niet tijdens het samenvoegen. U krijgt in Excel de gewenste samenvoegresultaten en u kunt de opmaak van uw numerieke gegevens behouden door DDE te gebruiken.

Excel-gegevensindeling vergeleken met het samenvoegveld van Word, waarbij Dynamic Data Exchange wel of niet wordt gebruikt

Opmerking: Als u DDE niet wilt gebruiken, volgt u de begeleiding in Use mail merge to send bulk email messages (Afdruk samenvoegen in Word gebruiken voor e-mail).

 1. Open Word, kies Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Schakel onder Algemeen het selectievakje Conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen in.

  Conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen

 3. Kies OK.

 4. Kies op het tabblad Mailings de optie Afdruk samenvoegen starten > Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen.

  Kies in Word op het tabblad Mailings de optie Afdruk samenvoegen starten en kies vervolgens Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen.

 5. Kies in het deelvenster Afdruk samenvoegen onder Geadresseerden selecteren de optie Een bestaande lijst gebruiken.

  In Word wordt het deelvenster Afdruk samenvoegen geopend als u de Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen kiest in de groep Afdruk samenvoegen

 6. Kies onder Een bestaande lijst gebruiken de optie Bladeren en open vervolgens uw opgemaakte spreadsheet.

 7. Schakel in het dialoogvenster Gegevensbestand bevestigen het selectievakje Alles weergeven in en kies MS Excel-werkbladen via DDE (*.xls) > OK.

  Dialoogvenster Gegevensbestand bevestigen

 8. Kies in het dialoogvenster Microsoft Excel de optie Heel werkblad > OK.

  dialoogvenster microsoft excel in word

 9. Kies OK als het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen wordt geopend.

  Het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen waarin de inhoud van een Excel-werkblad wordt gebruikt als gegevensbron voor een adressenlijst

 10. Ga verder met het samenvoegen van uw brief, e-mail, label of envelop.

Tip: U kunt voorkomen dat er elke keer wanneer u een gegevensbestand opent, naar wordt gevraagd door Word. Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw adressenlijst, gaat u naar Bestand > Opties > Geavanceerd. Schakel onder Algemeen het selectievakje Conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen uit.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×