Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies om uw e-mailberichten toegankelijk te maken voor gebruikers met een handicap.

Afbeelding van een e-mailbericht over het externe onderzoeksteam op 9 juni. Het e-mailbericht bevat de gebeurtenisfolder, met onder meer een foto en het adres waar de vergadering gehouden wordt.

Mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen uw e-mailberichten beter begrijpen als u bij het maken ervan rekening houdt met toegankelijkheid.

Windows: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om e-mailberichten in Outlook te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw e-mailbericht moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Outlook om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw e-mailberichten te lezen.

Deel koppen bijvoorbeeld in de voorgeschreven logische volgorde in. Gebruik Kop 1, Kop 2 en daarna Kop 3. En niet Kop 3, Kop 1 en daarna Kop 2. Deel de informatie in uw e-mailbericht in korte alinea’s in. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw Outlook-e-mail in Office 365:

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s, schermafbeeldingen, pictogrammen, video’s en 3D-modellen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu bij geselecteerde afbeelding
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-graphic.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu voor vorm
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu voor grafiek
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor grafiek

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw Outlook-e-mail:

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s

en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic.

 2. Selecteer Object opmaken > Opties voor vormen > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-graphic

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw e-mailberichten in Outlook toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Koppeling. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 4. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Tekst opmaken.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de gewenste opties voor tekstopmaak, zoals lettertype, tekengrootte, tekenstijl en kleur.

Schermafbeelding van de instelling Automatisch voor tekstkleur

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer Bericht > Tekstkleur.

 3. Selecteer Automatisch.

Schermafbeelding van de instelling Automatisch voor tekstkleur

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Maak lijsten met opsommingstekens met behulp van de knop Opsommingstekens.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Selecteer het tabblad Tekst opmaken.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Opsommingstekens.

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Schermafbeelding van de stijlopties voor opsommingstekens

Geordende lijsten gebruiken

Maak opeenvolgende stappen met de knop Nummering.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Selecteer het tabblad Tekst opmaken.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Nummering.

 4. Typ de opeenvolgende stappen.

Schermafbeelding van de stijlopties voor nummering

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Tekst opmaken.

 3. Selecteer rechtsonder in de groep Alinea de optie Dialoogvensterweergave.
  Het dialoogvenster Alinea wordt geopend en het tabblad Inspringingen en afstand wordt weergegeven.

 4. Selecteer onder afstand de gewenste opties voor regelafstand.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alinea

Tabelkoppen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een tabel.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Ga op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen naar de groep Opties voor tabelstijlen en schakel het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij

Afzenders vragen om toegankelijke e-mailberichten

U kunt een afzender laten weten dat u graag toegankelijke inhoud wilt ontvangen.

 • Als u naar uw account op internet wilt gaan, selecteert u in OutlookBestand > Info, en klikt u vervolgens bij Accountinstellingen op de koppeling onder Toegang tot uw account op internet.

 • Ga in Outlook op het web naar Toegankelijkheidsinstellingen door te kiezen voor Stappen voor het wijzigen van tags > E-mail > Algemeen > Toegankelijkheidsinstellingen.

 • Als u toegankelijke inhoud wilt aanvragen, schakelt u het selectievakje Afzenders vragen om inhoud te verzenden die toegankelijk is in.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Mac: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om e-mailberichten in Outlook te maken die toegankelijk zijn voor gebruikers met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in de alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365 voor Mac

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016 voor Mac

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw e-mailbericht moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn kleuren gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Gebruik koppen en ingebouwde stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Outlook om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw e-mail te lezen.

Deel de informatie in uw e-mailbericht bijvoorbeeld in korte alinea’s in met een kop erboven. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365 voor Mac

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw Outlook-e-mail in Office 365 voor Mac:

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Om een goede alternatieve tekst te schrijven moet u ervoor zorgen dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier beschrijft. De alternatieve tekst bestaat idealiter slechts uit een of twee korte regels. In de meeste gevallen volstaan een paar zorgvuldig uitgekozen woorden al. Herhaal geen tekst uit de omringende context als alternatieve tekst en gebruik geen woordgroepen om te verwijzen naar afbeeldingen, zoals ‘een afbeelding’ of ‘een afbeelding van’.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding in uw e-mail.

 2. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

  Context menu voor het bewerken van alternatieve tekst in Outlook voor Mac

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt aan de rechterkant geopend.

 3. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor het toevoegen van alternatieve tekst aan een afbeelding in Outlook

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016 voor Mac

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die deze niet kunnen zien.

Tip: Om een goede alternatieve tekst te schrijven moet u ervoor zorgen dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier beschrijft. De alternatieve tekst bestaat idealiter slechts uit een of twee korte regels. In de meeste gevallen volstaan een paar zorgvuldig uitgekozen woorden al. Herhaal geen tekst uit de omringende context als alternatieve tekst en gebruik geen woordgroepen om te verwijzen naar afbeeldingen, zoals ‘een afbeelding’ of ‘een afbeelding van’.

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw e-mailberichten in Outlook toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen, en selecteer Een hyperlink toevoegen.
  De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 2. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 3. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 4. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Bericht.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de gewenste opties voor tekstopmaak, zoals lettertype, tekengrootte, tekenstijl en kleur.

Schermafbeelding van het tabblad Tekst opmaken

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer Bericht > Tekstkleur.

 3. Selecteer Automatisch.

Schermafbeelding van de instelling Automatisch voor tekstkleur

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Maak lijsten met opsommingstekens met behulp van de knop Opsommingstekens.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Selecteer het tabblad Bericht.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Opsommingstekens.

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Schermafbeelding van beschikbare stijlopties voor opsommingstekens

Geordende lijsten gebruiken

Maak opeenvolgende stappen met de knop Nummering.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Selecteer het tabblad Bericht.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Nummering.

 4. Typ de opeenvolgende stappen.

Schermafbeelding van de beschikbare stijlopties voor nummering

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer de tekst, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Alinea.

  Het dialoogvenster Alinea wordt geopend en het tabblad Inspringingen en afstand wordt weergegeven.

 2. Selecteer onder afstand de gewenste opties voor regelafstand.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alinea

Tabelkoppen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een tabel.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabelontwerp het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

iOS-app: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om een e-mailbericht in Outlook voor iOS te maken dat toegankelijk is voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien, om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan lezers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Dubbeltik in de e-mail die u opstelt op een afbeelding om het snelmenu te openen.

 2. Tik in het snelmenu op Alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

 4. Tik op OK om de tekst toe te voegen en het dialoogvenster te sluiten.

Outlook voor iOS: alternatieve tekst voor afbeeldingenmenu

Hyperlinktekst toevoegen

Voeg een zinvolle hyperlinktekst toe om ervoor te zorgen dat gebruikers van schermlezers eenvoudig in uw e-mail kunnen zoeken naar koppelingen.

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen in de e-mail die u opstelt.

 2. Dubbeltik op de geselecteerde tekst om het snelmenu te openen.

 3. Tik zo nodig aan het einde van het menu op Knop Meer totdat de knop Koppeling toevoegen wordt weergegeven. Tik op de knop Koppeling toevoegen.

 4. Wijzig zo nodig de hyperlinktekst in het veld Tekst.

 5. Typ de doel-URL in het vak Koppeling.

 6. Tik op Knop Gereed om de hyperlink in te voegen.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Afbeelding van het menu Koppeling toevoegen

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Android-app: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat de belangrijkste aanbevolen procedure om een e-mailbericht in Outlook voor Android te maken dat toegankelijk is voor gebruikers met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Hyperlinktekst toevoegen

Voeg een zinvolle hyperlinktekst toe om ervoor te zorgen dat gebruikers van schermlezers eenvoudig in uw e-mail kunnen zoeken naar koppelingen.

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen in de e-mail die u opstelt. Het snelmenu wordt geopend.

 2. Tik op de knop Koppeling toevoegen.

 3. Wijzig zo nodig de hyperlinktekst in het veld Weer te geven tekst.

 4. Typ de doel-URL in het vak Koppeling.

 5. Tik op de knop Opslaan om de hyperlink in te voegen.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Afbeelding van het menu Koppeling toevoegen.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Windows 10-app: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om een e-mailbericht in Outlook te maken dat toegankelijk is voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen en tabellen.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien, om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw e-mailbericht moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie of slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Outlook om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw e-mail te lezen.

Deel koppen bijvoorbeeld in de voorgeschreven logische volgorde in. Gebruik Kop 1, Kop 2 en daarna Kop 3. En niet Kop 3, Kop 1 en daarna Kop 2. Deel de informatie in uw e-mailbericht in korte alinea’s in. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde koppen en stijlen gebruiken

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw Outlook-e-mail.

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste schermlezers, waaronder Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan lezers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Afbeelding en tik hierop.

 4. Schuif omlaag naar de knop Alternatieve tekst en tik hierop.

 5. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

 6. Tik op Gereed om de tekst toe te voegen en het dialoogvenster te sluiten.

Alternatieve tekst toevoegen aan een afbeelding.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Wanneer u alternatieve tekst toevoegt aan tabellen, kunnen lezers die niet kunnen zien, bepalen wat er in de tabel staat.

 1. Selecteer een tabel in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Tabel en tik hierop.

 4. Schuif omlaag naar de knop Alternatieve tekst en tik hierop.

 5. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

 6. Tik op Gereed om de tekst toe te voegen en het dialoogvenster te sluiten.

Alternatieve tekst toevoegen aan een tabel.

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw e-mailberichten in Outlook toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst toevoegen

Voeg een zinvolle hyperlinktekst toe om ervoor te zorgen dat gebruikers van schermlezers eenvoudig in uw e-mail kunnen zoeken naar koppelingen.

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Invoegen en tik hierop.

 4. Schuif omlaag naar de knop Koppeling en tik hierop.

 5. Wijzig zo nodig de hyperlinktekst in het veld Weer te geven tekst.

 6. Typ of plak de doel-URL in het tekstveld Adres.

 7. Tik op Invoegen om de hyperlink in te voegen.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Hyperlinktekst toevoegen.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik een vertrouwd lettertype en een tekengrootte die groot genoeg is, om ervoor te zorgen dat mensen met dyslexie of slechtziende mensen uw e-mail gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Selecteer de tekst in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Selecteer in het menu Opmaak het gewenste lettertype en de gewenste tekengrootte en opmaak.

Lettertype-instellingen wijzigen.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer de tekst in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Tekstkleur en tik op de knop > om het submenu te openen.

 5. Schuif in het menu Tekstkleur omlaag naar Automatisch en tik hierop.

De tekstkleurinstellingen wijzigen in automatisch.

Ingebouwde koppen en stijlen gebruiken

Met de vooraf ontworpen koppen en stijlen kunnen schermlezers uw e-mail gemakkelijker lezen.

 1. Plaats de cursor ergens in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Stijlen en tik hierop.

 5. Schuif in het menu Stijlen omlaag naar Kop 1 of Kop 2 en tik hierop.

Stijlen en koppen gebruiken.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Maak lijsten met opsommingstekens om structuur aan te brengen in de tekst.

 1. Plaats de cursor ergens in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Opsommingstekens en tik hierop.

 5. Selecteer in het menu Opsommingstekens het gewenste type opsommingstekens.

 6. Typ de tekst voor het item van de lijst met opsommingstekens. Als u een nieuwe regel met opsommingsteken wilt toevoegen, tikt u op Enter op het schermtoetsenbord. Druk tweemaal op Enter om de lijst te voltooien.

Lijst met opsommingstekens toevoegen.

Geordende lijsten gebruiken

Maak geordende lijsten om de tekst in te delen in opeenvolgende stappen.

 1. Plaats de cursor ergens in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Nummering en tik hierop.

 5. Selecteer in het menu Nummering het gewenste type geordende lijst.

 6. Typ de tekst voor het genummerde item. Als u een nieuwe genummerde regel wilt toevoegen, tikt u op Enter op het schermtoetsenbord. Druk tweemaal op Enter om de lijst te voltooien.

Een genummerde lijst toevoegen.

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer de tekst in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Regel- en alinea-afstand en tik hierop.

 5. Selecteer in het menu Regel- en alinea-afstand de gewenste opties voor regel- en alinea-afstand.

Afstandsinstellingen wijzigen.

Tabelkoppen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een tabel.

 1. Plaats de cursor ergens in een tabel in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Tabel en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Tabel omlaag naar de knop Stijlopties en tik hierop.

 5. Selecteer in het menu Stijlopties de optie Veldnamenrij.

 6. Typ de kolomkoppen.

Een veldnamenrij toevoegen aan een tabel.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Web: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om e-mailberichten in Outlook te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw e-mailbericht moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Outlook om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw e-mail te lezen.

Deel koppen bijvoorbeeld in de voorgeschreven logische volgorde in. Gebruik Kop 1, Kop 2 en daarna Kop 3. En niet Kop 3, Kop 1 en daarna Kop 2. Deel de informatie in uw e-mailbericht in korte alinea’s in. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Een eenvoudige tabel invoegen

Controleer het e-mailbericht op toegankelijkheidsproblemen.

Wanneer u een e-mailbericht opstelt voor een contactpersoon die een voorkeur voor toegankelijke inhoud heeft ingesteld, ontvangt u een herinnering hiervan en een koppeling naar de Toegankelijkheidscontrole. U kunt snel uw e-mail controleren op mogelijke toegankelijkheidsproblemen, deze problemen oplossen en ervoor zorgen dat uw contactpersoon uw e-mailbericht gemakkelijk kan lezen met een schermlezer.

E-mail controleren op toegankelijkheidsproblemen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst in het beschrijvingsveld te plaatsen en de titel leeg te laten. Dit levert de beste resultaten met de meeste schermlezers, waaronder Narrator.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding wanneer u een e-mailbericht opstelt. Er wordt een snelmenu geopend.

 2. Selecteer Alternatieve tekst invoegen in het menu.

 3. Typ een beschrijving (en een titel).

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen in de webversie van Outlook.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw e-mailberichten in Outlook toegankelijk kunt maken.

Een duidelijke hyperlinktekst toevoegen

Typ een duidelijke hyperlinktekst in plaats van de URL weer te geven als koppelingstekst.

 1. Typ de tekst van de koppeling in de berichttekst wanneer u een e-mailbericht opstelt.

 2. Selecteer de koppelingstekst en druk op Ctrl+K. Het dialoogvenster Koppeling invoegen wordt geopend.

 3. Typ de doel-URL in het vak URL.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik een vertrouwd lettertype en een tekengrootte die groot genoeg is, om ervoor te zorgen dat mensen met dyslexie of slechtziende mensen uw e-mail gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het lettertype wilt wijzigen, drukt u op Ctrl+Shift+F.

 3. Selecteer het gewenste lettertype in het menu Lettertype.

  Het lettertype wijzigen voor de webversie van Outlook.

 4. Druk op Ctrl+Shift+S om de tekengrootte te wijzigen.

 5. Selecteer de gewenste grootte in het menu Tekengrootte.

  De tekengrootte wijzigen in de webversie van Outlook.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik zwart voor de tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Druk op Ctrl+Shift+C.

 3. Selecteer de gewenste kleur in het menu Tekstkleur.

De tekstkleur in de webversie van Outlook aanpassen.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Maak lijsten met opsommingstekens om structuur aan te brengen in de tekst.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Klik op de werkbalk op het pictogram Opsommingstekens.

  Lijst met opsommingstekens toevoegen in de webversie van Outlook.

 3. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Geordende lijsten gebruiken

Maak geordende lijsten om de tekst in te delen in opeenvolgende stappen.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Klik op de werkbalk op het pictogram Nummering.

  Een genummerde lijst toevoegen in de webversie van Outlook.

 3. Typ elk genummerde item in de lijst.

Een eenvoudige tabel invoegen

Als u tabellen toevoegt in tabellen of cellen leeg laat, worden uw e-mailberichten mogelijk moeilijker te lezen met een schermlezer. U kunt beter eenvoudige tabellen gebruiken waarmee schermlezers makkelijker de tabel, rijen en kolommen kan aanduiden.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Klik op de werkbalk op het pictogram Tabel invoegen.

 3. Markeer in het raster Tabel invoegen het gebied met rijen en kolommen dat u wilt toevoegen en klik in het gebied om dit te selecteren en toe te voegen.

Een eenvoudige tabel toevoegen in de webversie van Outlook.

E-mail controleren op toegankelijkheidsproblemen

In Outlook Web App kunnen gebruikers toegankelijke inhoud aanvragen. Wanneer u een dergelijke gebruiker toevoegt als geadresseerde voor een e-mailbericht, ontvangt u een melding dat deze de voorkeur geeft aan toegankelijke inhoud, samen met een koppeling naar de toegankelijkheidscontrole. Als de toegankelijkheidscontrole problemen met toegankelijkheid in het e-mailbericht detecteert, worden deze problemen vermeld, samen met instructies voor het oplossen van de problemen.

 1. Wanneer u de e-mail hebt opgesteld, selecteert u de koppeling Controleren op toegankelijkheidsproblemen boven het veld met de berichttekst.

  Mogelijk moet u op het pictogram Meer acties klikken om toegang te krijgen tot de koppeling Controleren op toegankelijkheidsproblemen.

 2. De toegankelijkheidscontrole wordt geopend en u ziet een lijst met de toegankelijkheidsproblemen (indien aanwezig).

 3. Lees de lijst door, wijzig de inhoud van het e-mailbericht en klik op de knop Opnieuw controleren in de toegankelijkheidscontrole.

 4. Herhaal de stappen totdat er geen problemen worden gevonden en verzend uw e-mail.

Een e-mail controleren op toegankelijkheidsproblemen in de webversie van Outlook.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×