Uw diavoorstelling opnemen in PowerPoint 2016 of 2011 voor Mac

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u beschikt over een headset of over een microfoon en speakers, kunt u een PowerPoint-presentatie opnemen en gesproken tekst, tijdsinstellingen tussen dia's, en inkt- en muisbewegingen vastleggen. Zodra u een versie hebt opgenomen die u bevalt, kunt u deze versie aan anderen tonen.

Opnamen met PowerPoint 2016 voor Mac voorbereiden

Als u wilt beginnen, opent u de gewenste presentatie en klikt u op het tabblad Diavoorstelling.

Tip:    als uw presentatie een groot aantal dia's bevat, is het waarschijnlijk handiger om te werken in de weergave Diasorteerder. Klik op Beeld > Diasorteerder om dit uit te proberen.

Controleer voordat u begint met opnemen het volgende:

 • Als u uw diaserie slechts gedeeltelijk wilt opnemen, voert u eerst een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de dia's die u niet wilt opnemen, en klik op Dia verbergen.

   OF

  • Klik op Aangepaste voorstelling > Aangepaste diavoorstelling > + (toevoegen).

   Selecteer Dia verbergen of Aangepaste voorstelling om een subset van dia’s op te nemen
 • Gebruik de knop Try-out om de tijdsinstellingen tussen dia's te wijzigen zonder dat dit de gesproken tekst of bewegingen beïnvloedt die u al hebt opgenomen.

  Probeer verschillende tijdsinstellingen tussen dia's met de knop Try-out
 • Controleer of de microfoon juist is ingesteld. Op de Mac gaat u naar Systeemvoorkeuren > Geluid.

 • Druk de lijst met sneltoetsen af zodat u deze tijdens het opnemen kunt raadplegen.

  Taak

  Sneltoets

  Naar de volgende dia of animatie gaan

  N
  Klik op de
  Spatiebalk
  Pijl-rechts
  Pijl-omlaag
  Return
  PageDown

  Naar de vorige dia of animatie gaan:

  P
  Delete
  Pijl-links
  Pijl-omhoog
  Page Up

  Naar een specifieke dia gaan

  Dianummer + Enter

  Zwart scherm in-/uitschakelen

  B
  . (punt)

  Wit scherm in-/uitschakelen

  W
  , (komma)

  Automatisch weergeven stoppen/opnieuw starten:

  S

  Diavoorstelling beëindigen

  Esc
  Command +. (punt)

  Tekening op scherm verwijderen

  E

  Naar volgende dia indien verborgen

  H

  Aanwijzer wijzigen in pen

  Command+P

  Aanwijzer wijzigen in pijl

  Command+A

  Pijl verbergen bij verplaatsen muis

  Control+H

  Snelmenu

  Control + klikken

  Klikken voor volgende dia (alleen bij try-out)

  M

Uw diavoorstelling opnemen met PowerPoint 2016 voor Mac

Als u gesproken tekst of commentaar wilt toevoegen aan de diavoorstelling, zorgt u ervoor dat de microfoon is ingesteld en werkt.

Opname starten:

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling, selecteer de dia waar u de opname wilt starten en klik vervolgens op Diavoorstelling opnemen.

  Klik op Diavoorstelling opnemen om te beginnen met opnemen
 2. Tijdens het opnemen gebruikt u Ctrl+klik voor toegang tot de opdrachten voor opnemen waarmee u door de dia’s kunt bladeren, cursors kunt wijzigen of een zwart of wit scherm kunt in- of uitschakelen.

  Control+klik voor een lijst van opdrachten terwijl u aan het opnemen bent
 3. Klik op Voorstelling beëindigen om de opname te stoppen.

 4. Het dialoogvenster Opslaan wordt weergegeven. Klik op Ja om uw opname op te slaan of op Nee als u opnieuw wilt opnemen.

  Bij het opslaan wordt alles overschreven wat u eerder hebt opgenomen. Als u een andere diavoorstelling wilt opnemen met dezelfde set dia's, slaat u uw presentatiebestand op onder een andere naam.

 5. Klik op Afspelen vanaf het begin om een voorbeeld van de opname te zien.

Afspeelopties instellen met PowerPoint 2016 voor Mac

Wanneer u klaar bent met opnemen en de presentatie wilt verspreiden, klikt u op Diavoorstelling instellen en kiest u de opties die het meest geschikt zijn voor uw publiek.

Stel het type voorstelling en andere opties in voordat u de voorstelling distribueert
 • Type voorstelling    Weergeven in volledig scherm of in een venster.

 • Opties weergeven    Gesproken tekst of overgangen uitschakelen.

 • Dia's    Kies een subset met dia's of kies een Aangepaste voorstelling als u deze hebt ingesteld.

 • Geavanceerde dia's    Stel deze versie van de diavoorstelling in, zodat mensen handmatig door de dia’s kunnen bladeren.

Notities : 

 • Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet uw computer zijn voorzien van een geluidskaart, een microfoon en luidsprekers. Zorg dat er geen andere toepassingen voor het opnemen van geluid actief zijn, zoals Spraakherkenning.

 • Bij het opnemen van tijdsinstellingen voor dia's worden ook de tijdsinstelling en duur van animatie-effecten en het gebruik van triggers op de dia opgenomen. U kunt de tijdsinstellingen uitschakelen als u niet wilt dat ze worden gebruikt in de presentatie.

 • Gesproken tekst wordt niet opgeslagen wanneer u een presentatie opslaat als een film.

Een presentatie opnemen met PowerPoint 2011 voor Mac

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op de dia waarmee u wilt beginnen.

  Dia's selecteren in het navigatievenster

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik boven in het navigatievenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's en klik op een dia. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Benoemd tabblad Dia's en Benoemd tabblad Overzicht met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Presentatiehulpmiddelen op Diavoorstelling opnemen.

  tabblad diavoorstelling, groep hulpmiddelen van presentator

 3. De opname wordt automatisch gestart wanneer u de weergave voor presentator activeert. U kunt de opname echter onderbreken en opnieuw starten wanneer u wilt. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Bewerking

Werkwijze

De opname onderbreken

Klik op   Knop Timer onderbreken

De opname voortzetten

Klik op knop timer starten

De opname opnieuw instellen voor de huidige dia

Klik op knop timer opnieuw instellen

Naar de volgende of vorige dia gaan

Klik op Knoppen om naar de volgende of vorige dia te gaan

 1. Wanneer u de laatste dia hebt bereikt of de weergave voor presentator sluit, wordt u gevraagd of u de tijdsinstellingen wilt opslaan.

  Tips : 

  1. In de diasorteerderweergave kunt u de tijdsinstellingen voor dia's zien.

  2. Bij elke dia met gesproken tekst ziet u rechtsonder een audiopictogram Audiopictogram op dia . Dit pictogram is tijdens een diavoorstelling echter niet zichtbaar voor het publiek.

De gesproken tekst op een dia wijzigen met PowerPoint 2011 voor Mac

Wanneer u de gesproken tekst voor één dia wijzigt, wordt ook de tijdsinstelling bijgewerkt.

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster de dia waarvoor u de gesproken tekst wilt wijzigen.

  Dia's selecteren in het navigatiedeelvenster

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik boven in het navigatiedeelvenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's en klik op een dia. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Benoemd tabblad Dia's en Benoemd tabblad Overzicht met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Presentatiehulpmiddelen op Diavoorstelling opnemen.

  tabblad diavoorstelling, groep hulpmiddelen van presentator

 3. Als u klaar bent met opnemen, klikt u op Voorstelling afsluiten of drukt u op ESC.

 4. Wanneer u wordt gevraagd of u de tijdsinstellingen wilt opslaan, klikt u op Ja.

  Opmerking : Als u de gesproken tekst uit een dia wilt verwijderen, selecteert u het audiopictogram Audiopictogram op dia op de dia en drukt u vervolgens op Delete.

Handmatig tijdsinstellingen voor dia's instellen met PowerPoint 2011 voor Mac

In PowerPoint wordt automatisch de tijdsinstelling van de dia's opgenomen wanneer u de diavoorstelling opneemt. Ook kunt u de tijdsinstellingen van de dia's handmatig instellen.

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster de dia of dia's waarvoor de tijdsinstellingen handmatig wilt opgeven.

  Dia's selecteren in het navigatiedeelvenster

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik boven in het navigatiedeelvenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's en klik op een dia. Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u COMMAND  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt. Als u uw dia's hebt ingedeeld in secties, kunt u ook een hele groep dia's selecteren door te klikken op de sectietitel. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Benoemd tabblad Dia's en Benoemd tabblad Overzicht met namen of de tabbladen Dia's tabblad dia's en Overzicht Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Selecteer op het tabblad Overgangen onder Volgende dia het selectievakje Na en typ vervolgens het aantal seconden.

  Tabblad Overgangen, groep Volgende dia

Gesproken tekst of tijdsinstellingen uitschakelen voordat u een diavoorstelling afspeelt met PowerPoint 2011 voor Mac

Bij het uitschakelen van de gesproken tekst en tijdsinstellingen worden deze niet verwijderd. U kunt de gesproken tekst of tijdsinstellingen op elk gewenst moment weer inschakelen zonder deze opnieuw te hoeven maken.

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Tijdsinstellingen voor dia's uitschakelen

Schakel op het tabblad Diavoorstelling onder Instellen het selectievakje Tijdsinstellingen gebruiken uit.

tabblad diavoorstelling, groep instellen

Gesproken tekst voor alle dia's uitschakelen

Schakel op het tabblad Diavoorstelling onder Instellen het selectievakje Gesproken tekst afspelen uit.

tabblad diavoorstelling, groep instellen

Gerelateerde informatie

Overgangen tussen dia's toevoegen, bewerken of verwijderen in PowerPoint 2016 voor Mac

Uw sprekersnotities weergeven tijdens de diavoorstelling in PowerPoint 2016 voor Mac

Audio toevoegen aan uw diavoorstelling in PowerPoint 2016 voor Mac

Een presentatie opslaan als een filmbestand

Audio opnemen

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×