Uw CSV-bestand opmaken voor inhoudsgegevensmigratie

Belangrijk: In dit artikel wordt een bètaversie van het Microsoft-product SharePoint-migratieprogramma besproken. De informatie in dit artikel wordt in de huidige toestand aangeboden en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Met behulp van een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) voor inhoudsgegevensmigratie

Met het SharePoint Online-migratiehulpmiddel, kunt u een bestand met door komma's gescheiden waarden(CSV) gebruiken om bulksgewijs uw gegevens te migreren. Gebruik een teksteditor of een programma als Excel om het CSV-bestand te maken.

CSV-bestandsindeling

Er zijn zes kolommen nodig in uw CSV-bestand, de eerste drie zijn de bronwaarden en bieden elk informatie over waar uw gegevens zich momenteel bevinden. De overige drie kolommen geven de site, documentbibliotheek en optionele submap aan waar u uw gegevens naartoe gaat migreren. Alle zes kolommen moeten worden opgenomen in het bestand, ook als u voor een bepaald veld geen waarde nodig hebt.

Hier volgt een voorbeeld van de indeling van het CSV-bestand. De eerste rij geeft bestanden weer die worden gemigreerd vanaf een lokale bestandsshare. De tweede rij bevat bestanden die vanaf een on-premises SharePoint Server-site wordt gemigreerd.

Voorbeeldindeling SPO-migratiehulpprogramma als u een CSV-bestand gebruikt

In dit voorbeeld ziet u hoe dit wordt weergegeven in een txt-bestand.

Source,SourceDocLib,SourceSubFolder,TargetWeb,TargetDocLib,TargetSubFolder

C:\MigrationTests\testfiles,,,https://contoso.sharepoint.com/sites/Sample/,DocLibraryName,DocLibraryName_subfolder

https://sharepoint2013.com/sites/contosoteamsite/,DocumentLibraryName,DocLibrarySubfolder_name,https://contoso.sharepoint.com/sites/Sample/,DocLibraryName,DocLibraryName_subfolder

Belangrijk: Neem geen veldnamenrij op in uw CSV-bestand. In het tweede voorbeeld zijn veldnamenrijen opgenomen om de volgorde van de velden te laten zien. Denk eraan dat u alle zes kolommen opneemt in het bestand, ook als u voor een bepaald veld geen waarde nodig hebt.

Belangrijk: Als u de standaard kant-en-klare documentbibliotheek ('gedeelde documenten') gebruikt, moet u de interne naam 'Documenten' als de waarde van de tijdelijke aanduiding voor brondocumentbibliotheek (kolom B) OF uw doeldocumentbibliotheek (kolom E) in uw CSV-bestand gebruiken. Als u 'Documenten gedeeld' in deze kolom opgeeft, wordt de fout 'ongeldige documentbibliotheek' weergegeven.

Belangrijk: Proxy-verbindingen worden niet ondersteund. Het gebruik van Proxy-verbindingen resulteert in fouten, zoals 'aanmelden bij SharePoint mislukt' of 'kan documentbibliotheek niet laden'.


Een CSV-bestand maken voor gegevensmigratie

In het volgende voorbeeld wordt Excel gebruikt om het CSV-bestand te maken.

 1. Start Excel.

 2. Voer de waarden in voor de migratietaken. Voer per rij één migratiebron en -doel in. Zie de onderstaande verwijzingstabel voor meer informatie over kolommen.

  • Kolom A: Voer een bestandsshare-pad of een on-premises SharePoint Serversite-URL in. Vereist.

  • Kolom B: Voer de naam in van de SharePoint Server-documentbibliotheek die u gaat migreren. Als u dit veld leeg laat, worden alle documentbibliotheken gemigreerd. Als u een bestandsshare migreert, laat u deze kolom leeg. Optioneel.

  • Kolom C: Voer de naam in van de submap in de documentbibliotheek. Als deze kolom leeg is, wordt de migratie gestart vanuit de hoofdmap. Als er een waarde in deze kolom staat, wordt de migratie gestart vanaf de submap en daaronder. Optioneel.

  • Kolom D: Voer de URL van de SharePoint Online-site in waar de bestanden naartoe worden gemigreerd. Vereist.

  • Kolom E: Voer de naam van de documentbibliotheek in de SharePoint Online-site in waar de bestanden naartoe worden gemigreerd. Vereist.

  • Kolom F: Voer de naam in van de submap in de documentbibliotheek. Als deze kolom leeg is, worden de bestanden verplaatst naar het hoogste niveau. Optioneel.

 3. Sluit het bestand en sla het op als een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV).

Kolomdefinities

In de volgende tabel worden de waarden die nodig zijn in elke kolom in het CSV-bestand uitgelegd.

Bron

Vereist. Voer een bestandsshare-pad of een on-premises SharePoint Serversite-URL in.

Bron documentbibliotheek

Optioneel. Voer de naam in van de SharePoint Server-documentbibliotheek die u gaat migreren. Als u dit veld leeg laat, worden alle documentbibliotheken gemigreerd. Als u een bestandsshare migreert, laat u deze kolom leeg.

Bron submap

Optioneel. Voer de naam in van de submap in de documentbibliotheek. Als deze kolom leeg is, wordt de migratie gestart vanuit de hoofdmap. Als er een waarde in deze kolom staat, wordt de migratie gestart vanaf de submap en daaronder.

Deze kolom wordt alleen gebruikt voor SharePoint Server-sites. Deze wordt genegeerd voor bestandshare-migratie.

Doel web

Vereist. Voer de URL van de SharePoint Online-site in waar de bestanden naartoe worden gemigreerd.

Doel documentbibliotheek

Vereist. Voer de naam in van de documentbibliotheek met de SharePoint Online-site waar de bestanden naartoe worden gemigreerd.

Doel submap

Optioneel. Voer de naam in van de submap in de documentbibliotheek. Als deze kolom leeg is, worden de bestanden verplaatst naar het hoogste niveau.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×