UNION, bewerking

Gebruik de bewerking UNION in Access om een samenvoegquery te maken waarmee de resultaten van twee of meer onafhankelijke query's of tabellen worden gecombineerd

Syntaxis

[TABLE] query1 UNION [ALL] [TABLE] query2 [UNION [ALL] [TABLE] queryn [ ... ]]

Een JOIN-bewerking bestaat uit deze onderdelen:

Onderdeel

Beschrijving

query1-n

Een SELECT-instructie, de naam van een opgeslagen query of de naam van een opgeslagen tabel voorafgegaan door het trefwoord TABLE.

Opmerkingen

U kunt de resultaten van twee of meer query's, tabellen en SELECT-instructie, samenvoegen in één UNION-bewerking. Dit kan in elke gewenste combinatie. In het volgende voorbeeld wordt een bestaande tabel met de naam New Accounts samengevoegd met een SELECT-instructie:

TABLE [New Accounts] UNION ALL
SELECT *
FROM Customers
WHERE OrderAmount > 1000;

Standaard worden er geen dubbele records geretourneerd wanneer u een UNION-bewerking gebruikt. U kunt echter het predicaat ALL toevoegen om ervoor te zorgen dat alle records worden geretourneerd. Hierdoor wordt de query trouwens ook sneller uitgevoerd.

Alle query's in een UNION-bewerking moeten hetzelfde aantal velden opvragen. De velden hoeven echter niet even groot te zijn of hetzelfde gegevenstype te hebben.

Gebruik alleen aliassen in de eerste SELECT-instructie, aangezien deze in alle andere instructies worden genegeerd. Verwijs in de ORDER BY-component naar velden met de naam die ze hebben in de eerste SELECT-instructie.

Opmerking: 

  • U kunt in elk query-argument een GROUP BY- of HAVING-component gebruiken om de geretourneerde gegevens te groeperen.

  • U kunt aan het einde van het laatste query-argument een ORDER BY-component gebruiken om de geretourneerde gegevens in een bepaalde volgorde weer te geven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×