Unieke id van opvolgende taken (taakveld)

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gegevenstype    Lijst met getallen

Type invoer    Ingevoerd

Beschrijving    Het veld unieke ID van opvolgende taken bevat de unieke ID nummers voor de taken opvolgende taak aan een taak. Een taak moet beginnen of eindigen voordat opvolgende taken kunnen worden gestart of beëindigd. Elke opvolgende taak is gekoppeld aan de taak door een bepaalde soort taakafhankelijkheid en een overlappingstijd of vertragingstijd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Unieke id van opvolgende taken toe aan een taakweergave wanneer u opvolgende taken wilt weergeven of bijwerken aan de hand van de unieke id in plaats van de taak-id. Elke opvolgende taak wordt aangegeven met een uniek id-nummer, dat mogelijk wordt gevolgd door een afhankelijkheid en de overlappings- of vertragingstijd. De typen afhankelijkheid voor opvolgende taken zijn BE (begin na einde), GE (gelijk einde), GB (gelijk begin) en EB (einde na begin). Als u een overlappingstijd wilt invoeren, typt u een negatief getal. Als u een vertragingstijd wilt invoeren, typt u een positief getal.

Voorbeeld    U wilt de opvolgende taken van taken in uw project weergeven zodat u de planning kunt bestuderen en herzien. U voegt het veld Unieke id van opvolgende taken toe aan de weergave Taakblad. In het veld Unieke id van opvolgende taken voor de taak 'Prognose maken' ziet u '14BE+3d'. Dit betekent dat de taak met unieke id 14 een opvolgende taak is van deze taak, met als afhankelijkheid Begin na einde en een vertragingstijd van drie dagen. De taak met unieke id 14 kan pas drie dagen na de einddatum van deze taak worden gestart. U ziet ook dat het veld Unieke id van opvolgende taken van de taak 'Besprekingen met klant houden' leeg is. U typt '15BE' zodat deze taak wordt gekoppeld aan de taak met unieke id 15 met de afhankelijkheid Begin na einde.

Opmerkingen    Als u alleen het unieke taak-id-nummer invoert in het veld Unieke id van opvolgende taken, wordt automatisch uitgegaan van een afhankelijkheid van het type Begin na einde met een vertragingstijd van nul. Als er meer dan één opvolgende taak is, worden deze allemaal weergegeven, gescheiden door middel van het lijstscheidingsteken, meestal een komma.

U kunt de opdracht Taken koppelen in het menu Bewerken gebruiken om de geselecteerde taken te koppelen met afhankelijkheden van het type Begin na einde zonder vertragingstijden. U kunt taken ook koppelen door de ene taak naar de andere te slepen op het diagramgedeelte van het Gantt-diagram of Netwerkdiagram.

Als een opvolgende taak deel uitmaakt van een ander project, bevat het veld Unieke id van opvolgende taken behalve de unieke id en het type afhankelijkheid van de taak ook het pad naar het gekoppelde project. Voorbeeld: C:\Mijn documenten\Bouw_gebouw_E.mpp\3GE.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×