Unicode-ondersteuning voor meertalige gegevens in Outlook 2007

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft OutlookUnicode ondersteunt en biedt volledige ondersteuning voor meertalige gegevens. Als u in een meertalige organisatie of berichten en items deelt met personen die Outlook op systemen die in andere talen worden uitgevoerd werkt, kunt u profiteren van Unicode-ondersteuning in Outlook.

Outlook kan in een van de twee postvakmodi worden uitgevoerd met Exchange-accounts: Unicode of niet-Unicode. De Unicode-modus wordt aangeraden. Dit is de standaardmodus als dit mogelijk is met de configuratie van uw profiel, de Exchange-account en de beheerdersinstellingen. De modus wordt automatisch via Outlook bepaald op basis van deze instellingen en kan niet handmatig worden gewijzigd.

Wanneer u Outlook gebruikt in de Unicode-modus, kunt u werken met berichten en items die zijn opgesteld in verschillende talen. Neem contact op met de beheerder als Outlook wordt uitgevoerd in de niet-Unicode-modus met uw Exchange-account en u wilt overschakelen naar de Unicode-modus.

Opmerking: Eerdere versies van Outlook ondersteunden meertalige Unicode-gegevens in de hoofdtekst van Outlook-items. Outlook-gegevens, zoals de regels Aan en Onderwerp van de berichten en de eigenschappen Contactpersoon en TelefoonnummerBedrijf van contactpersoonsitems, waren echter beperkt tot de tekens die zijn gedefinieerd met de systeemcodetabel. Deze beperking is verdwenen in Microsoft Office Outlook 2003 en Microsoft Office Outlook 2007, mits Outlook met een Exchange-account wordt uitgevoerd in de Unicode-modus.

POP3-accounts bieden ook ondersteuning voor meertalige Unicode-gegevens in Microsoft Office Outlook 2003 en Office Outlook 2007, mits de items worden geplaatst in een bestand met persoonlijke mappen (.pst) dat meertalige Unicode-gegevens ondersteunt. Standaard bieden nieuwe POP3-profielen waarmee items worden geplaatst in een nieuw PST-bestand dat is gemaakt in Microsoft Office Outlook 2003 en Office Outlook 2007 ondersteuning voor meertalige Unicode-gegevens.

Opmerking: Andere accounts zoals IMAP en HTTP ondersteunen Unicode niet.

Scripts

Meertalige berichten en items kunnen tekst bevatten in talen waarvoor verschillende schriften nodig zijn. Er kan één schrift worden gebruikt voor een groot aantal talen.

Het Latijnse of Romeinse schrift heeft bijvoorbeeld tekenvormen, symbolen, voor de 26 letters (hoofdletters en kleine letters) van het Nederlandse alfabet en tekens met accenten (uitgebreid) voor klanken in andere West-Europese talen.

Het Latijnse schrift bevat symbolen voor alle tekens in de meeste Europese talen en een paar andere talen. In andere Europese talen, zoals Grieks en Russische, worden tekens gebruikt waarvoor geen symbolen bestaan in het Latijnse schrift. Deze talen hebben een eigen schrift.

In een aantal Aziatische talen worden ideografische schriften gebruikt met symbolen die zijn gebaseerd op Chinese tekens. Andere talen, zoals Thais en Arabisch, gebruiken een schrift met symbolen die zijn samengesteld uit meerdere kleinere symbolen of symbolen die anders moeten worden gevormd, afhankelijk van de aangrenzende tekens.

Tekst zonder opmaak wordt vaak opgeslagen door elk teken aan te duiden met één byte. De waarde van elke byte is een numerieke index, of codepoint, in een tabel met tekens. Een codepoint komt overeen met een teken in de standaardcodetabel van de computer waarop het tekstdocument is gemaakt. Een bytewaarde van decimaal 189 (het codepoint voor de decimale waarde 189) duidt in verschillende codetabellen verschillende tekens aan.

Codetabellen

Een tabel met gegroepeerde tekens wordt een codetabel genoemd. Voor codetabellen van één byte bevat elke codetabel maximaal 256 bytewaarden. Aangezien elk teken in de codetabel wordt aangeduid met één byte, kan een codetabel 256 tekens bevatten.

Eén codetabel met maximaal 256 tekens is niet voldoende voor alle talen, omdat voor alle talen samen aanzienlijk meer dan 256 tekens worden gebruikt. Daarom worden er afzonderlijke codetabellen gebruikt voor verschillende schriften. Er bestaat een codetabel voor Grieks, een andere codetabel voor Japans, enzovoort.

Daarnaast kunnen codetabellen van één byte niet worden gebruikt voor de meeste Aziatische talen, omdat deze meestal meer dan 5.000 Chinese tekens bevatten. Voor deze talen zijn doublebyte-codetabellen ontwikkeld.

De Unicode-teken-coderingsstandaard kunt het delen van berichten en andere items in een meertalige omgeving wanneer de betrokken talen meerdere meerdere codetabellen.

Voor niet-Unicode-systemen wordt normaal gesproken een codetabelomgeving gebruikt waarin elk schrift een eigen tabel met tekens heeft. Items die zijn gebaseerd op de codetabel van een besturingssysteem kunnen zelden worden afgestemd op de codetabel van een ander besturingssysteem. In bepaalde gevallen kunnen de items geen tekst bevatten waarin tekens uit meer dan één schrift worden gebruikt.

Stel bijvoorbeeld dat een persoon de Engelse versie van het Microsoft Windows XP-besturingssysteem met de Latijnse codetabel gebruikt en dat de tweede persoon de Japanse versie van het Microsoft Windows XP-besturingssysteem met de Japanse codetabel gebruikt. De tweede persoon maakt een vergaderverzoek in de Japanse versie van Microsoft Outlook 2002 met Japanse tekens in het veld Locatie en verzendt dit naar de eerste persoon. Wanneer de persoon met de Engelse versie van Outlook 2002 het vergaderverzoek opent, worden de codepoints van de Japanse codetabel toegewezen aan onverwachte of niet-bestaande tekens in het Latijnse schrift en is de resulterende tekst niet leesbaar.

Opmerking: Sinds Microsoft Outlook 2000, de hoofdtekst van het Outlook-items is Unicode en de hoofdtekst van het item kan worden gelezen ongeacht de taal waarin het item is gemaakt. Alle overige itemeigenschappen zoals de regels aan, een locatieen een onderwerp van berichten en items van de vergadering en de contactpersoon en ZakelijkTelefoonnummer eigenschappen van contactpersoonitems wordt wel kunnen in eerdere versies dan Outlook 2003.

De universele tekenset van Unicode lost dit probleem. Unicode is ontwikkeld als u wilt maken van een universele tekenset die geschikt voor de meest bekende scripts. Unicode gebruikt een unieke, enkel-byte codering voor elk teken; zodat in tegenstelling tot codetabellen, elke teken een eigen unieke codepunt heeft. De Unicode-code punt van Grieks kleine letters zeta ( zeta ) wordt de hexadecimale waarde 03B6 en Cyrillische kleine letters zhe ( zhe ) is bijvoorbeeld 0436.

Unicode kan volledig worden gebruikt in Microsoft Office Outlook 2003 en Outlook 2007. Het codetabelsysteem voor het aanduiden van tekst bestaat ook in Outlook. De Unicode-modus wordt echter aangeraden en is de standaardmodus als dit mogelijk is met de configuratie van uw profiel, de Exchange-account en de beheerdersinstellingen. Daarnaast wordt de modus wordt automatisch via Outlook bepaald op basis van deze instellingen en kan deze niet handmatig worden gewijzigd.

Outlook uitgevoerd in Unicode-modus met een Exchange-account zorgt ervoor dat de bestanden met offlinemappen (.ost) en de bestanden met persoonlijke mappen (.pst) voor het profiel gebruikt de standaardinstelling is de mogelijkheid om op te slaan meertalige Unicode-gegevens en een grotere opslagcapaciteit voor items en mappen. Als Outlook actief is in de niet-Unicode-modus met een Exchange-account en u wilt overschakelen naar Unicode-modus, neemt u contact op met uw beheerder.

Als u geen berichten en items met personen die Outlook op systemen die in andere talen worden uitgevoerd deelt, kunt u Outlook uitvoeren in de Unicode- of niet-Unicode-modus met een Exchange-account.

Als u in een internationaal bedrijf werkt of berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op systemen in andere talen, moet Outlook met een Exchange-account worden uitgevoerd in de Unicode-modus. Neem contact op met de beheerder als u wilt overschakelen naar de Unicode-modus.

Wanneer Outlook wordt uitgevoerd in de niet-Unicode-modus met een Exchange-account, worden de code pagina-computer wordt gebruikt voor tekens toe te wijzen. In een pagina-systeem, mogelijk een teken dat is ingevoerd in één taal niet wordt toegewezen aan hetzelfde teken in een andere taal. U ziet er daarom waarschijnlijk onjuiste tekens, inclusief de markeringen vraag.

Stel bijvoorbeeld dat een persoon de Engelse versie van het Microsoft Windows XP-besturingssysteem met de Latijnse codetabel gebruikt en dat de tweede persoon de Japanse versie van het Microsoft Windows XP-besturingssysteem met de Japanse codetabel gebruikt. De tweede persoon maakt een vergaderverzoek in de Japanse versie van Outlook 2002 en verzendt dit naar de eerste persoon. Wanneer de persoon met de Engelse versie van Outlook 2002 het vergaderverzoek opent, worden de codepoints van de Japanse codetabel toegewezen aan onverwachte of niet-bestaande tekens in het Latijnse schrift en is de resulterende tekst niet leesbaar.

Opmerking: Sinds Microsoft Outlook 2000 bestaat de hoofdtekst van Outlook-items uit Unicode en kan deze altijd worden gelezen, ongeacht de taal waarin het item is gemaakt. Alle andere itemeigenschappen, zoals de regels Aan, Locatie en Onderwerp van berichten en vergaderitems en de eigenschappen Contactpersoon en TelefoonnummerBedrijf van contactpersoonsitems, zijn echter onleesbaar in versies die ouder zijn dan Outlook 2003.

Het lettertype Arial Unicode MS is een volledig Unicode-lettertype. Dit bevat alle tekens, ideogrammen en symbolen die zijn gedefinieerd in de standaard Unicode 2.1. Dit universele lettertype wordt automatisch geïnstalleerd als u Windows Vista of Microsoft Windows XP gebruikt.

Vanwege de aanzienlijke grootte en de typografische compromissen die nodig zijn voor een dergelijk lettertype, moet Arial Unicode MS alleen worden gebruikt wanneer u niet meerdere lettertypen kunt gebruiken die zijn afgestemd op verschillende schrijfsystemen. Als u bijvoorbeeld in Microsoft Office Access meertalige gegevens hebt uit een groot aantal verschillende schrijfsystemen, kunt u Arial Unicode MS als lettertype gebruiken om de gegevenstabellen weer te geven, omdat in Access veel verschillende lettertypen niet worden geaccepteerd.

 1. Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik op Outlook-gegevensbestand.

 2. Klik op het bestand met persoonlijke mappen voor uw versie van Outlook en klik op OK om een bestand met persoonlijke mappen (.pst) te maken met een grotere opslagcapaciteit voor items en mappen en met ondersteuning voor meertalige Unicode-gegevens.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het bestand en klik vervolgens op OK.

 4. Typ in het vak Naam een weergavenaam voor de PST-map.

 5. Selecteer de gewenste opties en klik op OK.

  De naam van de map die is gekoppeld aan het gegevensbestand wordt weergegeven in de Mappenlijst. Als u wilt de Mappenlijstin het menu Ga weergeven, klikt u op Mappenlijst. Standaard de map naam persoonlijke mappen.

Als er problemen optreden met het gebruik van Unicode, kunt u de volgende lijst raadplegen voor mogelijke oplossingen.

Upgraden naar Outlook 2003 of Outlook 2007, maar Outlook wordt niet uitgevoerd in Unicode-modus met een Exchange-account

Er kunnen verschillende redenen voor zijn dat Outlook niet kan worden uitgevoerd in de Unicode-modus.

 • Als uw profiel is geconfigureerd om uit te voeren in de offlinemodus vóór de upgrade naar Microsoft Office Outlook 2003 of Outlook 2007, gebruikt u nog steeds het oude bestand met offlinemappen (.ost) dat Unicode niet ondersteunt. Hierdoor wordt in Outlook in niet-Unicode-modus met een Exchange-account. Als u wilt overschakelen naar de Unicode-modus, het gebruik van offlinemappen, uitschakelen en vervolgens maken een nieuw bestand met offlinemappen (.ost) en uw gegevens synchroniseren.

 • Als het profiel is geconfigureerd voor het bestand met persoonlijke mappen (.pst) voordat u een upgrade hebt uitgevoerd naar Microsoft Office Outlook 2003 of Outlook 2007, gebruikt u nog steeds het oude bestand met persoonlijke mappen (.pst), waarin Unicode niet wordt ondersteund. Hierdoor wordt Outlook uitgevoerd in niet-Unicode-modus met een Exchange-account. Als u wilt overschakelen naar de Unicode-modus, wijzigt u de locatie in een PST-bestand dat meertalige Unicode-gegevens ondersteunt of wijzigt u de standaardlocatie in de Exchange-account.

 • Als het profiel is geconfigureerd voor het bestand met persoonlijke mappen (.pst) met AutoArchiveren voordat u een upgrade hebt uitgevoerd naar Microsoft Office Outlook 2003 of Outlook 2007, gebruikt u nog steeds het oude bestand met persoonlijke mappen (.pst) met AutoArchiveren, waarin Unicode niet wordt ondersteund. U wordt aangeraden een nieuw bestand met persoonlijke mappen (.pst) met AutoArchiveren te maken dat meertalige Unicode-gegevens ondersteunt.

 • Outlook kan mogelijk niet in de Unicode-modus worden uitgevoerd door de Exchange-versie of het beleid dat is ingesteld door de beheerder.

Neem contact op met de Exchange-beheerder als u met de bovenstaande oplossingen de Unicode-modus niet hebt kunnen inschakelen.

Upgraden naar Outlook 2003 of Outlook 2007, maar mijn POP3-account nog steeds geen ondersteuning voor meertalige Unicode-gegevens

Als het profiel is geconfigureerd voor het bestand met persoonlijke mappen (.pst) voordat u een upgrade hebt uitgevoerd naar Microsoft Office Outlook 2003 of Outlook 2007, gebruikt u nog steeds het oude bestand met persoonlijke mappen (.pst), waarin Unicode niet wordt ondersteund voor het opslaan van items die worden verzonden vanaf de POP3-account. U moet de locatie wijzigen in een locatie bestand met persoonlijke mappen (.pst) dat meertalige Unicode-gegevens ondersteunt om dit op te lossen.

Het bestand met offlinemappen dat ik geselecteerd veroorzaakt Outlook om te schakelen naar niet-Unicode-modus en nu sommige items '?' tekens worden weergegeven en worden gelezen

Wanneer Outlook wordt uitgevoerd in de niet-Unicode-modus met een Exchange-account, worden de code pagina-computer wordt gebruikt voor tekens toe te wijzen. In een pagina-systeem, mogelijk een teken dat is ingevoerd in één taal niet wordt toegewezen aan hetzelfde teken in een andere taal. U ziet er daarom waarschijnlijk onjuiste tekens, inclusief de markeringen vraag.

Stel bijvoorbeeld dat een persoon de Engelse versie van het Microsoft Windows XP-besturingssysteem met de Latijnse codetabel gebruikt en dat de tweede persoon de Japanse versie van het Microsoft Windows XP-besturingssysteem met de Japanse codetabel gebruikt. De tweede persoon maakt een vergaderverzoek in de Japanse versie van Outlook 2002 en verzendt dit naar de eerste persoon. Wanneer de persoon met de Engelse versie van Outlook 2002 het vergaderverzoek opent, worden de codepoints van de Japanse codetabel toegewezen aan onverwachte of niet-bestaande tekens in het Latijnse schrift en is de resulterende tekst niet leesbaar. U wordt daarom aangeraden om in meertalige omgevingen Outlook uit te voeren in Unicode-modus met een Exchange-account.

Schakel offline mappen uit, sluit Outlook en start het opnieuw, maak een nieuw bestand met offline mappen en synchroniseer de gegevens.

Hoe gebruikt een niet-Unicode-gegevensbestand of Outlook in niet-Unicode-modus met een Exchange-account geldt voor mij?

Als u geen berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op computers die in andere talen worden uitgevoerd, kunt u Outlook uitvoeren in Unicode- of niet-Unicode-modus met een Exchange-account. Een nadeel van de niet-Unicode-modus is dat het bestand met offline mappen dat voor het profiel wordt gebruikt, wordt gemaakt in de indeling met minder opslagcapaciteit voor items en mappen. Als de groottebeperking van het bestand met offline mappen een probleem vormt, kunt u Outlook het beste met een Exchange-account uitvoeren in Unicode-modus.

Als u echter in een internationale organisatie werkt off berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op systemen die in andere talen worden uitgevoerd, moet Outlook worden uitgevoerd in de Unicode-modus met een Exchange-account. Hierdoor worden ook PST-bestanden met Unicode gebruikt voor het profiel, waardoor meertalige Unicode-gegevens kunnen worden opgeslagen. Zie de eerdere sectie 'Ik heb een upgrade uitgevoerd naar Outlook 2003 of Outlook 2007, maar Outlook wordt met een Exchange-account niet uitgevoerd in Unicode-modus'.

Wanneer Outlook wordt uitgevoerd in de niet-Unicode-modus met een Exchange-account, worden de code pagina-computer wordt gebruikt voor tekens toe te wijzen. Klik in een pagina-systeem, een teken dat in één taal ingevoerd mogelijk niet gekoppeld aan hetzelfde teken in een andere taal en daarom als Outlook wordt uitgevoerd in de niet-Unicode-modus met een Exchange-account, bent u waarschijnlijk onjuiste tekens, inclusief de markeringen vraag.

Stel bijvoorbeeld dat een persoon de Engelse versie van het Microsoft Windows XP-besturingssysteem met de Latijnse codetabel gebruikt en dat de tweede persoon de Japanse versie van het Microsoft Windows XP-besturingssysteem met de Japanse codetabel gebruikt. De tweede persoon maakt een vergaderverzoek in de Japanse versie van Outlook 2002 en verzendt dit naar de eerste persoon. Wanneer de persoon met de Engelse versie van Outlook 2002 het vergaderverzoek opent, worden de codepoints van de Japanse codetabel toegewezen aan onverwachte of niet-bestaande tekens in het Latijnse schrift en is de resulterende tekst niet leesbaar. U wordt daarom aangeraden om in meertalige omgevingen Outlook uit te voeren in Unicode-modus met een Exchange-account.

Opmerking: Sinds Outlook 2000, de hoofdtekst van het Outlook-items is Unicode en de hoofdtekst kan worden gelezen ongeacht de taal waarin het item is gemaakt. Outlook-gegevens, zoals de regels aan en het onderwerp van berichten en de eigenschappen van de contactpersoon en ZakelijkTelefoonnummer items voor contactpersonen zijn echter beperkt tot de tekens die zijn gedefinieerd door uw codetabel als Outlook wordt uitgevoerd in niet-Unicode-met een Exchange-account.

Zie ook

Een taal toevoegen of taalvoorkeuren instellen in Office

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×