UML-modellen toewijzen aan een ontwikkelingsproces

Microsoft Office Visio ondersteunt het maken van UMLmodel zonder een specifiek ontwikkelingsproces aan te bevelen. Om de UML-diagrammen echter in een zinvolle context weer te geven, zijn de typen UML-diagrammen in de volgende afbeelding ingedeeld in modellen die ruwweg corresponderen met fasen die in een ontwikkelingsproces kunnen voorkomen: use-case-modelfase, domeinmodelfase, ontwerpmodelfase en implementatiemodelfase.

De fasen lijken elkaar op te volgen, maar de meest effectieve ontwikkelingsprocessen zijn iteratief, waarbij elke fase meerdere malen voorkomt.

"Modeling a system can be broken down into four phases: use case model, domain model, design model, and implemenation model"

Use-case-modelfase

Use-cases zijn narratieve beschrijvingen van processen die u vroeg in de ontwikkelingscyclus maakt. De use-cases beschrijven de interactie tussen externe actors en uw systeem en helpen u inzicht te krijgen in de systeemvereisten en de terminologie die in het domeingebied wordt gebruikt. Tijdens de use-case-fase maakt u use-case-diagrammen.

Domeinmodelfase

Net als de use-case-modelfase is ook de domeinmodelfase gericht op het verkrijgen van inzicht in het domein waarvoor u een systeem ontwikkelt. Dit is een analysefase waarin u nog steeds aan concrete objecten en relaties denkt, in plaats van aan programmeerconcepten.

Tijdens de domeinmodelfase maakt u conceptuele statische-structuurdiagrammen, pakketdiagrammen en sequentiediagrammen.

Ontwerpmodelfase

Tijdens de use-case- en domeinfasen richt u zich op het verkrijgen van inzicht in de vereisten en concepten van het systeem dat u ontwikkelt. In de ontwerpfase past u dit inzicht toe en ontwikkelt u een programmeeroplossing.

Om deze oplossing te ontwikkelen moet u samenwerkingsdiagrammen gebruiken om te bepalen hoe modelobject zullen communiceren en moet u statische-structuurdiagrammen met klassen gebruiken om de modelobjectklasse te definiƫren die u in de software gaat implementeren.

U krijgt inzicht in de levenscyclus van een object als u een toestandsdiagram of modelobjectklasseactiviteit met betrekking tot een specifieke klasse of een specifieke modelobjectklasseactiviteitgebruiksvoorbeeld maakt.

Implementatiemodelfase

De implementatiemodelfase is gericht op de fysieke structuur en onderdelenstructuur van de ontwikkelomgeving. Tijdens de implementatiefase maakt u onderdeeldiagrammen en inzetdiagrammen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×