Office
Aanmelden

Typen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Al dan niet standaard in Microsoft Office Access 2007 kunt u ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van maximaal 20 van de laatste typen acties of het ontwerp aanbrengen. Als u wilt een bewerking ongedaan maken, drukt u op CTRL + Z. Als u wilt een bewerking opnieuw uitvoeren, drukt u op CTRL + Y. Zie de rest van dit artikel voor informatie over het ongedaan maken of opnieuw uitvoeren van meerdere acties.

Belangrijk: Bepaalde acties kunnen niet ongedaan worden gemaakt, zoals te klikken op een opdracht op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop of u een actiequery uitvoert. Wanneer een actie kan niet ongedaan worden gemaakt, verandert de opdracht Ongedaan maken te typenOngedaan kan maken. U kunt acties die worden voorafgegaan een actie die kan niet ongedaan worden niet ongedaan maken.

In dit artikel

Typen ongedaan maken

Ontwerpwijzigingen ongedaan maken

Ongedaan gemaakte bewerkingen opnieuw uitvoeren

Typen ongedaan maken

Als u wilt een typen actie ongedaan maken, drukt u op CTRL + Z.

U kunt maximaal 20 typen acties die u uitgevoerd op de meest recent bewerkte record ongedaan maken. U kunt typen acties niet ongedaan maken als u sluit de database-object dat u gebruikt de acties uit te voeren. Als u wilt verschillende typen acties ongedaan maken, voer een van de volgende:

 • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Invoer ongedaan maken Bijschrift 4 en selecteer vervolgens de bewerkingen die u ongedaan wilt maken.

  Ongedaan te maken acties selecteren in de lijst

  Alle geselecteerde typen acties zijn ongedaan. U moet de acties in de volgorde waarin dat ze zijn aangebracht ongedaan maken. Als u de tweede meest recente actie ongedaan maken wilt, moet u bijvoorbeeld ook de actie die worden voorafgegaan deze ongedaan.

 • Als u geen toegang tot de werkbalk Snelle toegang hebt (bijvoorbeeld omdat u met een modaal formulier werkt), drukt u meerdere keren op CTRL+Z tot de bewerking die u ongedaan wilt maken, ongedaan is gemaakt.

Naar boven

Ontwerpwijzigingen ongedaan maken

Druk op CTRL + Z om de meest recente ontwerpwijziging ongedaan.

Als u meerdere bewerkingen ongedaan wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Druk meerdere keren op CTRL+Z tot de bewerking die u ongedaan wilt maken, ongedaan is gemaakt.

 • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast ongedaan maken Bijschrift 4 en selecteer vervolgens de ontwerpwijziging die u ongedaan wilt maken.

  De geselecteerde ontwerpwijzigingen allemaal ongedaan. U kunt alleen acties in de volgorde waarin ze opgetreden ongedaan te maken. Bijvoorbeeld als u wilt de tweede meest recente actie ongedaan maken, u moet ook ongedaan maken de meest recente actie.

Naar boven

Ongedaan gemaakte bewerkingen opnieuw uitvoeren

Als u de bewerking die u het laatst ongedaan hebt gemaakt opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op CTRL+Y.

Als u meerdere bewerkingen opnieuw wilt uitvoeren, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

 • Druk meerdere keren op CTRL+Y tot de bewerkingen opnieuw zijn uitgevoerd.

 • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Opnieuw uitvoeren Bijschrift 4 en klik vervolgens op de bewerkingen die u opnieuw wilt uitvoeren.

  Opnieuw uit te voeren acties selecteren in de lijst

  De bewerkingen opnieuw zijn uitgevoerd in de volgorde waarin ze staan. U kunt alleen de acties in de volgorde dat ze ongedaan zijn opnieuw. Bijvoorbeeld, de tweede meest recent opnieuw ongedaan actie, u moet ook opnieuw uitvoeren de meest recente actie ongedaan te maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×