Typen bestanden die u niet kunt toevoegen aan een lijst of bibliotheek

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als serverbeheerder kunt u met Centraal beheer opgeven dat bepaalde typen bestanden niet kunnen worden geüpload of opgehaald, gebaseerd op de bestandsextensie. Zo bevat een bestand met de extensie .EXE mogelijk code die wordt uitgevoerd op clientcomputers als het bestand wordt gedownload. Als bestanden met de extensie .EXE worden geblokkeerd, kunnen gebruikers een bestand met de extensie .EXE niet uploaden of downloaden. Als u dit bestandstype blokkeert, voorkomt u dat mogelijk gevaarlijke inhoud in EXE-bestanden wordt gedownload en wordt uitgevoerd op clientcomputers. Met behulp van deze functie kunnen niet alle activiteiten die zijn gebaseerd op bestandstypen worden uitgesloten, en dat is ook niet de bedoeling.

Opmerking: Het is nuttig als site-eigenaren en andere gebruikers van de site weten welke bestandstypen zijn geblokkeerd, zodat ze weten waarom ze bepaalde typen bestanden niet kunnen uploaden. Neem contact op met de serverbeheerder als u niet weet welke typen bestanden zijn geblokkeerd.

Een aantal veelgebruikte bestandsextensies is standaard geblokkeerd, waaronder alle bestandsextensies die in Windows Verkenner worden behandeld als uitvoerbare bestanden. Ook bestanden waarvan de naam accolades ({ }) bevat, worden automatisch geblokkeerd. De volgende tabel bevat de bestandsextensies die standaard worden geblokkeerd.

Bestandsextensie

Bestandstype

.ADE

Microsoft Access-projectextensie

.ADP

Microsoft Access-project

.APP

Toepassingsbestand

.ASA

ASP-declaratiebestanden

.ASHX

ASP.NET Web Handler-bestand. Web Handlers zijn softwaremodules die onbewerkte HTTP-verzoeken verwerken die door ASP.NET zijn ontvangen.

.ASMX

ASP.NET Web Services-bronbestand

.ASP

Active Server Pages

.BAS

Microsoft Visual Basic-klassemodule

.BAT

Batchbestand

.CDX

Samengestelde index

.CER

Certificaatbestand

.CHM

Gecompileerd HTML Help-bestand

.CLASS

Java-klassebestand

.CMD

Microsoft Windows NT-opdrachtscript

.COM

Microsoft MS-DOS-programma

.CONFIG

Configuratiebestand

.CPL

Configuratieschermextensie

.CRT

Beveiligingscertificaat

.CSH

Scriptbestand

.DLL

Windows DLL (Dynamic Link Library)

.EXE

Programma

.FXP

Gecompileerd Microsoft Visual FoxPro-programma

.HLP

Help-bestand

.HTA

HTML-programma

.HTR

Scriptbestand

.HTW

HTML-document

.IDA

Internet Information Services-bestand

.IDC

Internet Database Connector-bestand

.IDQ

Internet Data Query-bestand

.INS

Internet Naming Service

.ISP

Bestand met internetcommunicatie-instellingen

.ITS

Internet Document Set-bestand

.JSE

JScript Encoded-scriptbestand

.KSH

Korn Shell-scriptbestand

.LNK

Snelkoppeling

.MAD

Snelkoppeling

.MAF

Snelkoppeling

.MAG

Snelkoppeling

.MAM

Snelkoppeling

.MAQ

Snelkoppeling

.MAR

Snelkoppeling

.MAS

Opgeslagen Microsoft Access-procedure

.MAT

Snelkoppeling

.MAU

Snelkoppeling

.MAV

Snelkoppeling

.MAW

Snelkoppeling

.MDA

Microsoft Access-invoegtoepassing

.MDB

Microsoft Access-programma

.MDE

Microsoft Access MDE-database

.MDT

Microsoft Access-gegevensbestand

.MDW

Microsoft Access-werkgroep

.MDZ

Microsoft Access-wizard

.MSC

Microsoft Common Console-document

.MSH

Microsoft Agent Scripting Helper

.MSH1

Microsoft Agent Scripting Helper

.MSH1XML

Microsoft Agent Scripting Helper

.MSH2

Microsoft Agent Scripting Helper

.MSH2XML

Microsoft Agent Scripting Helper

.MSHXML

Microsoft Agent Scripting Helper

.MSI

Microsoft Windows Installer-pakket

.MSP

Windows Installer-patchpakketbestand

.MST

Visual Test-bronbestand

.OPS

Microsoft Office-profielinstellingenbestand

.PCD

Photo CD-afbeelding of gecompileerd Microsoft Visual Test-script

.PIF

Snelkoppeling naar MS-DOS-programma

.PRF

Systeembestand

.PRG

Programmabronbestand

.PRINTER

Printerbestand

.PST

Microsoft Outlook-bestand met persoonlijke mappen

.REG

Bestand met registeringangen

.REM

Onderhoudsbestand voor een ACT!-database

.SCF

Windows Explorer-opdrachtbestand

.SCR

Schermbeveiligingsbestand

.SCT

Scriptbestand

.SHB

Windows-snelkoppeling

.SHS

Shell Scrap-object

.SHTM

HTML-bestand met instructies die op de server moeten worden uitgevoerd

.SHTM

HTML-bestand met instructies die op de server moeten worden uitgevoerd

.SOAP

Simple Object Access Protocol-bestand

.STM

HTML-bestand met instructies die op de server moeten worden uitgevoerd

.URL

Uniform Resource Locator (internetsnelkoppeling)

.VB

Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript))-bestand

.VBE

VBScript Encoded Script-bestand

.VBS

VBScript-bestand

.WS

Windows Script-bestand

.WSC

Windows Script-component

.WSF

Windows Script-bestand

.WSH

Instellingenbestand voor Windows Script Host

Serverbeheerders kunnen in Centraal beheer de bestandsextensies opgeven die voor de gehele server of serverfarm worden geblokkeerd. Omdat de lijst met geblokkeerde bestandstypen wordt beheerd op bestandsextensie, kan een bestand met een bestandsextensie uit de lijst niet worden geüpload of gedownload, ongeacht het bedoelde gebruik van het bestand. Als .ASP bijvoorbeeld is opgenomen in de lijst met geblokkeerde extensies, worden alle ASP-bestanden op de server geblokkeerd, ook als ze worden gebruikt om websitefuncties op een andere server in de serverfarm te ondersteunen. Als het laatste teken van de bestandsnaam een punt is (.), worden ook de voorafgaande tekens gecontroleerd tegen de lijst met bestandsextensies. Als .EXE is opgenomen in de lijst met geblokkeerde extensies, wordt bijvoorbeeld ook het bestand 'Bestandsnaam.exe.' geblokkeerd. In de volgende lijst worden verschillende manieren vermeld waarop hetzelfde bestand kan worden aangeduid. Al deze varianten worden geblokkeerd als de extensie .HTA is opgenomen in de lijst met geblokkeerde bestandsextensies.

  • bestandsnaam.hta

  • bestandsnaam.hta.

  • bestandsnaam.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • bestandsnaam.hta::$DATA

U kunt bepalen welke bestanden worden geblokkeerd voor websites op uw servers door in Centraal beheer de lijst met geblokkeerde bestandsextensies te wijzigen. U kunt extra bestandsextensies (maximaal 1024 typen bestanden) blokkeren door deze toe te voegen aan de lijst op de pagina's van Centraal beheer of u kunt een blokkering verwijderen door de bestandsextensie te verwijderen uit de lijst. Als u de lijst met bestandsextensies wijzigt, is deze wijziging van invloed op zowel nieuwe bestanden die worden toegevoegd aan een website, als op bestanden die al eerder op een website waren geplaatst. Als een documentbibliotheek bijvoorbeeld een DOC-bestand bevat en u voegt de extensie .DOC toe aan de lijst met geblokkeerde bestandstypen, kunnen gebruikers het DOC-bestand niet langer openen in de documentbibliotheek. Gebruikers kunnen een bestand met een extensie die voorkomt in de lijst met geblokkeerde bestandstypen, wel verwijderen of de naam ervan wijzigen, maar ze kunnen er geen andere acties op uitvoeren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×