Twee gegevensweergaven met elkaar verbinden

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U bent er waarschijnlijk aan gewend om in Microsoft Office SharePoint Designer 2007 toepassingen te bouwen waarin uitgebreid gebruik wordt gemaakt van gegevensbronnen en gegevensweergaven. Door gegevensweergaven te verbinden die zijn ingevoegd als weergaven of formulieren, kunt u verbindingen tussen de weergaven maken zodat als u een actie uitvoert in de ene gegevensweergave, de inhoud van een andere gegevensweergave wordt gewijzigd. Het verbinden van gegevensweergaven is een snelle maar krachtige manier om interactiviteit toe te voegen aan uw site of toepassing.

Opmerking: Gegevensweergaven zijn webonderdelen, dus de concepten en procedures in dit artikel gelden ook voor twee willekeurige webonderdelen die met elkaar verbonden kunnen worden.

In dit artikel wordt beschreven hoe u twee gegevensweergaven kunt maken en hoe u ze kunt verbinden met de wizard Verbindingen tussen webonderdelen.

Zie meer informatie over gegevensweergaven maken een gegevensweergave.

In dit artikel

Waarom webonderdelen verbinden?

De eerste gegevensweergave maken met behulp van producten.XML

Een XML-bestand maken als de gegevensbron van een steekproef

Een gegevensweergave maken met Suppliers.xml

De webonderdelen verbinden

Test de verbinding tussen webonderdelen

De verbinding van een webonderdeel verwijderen

Waarom zou ik webonderdelen verbinden?

Door twee webonderdelen met elkaar te verbinden, kunt u gegevens tussen de webonderdelen doorgeven en het gedrag van de webonderdelen synchroniseren. U kunt bijvoorbeeld een webonderdeel Lijstweergave waarin een lijst met werknemers wordt weergegeven, verbinden met een webonderdeel Afbeelding. Nadat de twee webonderdelen zijn verbonden, wordt elke keer dat u op de naam van een werknemer klikt in het webonderdeel Lijstweergave, de afbeelding van de geselecteerde werknemer weergegeven in het webonderdeel Afbeelding.

U kunt een eenvoudige verbinding tussen webonderdelen tot stand brengen vanuit de browser. U kunt bijvoorbeeld een webonderdeel verbinden met een ander webonderdeel dat zich op dezelfde webonderdeelpagina bevindt. U kunt de functionaliteit van de verbinding echter uitbreiden met Office SharePoint Designer 2007. U kunt bijvoorbeeld het webonderdeel Formulier gebruiken om de gegevens in een ander webonderdeel te filteren en verbindingen maken tussen webonderdelen op twee afzonderlijke pagina's met webonderdelen in dezelfde website op het hoogste niveau. Voor deze beide acties is Office SharePoint Designer 2007 nodig en ze kunnen niet worden uitgevoerd in de browser.

Naar boven

De eerste gegevensweergave maken met Products.xml

Noordenwind, een voorbeeldbedrijf dat delicatessen importeert en exporteert, houdt zijn voorraad bij in een XML-bestand met de naam Products.xml en geeft de gegevens uit dat bestand weer in een gegevensweergave. Deze gegevensweergave is ingevoegd in een formulier, zodat het team de voorraad via de browser kan bijwerken door wijzigingen in Products.xml op te slaan. Als de voorraad slinkt, belt een teamlid de leverancier van dat product, plaatst hij of zij een bestelling en werkt hij of zij vervolgens de voorraad bij met de gegevensweergave. Maar elke keer dat een teamlid een bestelling plaatst, moet hij of zij ook de contactgegevens van de leverancier opzoeken.

U stelt voor een tweede gegevensweergave in te voegen waarin de contactgegevens van de leverancier worden weergegeven en vervolgens een verbinding te maken tussen de twee webonderdelen. Op die manier kan een teamlid dat een bestelling wil plaatsen, voor elk product zowel de voorraadgegevens als de contactgegevens van de leverancier weergeven door op één hyperlink te klikken.

De volgende procedures is vereist twee XML-bestanden gebruiken als gegevensbronnen, en het maken van een gegevensweergave uit elk van die gegevensbronnen. Volg het voorbeeld, maakt u de eerste gegevensweergave uit producten.XML volgens de procedures in het artikel een gegevensweergave invoegen als een formulier. Ga terug naar dit artikel voor het maken van de tweede gegevensweergave van Suppliers.xml.

Naar boven

Een XML-bestand als voorbeeldgegevensbron maken

Noordenwind slaat de contactgegevens van zijn leveranciers op in een XML-bestand met de naam Suppliers.xml.

Suppliers.xml maken

 1. Klik in het menu Bestand op Site openen.

 2. Blader in het dialoogvenster Site openen naar uw site. Selecteer de site en klik op Openen.

 3. Zodra u daarom wordt gevraagd, typt u in het dialoogvenster Verbinding maken met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op OK.

 4. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 5. Dubbelklik in het dialoogvenster Nieuw op Tekstbestand.

  Op uw site wordt een nieuw tekstbestand geopend.

 6. Kopieer de volgende coderegels door ze te selecteren en op CTRL+C te drukken.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <SuppliersRoot>
  <Suppliers>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CompanyName>Exotic Liquids</CompanyName>
  <ContactName>Charlotte Cooper</ContactName>
  <ContactTitle>Purchasing Manager</ContactTitle>
  <Address>49 Gilbert St.</Address>
  <City>London</City>
  <PostalCode>EC1 4SD</PostalCode>
  <Country>UK</Country>
  <Phone>(171) 555-2222</Phone>
  </Suppliers>
  <Suppliers>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CompanyName>New Orleans Cajun Delights</CompanyName>
  <ContactName>Shelley Burke</ContactName>
  <ContactTitle>Order Administrator</ContactTitle>
  <Address>P.O. Box 78934</Address>
  <City>New Orleans</City>
  <Region>LA</Region>
  <PostalCode>70117</PostalCode>
  <Country>USA</Country>
  <Phone>(100) 555-4822</Phone>
  <HomePage>#CAJUN.HTM#</HomePage>
  </Suppliers>
  </SuppliersRoot>
 7. Plaats de invoegpositie in Office SharePoint Designer 2007 boven aan de pagina. Druk op Ctrl+V om de gekopieerde code in de pagina te plakken.

 8. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 9. Typ in het dialoogvenster OpslaanAls in het vak bestandsnaamsuppliers.xml.

 10. Klik in de lijst Opslaan als op XML en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

Een gegevensweergave maken met Suppliers.xml

 1. Open de pagina met de eerste gegevensweergave, die u hebt gemaakt in het artikel een gegevensweergave invoegen als een formulier.

  Hoewel beide gegevensweergaven zich niet op dezelfde pagina hoeven te bevinden, wilt u in dit geval dat uw team in één oogopslag de contactgegevens van de leverancier kan zien als er op een product wordt geklikt.

  de geselecteerde gegevens weergegeven als gegevensformulier

 2. Selecteer de eerste gegevensweergave en druk vervolgens twee keer op PIJL-RECHTS om de cursor onder de gegevensweergave te plaatsen.

 3. Klik in het menu Gegevensweergave op Gegevensweergave invoegen.

  U ziet een lege gegevensweergave onder de eerste gegevensweergave. Het taakvenster Gegevensbronbibliotheek wordt geopend.

  een leeg webonderdeel voor een gegevensweergave

 4. Zoek in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek de gegevensbron. Klik op de gegevensbron en klik vervolgens op Gegevens weergeven.

  Klik voor dit voorbeeld onder XML-bestanden op Suppliers.xml en klik vervolgens op Gegevens weergeven. Als de kop XML-bestanden is samengevouwen, klikt u op het plusteken (+) om de kop uit te vouwen.

 5. Klik in het taakvenster Details van gegevensbron op de velden die u in de gegevensweergave wilt invoegen.

  Tip: Als u meerdere velden wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de gewenste velden.

  Klik voor dit voorbeeld in de map SuppliersRoot, onder Suppliers, op CompanyName. Houd CTRL ingedrukt terwijl u op ContactName, Country en Phone klikt.

 6. Klik op Geselecteerde velden invoegen als en klik vervolgens op Eén item weergeven om de geselecteerde gegevens in de gegevensweergave in te voegen.

  U kiest ervoor slechts één item weer te geven in de gegevensweergave omdat u maar voor één leverancier tegelijk de contactgegevens wilt weergeven.

  De geselecteerde velden in het taakvenster Details van gegevensbron worden nu weergegeven in een tweede gegevensweergave onder de eerste gegevensweergave.

  Gegevensweergave Suppliers wordt weergegeven onder gegevensweergave Products
  Een gegevens weergave van Suppliers.xml (rood) wordt weergegeven onder de gegevens van producten.XML.

Naar boven

De webonderdelen verbinden

Suppliers.xml en Products.xml hebben een veld met de naam SupplierID gemeen. Met de wizard Verbindingen tussen webonderdelen verbindt u de webonderdelen door het veld SupplierID in Products.xml te koppelen aan het veld SupplierID in Suppliers.xml.

Nu u de twee gegevensweergaven hebt gemaakt, gaat u naast elk product in de gegevensweergave van Products.xml tekst toevoegen die een hyperlink krijgt naar de gegevensweergave van Suppliers.xml. Als u op een hyperlink klikt voor een product in de eerste gegevensweergave, worden de contactgegevens voor de leverancier van dat product weergegeven in de tweede gegevensweergave.

De gegevensweergave van Products.xml is het bronwebonderdeel en de gegevensweergave van Suppliers.xml is het doelwebonderdeel. Omdat u werkt met een gegevensweergave die is ingevoegd als een formulier, moet u de teksthyperlink buiten het formulierveld maken. Nadat u de tekst hebt getypt, selecteert u de tekst en maakt u met de wizard Verbindingen tussen webonderdelen de hyperlink in Products.html is die gekoppeld aan de gegevensweergave van Suppliers.xml.

 1. In de gegevensweergave gemaakt op basis van producten.XML, plaats de cursor aan de rechterkant van het tekstvak dat de productnaam bevat, drukt u op de SPATIEBALK te drukken en typt u de volgorde. Omdat een gegevensweergave XSLT-opmaak gebruikt, wordt de tekst 'volgorde"wordt toegevoegd aan het veld van elk product in de lijst.

  Bestellen wordt in de kolom ProductName weergegeven voor elk product in de lijst

 2. Selecteer in de gegevensweergave de tekst "bestellen", klik er met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op Verbindingen tussen webonderdelen in het snelmenu.

  De wizard Verbindingen tussen webonderdelen wordt geopend.

 3. Klik in de lijst Kies de actie die door dit bronwebonderdeel moet worden gebruikt voor deze verbinding op Rij met gegevens verzenden naar en klik vervolgens op Volgende.

  pagina in de wizard verbindingen tussen webonderdelen

 4. Klik in de sectie Kies de pagina die het webonderdeel voor de verbinding bevat op Verbinden met een webonderdeel op deze pagina en klik vervolgens op Volgende.

  pagina in de wizard verbindingen tussen webonderdelen

 5. Klik in de lijst Doelwebonderdeel op suppliers.xml.

 6. Omdat u de gegevens in Suppliers.xml wilt filteren op overeenkomst met de SupplierID van het desbetreffende product in de eerste gegevenswaarde, klikt u in de lijst Doelactie op Filterwaarden ophalen uit. Klik vervolgens op Volgende.

  pagina in de wizard verbindingen tussen webonderdelen

 7. Blader in de kolom Invoer voor Suppliers.xml omlaag in de lijst totdat u SupplierID ziet. Klik links van SupplierID in de lijst, in de kolom Kolommen in Products.xml, op de cel, klik op de pijl en klik vervolgens op SupplierID in de lijst. Klik op Volgende.

  pagina in de wizard verbindingen tussen webonderdelen

 8. Klik in de lijst Maak een hyperlink op op [ Huidige selectie ], en klik vervolgens op Volgende.

  pagina in de wizard verbindingen tussen webonderdelen

 9. Klik op Voltooien.

 10. Klik in het menu Bestand op Opslaan. U kunt ook op CTRL+S drukken.

De tekst "bestelling" is nu een hyperlink en de verbinding tussen webonderdelen is geconfigureerd.

Naar boven

De webonderdeelverbinding testen

Nu de verbinding tussen webonderdelen is geconfigureerd, kunt u de verbinding testen door een voorbeeld van de pagina te bekijken in de browser.

 • Klik op Voorbeeld op de werkbalk Algemeen of druk op F12 om een voorbeeld van het bestand in de browser te bekijken.

Beide webonderdelen worden weergegeven op de pagina in de browser. Als u de leverancier voor een bepaald product wilt weergeven, klikt u in de eerste gegevensweergave op de hyperlink bestellen naast het gewenste product in de kolom ProductName. De contactgegevens van de desbetreffende leverancier worden weergegeven in de tweede gegevensweergave eronder.

twee verbonden gegevensweergaven op een pagina

Opmerking: Exotic Liquids is de leverancier voor Chai, Chang en Aniseed Syrup. New Orleans Cajun Delights is de leverancier voor Chef Anton’s Cajun Seasoning en Chef Anton’s Gumbo Mix.

Naar boven

Een webonderdeelverbinding verwijderen

U kunt ook een verbinding tussen webonderdelen verwijderen, zodat de twee webonderdelen niet meer gekoppeld zijn. Als u webonderdelen verbindt, wordt in elk webonderdeel die verbinding vermeld, dus u kunt de verbinding zowel vanuit het bron- als het doelwebonderdeel verwijderen. Als u de verbinding verwijdert uit het bronwebonderdeel, wordt de verbinding ook verwijderd uit het doelwebonderdeel.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een van de gegevensweergaven en klik vervolgens op Verbindingen tussen webonderdelen in het snelmenu.

 2. Klik in het dialoogvenster Verbindingen tussen webonderdelen op de verbinding die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×