Trends in gegevens analyseren met sparklines

Sparklines zijn kleine diagrammen in enkele werkbladcellen, die u kunt gebruiken om een trend in uw gegevens visueel voor te stellen en weer te geven. Sparklines kunnen de aandacht vestigen op belangrijke items, zoals seizoensgebonden wijzigingen of economische cycli, en de maximum- en minimumwaarden waarden in een andere kleur markeren. Het weergeven van trends in werkbladgegevens kan handig zijn, met name wanneer u uw gegevens deelt met anderen.

Werkblad met sparklines

 1. Selecteer een lege cel in de buurt van de gegevens die u wilt opnemen in een sparkline.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Sparklines op Lijn, Kolom of Winst/verlies.

  Opdrachten voor het weergeven van sparklines op het tabblad Invoegen

 3. Voer in het vak Gegevensbereik het bereik in van cellen die de gegevens bevatten die u wilt weergeven in de sparkline.

  Als de gegevens zich bijvoorbeeld in cel A, B, C en D van rij 2 bevinden, voert u A2:D2 in.

  Het dialoogvenster Sparklines maken

  Als u liever het bereik van cellen in het werkblad selecteert, klikt u op Knopvlak om het dialoogvenster tijdelijk in te klappen, selecteert u de cellen in het werkblad en klikt u op Knopvlak om het volledige dialoogvenster opnieuw weer te geven.

 4. Klik op OK.

  De hulpmiddelen voor sparklines worden weergegeven op het lint. Gebruik de opdrachten op het tabblad Ontwerpen om de sparklines aan te passen.

  Hulpmiddelen voor sparklines op het lint

Tips

 • Aangezien een sparkline wordt ingesloten in een cel, krijgt alle tekst die u typt in de cel de sparkline als achtergrond, zoals u kunt zien in het volgende voorbeeld.

  Een cel met een sparkline en tekst

 • Als u één cel selecteert, kunt u een sparkline later altijd naar andere cellen in een kolom of rij kopiëren. Dit kan via slepen of met de functie Omlaag doorvoeren (Ctrl+D).

Sparklines aanpassen

Nadat u sparklines hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen door het type, de stijl of de opmaak te wijzigen.

 1. Selecteer de sparklines die u wilt aanpassen om het tabblad Hulpmiddelen voor sparklines weer te geven op het lint.

  Hulpmiddelen voor sparklines op het lint

 2. Selecteer de gewenste opties op het tabblad Ontwerpen. U hebt de volgende mogelijkheden:

  • Markeringen weergeven om afzonderlijke waarden in sparklines te benadrukken.

   De groep Weergeven op het tabblad Ontwerpen van de hulpmiddelen voor sparklines

  • De stijl of opmaak van sparklines wijzigen.

   Stijlen op het tabblad Ontwerpen van de hulpmiddelen voor sparklines

  • Asinstellingen weergeven en wijzigen.

   De knop As op het tabblad Ontwerpen van de hulpmiddelen voor sparklines

   Als u in deze vervolgkeuzelijst op de optie type datum klikt, wordt het dialoogvenster datumbereik voor sparkline geopend. Van hieruit kunt u het bereik in de werkmap selecteren dat de datumwaarden bevat die u voor de sparkline-gegevens wilt hebben.

   Selecteer het bereik dat de datumwaarden bevat voor de sparkline-gegevens in het dialoogvenster datumbereik voor sparkline.

   Als u in deze vervolgkeuzelijst op de opties voor aangepaste waarden klikt, wordt het dialoogvenster instellingen voor verticale as van sparkline geopend. Van hieruit kunt u de minimum-of maximumwaarde opgeven, afhankelijk van de optie die u hebt geselecteerd voor de verticale as van de sparkline-gegevens. In Excel wordt standaard de sparkline-gegevens weergegeven, zodat u de minimum-en maximumwaarden kunt bepalen.

   Voer in het dialoogvenster verticale as van sparkline een minimumwaarde voor de verticale as in.

  • De weergave van gegevens wijzigen.

   De knop Gegevens bewerken in de groep Sparkline

   Als u in deze vervolgkeuzelijst op de optie gegevens in één sparkline voor één sparkline bewerken klikt, wordt het dialoogvenster sparkline-gegevens bewerken geopend. Van hieruit kunt u het bereik in de werkmap selecteren dat de gegevens bevat die u wilt voor de sparkline-gegevens. Gebruik deze optie als u slechts één sparkline wilt wijzigen.

   Voer in het dialoogvenster Sparklinegegevens bewerken een bereik van de brongegevens in.

   Als u in de vervolgkeuzelijst de optie verborgen & lege cellen selecteert, wordt het dialoogvenster instellingen voor verborgen en lege cellen geopend. Gebruik deze optie om de manier te wijzigen waarop in Excel verborgen en Null-waarden worden verwerkt voor de sparkline-gegevens.

   U kunt ervoor kiezen om lege cellen weer te geven als hiaten, nulof gegevenspunten verbinden met lijn.

   Selecteer het selectievakje gegevens in verborgen rijen en kolommen weergeven als u gegevens wilt toevoegen aan verborgen rijen en kolommen in de sparkline-gegevens. Wis deze optie als u wilt dat de gegevens in verborgen rijen en kolommen in Excel worden genegeerd.

   Bepaal hoe u in Excel verborgen of lege cellen in sparklines wilt afhandelen in het dialoogvenster Instellingen voor verborgen en lege cellen.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×