TREND, functie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

TREND geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend. Past een rechte lijn (met de methode van de kleinste kwadraten) naar de matrices y-bekend en x-bekend. Geeft als resultaat de y-waarden op die lijn voor de matrix van x-nieuw die u opgeeft.

Gebruik TREND om inkomsten prestaties voor maanden 13 en 17 voorspellen wanneer er werkelijke waarden voor de maanden 1-12.

Opmerking: Als u de nieuwste versie van Office 365hebt, kunt u invoer van de formule in de boven--cel links van het uitvoerbereik (cel E16 in dit voorbeeld), en druk op ENTER om te bevestigen van de formule als een matrixformule in dynamische. De formule moet anders als een matrixformule in oudere worden ingevoerd door de eerste selecteren de uitvoerbereik (E16:E20), invoer van de formule in de boven--cel links van het uitvoerbereik (E16) en druk op CTRL + SHIFT + ENTER om te bevestigen. Accolades wordt ingevoegd aan het begin en einde van de formule voor u. Zie voor meer informatie over matrixformules, richtlijnen en voorbeelden van matrixformules.

= TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

De syntaxis van de functie TREND heeft de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

y-bekend   

Vereist

De set van y-waarden u al kent uit y = mx + b

 • Als de matrix y-bekend uit één kolom bestaat, wordt elke kolom van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

 • Als de matrix y-bekend uit één rij bestaat, wordt elke rij van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

x-bekend   

Vereist

Een optionele reeks x-waarden die u al uit y kent wellicht = mx + b

 • De matrix x-bekend kan een of meer reeksen variabelen bevatten. Als slechts één variabele wordt gebruikt kunnen y-bekend en x-bekend bereiken met een willekeurige vorm zijn, mits deze dezelfde dimensie hebben. Als meerdere variabelen zijn gebruikt, moet y-bekend een vector zijn (dat wil zeggen een bereik van één rij hoog of één kolom breed).

 • Als u x-bekend weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

x-nieuw   

Vereist

Nieuwe x-waarden waarvoor u de TREND om terug te keren corresponderende y-waarden wilt

 • x-nieuw moet voor elke onafhankelijke variabele een kolom (of rij) bevatten, net zoals x-bekend. Als y-bekend uit één kolom bestaat, moeten x-bekend en x-nieuw hetzelfde aantal kolommen hebben. Als y-bekend uit één rij bestaat, moeten x-bekend en x-nieuw hetzelfde aantal rijen hebben.

 • Als u x-nieuw weglaat, wordt uitgegaan van x-bekend.

 • Als u zowel x-bekend als x-nieuw weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

const   

Optioneel

Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijk is aan 0

 • Als const WAAR is of is weggelaten, wordt b op de normale wijze berekend.

 • Als const ONWAAR is, krijgt b de waarde 0 en worden de m-waarden zodanig aangepast dat geldt y = mx.

 • Zie LIJNSCHvoor informatie over hoe Microsoft Excel een lijn met gegevens passende.

 • U kunt met TREND polynoom-krommen berekenen door een regressielijn te trekken door dezelfde variabele verheven tot verschillende machten. Stel bijvoorbeeld dat kolom A y-waarden bevat en kolom B x-waarden. U kunt in kolom C x^2 invoeren, in kolom D x^3, enzovoort, en vervolgens een regressielijn trekken voor de kolommen B, C en D op basis van de waarden in A.

 • Formules die matrices retourneren moeten als matrixformules worden ingevoerd met Ctrl + Shift + Enter, tenzij u de nieuwste versie van Office 365hebt en u kunt alleen druk op Enter.

  Opmerking: Excel Online biedt geen ondersteuning voor matrixformules.

 • Bij het invoeren van een matrixconstante (bijvoorbeeld x-bekend) als argument, gebruikt u puntkomma's om waarden in dezelfde rij van elkaar te scheiden en backslashes om de rijen van elkaar te scheiden. Afhankelijk van uw landinstelling in Windows kunnen er andere scheidingstekens worden gebruikt.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×