TREND, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie TREND in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend. Zoekt een passende rechte lijn (met de kleinste-kwadratenmethode) door de matrices y-bekend en x-bekend. Geeft als resultaat de y-waarden op die lijn voor de matrix x-nieuw die u opgeeft.

Syntaxis

TREND(y-bekend;[x-bekend];[x-nieuw];[const])

De syntaxis van de functie TREND heeft de volgende argumenten:

 • y-bekend    Vereist. De reeks y-waarden die u al kent uit y = mx + b.

  • Als de matrix y-bekend uit één kolom bestaat, wordt elke kolom van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

  • Als de matrix y-bekend uit één rij bestaat, wordt elke rij van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

 • x-bekend    Vereist. Een optionele reeks x-waarden die u wellicht al kent uit y = mx + b.

  • De matrix x-bekend kan een of meer reeksen variabelen bevatten. Als slechts één variabele wordt gebruikt kunnen y-bekend en x-bekend bereiken met een willekeurige vorm zijn, mits deze dezelfde dimensie hebben. Als meerdere variabelen zijn gebruikt, moet y-bekend een vector zijn (dat wil zeggen een bereik van één rij hoog of één kolom breed).

  • Als u x-bekend weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

 • x-nieuw    Vereist. De nieuwe x-waarden waarvoor TREND de bijbehorende y-waarden moet geven.

  • x-nieuw moet voor elke onafhankelijke variabele een kolom (of rij) bevatten, net zoals x-bekend. Als y-bekend uit één kolom bestaat, moeten x-bekend en x-nieuw hetzelfde aantal kolommen hebben. Als y-bekend uit één rij bestaat, moeten x-bekend en x-nieuw hetzelfde aantal rijen hebben.

  • Als u x-nieuw weglaat, wordt uitgegaan van x-bekend.

  • Als u zowel x-bekend als x-nieuw weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

 • const    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijkgesteld moet worden aan nul.

  • Als const WAAR is of is weggelaten, wordt b op de normale wijze berekend.

  • Als const ONWAAR is, krijgt b de waarde 0 en worden de m-waarden zodanig aangepast dat geldt y = mx.

Opmerkingen

 • Zie LIJNSCH als u wilt weten hoe Microsoft Excel een passende lijn trekt door gegevens.

 • U kunt met TREND polynoom-krommen berekenen door een regressielijn te trekken door dezelfde variabele verheven tot verschillende machten. Stel bijvoorbeeld dat kolom A y-waarden bevat en kolom B x-waarden. U kunt in kolom C x^2 invoeren, in kolom D x^3, enzovoort, en vervolgens een regressielijn trekken voor de kolommen B, C en D op basis van de waarden in A.

 • Formules die een matrix als resultaat geven, moeten als matrixformules worden ingevoerd.

  Opmerking:  In Excel Online kunt u geen matrixformules maken.

 • Bij het invoeren van een matrixconstante (bijvoorbeeld x-bekend) als argument, gebruikt u puntkomma's om waarden in dezelfde rij van elkaar te scheiden en backslashes om de rijen van elkaar te scheiden. Afhankelijk van uw landinstelling in Windows kunnen er andere scheidingstekens worden gebruikt.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Maand

Kosten

Formule (overeenkomende kosten)

Liveresultaat

1

€ 133.890

=TREND(A2:A13,B2:B13)

€ 133.953

2

€ 135.000

€ 134.972

3

€ 135.790

€ 135.990

4

€ 137.300

€ 137.008

5

€ 138.130

€ 138.026

6

€ 139.100

€ 139.044

7

€ 139.900

€ 140.062

8

€ 141.120

€ 141.081

9

€ 141.890

€ 142.099

10

€ 143.230

€ 143.117

11

€ 144.000

€ 144.135

12

€ 145.290

€ 145.153

Maand

Formule (voorspelde kosten)

 

Liveresultaat

13

=TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

€ 146.172

14

€ 147.190

15

€ 148.208

16

€ 149.226

17

€ 150.244

In de kolom Liveresultaten bevatten de bereiken D2:D13 en D15:D19 elk een formule die wordt gebruikt voor alle cellen in het bereik. Geef de formule =TREND(A2:A13,B2:B13) op in D2:D13 met alle cellen geselecteerd en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Enter om de formule als een matrixformule in te voeren.

Doe hetzelfde met het bereik D15:D19 met de formule =TREND(B2:B13,A2:A13,A15:A19). U kunt deze formules kopiëren van cellen C2 en A15.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×