Trefwoorden zoeken en gebruiken in het eDiscovery-centrum

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met trefwoorden kunt u de specifieke inhoud verder bepalen, die u wilt gebruiken via een export voor een eDiscovery-zaak. Door nauwkeurig omschreven zoekopdrachten te maken, vergroot u de kans dat de inhoud van toepassing is op de zaak en verkleint u de inhoud die u moet beheren.

Uw organisatie kan een eDiscovery-zaak maken, als deze een aanvraag ontvangt voor mogelijk bewijs om procesvoering, een controle of een onderzoek te ondersteunen.

Filters en query's

Nadat u een zaak maken, moet u Discovery Sets aan toevoegen. Het is mogelijk dat Discovery Sets bevatten de inhoudsbronnen - zoals SharePoint subsites – die relevant zijn voor een zaak. U kunt beperken door naar de bron, zoals met trefwoorden, een bereik van de begin- en einddatums, domeinen, of door de auteur of afzender met behulp van filters.

Wanneer u de potentiële bronnen hebt geïdentificeerd, kunt u met query's de inhoud verder verfijnen die u wilt exporteren voor nadere inspectie om aan juridische vertegenwoordigers en/of de vragende partij te geven. U kunt filters samenstellen aan de hand van trefwoorden, datumbereiken, auteurs of ontvangers, domeinen en nabijheidszoekopdrachten.

Opmerking: In de volgorde voor inhoud te ontdekken, moet dit worden verkend met een zoekopdracht. Zie het artikel standaard verkende bestandsnaamextensies en geparseerde bestandstypen in SharePoint Server 2013voor meer informatie over de standaard-bestandstypen die worden verkend.

Operatoren en nabijheid in trefwoorden

Speciale operatoren, zoals booleaans en nabijheidsoperatoren, kunnen worden gebruikt om relaties te leggen tussen meerdere trefwoorden. De operatoren moeten helemaal in hoofdletters worden geschreven. Als u meerdere operatoren moet gebruiken, kunt u deze groeperen tussen haakjes om zo de volgorde te bepalen waarin ze worden toegepast.

Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar inhoud waarin de term 'leidinggevenden' wordt gebruikt, maar u wilt geen treffers met deze term zien waar deze wordt gebruikt in de titel van een vaak voorkomend rapport in uw organisatie met de naam 'Samenvatting voor leidinggevenden'. Met de zin 'leidinggevenden NOT samenvatting' kunt u het aantal geretourneerde items beperken van 300 tot 188, omdat u alle documenten elimineert die het woord 'Samenvatting' bevatten.

Opmerking: Wanneer twee woorden worden opgegeven zonder operator, wordt de operator AND impliciet toegevoegd. Bijvoorbeeld: 'wollige worm' levert hetzelfde resultaat op als 'wollige AND worm'.

Gebruik

Kunt u dit doen

Voorbeeld

AND

Inhoud zoeken met alle woorden of zinnen waarin deze woorden allemaal staan.

Met risk AND value AND VAR wordt alle inhoud gevonden waarin deze drie woorden voorkomen.

OR

Inhoud zoeken met alle woorden of zinnen waarin ten minste één van deze woorden staan.

Met risk OR VAR wordt alle inhoud gevonden waarin ten minste één van deze woorden staat.

NOT

Inhoud uitsluiten die deze term bevat in een zin.

Met Executive NOT Summary wordt alle inhoud gevonden die het woord 'leidinggevenden' bevat, tenzij deze inhoud ook de term 'samenvatting' bevat.

( )

Woorden of zinnen groeperen om aan te geven in welke volgorde deze worden toegepast.

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

Woorden zoeken die dichtbij elkaar staan, waarbij met n het maximumaantal tussenliggende woorden wordt aangegeven. Als hier geen getal is opgegeven, wordt de standaardwaarde van 8 woorden toegepast.

Met Mid NEAR(5) Office worden 'mid- en back-office' en 'mid-office en mid', 'back' en 'front-office' gevonden.

Jokertekens gebruiken

Met jokertekens kunt u de trefwoorden uitbreiden door termen op te nemen die een gedeelte van een trefwoord bevatten of termen die op meerdere manieren kunnen worden gespeld.

Gebruik

Kunt u dit doen

Voorbeeld

* aan het einde van een woord

Termen zoeken die het basiswoord bevatten plus eventuele extra letters.

Met risico* worden risico, risico's, risicobedrag, risicomijdend en risicogevoelig gevonden

Basisregels voor het gebruik van trefwoorden in filters en query's

  • Een inhoudsfilter of query kan woorden, woordgroepen tussen aanhalingstekens en termen bevatten die trefwoorden en eigenschappen gebruiken. Scheidt de termen met spaties.

  • Veelgebruikte woorden, zoals de, het en een en getallen die uit één cijfer bestaan, worden genegeerd.

  • Wanneer u een woordgroep tussen aanhalingstekens plaatst, zal de zoekactie resultaten in het gekozen bereik retourneren die de exacte woordgroep bevatten die u hebt opgegeven. Als er een verschil bestaat tussen de zinnen tussen aanhalingstekens en de daadwerkelijke inhoud, wordt de inhoud niet gevonden.

  • Operatoren (bijvoorbeeld booleaans operatoren), zoals OR en AND , moeten helemaal met hoofdletters worden geschreven.

  • Als een eigenschap van SharePoint-inhoud niet wordt vermeld in het vervolgkeuzemenu van de Eigenschap opgeven , kunt u voor het zoeken met trefwoorden. De waarde van een eigenschap moet tussen aanhalingstekens staan om een exacte overeenkomst te vinden of laat de waarde zonder aanhalingstekens als u wilt zoeken gedeeltelijke overeenkomsten die met de letters beginnen hebt getypt. Als u zoeken naar filename bijvoorbeeld: "Budget" (inclusief de aanhalingstekens), uw zoekopdracht zullen retourneren een bestand met de naam "Budget.xlsx." Zoeken naar filename:budget (zonder de aanhalingstekens) geeft ook de bestanden "Budget_Current.xlsx" en "Budget_Next.xlsx."

  • Opmerking: Een query moet een zoekterm bevatten. Query's die alleen uit uit te sluiten zoektermen bestaan, geven een foutbericht.

Voorbeelden voor het toepassen van regels

Trefwoorden

Voorbeeldresultaten

Executive Briefing

Alle inhoud die zowel de woorden 'leidinggevenden' als 'informatie' bevat, ongeacht waar in het document, op de pagina, in het bericht of in de metagegevens.

"Executive Briefing"

Alle inhoud met de exacte woordgroep 'Informatie leidinggevenden', ongeacht waar in het document, op de pagina of in het bericht.

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

Alle inhoud met de exacte woordgroepen 'Informatie leidinggevenden' en 'Samenvatting leidinggevenden', ongeacht waar in het document, op de pagina of in het bericht.

filename:budget

Elk bestand met budget in de bestandsnaam, zoals 2014 budgetramingen.docx, 2015 budgetprioriteiten.pptx, 2014 budgetplanning.xlsx, 2014 budgetcontrole.xlsx, enz.

filename:2014 budget filetype:xlsx

Excel-werkbladen met de woordgroep 2014 budget, zoals '2014 budgetplanning.xlsx' en '2014 budgetcontrole.xlsx'.

Query-bereik

Een query kunt toepassen op alle inhoud in een aanvraag, aan specifieke eDiscovery-Sets, of een specifieke inhoudsbron (bijvoorbeeld webinhoud of een bestandsshare) binnen een eDiscovery-Set. Het bereik te identificeren de juiste inhoud, met name als de zaak nog grote, en de zoekopdracht geeft als in andere bronnen resultaat of eDiscovery-Sets niet relevant zijn.

Belangrijk:  Wanneer de optie Bronnen selecteren is geselecteerd, worden filters die wellicht zijn toegevoegd als onderdeel van de eDiscovery-set niet opgenomen.

Als u het bereik van een query wilt instellen, klikt u op Bereik van query wijzigen en selecteert u vervolgens Alle inhoud van de zaak, eDiscovery-sets selecteren of Bronnen selecteren.

De optie alle letters inhoud bevat alle inhoud in de lijst met bronnen, met een eDiscovery met behulp van filters die worden toegepast. U kunt ook extra inhoud locaties opnemen bij het bereik van query instellen.

Query's weergeven en problemen met query's oplossen

Nadat u een query hebt uitgevoerd, kunt u de SharePoint-resultaten weergeven op volgorde van relevantie voor de query of op volgorde van de oudste of meest recente datum. U kunt een voorbeeld van het document weergeven door de aanwijzer over de titel te bewegen.

Als u wilt beperken welke items worden geëxporteerd, kunt u de resultaten verder verfijnen door de bestandsextensie en eigenschap, zoals de auteur of titel.

Klik op de koppeling Geavanceerde queryopties in het dialoogvenster query. De syntaxis van de onderliggende query kunt u zien voor SharePoint, de inhoudsbronnen die is opgenomen in uw query, eventuele filters voor uw query en eventuele verfijningen.

Meer informatie over eDiscovery

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over eDiscovery-zaken:

Scenario: eDiscovery in SharePoint Server 2013 en Exchange Server 2013

eDiscovery-zaken plannen en beheren

Inhoud toevoegen aan een eDiscovery-zaak en inhoudsbronnen in bewaring plaatsen

Standaard verkende bestandsnaamextensies en geparseerde bestandstypen in SharePoint Server 2013

Overzicht van verkende en beheerde eigenschappen in SharePoint Server 2013

eDiscovery-query's maken en uitvoeren

eDiscovery-inhoud exporteren en rapporten maken

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×