Toewijzingen van metagegevenseigenschappen beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bij het toewijzen van eigenschappen van metagegevens worden eigenschappen die tijdens verkenningen worden opgehaald uit documenten (de zogenaamde verkende eigenschappen) toegewezen aan beheerde eigenschappen waarmee gebruikers zoekquery's kunnen opstellen.

Drie verschillende documenttypen kunnen bijvoorbeeld verschillende namen hebben voor de eigenschap die de auteur identificeert. Het ene documenttype noemt deze eigenschap bijvoorbeeld 'auteur', een andere 'schrijver' en weer een andere 'eigenschap3'. U kunt elk van deze verkende eigenschappen toewijzen aan de beheerde eigenschap Auteur zodat de juiste resultaten van de drie documenttypen worden ingesloten wanneer een gebruiker een query uitvoert op auteur. U kunt alleen zoekacties uitvoeren op beheerde eigenschappen, niet op verkende eigenschappen.

Als u toewijzingen van metagegevenseigenschappen wilt beheren, moet u eerst de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen openen:

 • Klik, op de pagina Zoekbeheer, onder Query's en resultaten op Metagegevenseigenschappen.

Wat wilt u weten?

Een beheerde eigenschap toevoegen

Een beheerde eigenschap bewerken

Een beheerde eigenschap verwijderen

Een verkende eigenschap toewijzen

Een beheerde eigenschap toevoegen

 1. Ga naar de pagina Toewijzingen van eigenschappen van metagegevens en klik op Nieuwe beheerde eigenschap.

 2. Typ op de pagina Nieuwe beheerde eigenschap in het vak Naam van de eigenschap in de sectie Naam en type de naam van de nieuwe beheerde eigenschap.

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van de eigenschap.

 4. Selecteer onder Het type informatie in deze eigenschap een van de volgende opties die van toepassing is op de eigenschap:

  • Tekst

  • Geheel getal

  • Decimaal

  • Datum en tijd

  • Ja/nee

 5. Selecteer in de sectie Toewijzingen aan verkende eigenschappen een van de volgende opties:

  • Waarden van alle verkende toegewezen eigenschappen opnemen      Selecteer deze optie als u waarden uit alle verkende eigenschappen wilt toewijzen voor een bepaald document. Een query voor een eigenschap in een document waarin alle verkende eigenschappen zijn toegewezen, retourneert een resultaat als een of meer van de toegewezen verkende eigenschappen overeenkomen.

  • Inclusief waarden van één enkele verkende eigenschap op basis van de opgegeven volgorde      Selecteer deze optie als u maar één waarde wilt toewijzen. Wanneer er meerdere verkende eigenschappen worden toegewezen aan een beheerde eigenschap, is de gekozen eigenschap de eerste in de lijst die een waarde heeft voor een bepaald document. U kunt de volgorde van de lijst wijzigen met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag.

 6. Klik op Toewijzing toevoegen als u een toewijzing aan de lijst wilt toevoegen.

 7. Het dialoogvenster Verkende eigenschap selecteren verschijnt. Configureer de instellingen als volgt:

  • Klik in het menu Selecteer een categorie op Alle categorieën of op een specifiek type documentcategorie (bijvoorbeeld Office of XML).

  • Selecteer in Een verkende eigenschap selecteren een verkende eigenschap die u wilt toewijzen aan de beheerde eigenschap die u toevoegt.

   Omdat de lijst met verkende eigenschappen waarschijnlijk lang is, kunt u de naam (of het eerste deel van de naam) van de eigenschap die u zoekt typen in het vak Naam van de verkende eigenschap en klikken op Zoeken.

  • Klik op OK.

 8. Schakel op de pagina Nieuwe beheerde eigenschap in de sectie Gebruik in zoekbereiken het selectievakje Deze eigenschap mag in bereiken worden gebruikt in als u wilt dat de eigenschap beschikbaar is voor het definiëren van zoekbereiken.

  Tip: Schakel dit selectievakje alleen in voor de eigenschappen die u wilt gebruiken in bereiken. Elke eigenschap die is ingesteld als een bereik maakt de index groter, wat u zo veel mogelijk moet zien te voorkomen.

 9. Klik op OK.

 10. Klik in het berichtvenster waarin u wordt meegedeeld dat de wijzigingen pas in werking zullen treden na de volgende volledige verkenning op OK.

  Opmerking: Wijzigingen in de eigenschaptoewijzingen worden per document doorgevoerd en zodra een document is verkend, ongeacht het type verkenning. Met een volledige verkenning zorgt u ervoor dat de wijzigingen op consistente wijze worden toegepast op de gehele index.

Naar boven

Een beheerde eigenschap bewerken

Een reden voor het bewerken van een beheerde eigenschap kan zijn dat u een verkende eigenschap aan deze beheerde eigenschap wilt toewijzen.

 • Ga naar de pagina Toewijzingen van eigenschappen van metagegevens en klik in de lijst Weergave beheerde eigenschappen in het menu van de beheerde eigenschap die u wilt bewerken op Eigenschap bewerken/toewijzen.

  Hier vindt u informatie over de instellingen van de beheerde eigenschap, waaronder over het toevoegen van een nieuwe toewijzing in de sectie een beheerde eigenschap toevoegen .

Naar boven

Een beheerde eigenschap verwijderen

Het verwijderen van een beheerde eigenschap heeft de volgende consequenties:

 • Gebruikers kunnen geen query meer uitvoeren met deze eigenschap.

 • Als deze eigenschap wordt gebruikt door de regels van een bereik, wordt dit bereik uitgeschakeld.

 • Als deze eigenschap wordt gebruikt door aangepaste zoektoepassingen of webonderdelen, worden deze uitgeschakeld.

Een beheerde eigenschap verwijderen:

 • Klik, op de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen, in de lijst Weergave Beheerde eigenschappen op Verwijderen in het menu van de beheerde eigenschap die u wilt verwijderen.

Naar boven

Een verkende eigenschap toewijzen

Door de verkende eigenschap te bewerken, kunt u verkende eigenschappen toewijzen aan beheerde eigenschappen.

 1. Klik, op de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen, op Verkende eigenschappen.

 2. Selecteer in de lijst Weergave verkende eigenschappen de categorie waartoe de verkende eigenschap behoort.

 3. Klik in de lijst van verkende eigenschappen in het menu van de verkende eigenschap die u wilt bewerken op Eigenschap bewerken/toewijzen.

 4. Ga naar de pagina Verkende eigenschap bewerken en klik in de sectie Toewijzingen aan beheerde eigenschappen op Toewijzing toevoegen.

 5. Configureer de instellingen in het dialoogvenster Beheerde eigenschap selecteren als volgt:

  1. Selecteer in de lijst Selecteer een beheerde eigenschap een beheerde eigenschap en klik op OK.

  2. Klik op OK.

 6. Als u voor de verkende eigenschap waarden wilt opnemen in de zoekindex, schakelt u op de pagina Verkende eigenschap bewerken het selectievakje Waarden voor deze eigenschap opnemen in de zoekindex in. Met deze optie zorgt u ervoor dat er in waarden voor de verkende eigenschap kan worden gezocht wanneer er een zoekactie voor de volledige tekst wordt gebruikt. (Normaal gesproken kan er alleen in verkende eigenschappen worden gezocht wanneer er een op eigenschappen gebaseerde zoekactie wordt gebruikt.)

 7. Klik op OK.

 8. Klik in het berichtvenster waarin u wordt meegedeeld dat de wijzigingen pas in werking zullen treden na de volgende volledige verkenning op OK.

  Opmerking: De wijzigingen worden per document tijdens de verkenning doorgevoerd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×