Toewijzingen van metagegevenseigenschappen beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Met toewijzingen van metagegevenseigenschappen worden eigenschappen toegewezen die tijdens verkenningen zijn opgehaald uit documenten (de zogenaamde verkende eigenschappen). Deze eigenschappen worden toegewezen aan beheerde eigenschappen, die gebruikers kunnen gebruiken voor zoekquery's. Drie verschillende documenttypen kunnen bijvoorbeeld verschillende namen hebben voor de eigenschap die de auteur identificeert. In een bepaald documenttype wordt deze eigenschap bijvoorbeeld 'auteur' genoemd, in een ander 'schrijver' en in weer een ander 'eigenschap3'. U kunt elk van deze verkende eigenschappen toewijzen aan de beheerde eigenschap Auteur zodat de juiste resultaten van de drie documenttypen worden opgenomen wanneer een gebruiker een query uitvoert op auteur. U kunt alleen zoekacties uitvoeren op beheerde eigenschappen, niet op verkende eigenschappen.

Als u toewijzingen van metagegevenseigenschappen wilt beheren, moet u eerst de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen openen. Ga als volgt te werk om de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen te openen:

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Toepassingsbeheer.

 2. Klik op de pagina Toepassingsbeheer onder Servicetoepassingen op Servicetoepassingen beheren.

 3. Klik op de pagina Servicetoepassingen beheren in de lijst met servicetoepassingen op de zoekservicetoepassing die u wilt configureren, of klik op de rij van de gewenste zoekservicetoepassing en klik vervolgens op het lint op Beheren .

 4. Klik op de SearchServiceApplicationName: de pagina Zoekbeheer, klik op de werkbalk Snelstarten onder query's en resultaten, klikt u op Eigenschappen van metagegevens.

Wat wilt u doen?

Een beheerde eigenschap toevoegen

Een beheerde eigenschap bewerken

Een beheerde eigenschap verwijderen

Een categorie bewerken

Een categorie verwijderen

Een beheerde eigenschap toevoegen

 1. Klik op de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen op Nieuwe beheerde eigenschap.

 2. Ga op de pagina Nieuwe beheerde eigenschap naar de sectie Naam en type en typ in het vak Naam eigenschap de naam van de nieuwe beheerde eigenschap.

  1. Typ in het vak Beschrijving een gedetailleerde beschrijving van de eigenschap.

  2. Selecteer onder Het type informatie in deze eigenschap een van de volgende opties als gegevenstype voor deze eigenschap:

   • Tekst

   • Geheel getal

   • Decimaal

   • Datum en tijd

   • Ja/Nee

  3. Schakel het selectievakje Heeft meerdere waarden in als u meer dan een gegevenstype wilt selecteren.

 3. Selecteer in de sectie Toewijzingen aan verkende eigenschappen een van de volgende opties:

  1. Waarden van alle verkende toegewezen eigenschappen opnemen.     Selecteer deze optie als u waarden uit alle verkende eigenschappen wilt toewijzen voor een bepaald document. Een query voor een eigenschap in een document waarin alle verkende eigenschappen zijn toegewezen, retourneert een resultaat als een of meer van de toegewezen verkende eigenschappen overeenkomen.

  2. Inclusief waarden van één enkele verkende eigenschap op basis van de opgegeven volgorde.     Selecteer deze optie als u maar één waarde wilt toewijzen. Wanneer meerdere verkende eigenschappen worden toegewezen aan een beheerde eigenschap, wordt de eerste waarde in Verkende eigenschappen die aan deze beheerde eigenschap zijn toegewezen gekozen voor een document.

  3. U kunt de lijst opnieuw rangschikken door een waarde te selecteren en vervolgens te klikken op de knoppen Omhoog en Omlaag .

  4. Als u een toewijzing wilt toevoegen aan de lijst, klikt u op Toewijzing toevoegen.

   • Vouw in het dialoogvenster Verkende eigenschap selecteren het menu Selecteer een categorie uit en selecteer vervolgens de optie Alle categorieën of een specifiek type documentcategorie (bijvoorbeeld Office of XML).

   • Selecteer in de lijst Een verkende eigenschap selecteren een verkende eigenschap om toe te wijzen aan de beheerde eigenschap die u toevoegt.

   • De lijst met verkende eigenschappen kan nogal lang zijn en het is daarom handig om de naam (of het eerste deel van de naam) van de eigenschap die u zoekt, te typen in het vak Naam van de verkende eigenschap . Klik vervolgens op Zoeken.

   • Klik op OK.

 4. Ga op de pagina Nieuwe beheerde eigenschap naar de sectie Gebruik in zoekbereiken en schakel het selectievakje Deze eigenschap mag in bereiken worden gebruikt in als u wilt dat de eigenschap beschikbaar is voor het definiëren van zoekbereiken.

  Tip: Schakel dit selectievakje alleen in voor de eigenschappen die u wilt gebruiken in bereiken. Elke eigenschap die is ingesteld als een bereik, maakt de index groter, wat u zo veel mogelijk moet zien te voorkomen.

 5. Schakel in de sectie Beheerde eigenschappenopslag optimaliseren het selectievakje Het aantal opslagvereisten voor teksteigenschappen verkleinen door een hash voor vergelijkingen te gebruiken in als u de nodige opslagruimte voor metagegevenseigenschappen wilt verkleinen.

  Schakel het selectievakje Beheerde eigenschap toevoegen aan aangepaste resultatenset die voor elke query is opgehaald. Opmerking: standaard worden alleen de eerst 2 kB aan gegevens weergegeven in als u een aangepaste resultatenpagina gebruikt en u beheerde eigenschappen op deze resultatenpagina wilt weergeven.

 6. Klik op OK. Klik in het berichtvenster waarin u wordt meegedeeld dat de wijzigingen pas in werking zullen treden na de volgende volledige verkenning, op OK.

  Opmerking: Wijzigingen in de eigenschaptoewijzingen worden per document doorgevoerd en zodra een document wordt verkend, ongeacht het type verkenning. Met een volledige verkenning zorgt u ervoor dat de wijzigingen op consistente wijze worden toegepast op de gehele index.

Naar boven

Een beheerde eigenschap bewerken

Mogelijk wilt u een beheerde eigenschap bewerken om hieraan een extra verkende eigenschap toe te voegen.

Ga als volgt te werk om een beheerde eigenschap te bewerken:

 1. Wijs op de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen in de lijst Weergave Beheerde eigenschappen de beheerde eigenschap aan die u wilt bewerken, vouw het menu uit en klik vervolgens op Eigenschap bewerken/toewijzen.

 2. Configureer op de pagina Beheerde eigenschap bewerken - NaamEigenschap de instellingen die u wilt wijzigen.

  Meer informatie over de instellingen voor beheerde eigenschappen, vindt u in de sectie Een beheerde eigenschap toevoegen in dit onderwerp.

Naar boven

Een beheerde eigenschap verwijderen

Het verwijderen van een beheerde eigenschap heeft de volgende consequenties:

 • Gebruikers kunnen geen query meer uitvoeren met deze eigenschap.

 • Als deze eigenschap wordt gebruikt door de regels van een bereik, werkt dit bereik niet meer.

 • Als deze eigenschap wordt gebruikt door aangepaste zoektoepassingen of webonderdelen, werken deze niet meer.

Ga als volgt te werk om een beheerde eigenschap te verwijderen:

 1. Wijs op de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen in de lijst Weergave Beheerde eigenschappen de beheerde eigenschap aan die u wilt verwijderen, vouw het menu uit en klik vervolgens op Verwijderen.

 2. Klik op OK om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Een categorie bewerken

Ga als volgt te werk om een categorie te bewerken:

 1. Klik op de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen op Verkende eigenschappen.

 2. Wijs in de lijst Weergave voor verkende eigenschappen de categorie aan die u wilt bewerken, vouw het menu uit en klik vervolgens op Categorie bewerken.

 3. Ga op de pagina Categorie bewerken: NaamCategorie naar de sectie Naam en gegevens . Typ een nieuwe naam voor de categorie of gebruik de huidige naam.

 4. Schakel in de sectie Instellingen van eigenschappen voor bulkverkenning een of meer van de volgende selectievakjes in:

  • Nieuwe eigenschappen automatisch ontdekken wanneer een verkenning plaatsvindt

  • Alle tekenreekseigenschappen in deze categorie toewijzen aan de beheerde eigenschap Content.

  • Automatisch een nieuwe beheerde eigenschap genereren voor elke verkende eigenschap die in deze categorie is ontdekt

  • Alle niet-toegewezen verkende eigenschappen verwijderen

Naar boven

Een categorie verwijderen

Ga als volgt te werk om een categorie te verwijderen:

 1. Klik op de pagina Toewijzingen van metagegevenseigenschappen op Verkende eigenschappen.

 2. Wijs in de lijst Weergave voor verkende eigenschappen de categorie aan die u wilt verwijderen, vouw het menu uit en klik vervolgens op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de verwijdering te bevestigen.

Zie http://technet.microsoft.com voor de meest actuele en uitgebreide informatie over dit product.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×