Toewijzing (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de velden Toewijzing wordt aangegeven of de rij een toewijzingsrij is, in plaats van een taak- of resourcerij.

Er zijn in verschillende categorieën van toewijzing (velden).

Gegevenstype    Ja/Nee

Toewijzing (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als de rij een toewijzingsrij is, bevat het veld Toewijzing de waarde Ja. Voor andere rijen bevat het veld Toewijzing de waarde Nee. De waarde van het veld Toewijzing is voor taken altijd Nee.

Aanbevolen gebruik    In de weergave Taakgebruik worden toewijzingsrijen weergegeven, die aangeven welke resources aan de taak zijn toegewezen. Voeg het veld Toewijzing aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik toe als u wilt weergeven of het veld een toewijzingsrij is. Filter op het veld Toewijzing als u alleen toewijzingsrijen wilt weergeven (de waarde in het veld is Ja) of als u alle toewijzingsrijen wilt uitsluiten (de waarde in het veld is Nee).

Voorbeeld    In de weergave Taakgebruik wilt u alleen toewijzingsrijen weergeven voor toewijzingen met een hoeveelheid werk van meer dan 80 uur. U filtert in het dialoogvenster Filterdefinitie op alle velden Toewijzing met de waarde Ja en op alle velden Werk met grotere waarden dan 80 uur.

Toewijzing (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als de rij een toewijzingsrij is, bevat het veld Toewijzing de waarde Ja. Anders bevat dit veld de waarde Nee. Het veld Toewijzing voor resources bevat altijd de waarde Nee.

Aanbevolen gebruik    In de weergave Resourcegebruik worden toewijzingsrijen weergegeven. Hiermee wordt aangegeven welke taken aan de resource zijn toegewezen. Voeg het veld Toewijzing toe aan het bladdeel van de weergave Resourcegebruik als u wilt weergeven of het veld een toewijzingsrij is. Voer een filteractie op het veld Toewijzing uit als u alleen toewijzingsrijen wilt zien (Toewijzing = Ja) of als u toewijzingsrijen wilt uitsluiten (Toewijzing = Nee).

Voorbeeld    In de weergave Resourcegebruik wilt u alleen toewijzingsrijen weergeven voor toewijzingen met een hoeveelheid werk van meer dan 80 uur. U filtert in het dialoogvenster Filterdefinitie op alle velden Toewijzing met de waarde Ja en op alle velden Werk met grotere waarden dan 80 uur.

Toewijzing (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Toewijzing bevat het woord Ja als de rij een toewijzingsrij is. Anders bevat dit veld het woord Nee. Het veld Toewijzing bevat voor toewijzingen altijd het woord Ja.

Aanbevolen gebruik    De weergaven Taakgebruik en Resourcegebruik bevatten toewijzingsrijen. In de weergave Taakgebruik geven de toewijzingsrijen aan welke resources aan de taak zijn toegewezen. In de weergave Resourcegebruik geven de toewijzingsrijen aan welke taken aan de resource zijn toegewezen. Voeg het veld Toewijzing toe aan het bladgedeelte van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt kunnen zien of de rij een toewijzingsrij is. Pas een filter toe op het veld Toewijzing als u alleen toewijzingsrijen wilt weergeven (Toewijzing = Ja), of als u geen toewijzingsrijen wilt weergeven (Toewijzing = Nee).

Voorbeeld    In de weergave Taakgebruik wilt u alleen toewijzingsrijen weergeven voor toewijzingen met een hoeveelheid werk van meer dan 80 uur. U filtert in het dialoogvenster Filterdefinitie op alle velden Toewijzing met de waarde Ja en op alle velden Werk met grotere waarden dan 80 uur.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×