Toevoegen of wijzigen van de primaire sleutel van een tabel in Access

Toevoegen of wijzigen van de primaire sleutel van een tabel in Access

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een primaire sleutel is een veld of de reeks velden met waarden die uniek in een tabel zijn. Waarden van de sleutel kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar volledige records, omdat elke record een andere waarde voor de sleutel heeft. Elke tabel kan slechts één primaire sleutel hebben. Access kunt automatisch een primaire-sleutelveld voor uw maken wanneer u een tabel maken of kunt u de velden die u wilt gebruiken als de primaire sleutel. In dit artikel wordt uitgelegd hoe en waarom primaire sleutels gebruiken.

Als u de primaire sleutel voor een tabel wilt instellen, opent u de tabel in de ontwerpweergave. Selecteer een of meer velden die u wilt gebruiken en klik vervolgens op het lint op Primaire sleutel instellen.

Opmerking: In dit artikel is bedoeld voor gebruik met Access-bureaubladdatabases. Access Beheert automatisch primaire sleutels voor nieuwe tabellen in Access-web-apps en Webdatabases. Hoewel het mogelijk om op te heffen deze geautomatiseerde primaire sleutels is, wordt niet aanbevolen dat u volgt.

In dit artikel

Overzicht van primaire sleutels in Access

De primaire sleutel met bestaande velden in Access instellen

Een primaire sleutel verwijderen

De primaire sleutel in Access wijzigen

Aanvullende informatie

Overzicht van primaire sleutels in Access

Access gebruikt primaire-sleutelvelden snel gegevens in meerdere tabellen koppelen en die gegevens in een betekenisvolle manier combineren. U kunt de primaire-sleutelvelden opnemen in andere tabellen terug te verwijzen naar de tabel die fungeert als bron voor de primaire sleutel. In deze andere tabellen, worden de velden refererende sleutels genoemd. Een klant-ID-veld in de tabel Klanten kan bijvoorbeeld ook worden weergegeven in de tabel Orders. In de tabel Klanten is de primaire sleutel. Dit wordt een refererende sleutel genoemd in de tabel Orders. Een refererende sleutel, kortom, is de primaire sleutel van een andere tabel. Zie beginselen van databaseontwerpvoor meer informatie.

Primaire sleutel en refererende sleutel weergegeven tussen twee Access-gegevensbladen

1. Primaire sleutel

2. Refererende sleutel

Als u bestaande gegevens naar een database verplaatst, beschikt u mogelijk al over een veld dat u kunt gebruiken als primaire sleutel. Vaak fungeert een uniek identificatienummer, zoals een id-nummer, een volgnummer of een code, als primaire sleutel in een tabel. U hebt bijvoorbeeld een tabel Klanten waarin iedere klant een unieke klant-id heeft. Het veld Klant-id is de primaire sleutel.

In Access wordt automatisch een index voor de primaire sleutel gemaakt, waardoor query's en andere bewerkingen sneller verlopen. Ook krijgt elke record een waarde in het primaire-sleutelveld, die altijd uniek is.

Wanneer u een nieuwe tabel in de gegevensbladweergave maakt, wordt Access automatisch een primaire sleutel gemaakt en toegewezen een veldnaam "-ID" en het gegevenstype AutoNummering.

Wat is een goede primaire sleutel?

Goede primaire sleutels hebben verschillende kenmerken:

 • Elke rij heeft een unieke id.

 • De sleutel is nooit leeg of null, maar bevat altijd een waarde. 

 • De waarden van de sleutel veranderen zelden (in het ideale geval nooit).

Als u een goede sleutel niet identificeren, maakt u een AutoNummering-veld als de sleutel moet worden gebruikt. Een AutoNummering-veld genereert automatisch een waarde voor zichzelf als elke record de eerste keer wordt opgeslagen. Daarom is een AutoNummering-veld voldoet aan alle drie kenmerken van een goede primaire sleutel. Zie het artikel een AutoNummering-veld als primaire sleutel toevoegenvoor meer informatie over het toevoegen van een AutoNummering-veld.

De primaire sleutel AutoNummering is ingesteld als id in de ontwerpweergave van een Access-tabel

Een veld van het type AutoNummering kan goed als primaire sleutel worden gebruikt.

Voorbeelden van slechte primaire sleutels

Een veld waarbij een of meer kenmerken van een goede primaire sleutel ontbreken, is geen goede primaire sleutel. Hierna volgen een paar voorbeelden van velden die slechte primaire sleutels voor een tabel Contactpersonen zouden zijn, met de redenen waarom deze niet voldoen als primaire sleutel.

Slechte primaire sleutel

Reden

Naam

Deze is mogelijk niet uniek en kan veranderen

Telefoonnummer

Kan veranderen.

E-mailadres

Kan veranderen.

Postcode

Kan door meerdere personen worden gedeeld

Combinaties van feiten en getallen

Het feitgedeelte kan veranderen, waardoor het lastig te beheren is. En er kan verwarring ontstaan als het feitgedeelte wordt herhaald als afzonderlijk veld. Bijvoorbeeld: de combinatie van een plaats en een oplopend getal (zoals AMSTERDAM0579) is een slechte optie als de plaats ook wordt opgeslagen als veld.

Burgerservicenummers

 • Persoonlijke informatie en in de Verenigde Staten niet toegestaan bij overheidsinstellingen en sommige bedrijven.

 • In de Verenigde Staten hebben sommige mensen geen burgerservicenummer.

 • In de Verenigde Staten kan een persoon tijdens zijn leven meerdere burgerservicenummers hebben.

Samengestelde sleutels: combinatie van meerdere velden als primaire sleutel gebruiken

In sommige gevallen wilt u twee of meer velden in een tabel gebruiken als de primaire sleutel. Bijvoorbeeld, een tabel Orderdetails die worden opgeslagen lijnartikelen voor orders twee velden in de primaire sleutel gebruiken: Order-ID en Product-ID. Een sleutel met meer dan één veld wordt een samengestelde sleutel genoemd.

De primaire sleutel met bestaande velden in Access instellen

Bij een goed werkende primaire sleutel heeft elke rij een unieke identificatie, bevat het veld nooit null of een lege waarde, en verandert het veld zelden (of liever nooit). Ga als volgt te werk om de primaire sleutel in te stellen:

 1. Open de database die u wilt wijzigen.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarin u de primaire sleutel wilt instellen en klik in het snelmenu op Ontwerpweergave.

  Tip: Druk op F11 als het navigatiedeelvenster niet wordt weergegeven.

 3. Selecteer het veld of de velden die u als primaire sleutel wilt gebruiken.

  Als u één veld wilt selecteren, klikt u op de rijkiezer van het gewenste veld.

  Als u meer dan één veld wilt maken van een samengestelde sleutel, houdt u CTRL ingedrukt en klik op de rijkiezer van elk veld.

 4. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Primaire sleutel.

  De groep Hulpmiddelen op het tabblad Ontwerpen

  Er wordt een sleutelindicator geplaatst links van het veld of de velden die u als primaire sleutel hebt aangewezen.

Een primaire sleutel verwijderen in Access

Als u de primaire sleutel verwijdert, vormen het veld of de velden die eerder dienden als primaire sleutel niet meer het belangrijkste middel om een record te identificeren.

Door de primaire sleutel te verwijderen, worden niet de velden uit de tabel verwijderd. Wel wordt de index verwijderd die voor de primaire sleutel is gemaakt.

 1. Voordat u een primaire sleutel kunt verwijderen, moet u controleren of de sleutel geen deel uitmaakt van een tabelrelatie. Als u een primaire sleutel wilt verwijderen die deel uitmaakt van een of meer relaties, ontvangt u een waarschuwing dat u eerst de relaties moet verwijderen.

  Als u een tabelrelatie wilt verwijderen, voert u de volgende stappen uit:   

  1. Als de tabellen die deel uitmaken van een tabelrelatie, zijn geopend, sluit u deze eerst. U kunt een relatie tussen geopende tabellen niet verwijderen.

  2. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Relaties op Relaties.

   Afbeelding van het Access-lint

  3. Als de tabellen die deel uitmaken van de tabelrelatie niet zichtbaar zijn, gaat u naar het tabblad Ontwerp en klikt u in de groep Relaties op Tabel weergeven.

  4. Selecteer de tabellen die u wilt toevoegen in het dialoogvenster Tabel weergeven en klik vervolgens achtereenvolgens op Toevoegen en Sluiten.

   Lint-tabblad Ontwerp, groep Relaties

  5. Klik op de tabelrelatielijn van de tabelrelatie die u wilt verwijderen (de lijn wordt vet weergegeven zodra u deze selecteert) en druk vervolgens op de toets Delete.

  6. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Relaties op Sluiten.

 2. Nadat u de relaties hebt verwijderd, klikt u in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waaruit u de primaire sleutel wilt verwijderen, en klikt u vervolgens op Ontwerpweergave.

  Tip: Druk op F11 als het navigatiedeelvenster niet wordt weergegeven.

 3. Klik op de rijkiezer van de huidige primaire sleutel.

  Als de primaire sleutel uit één veld bestaat, klikt u op de rijkiezer van dat veld.

  Als de primaire sleutel uit meerdere velden bestaat, klikt u op de rijkiezer van een van de velden in de primaire sleutel.

 4. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Primaire sleutel.

  De sleutelindicator wordt verwijderd van het veld of de velden die u eerder had opgegeven als de primaire sleutel.

Opmerking: Wanneer u een nieuwe tabel opslaat zonder een primaire sleutel in te stellen, wordt u gevraagd er een te maken. Als u Ja kiest, wordt er een id-veld gemaakt waarvoor het gegevenstype AutoNummering wordt gebruikt om elke record een unieke waarde te geven. Als de tabel al een veld met AutoNummering bevat, wordt dit veld gebruikt als de primaire sleutel.

De primaire sleutel in Access wijzigen

Als u de primaire sleutel van een tabel wilt wijzigen, kunt u dat doen door deze stappen te volgen:

 1. Verwijder de bestaande primaire sleutel volgens de instructies in de sectie de primaire sleutel verwijderen.

 2. Stel de primaire sleutel volgens de instructies in de sectie de primaire sleutel instellen.

Aanvullende informatie

Zie de artikelen voor meer informatie over databaseontwerp en het kiezen van een geschikte primaire sleutel:

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×