Toevoegen en verwijderen van leden in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Net als projecten zullen er ook groepsleden komen en gaan. Ongetwijfeld zult u gedurende de looptijd van een groep leden moeten toevoegen en verwijderen. Misschien moet u zelfs groepseigenaars toevoegen en verwijderen.

Elk lid van een groep kan anderen uitnodigen voor de groep, maar alleen de groeps eigenaar kan deze verwijderen. De groeps eigenaar is meestal de persoon die de groep heeft gemaakt, maar aan anderen kan ook deze rol worden toegewezen.

Selecteer het tabblad dat overeenkomt met uw versie van Outlook voor instructies over het toevoegen en verwijderen van leden, waaronder gast leden.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de nieuwe versie van Outlook op het web gebruikt. Kies welke versie van Outlook op het web u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

Opmerking: Als het logo van uw organisatie is opgenomen in de taakbalk, ziet u mogelijk iets dat enigszins afwijkt van wat hierboven wordt weergegeven.

Instructies voor de nieuwe Outlook op het web

Als eigenaar ontvangt u aanvragen om deel te nemen aan uw groep van personen die geen deel uitmaken van uw groep, maar een lid van de groep willen worden.

 1. Eén kan aanvragen om op twee manieren deel te nemen aan uw groepen: als het een privé groep is Selecteer een aanvraag om deel te nemen, als dit een open bare groep is Selecteer deel nemen.

 2. De groeps eigenaar/eigen aren ontvangt een e-mail bericht met het verzoek om verbinding. De eigenaar kan het verzoek om deelname in het e-mail bericht goed keurEn of afwijzen.

Alle andere eigen aren zien ook dat de aanvraag is goedgekeurd en dat deze niet hoeft te reageren. Een gebruiker kan een groep detecteren en kan hiervan deel nemen. Als de groep privé is, krijgen de eigenaar een e-mail bericht met de aanvraag. Eigenaar kan de aanvraag goed keuren of afwijzen.

Een groepslid kan ook een aanvraag verzenden om andere gebruikers toe te voegen aan uw groep

Als eigenaar ontvangt u een e-mail van het lid van de groep, die andere gebruikers aan uw groep wil toevoegen. Hetzelfde e-mail bericht gaat naar andere eigen aren, indien van toepassing. Op basis van de actie die wordt uitgevoerd, wordt het e-mail bericht bijgewerkt en wordt de status van aanvragen weer gegeven.

U kunt personen uitnodigen om deel te nemen aan uw groep. Als het een privé groep is, ontvangt de eigenaar van de groep een verzoek van de genodigde om deel te nemen aan de groep. U kunt gasten ook uitnodigen om deel te nemen aan de groep. Ze ontvangen groeps gesprekken en agenda-items in hun postvak in. Gasten kunnen echter geen groeps eigenaren zijn, de algemene adres lijst weer geven, alle informatie over contact kaarten van de groeps leden bekijken of het lidmaatschap van de groep bekijken.

 1. Open Outlook op het web.

 2. Selecteer uw groep onder groepen in het mappen venster.

  Een schermafbeelding van een groep in het navigatiedeelvenster

 3. Selecteer in de groepskop tekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Scherm afbeelding van de knop groeps leden

 4. Naast de groeps foto selecteert u Meer opties _GT_ anderen uitnodigen.

  Scherm afbeelding van de optie anderen uitnodigen in de groeps kaart

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer kopiëren om de koppeling te plakken om aan de groep deel te nemen in een e-mail bericht dat u al aan het opstellen bent.

  • Selecteer e-mail om een nieuwe e-mail te starten met een koppeling om deel te nemen aan de groep in het bericht. De geadresseerde moet op die koppeling klikken om deel te nemen aan de groep.

   Als de groep privé is, wordt in de koppeling in het bericht een aanvraag ingediend bij de groeps eigenaar.

 6. Voltooi het opstellen van het e-mail bericht en klik op verzenden.

U moet een groeps eigenaar zijn als u leden wilt verwijderen. Als u niet zeker weet of u een groeps eigenaar bent, raadpleegt u ' groeps eigenaren weer geven ' hieronder.

 1. Selecteer in de groepskop tekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Scherm afbeelding van de knop groeps leden

 2. Klik naast de naam van het lid dat u wilt verwijderen, op verwijderen uit groep Verwijderen uit groep .

 1. Selecteer in de groepskop tekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Scherm afbeelding van de knop groeps leden

 2. Onder de kolom rol kunt u zien of een persoon in de groep een eigenaar of een lid is.

U moet groepseigenaar zijn om een van de groepsleden een niveau te kunnen verhogen.

 1. Selecteer in de groepskop tekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Scherm afbeelding van de knop groeps leden

 2. Zoek de persoon die u wilt promo veren naar een eigenaar.

 3. Selecteer onder de kolom rolde optie lid > promo veren tot eigenaar.

Wanneer u een eigenaar een niveau verlaagt, onthoud dan dat de groep in ieder geval één eigenaar moet hebben. Alleen groepseigenaars kunnen een niveau verlagen.

 1. Selecteer in de groepskop tekst het aantal leden naast Instellingen voor SPO-migratie .

  Scherm afbeelding van de knop groeps leden

 2. Zoek de persoon die u wilt degraderen naar een lid.

 3. Selecteer onder de kolom roleigenaar _GT_ status van eigenaar verwijderen.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook op het web

U kunt personen uitnodigen om deel te nemen aan uw groep. Als het een privé groep is, ontvangt de eigenaar van de groep een verzoek van de genodigde om deel te nemen aan de groep. U kunt gasten ook uitnodigen om deel te nemen aan de groep. Ze ontvangen groeps gesprekken en agenda-items in hun postvak in. Gasten kunnen echter geen groeps eigenaren zijn, de algemene adres lijst weer geven, alle informatie over contact kaarten van de groeps leden bekijken of het lidmaatschap van de groep bekijken.

 1. Open Outlook op het web.

 2. Selecteer de groep in het navigatiedeelvenster onder Groepen.

 3. Selecteer in de groepskop tekst de leden telling.

  Selecteer het aantal leden om naar de pagina leden te gaan
 4. Selecteer Leden toevoegen.

 5. Voer het e-mail adres in van de persoon die u wilt toevoegen.

 6. Selecteer Opslaan.

U moet een groeps eigenaar zijn als u leden wilt verwijderen. Hoe weet ik of ik een eigenaar van een groep ben?

 1. Selecteer in de groepskop tekst de leden telling.

  Selecteer het aantal leden om naar de pagina leden te gaan
 2. Selecteer Alles om alle leden van de groep te zien.

  Alles selecteren om de leden van deze groep te zien
 3. Naast de naam van het lid dat u wilt verwijderen en klik op Het pictogram Meer acties > verwijderen uit groep.

 1. Selecteer in de groepskop tekst de leden telling.

  Selecteer het aantal leden om naar de pagina leden te gaan
 2. Selecteer eigen aren om alle groeps eigenaren te zien.

  Koptekst voor groepen met de koppeling voor eigenaren gemarkeerd

U moet groepseigenaar zijn om een van de groepsleden een niveau te kunnen verhogen.

 1. Selecteer in de groepskop tekst de leden telling.

  Selecteer het aantal leden om naar de pagina leden te gaan
 2. Selecteer Alles om alle leden van de groep te zien.

  Alles selecteren om de leden van deze groep te zien
 3. Plaats de muis aanwijzer op de naam van het lid dat u wilt promo veren en kies Het pictogram Meer acties _GT_eigenaar maken.

Wanneer u een eigenaar een niveau verlaagt, onthoud dan dat de groep in ieder geval één eigenaar moet hebben. Alleen groepseigenaars kunnen een niveau verlagen.

 1. Selecteer in de groepskop tekst de leden telling.

  Selecteer het aantal leden om naar de pagina leden te gaan
 2. Selecteer eigen aren.

  Koptekst voor groepen met de koppeling voor eigenaren gemarkeerd

 3. Houd de muisaanwijzer boven de naam van het lid dat u een niveau wilt verhogen en kies Het pictogram Meer acties > Status van eigenaar verwijderen.

Leden toevoegen aan uw groep

 1. Open Outlook 2016.

 2. Selecteer uw groep onder groepen in het deel venster van de linker map.

  Een groep selecteren in de linkernavigatiebalk

 3. Selecteer leden toevoegen op het lint groepen.

 4. Zoek in het vak leden toevoegen naar personen binnen uw organisatie met de volledige naam of het e-mail adres en selecteer de namen die u wilt toevoegen.

 5. Klik op OK.

Gasten toevoegen aan een groep

Wanneer u gasten, ook wel externe gebruikers genoemd, aan een groep toevoegt, verleent u hun toegang tot alle informatie in de groep. Dit geldt ook voor e-mailberichten, agenda's, projectnotities, projectbestanden en projectplannen. Gasten zien geen knooppunt Groepen in hun navigatiedeelvenster in Outlook, maar ontvangen groepse-mails en koppelingen naar bestanden via hun Postvak IN.

De groepskop tekst geeft aan wanneer gast gebruikers zijn opgenomen in de groep, zoals wordt weer gegeven in dit voor beeld.

Lidmaatschap van gast wordt aangegeven in de groepskop tekst

Wanneer u gasten uitnodigt om deel te nemen aan een groep, ontvangen deze via e-mail een melding dat ze zijn toegevoegd. Ze ontvangen groepsgesprekken en agenda-afspraken in hun Postvak IN. Gasten kunnen echter niet alles zien en doen in een groep. Gasten kunnen bijvoorbeeld niet:

 • Groepseigenaar zijn

 • De algemene adreslijst bekijken

 • Alle informatie op de visitekaartjes van groepsleden bekijken

 • Het lidmaatschap van de groep bekijken

De groepseigenaar kan op elk gewenst moment de toegang van gasten intrekken.

Gasten toevoegen aan een groep

 1. Open Outlook 2016.

 2. Selecteer uw groep onder groepen in het deel venster van de linker map.

  Een groep selecteren in de linkernavigatiebalk

 3. Selecteer leden toevoegen op het lint groepen.

 4. Voer in het vak leden toevoegen het e-mail adres van de gast in en druk op Enter.

 5. Selecteer OK.

Een lid uit een groep verwijderen

Alleen groeps eigenaren kunnen leden verwijderen.

 1. Selecteer uw groep onder groepen in het deel venster van de linker map.

  Een groep selecteren in de linkernavigatiebalk

 2. Selecteer groep bewerken op het lint.

 3. Wijs in het vak groep bewerken de naam aan van het lid dat u wilt verwijderen en klik op de X.

  Remove a member

Opmerking: Deze functie is beschikbaar voor Office Insider-deelnemers met een Office 365-abonnement. Als u een Office 365-abonnement hebt, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

Leden toevoegen aan uw groep

 1. Outlook voor Mac openen

 2. Open de groeps kaart van de groep waaraan u leden wilt toevoegen.

 3. Kies leden.

  Leden toevoegen weer geven

 4. Typ een of meer namen of e-mail adressen of selecteer leden in de lijst. U kunt gasten die personen buiten uw school of uw organisatie zijn, toevoegen aan de groep. Leden in groep toevoegen weer geven

 5. Kies leden toevoegen.

Een lid uit een groep verwijderen

 1. Outlook voor Mac openen

 2. Open de groeps kaart van de groep waaruit u leden wilt verwijderen. Alleen groeps eigenaren kunnen leden verwijderen.

 3. Kies leden.

 4. Klik op X naast de naam van de persoon die u wilt verwijderen uit de groep. Groeps leden verwijderen weer geven

 5. Kies Verwijderen.

Leden toevoegen aan uw groep

 1. Open de Outlook Mobile-app.

 2. Selecteer Groepen in het mappenvenster.

  Groepsmap in het navigatiedeelvenster

 3. Tik op de naam van de groep waaraan u leden wilt toevoegen.

  Begin scherm van mobiele app groepen
 4. Tik op de naam van de groep om naar de pagina groeps details te gaan.

  Tik op de knop lid om de pagina leden weer te geven
 5. Tik onder de lijst met leden op de koppeling alles weer geven.

  Selecteer de koppeling alle leden weer geven om groeps leden te zien
 6. Tik op de pagina leden op toevoegen.

 7. Typ een of meer namen of e-mail adressen of selecteer leden in de lijst. Leden van buiten uw school of organisatie krijgen ' gast ' onder hun naam.

 8. Tik op Symbool voor vinkjes . De lijst met bijgewerkte leden wordt weer gegeven.

Een lid uit een groep verwijderen

Alleen groeps eigenaren kunnen leden verwijderen.

 1. Open de Outlook Mobile-app.

 2. Selecteer Groepen in het mappenvenster.

  Groepsmap in het navigatiedeelvenster

 3. Tik op de naam van de groep waarvoor u leden wilt verwijderen.

  Begin scherm van mobiele app groepen
 4. Tik op de naam van de groep om naar de pagina groeps details te gaan.

  Tik op de knop lid om de pagina leden weer te geven
 5. Tik op de pagina groeps Details op ... naast de naam van de persoon die u wilt verwijderen uit de groep.

 6. Tik op verwijderen uit groep.

Zie ook

Gasttoegang in Office 365-groepen

Een groep maken

Deelnemen aan een groep

Een groep verwijderen

Leave a group

Meer informatie over Office 365-groepen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×