Toevoegen en aanpassen van datum- en tijdnotaties

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe datums en tijden worden opgeslagen in Microsoft Office Access, hoe u Datum/tijd-velden kunt toevoegen aan tabellen, formulieren en rapporten, en hoe u de datum- en tijdnotatie kunt aanpassen aan uw behoeften.

Wat wilt u doen?

Meer informatie lezen over datum- en tijdnotaties

Een Datum/tijd-veld toevoegen

Een Datum/tijd-veld opmaken

Een datum toevoegen met de datumkiezer

Een notatie opgeven voor het invoeren van datum- en tijdgegevens met een invoermasker

De landinstellingen van Windows wijzigen om de weergave van datums en tijden aan te passen

Meer informatie lezen over datum- en tijdnotaties

U kunt een datum en tijd invoeren in een database en deze vervolgens in verschillende notaties weergeven. In Access worden de datum en tijd automatisch weergegeven met de notatie Standaarddatum en Lange tijd. De datums worden weergegeven als mm/dd/jjjj in de Verenigde Staten en als dd/mm/jjjj buiten de Verenigde Staten. Hierbij staat mm voor de maand, dd voor de dag en jjjj voor het jaar. De tijd wordt weergegeven als uu:mm:ss AM/PM, waarbij uu het uur is, mm de minuten en ss de seconden.

Deze automatische opmaak voor datums en tijden varieert afhankelijk van de geografische locatie die is opgegeven in de landinstellingen in Microsoft Windows en opties voor taal instellen op uw computer. Bijvoorbeeld, in Europa en veel delen van Azië, afhankelijk van uw locatie mogelijk ziet u de datum en tijd als 28.11.2006 12:07:12 PM of 28/11/2006 12:07:12 PM. In de Verenigde Staten, ziet u 11/28/2006 12:07:12 PM. Zie wijzigen van de landinstellingen van Windows als u wilt wijzigen hoe datums en tijden worden weergegeven, verderop in dit artikel voor meer informatie over het wijzigen van de instelling voor landinstellingen.

Het is mogelijk om deze automatische opmaak te wijzigen met behulp van aangepaste weergavenotaties. De gekozen weergavenotatie is echter niet van invloed op de manier waarop de gegevens worden ingevoerd of opgeslagen in Access. U kunt een datum bijvoorbeeld invoeren in een Europese notatie zoals 28.11.2006 en de waarde vervolgens als 11/28/2006 weergeven in de tabel, het formulier of het rapport.

In Access wordt automatisch een zekere mate van gegevensvalidatie toegepast op datum- en tijdnotaties. Als u bijvoorbeeld probeert een ongeldige datum in te voeren, zoals 32.11.2006, ziet u een bericht en kunt u een nieuwe waarde invoeren of het veld omzetten van het gegevenstype Datum/tijd in het gegevenstype Tekst. Geldige datumwaarden vallen tussen -657,434 (1 januari 100 na Chr.) tot 2.958.465 (31 december 9999 na Chr.). Geldige tijdwaarden vallen tussen 0,0 tot 0,9999 of 23:59:59.

Naar boven

Een Datum/tijd-veld toevoegen

Als u datums en tijden wilt gebruiken in een database, moet u eerst een Datum/tijd-veld maken in een of meer van de databasetabellen. De instellingen voor datum-of tijdvelden worden altijd gekoppeld aan een tabel, maar de datum of tijd kan worden weergegeven in een tabel, formulier of rapport.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer een lege rij in het bovenste gedeelte van de ontwerpweergave voor tabellen.

 3. Typ een naam voor het nieuwe veld in de kolom Veldnaam.

 4. Selecteer Datum/tijd in de lijst in de kolom Gegevenstype en sla de tabel op.

  Het nieuwe veld moet er als volgt uitzien, hoewel de naam van het veld anders kan zijn:

  De ontwerpweergave voor query's met een nieuw Datum/tijd-veld

U kunt de datum- en tijdwaarden ook opslaan als getallen om later berekeningen te kunnen uitvoeren op de datum- en tijdgegevens. U kunt zo bijvoorbeeld het totale aantal gewerkte uren berekenen (een werkrooster) of berekenen hoe oud een factuur is. Zie het artikel Datum, functie voor meer informatie over het berekenen van datumwaarden.

Naar boven

Een Datum/tijd-veld opmaken

In Access hebt u de beschikking over verschillende vooraf gedefinieerde notaties voor datum- en tijdgegevens. Als deze notaties niet voldoen aan uw vereisten, kunt u altijd nog zelf een aangepaste notatie maken. Als u helemaal geen notatie selecteert, wordt automatisch de standaardnotatie gebruikt: m/dd/jjjj u:mm:ss.

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 3. Klik in het onderste gedeelte in het eigenschappenvak Opmaak en selecteer een notatie in de vervolgkeuzelijst.

 4. Nadat u een notatie hebt geselecteerd, ziet u het infolabel Bijwerkopties voor eigenschap Knopafbeelding , waarin u de nieuwe notatie kunt toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijs zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op het label te klikken en vervolgens Indeling overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt in te schakelen. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het Datum/tijd-veld.

 5. Als u de wijzigingen overal in de database wilt toepassen, klikt u op Ja wanneer het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken wordt geopend. In dit dialoogvenster worden de formulieren en andere objecten weergegeven die de nieuwe notatie overnemen.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Opmerking: De uiteindelijke weergave van een vooraf gedefinieerde notatie kan deels of volledig worden beïnvloed door de landinstellingen van Windows.

Tabel met vooraf gedefinieerde notaties en voorbeelden    

Notatie

Beschrijving

Voorbeeld

Standaarddatumnotatie

(Standaard) Datumwaarden worden weergegeven in getallen, tijdwaarden in uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM. Voor beide typen waarden worden de datum- en tijdscheidingstekens gebruikt die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows. Als de waarde geen tijdcomponent bevat, wordt alleen de datum weergegeven. Als de waarde geen datumcomponent bevat, wordt alleen de tijd weergegeven.

30/06/2008 10:10:42 AM

Lange datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Lange datumnotatie die is opgegeven in de landinstellingen van Windows.

Maandag 29 augustus 2006

Middellange datumnotatie

De datum wordt weergegeven als dd/mmm/jj, maar met gebruik van het datumscheidingsteken dat is opgegeven in de landinstellingen van Windows.

29/aug/06
29-aug-06

Korte datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Korte datumnotatie die is opgegeven in de landinstellingen van Windows.

29/8/2006
29-8-2006

Lange tijdnotatie

Weergave van uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken dat is opgegeven bij Tijd in de landinstellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Weergave van uren en minuten gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken dat is opgegeven bij Tijd in de landinstellingen van Windows.

10:10 AM

Korte tijdnotatie

Alleen weergave van uren en minuten, met gebruik van het scheidingsteken dat is opgegeven bij Tijd in de landinstellingen van Windows.

10:10

Een aangepaste notatie toepassen

Als u een aangepaste notatie toepast op een Datum/tijd-veld, kunt u verschillende notaties combineren met behulp van twee gedeelten; één voor de datum en één voor de tijd. In dat geval gebruikt u een komma als scheidingsteken tussen de gedeelten. De notaties Standaarddatumnotatie en Lange tijdnotatie kunt u bijvoorbeeld als volgt combineren: m/dd/jjjj;u:mm:ss.

Tip: Vanaf Access 2010 ondersteunt de opbouwfunctie voor expressies IntelliSense, zodat u kunt zien welke argumenten voor uw expressie zijn vereist.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 3. Klik in het onderste gedeelte in het eigenschappenvak Opmaak en voer vervolgens de gewenste notatie in.

Tabel met tijdelijke aanduidingen en scheidingstekens voor een aangepaste notatie    

Teken

Beschrijving

Scheidingsteken voor datums

Bepaalt waar het scheidingsteken voor dagen, maanden en jaren wordt geplaatst. Gebruik het scheidingsteken dat is opgegeven in de landinstellingen van Windows. Gebruik bijvoorbeeld een streepje (-) voor het Nederlands.

Scheidingsteken voor tijden

Bepaalt waar het scheidingsteken voor uren, minuten en seconden wordt geplaatst. Gebruik het scheidingsteken dat is opgegeven in de landinstellingen van Windows. Gebruik bijvoorbeeld een dubbele punt (:) voor het Nederlands.

c

Weergave van de standaarddatumnotatie.

d of dd

Weergave van de dag van de maand als één of twee cijfers. Voor één cijfer gebruikt u één plaatsaanduider, voor twee cijfers twee.

ddd

Afkorting van de dag van de week tot drie letters.

dddd

Alle dagen van de week worden volledig weergegeven.

ddddd

Weergave van de Korte datumnotatie.

dddddd

Weergave van de Lange datumnotatie.

w

Weergave van het nummer van de dag van de week.

m of mm

Weergave van de maand als een getal van één of twee cijfers.

mmm

Afkorting van de naam van de maand tot drie letters. Januari wordt bijvoorbeeld weergegeven als jan.

mmmm

Alle maanden worden volledig weergegeven.

q

Het nummer van het kalenderkwartaal (1-4). Als u bijvoorbeeld in mei iemand aanneemt, wordt in Access 2 als kwartaalwaarde weergegeven.

j

Weergave van de dag van het jaar, 1-366.

jj

Weergave van de laatste twee cijfers van het jaartal.

Opmerking: Wij raden aan om voor de invoer en weergave van jaartallen het hele jaartal in vier cijfers te gebruiken.

jjjj

Weergave van het volledige jaartal in het bereik 0100-9999.

Scheidingsteken voor tijden

Hiermee stelt u waar het scheidingsteken voor uren, minuten en seconden wordt geplaatst. Gebruik het scheidingsteken dat in de landinstellingen van Windows. Zie voor informatie over deze instellingen, de sectie wijzigen van de landinstellingen van Windows als u wilt wijzigen hoe datums en tijden worden weergegeven.

u of uu

Weergave van het uur als één of twee cijfers.

n of nn

Weergave van minuten als één of twee cijfers.

s of ss

Weergave van seconden als één of twee cijfers.

tttt

Weergave van de Lange tijdnotatie.

AM/PM

Weergave van 12-uurs klokwaarden met daarna AM of PM. Bij het instellen van de waarde wordt de systeemklok van de computer gevolgd.

A/P of a/p

Weergave van 12-uurs klokwaarden met daarna een A of P, dan wel een a of p. Bij het instellen van de waarde wordt de systeemklok van de computer gevolgd.

AMPM

Worden de waarden 12-uursnotatie weergegeven, maar de ochtend en namiddag indicatoren die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows gebruikt. Zie voor informatie over deze instellingen, de sectie wijzigen van de landinstellingen van Windows als u wilt wijzigen hoe datums en tijden worden weergegeven.

Spatie, + - $ ()

U kunt waar u maar wilt in uw notatietekenreeksen spaties, bepaalde wiskundige tekens (+ -) en valutasymbolen ($ € £) gebruiken. Als u andere veelgebruikte wiskundige symbolen zoals slashes (\ of /) en het sterretje (*) wilt gebruiken, moet u die tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst waarvan u wilt dat de gebruiker die ziet tussen dubbele aanhalingstekens.

\

Het hieropvolgende teken wordt in Access altijd weergegeven. Dit heeft hetzelfde effect als een teken tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

*

Als u dit gebruikt, wordt het teken direct na het sterretje een opvulteken: een teken voor het opvullen van lege ruimten. In Access wordt tekst gewoonlijk links uitgelijnd weergegeven en wordt resterende ruimte rechts van de waarde opgevuld met spaties. U kunt overal waar u maar wilt in een notatietekenreeks opvultekens opnemen. Als u dat doet, wordt eventuele lege ruimte opgevuld met het opgegeven teken.

[kleur]

Hiermee past u een kleur toe op alle waarden in een gedeelte van de notatie. De naam van de kleur moet u tussen vierkante haken zetten en u moet een van de volgende namen gebruiken: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow of white. Als u bijvoorbeeld dddd[green] invoert, wordt het datumdeel groen weergegeven

Nadat u een notatie hebt ingevoerd, ziet u het infolabel Bijwerkopties voor eigenschap Knopafbeelding , waarin u de notatie kunt toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijs zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op het label te klikken en vervolgens Indeling overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt in te schakelen. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het Datum/tijd-veld.

Als u ervoor kiest om de wijzigingen overal in de database toe te passen, verschijnt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken, waarin de formulieren en andere objecten worden weergegeven die de nieuwe notatie zullen overnemen. Klik op Ja om de notatie toe te passen.

Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Naar boven

Een datum toevoegen met de datumkiezer

U kunt op verschillende manieren een datum toevoegen aan een tabel. Als deze optie beschikbaar is, kunt u met behulp van het besturingselement Datumkiezer snel de gewenste datum toevoegen.

Opmerking: Het besturingselement Datumkiezer is niet beschikbaar als er een invoermasker wordt toegepast op het Datum/tijd-veld.

 1. Klik op het veld waaraan u een datum wilt toevoegen. Als het besturingselement Datumkiezer beschikbaar is, ziet u een kalenderpictogram.

 2. Klik op het kalenderpictogram. Er wordt een kalender weergegeven.

  Het kalenderbesturingselement

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Vandaag om de datum van vandaag in te voeren.

  • Als u een datum in de huidige maand wilt selecteren, klikt u op de datum.

  • Als u een andere maand en dag wilt invoeren, gebruikt u de knoppen Volgende en Vorige.

Naar boven

Een notatie opgeven voor het invoeren van datum- en tijdgegevens met een invoermasker

Gebruik een invoermasker als gebruikers verplicht een bepaalde notatie moeten gebruiken bij het invoeren van een datum en tijd. Als u bijvoorbeeld een invoermasker toepast voor het invoeren van datums in de Europese notatie, kan iemand die gegevens invoert in uw database geen datums met andere notaties invoeren. Invoermaskers kunnen worden toegepast op velden in tabellen, queryresultatensets en besturingselementen in formulieren en rapporten.

U kunt voor het invoermasker een andere notatie definiëren dan voor de weergave waarin de gegevens worden gepresenteerd. Zo kunt u een invoermasker instellen dat gebruikers dwingt om de datum in te voeren als JJJJ.MM.DD, terwijl u voor de weergave van de datum de notatie DD-MMM-JJJJ kiest, waardoor de datum wordt weergegeven als 24-JULI-2008.

Zie het artikel Een invoermasker maken om waarden in een specifieke indeling in te voeren in een veld of een besturingselement voor meer informatie over invoermaskers.

Een invoermasker toevoegen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Als de tabel geen veld van het type Tekst bevat, selecteert u een lege rij in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster. Selecteer vervolgens Tekst in de kolom Gegevenstype en sla de wijzigingen op.

 3. Selecteer het datum/tijd-veld en klik in het onderste gedeelte van het ontwerpraster op het tabblad Algemeen op de eigenschap Invoermasker.

  1. Opmerking: Een invoermasker bestaat uit drie gedeelten, van elkaar gescheiden door puntkomma's. Het eerste gedeelte is verplicht, de overige zijn optioneel. In het eerste gedeelte wordt de maskertekenreeks gedefinieerd door een reeks tijdelijke aanduidingen voor tekens en feitelijke tekens. In het tweede gedeelte definieert u of u de tekens van het masker plus de gegevens wilt opslaan in het veld. Typ 0 als u het masker en de gegevens wilt opslaan, typ 1 als u alleen de gegevens wilt opslaan. In het derde gedeelte definieert u de tijdelijke aanduiding die wordt gebruikt om een gegevenspositie aan te duiden. In Access wordt standaard het onderstrepingsteken (_) gebruikt als een tijdelijke aanduiding. Als u een ander teken wilt gebruiken, kunt u dit op de gewenste plaats in de maskertekenreeks of in het derde gedeelte van het masker typen. Een positie in een invoermasker accepteert slechts één teken of spatie.

 4. Typ 00 LLL 0000;0;_ in het eigenschappenvak Invoermasker en druk vervolgens op Enter.

  1. Er worden meerdere tekens toegevoegd aan het invoermasker, zodat dit er als volgt uitziet: 00\LLL\0000;0;_

 5. Nadat u het masker hebt ingevoerd, verschijnt het infolabel Bijwerkopties voor eigenschap, waarin u de optie krijgt om het masker toe te passen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijze zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op het infolabel Knopafbeelding te klikken en vervolgens Invoermasker overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt te selecteren. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het Datum/tijd-veld.

 6. Als u ervoor kiest om de wijzigingen overal in de database toe te passen, verschijnt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken, waarin de formulieren en andere objecten worden weergegeven die de nieuwe notatie zullen overnemen.

 7. Als u de notatie wilt toepassen, klikt u achtereenvolgens op Ja en Opslaan.

Naar boven

De landinstellingen van Windows wijzigen om de weergave van datums en tijden aan te passen

Windows ondersteunt allerlei talen en ook de datum-/tijdnotaties die worden gebruikt in de landen en regio's waar die talen worden gesproken. De datum-/tijdinstellingen onder Landinstellingen zijn op hun beurt van invloed op een deel van de of alle vooraf gedefinieerde en aangepaste notaties die u toepast op gegevens in Access. U voert bijvoorbeeld een datumwaarde in met een slash (/) als datumscheidingsteken, als volgt: 29/8/2006. Vervolgens past u op het Datum/tijd-veld de standaarddatumnotatie toe. Bij het weergeven van de gegevens worden de slashes (/) wel of niet weergegeven, afhankelijk van het teken dat in Landinstellingen is ingesteld.

In Access worden altijd de scheidingstekens voor datum en tijd, valutasymbolen en andere tekens gebruikt die zijn ingesteld in Landinstellingen van Windows, tenzij u een aangepaste notatie instelt.

In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u uw landinstellingen kunt instellen en wijzigen.

In Windows Vista    

 1. Klik op de knop Start Knopafbeelding en klik op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik op Klok, taal en regio.

  Opmerking: Als u de klassieke weergave gebruikt, dubbelklikt u op Landinstellingen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Indelingen.

 4. Klik onder Huidige indeling op Deze indeling aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de wijzigingen aan.

In Microsoft Windows XP (klassieke weergave)    

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Landinstellingen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Landinstellingen.

 4. Klik onder Normen en indelingen op Aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de wijzigingen aan.

In Microsoft Windows XP (categorieweergave)    

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  Het configuratiescherm wordt weergegeven.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen.

  Het dialoogvensters Datum, tijd, taal en landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op De notatie van getallen, datums en tijden wijzigen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 4. Klik onder Normen en indelingen op Aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de wijzigingen aan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×