Toetsenbordsneltoetsen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De sneltoetsen die in dit Help-onderwerp worden beschreven, hebben betrekking op de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen in andere indelingen komen niet altijd exact overeen met de toetsen op een US-toetsenbord.

In SharePoint Designer 2010 worden sneltoetsen waarbij u op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, gescheiden met een plusteken (+). Toetsenbordsneltoetsen waarbij u op één toets drukt en direct daarna op een andere, worden gescheiden door een komma (,).

Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op TAB om Alles weergeven te selecteren. Druk vervolgens op ENTER en daarna op CTRL+P.

Weergave van toetstips op het lint

  1. Druk op ALT.

    De toetstips worden weergegeven bij elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.

    Toetstips op het lint

  2. Druk op de letter die wordt weergegeven in de toetstip bij de functie die u wilt gebruiken.

    Als u de handeling die u gaat uitvoeren wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen, drukt u op ALT.

Navigeren op het lint met het toetsenbord

Als u dit wilt doen

Druk op:

Van groep naar groep springen

CTRL+PIJL-RECHTS of CTRL+PIJL-LINKS

Online-Help

Sneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot de volledige inhoud van de SharePoint Designer. In het Help-venster worden Help-onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Als u dit wilt doen

Druk op:

Het Help-venster openen

F1

Het Help-venster sluiten

ALT+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

Teruggaan naar het tabblad Start van programmanaam.

ALT+HOME

Het volgende item in het Help-venster selecteren.

Tab

Het vorige item in het Help-venster selecteren.

SHIFT+TAB

De actie voor het geselecteerde item uitvoeren.

Enter

In de sectie Bladeren in programmanaam Help van het Help-venster het volgende of vorige item selecteren

Tab of Shift+Tab

In de sectie Bladeren in programmanaam Help van het Help-venster het geselecteerde item respectievelijk uit- of samenvouwen

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, dan wel Alles weergeven of Alles verbergen bovenaan in het onderwerp selecteren.

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

SHIFT+TAB

De actie uitvoeren de selectie: Alles weergeven, Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink

Enter

Terugkeren naar het vorige Help-onderwerp (knop Vorige)

ALT+PIJL-LINKS of BACKSPACE

Verder gaan naar het volgende Help-onderwerp (knop Volgende)

ALT+PIJL-RECHTS

Binnen het huidige Help-onderwerp met kleine hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PIJL-OMHOOG, PIJL-OMLAAG

Binnen het huidige Help-onderwerp met grotere hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PAGE UP, PAGE DOWN

Een menu met opdrachten weergeven voor het Help-venster. Hiervoor moet het Help-venster actief zijn (klik hiervoor in het Help-venster).

SHIFT+F10

De laatste actie afbreken (knop Stoppen)

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Als de cursor zich niet in het huidige Help-onderwerp bevindt, drukt u op F6 en vervolgens op CTRL+P.

Ctrl+P

De verbindingsstatus wijzigen

F6 en vervolgens klikken op PIJL-OMLAAG

Tekst typen in het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken

F6 en vervolgens klikken op PIJL-OMLAAG

Schakelen tussen verschillende gebieden in het Help-venster, bijvoorbeeld tussen de werkbalk, het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken en de lijst Zoeken.

F6

Respectievelijk het volgende of het vorige item selecteren in een inhoudsopgave in boomstructuurweergave.

PIJL-OMHOOG, PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde item in een inhoudsopgave in boomstructuurweergave respectievelijk uit- of samenvouwen.

PIJL-LINKS, PIJL-RECHTS

SharePoint Designer 2010

Werken met SharePoint-sites

Als u dit wilt doen

Druk op:

Een site openen

CTRL+SHIFT+O

De huidige site sluiten

CTRL+SHIFT+W

De huidige site vernieuwen

CTRL+F5

Een nieuw webonderdeel maken

CTRL+N

Naar het volgende gedeelte van de gebruikersinterface gaan

F6

Naar het vorige gedeelte van de gebruikersinterface gaan

Shift+F6

Schakelen tussen de codeweergave, de ontwerpweergave en de gesplitste weergave.

CTRL+PAGE UP of CTRL+PAGE DOWN

Schakelen tussen de deelvensters Code en Ontwerpen in de weergave Splitsen.

ALT+PAGE UP of ALT+PAGE DOWN

SharePoint Designer sluiten

ALT+F4

Werken met tabbladen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Een nieuw tabblad maken

Ctrl+T

Het huidige tabblad sluiten

CTRL+W of CTRL+F4

Het huidige tabblad vernieuwen

F5

Naar het volgende tabblad gaan

CTRL+TAB

Naar het vorige tabblad gaan

CTRL+SHIFT+TAB

Wijzigingen in het huidige tabblad opslaan

CTRL+S

Voorbeeld van het huidige tabblad in een browser bekijken

F12

Terug navigeren

ALT+PIJL-LINKS

Voorwaarts navigeren

ALT+PIJL-RECHTS

Werken met het navigatievenster

Als u dit wilt doen

Druk op:

De geselecteerde categorie openen

ENTER

De geselecteerde categorie in een nieuw tabblad openen

CTRL+ENTER

De minigalerie voor de geselecteerde categorie openen

SHIFT+ENTER

Werken met tekst in de ontwerpweergave

Als u dit wilt doen

Druk op:

Tekst of HTML op een webpagina zoeken

CTRL+F

Het volgende exemplaar van de meest recente zoektekenreeks zoeken.

F3

Het vorige exemplaar van de meest recente zoektekenreeks zoeken.

SHIFT+F3

Het volgende exemplaar van de huidige selectie zoeken

CTRL+F3

Het vorige exemplaar van de huidige selectie zoeken

CTRL+SHIFT+F3

Tekst of HTML op een webpagina vervangen

Ctrl+H

De spelling op een webpagina controleren

F7

Een woord opzoeken in de synoniemenlijst

SHIFT+F7

Een actie annuleren of een dialoogvenster sluiten

ESC

Schakelen tussen geopende dialoogvensters

ALT+F6

In omgekeerde volgorde schakelen tussen geopende dialoogvensters

ALT+SHIFT+F6

Een webpagina of map in de Mappenlijst of een dialoogvenster verwijderen

DELETE

Een niveau omhoog gaan in de Mappenlijst

BACKSPACE

Werken met kleurcodering aan hulpmiddelen

De sneltoetsen in deze tabel zijn alleen bedoeld om te werken in de codeweergave.

Als u dit wilt doen

Druk op:

Tijdelijke bladwijzer invoegen

CTRL+F2

Naar volgende tijdelijke bladwijzer gaan

F2

Naar vorige tijdelijke bladwijzer gaan

SHIFT+F2

Codefragment invoegen

CTRL+ENTER

Naar de volgende codehyperlink gaan

SHIFT+ALT+PIJL-RECHTS

Naar de vorige codehyperlink gaan

SHIFT+ALT+PIJL-LINKS

Naar het volgende open vierkante haakje gaan

CTRL+[

Naar het volgende gesloten vierkante haakje gaan

CTRL+]

Naar het volgende frame in een framepagina gaan

CTRL+F6

Naar het vorige frame in een framepagina gaan

CTRL+SHIFT+F6

Eindcode invoegen

CTRL+PUNT ( . )

Begincode invoegen

CTRL+KOMMA ( , )

Alineatekens weergeven of verbergen

CTRL+SHIFT+8

HTML-opmerking invoegen

CTRL+SCHUINE STREEP ( / )

Lijst IntelliSense weergeven voor het geselecteerde element

CTRL+SPATIEBALK

Code en bijbehorende inhoud selecteren

CTRL+SHIFT+DUBBELE PUNT ( : )

Corresponderende code zoeken

CTRL+PUNTKOMMA ( ; )

Een incrementele zoekactie uitvoeren

CTRL+ALT+F

Het dialoogvenster Ga naar regel openen

CTRL+G

De Snelle labeleditor openen

Deze sneltoets werkt ook in de ontwerpweergave.

CTRL+Q

Tekst opmaken en alinea 's

Als u dit wilt doen

Druk op:

De selectie vet opmaken

CTRL+B

De selectie onderstrepen

CTRL+U

De selectie cursief opmaken

CTRL+I

De selectie als superscript weergeven (alleen in de ontwerpweergave)

CTRL+PLUSTEKEN ( + )

De selectie als subscript weergeven (alleen in de ontwerpweergave)

CTRL+IS-GELIJKTEKEN ( = )

Opmaak kopiëren

CTRL+ SHIFT+C

Opmaak plakken

CTRL+SHIFT+V

Opmaak verwijderen uit de selectie (alleen in de ontwerpweergave)

CTRL+SHIFT+Z
of
CTRL+SPATIEBALK

Een alinea centreren

Ctrl+E

Een alinea links uitlijnen (alleen in de ontwerpweergave)

CTRL+L

Een alinea rechts uitlijnen

CTRL+R

Inspringing vergroten

Ctrl+M

Inspringing verkleinen

CTRL+ SHIFT+M

De stijl Standaard toepassen

CTRL+SHIFT+ N

De stijl Kop 1 toepassen

CTRL+ALT+1

De stijl Kop 2 toepassen

CTRL+ALT+2

De stijl Kop 3 toepassen

CTRL+ALT+3

De stijl Kop 4 toepassen

CTRL+ALT+4

De stijl Kop 5 toepassen

CTRL+ALT+5

De stijl Kop 6 toepassen

CTRL+ALT+6

De stijl Lijst toepassen

CTRL+ SHIFT+L

Een kleur kiezen wanneer Extra kleuren is geactiveerd

Pijltoetsen

Als u de gekleurde zeshoeken wilt bereiken vanuit de zwarte zeshoek, drukt u op PIJL-LINKS of PIJL-OMHOOG om eerst langs de grijze en witte zeshoeken te gaan.

Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Het teken links van de cursor verwijderen

BACKSPACE

Het teken rechts van de cursor verwijderen

DELETE

Het woord links van de cursor verwijderen

CTRL+BACKSPACE

Het woord rechts van de cursor verwijderen

CTRL+DELETE

Tekst of afbeeldingen kopiëren

CTRL+C
of
CTRL+INSERT

Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren

CTRL+X
of
SHIFT+DELETE

De inhoud van het Klembord plakken

CTRL+V
of
SHIFT+INSERT

Een regeleinde invoegen

Opmerking: Werkt alleen in de ontwerpweergave.

SHIFT+ENTER

Een vaste spatie invoegen

Opmerking: Werkt alleen in de ontwerpweergave.

CTRL+SHIFT+SPATIEBALK

Tekst en afbeeldingen selecteren

Als u dit wilt doen

Druk op:

Het teken rechts van de cursor selecteren

SHIFT+PIJL-RECHTS

Het teken links van de cursor selecteren

SHIFT+PIJL-LINKS

Selecteren tot het eind van een woord

CTRL+SHIFT+PIJL-RECHTS

Selecteren tot het begin van een woord

CTRL+SHIFT +PIJL-LINKS

Selecteren tot het eind van een regel

SHIFT+END

Selecteren tot het begin van een regel

SHIFT+HOME

Een regel omhoog selecteren

SHIFT+PIJL-OMHOOG

Een regel omlaag selecteren

SHIFT+PIJL-OMLAAG

Selecteren tot het eind van een alinea (alleen in de ontwerpweergave)

CTRL+SHIFT+PIJL-OMLAAG

Selecteren tot het begin van een alinea (alleen in de ontwerpweergave)

CTRL+SHIFT+PIJL-OMHOOG

Een scherm omlaag selecteren

SHIFT+PAGE DOWN

Een scherm omhoog selecteren

SHIFT+PAGE UP

De hele pagina selecteren

Ctrl+A

De eigenschappen van een selectie weergeven

ALT+ENTER

Werken met tabellen, afbeeldingen en hyperlinks

De sneltoetsen in deze tabel zijn alleen bedoeld om te werken in de ontwerpweergave.

Als u dit wilt doen

Druk op:

Een tabel invoegen

SHIFT+CTRL+ALT+T

De inhoud van de volgende tabelcel selecteren

TAB

De inhoud van de vorige tabelcel selecteren

Shift+Tab

Wanneer de invoegpositie in een cel staat, de selectie uitbreiden tot de aangrenzende cellen in een rij.

Houd SHIFT ingedrukt, terwijl u meermaals op PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS drukt

Wanneer de invoegpositie in de bovenste of onderste cel van een kolom staat, deze kolom selecteren.

Houd SHIFT ingedrukt, terwijl u meermaals op PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG drukt

Wanneer een afbeelding is geselecteerd, een autominiatuur maken van deze afbeelding.

CTRL +T

Een hyperlink op een webpagina maken

CTRL+K

Basis

Vensters weergeven en gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar het volgende venster gaan

ALT+TAB

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten.

CTRL+W of CTRL+F4

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom). (Wellicht moet u meerdere malen op F6 drukken.)

Als na het drukken op F6 niet het gewenste taakvenster wordt weergegeven, kunt u op ALT drukken om de menubalk of het lint te selecteren en vervolgens op CTRL+TAB drukken om naar het taakvenster te gaan.

F6

Vanuit het ene deelvenster (linksom draaiend) naar het andere deelvenster in het programmavenster gaan.

SHIFT+F6

Naar het volgende venster gaan als meer dan één venster is geopend

CTRL+F6

Naar het vorige venster gaan

CTRL+SHIFT+F6

De opdracht Grootte in het Systeemmenu uitvoeren als het document niet is gemaximaliseerd. Gebruik de pijltoetsen om het venster te verplaatsen en druk op ESC als u klaar bent.

CTRL+F8

Een venster tot pictogram minimaliseren (werkt alleen bij bepaalde Microsoft Office-programma's)

CTRL+F9

Een geselecteerd venster maximaliseren of het vorige formaat ervan herstellen.

CTRL+F10

Een afbeelding van het scherm naar het Klembord kopiëren.

PRINT SCREEN

Een afbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren.

ALT+PRINT SCREEN

Lettertype of lettergrootte wijzigen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Het lettertype wijzigen

CTRL+SHIFT+F

De tekengrootte wijzigen

CTRL+SHIFT+P

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

CTRL+SHIFT+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen

CTRL+SHIFT+<

In tekst of cellen bewegen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Eén teken naar links verplaatsen.

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Pijl-rechts

De invoegpositie één regel omhoog verplaatsen.

PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één regel omlaag verplaatsen.

PIJL-OMLAAG

Eén woord naar links gaan

CTRL+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts verplaatsen.

CTRL+PIJL-RECHTS

Naar het einde van een regel gaan.

End

Naar het begin van een regel gaan.

Home

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

CTRL+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

CTRL+PIJL-OMLAAG

Naar het einde van een tekstvak gaan

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak gaan

CTRL+HOME

De laatste opdracht voor Zoeken herhalen.

Shift+F4

Navigeren en werken in tabellen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar de volgende cel gaan

Tab

Naar de vorige cel gaan

SHIFT+TAB

Naar de volgende rij gaan

PIJL-OMLAAG

Naar de vorige rij gaan

PIJL-OMHOOG

Een tab invoegen in een cel.

CTRL+TAB

Een nieuwe alinea beginnen

Enter

Onderaan in de tabel een nieuwe rij toevoegen.

TAB aan het einde van de laatste rij

Dialoogvensters gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar de volgende optie of optiegroep gaan.

Tab

Naar de vorige optie of optiegroep gaan.

SHIFT+TAB

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

CTRL+TAB

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

CTRL+SHIFT+TAB

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of groep met opties.

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop. Het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen.

Spatiebalk

De lijst openen als die gesloten is en naar die optie in de lijst gaan.

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren. Een selectievakje in- of uitschakelen.

Alt+de onderstreepte letter in een optie

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

ALT+PIJL-OMLAAG

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten. Een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten.

Esc

De actie uitvoeren die is toegewezen aan een standaardknop in een dialoogvenster.

Enter

Invoervakken binnen dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een leeg vak waarin u gegevens typt of plakt, zoals uw gebruikersnaam of het pad naar een map.

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS

Eén woord naar links gaan

CTRL+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts verplaatsen.

CTRL+PIJL-RECHTS

Een teken naar links selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-LINKS

Een teken naar rechts selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-RECHTS

Een woord naar links selecteren of deselecteren.

CTRL+SHIFT+PIJL-LINKS

Een woord naar rechts selecteren of deselecteren.

CTRL+SHIFT+PIJL-RECHTS

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

SHIFT+HOME

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

SHIFT+END

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de vorige map gaan. ( Knopafbeelding )

ALT+1

Knop Bovenliggende map Knopafbeelding : de bovenliggende map van de geopende map openen.

ALT+2

Zoeken op het Web knop Knopafbeelding : het dialoogvenster te sluiten en open de pagina met webonderdelen zoeken

ALT+3

Knop Verwijderen Knopafbeelding : de geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen.

ALT+3

Knop Nieuwe map maken Knopafbeelding : een nieuwe map maken.

ALT+4

Knop Weergaven Knopafbeelding : tussen beschikbare mapweergaven schakelen.

ALT+5

Knop Extra: het menu Extra weergeven.

ALT+L

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of een bestand.

SHIFT+F10

Schakelen tussen opties of gebieden in het dialoogvenster.

Tab

De lijst Zoeken in openen.

F4 of ALT+I

De bestandenlijst vernieuwen.

F5

Verplaatsen, draaien of opnieuw het formaat van shapes

Als u dit wilt doen

Druk op:

Een shape naar rechts verplaatsen

CTRL+PIJL-RECHTS

Een shape naar links verplaatsen

CTRL+PIJL-LINKS

Een shape omhoog verplaatsen

CTRL+PIJL-OMHOOG

Een shape omlaag verplaatsen

CTRL+PIJL-OMLAAG

Een shape naar rechts draaien

ALT+PIJL-RECHTS

Een shape naar links draaien

ALT+PIJL-LINKS

Een shape naar rechts draaien met kleinere stappen

CTRL+ALT+PIJL-RECHTS

Een shape naar links draaien met kleinere stappen

CTRL+ALT+PIJL-LINKS

Een shape hoger maken

SHIFT+PIJL-OMHOOG

Een shape lager maken

SHIFT+PIJL-OMLAAG

Een shape breder maken

SHIFT+PIJL-RECHTS

Een shape smaller maken

SHIFT+PIJL-LINKS

Een shape hoger, lager, breder of smaller maken in kleinere stappen

CTRL+SHIFT+PIJL-OMHOOG, PIJL-OMLAAG, PIJL-RECHTS OF PIJL-LINKS

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×