Toetsenbordsneltoetsen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit onderwerp worden de toetsenbordsneltoetsen beschreven die u kunt gebruiken voor algemene taken in een Windows SharePoint Services 3.0-site. Deze toetsenbordsneltoetsen hebben betrekking op een toetsenbord met de indeling voor de V.S. De toetsen op een toetsenbord met een andere indeling komen mogelijk niet helemaal overeen met de toetsen op dit toetsenbord.

Toetsenbordsneltoetsen waarbij op twee of meer toetsen tegelijk moet worden gedrukt, worden gescheiden door een plusteken (+). Toetsenbordsneltoetsen waarbij de ene toets na de andere moet worden ingedrukt, worden gescheiden door een komma (,).

De toetsenbordsneltoetsen zijn ontworpen voor het werken met ondersteunde browsers.

Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op TAB om Alles weergeven te selecteren, en vervolgens drukt u op ENTER en op CTRL+P.

Opmerking: Het gedrag van de toetsenbordsneltoetsen hangt af van de webbrowser die u gebruikt. In Windows Internet Explorer bijvoorbeeld wordt de actieve focus op de hyperlink geplaatst wanneer u de sneltoetscombinatie gebruikt die is toegewezen aan de hyperlink, waarna u op ENTER moet drukken om de hyperlink te volgen. In Firefox wordt de koppeling automatisch gevolgd wanneer u op de toetsencombinatie drukt.

In dit artikel

Alle pagina 's

Algemene taken

Help opvragen

Verwante onderwerpen

Alle pagina's

Alle pagina 's

Als u dit wilt doen

Druk op:

Meer toegankelijke modus in of uitschakelen.

In de meer toegankelijke modus wordt de manier gewijzigd waarop de inhoud wordt weergegeven in een Windows SharePoint Services 3.0-site, zodat deze wordt geoptimaliseerd voor ondersteunende technologieproducten zoals schermlezers.

TAB (Meerdere malen drukken zodra de pagina is geopend in een browser.)

De focus verplaatsen naar de koppeling Verdergaan naar hoofdinhoud of deze activeren

ALT+J

De focus verplaatsen naar de koppeling Alle site-inhoud weergeven of deze activeren

Alt+3

De focus verplaatsen naar het menu Siteacties of dit menu activeren

ALT+/

De focus verplaatsen naar de koppeling Zoeken of deze activeren

Alt+S

De focus verplaatsen naar de koppeling Help of deze activeren

Alt+6

De focus verplaatsen naar de koppeling Introductiepagina of deze activeren

Alt+1

De focus verplaatsen naar het menu Welkom of dit menu activeren

Alt+L

De focus verplaatsen naar het menu Beeld of dit menu activeren

ALT+V

Menu's uitvouwen, bijvoorbeeld het menu Site-acties

SHIFT+ENTER

Vervolgkeuzelijsten uitvouwen, bijvoorbeeld het menu Zoekbereik dat boven aan de meeste pagina's te vinden is naast het vak Zoeken

ALT+PIJL-OMLAAG

De selectie op een pagina verplaatsen van het ene webonderdeel naar het andere, zoals op de introductiepagina met meerdere webonderdelen

ALT+W

Naar boven

Algemene taken

RTF-editor

De focus verplaatsen naar het volgende item of dit activeren

Drukt u op

Knop Tekstrichting van rechts naar links

Ctrl+Shift+<

Knop Tekstrichting van links naar rechts

Ctrl+Shift+>

Knop Vet

Ctrl+B

Knop Kopiëren

Ctrl+C

Knop Tekstkleur

Ctrl+Shift+C

Knop Centreren

Ctrl+E

Knop Genummerde lijst

Ctrl+Shift+E

Menu Lettertype

Ctrl+Shift+F

Knop Cursief

Ctrl+I

Knop Links uitlijnen

Ctrl+L

Knop Lijst met opsommingstekens

Ctrl+Shift+L

Knop Inspringing vergroten

Ctrl+M

Knop Inspringing verkleinen

Ctrl+Shift+M

Menu Tekengrootte

Ctrl+Shift+P

Knop Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Knop Onderstrepen

Ctrl+U

Knop Plakken

Ctrl+V

Knop Achtergrondkleur

Ctrl+Shift+W

Knop Knippen

Ctrl+X

Toevoegen of bewerken van een item, document, discussieopmerking of enquêteantwoord

Als u dit wilt doen

Druk op:

Knop Annuleren (wijzigingen worden geannuleerd en u keert terug naar de lijst, bibliotheek, enquête of het discussiebord)

Alt+C

Knop OK (wijzigingen worden opgeslagen en de pagina wordt gesloten)

Alt+O

Lijst-of bibliotheekpagina

Als u dit wilt doen

Druk op:

De focus verplaatsen naar het menu Nieuw op een werkbalk in een lijst of bibliotheek of dit menu activeren

ALT+N (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

De focus verplaatsen naar het menu Uploaden op een werkbalk in een lijst of bibliotheek of dit menu activeren

Afhankelijk van het type bibliotheek bevat het menu Uploaden de opdrachten Document laden en Meerdere documenten uploaden.

ALT+U (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

De focus verplaatsen naar het menu Acties op een werkbalk in een lijst of bibliotheek of dit menu activeren

Afhankelijk van het type lijst of bibliotheek bevat het menu Acties de opdrachten Bewerken in gegevensblad, Openen met Windows Verkenner, Exporteren naar werkblad, RSS-kanaal weergeven en Waarschuw mij.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

De focus verplaatsen naar het menu Instellingen op een werkbalk in een lijst of bibliotheek of dit menu activeren

Afhankelijk van het type lijst of bibliotheek bevat het menu Instellingen de opdrachten Kolom maken, Weergave makenen Bibliotheektype Bibliotheekinstellingen .

ALT+I (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Nieuw document maken

Deze opdracht bevindt zich in het menu Nieuw.

ALT+N (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Nieuwe map maken

Deze opdracht bevindt zich in het menu Nieuw.

ALT+N (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Document uploaden

Deze opdracht bevindt zich in het menu Uploaden.

ALT+U (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

In een standaardweergave: Bewerken in gegevensblad

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Het optiemenu voor een document uitvouwen in een bibliotheek

SHIFT+ENTER

Een kolom in een lijst filteren. Hiervoor moet de actieve focus op de kolomkop staan (druk op ALT+J om naar het gebied met de hoofdinhoud te gaan en druk vervolgens meerdere malen op TAB totdat de kop is geselecteerd).

SHIFT+ENTER

Afbeeldingsbibliotheekpagina

Als u dit wilt doen

Druk op:

Bewerken

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Verwijderen

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Downloaden

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Verzenden naar

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Diavoorstelling weergeven

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Openen met Windows Verkenner

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Pagina enquête

Als u dit wilt doen

Druk op:

De focus verplaatsen naar het menu Acties of dit menu activeren

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

De focus verplaatsen naar de knop Reageren op deze enquête of deze knop activeren

ALT+N

Resultaten exporteren naar een werkblad

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Koppeling Een grafische samenvatting van de antwoorden weergeven

Alt+R

De knop Opslaan en sluiten selecteren in een formulier voor het bewerken van een enquête

Alt+S

De focus verplaatsen naar de koppeling Alle antwoorden weergeven of deze activeren

ALT+U

De focus verplaatsen naar het menu Instellingen of dit menu activeren

ALT+I

De focus verplaatsen naar de knop Volgende pagina of deze knop activeren

ALT+N

Machtigingenpagina

Als u dit wilt doen

Druk op:

Gebruikersmachtigingen verwijderen

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Gebruikersmachtigingen bewerken

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Machtigingen overnemen

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Pagina alle Site-inhoud

Als u dit wilt doen

Druk op:

De focus verplaatsen naar de knop Maken of deze knop activeren

ALT+N

Discussiebord

Als u dit wilt doen

Druk op:

De focus verplaatsen naar de knop Nieuwe discussie of deze knop activeren

ALT+N

De focus verplaatsen naar de weergaveopdracht Hiërarchie of deze opdracht activeren (als u de standaardweergave Plat gebruikt)

Deze opdracht bevindt zich in het menu Beeld.

ALT+W (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

De focus verplaatsen naar de weergaveopdracht Plat of deze opdracht activeren (als u de standaardweergave Hiërarchie gebruikt)

Deze opdracht bevindt zich in het menu Weergave.

ALT+W (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Agendaweergave

Als u dit wilt doen

Druk op:

De focus verplaatsen naar de weergavekoppeling Dag of deze activeren

ALT+PUNT

De focus verplaatsen naar de weergavekoppeling Week of deze activeren

ALT+MINTEKEN

De focus verplaatsen naar de weergavekoppeling Maand of deze activeren

ALT+GELIJKTEKEN

Naar de vorige dag, week of maand gaan in een weergave

ALT+[

Naar de volgende dag, week of maand gaan in een weergave

ALT+]

Naar de volgende maand gaan in een besturingselement voor datumkiezers

Alt+<

Naar de volgende maand gaan in een besturingselement voor datumkiezers

Alt+>

Lijst met contactpersonen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Verbinding maken met Outlook

Deze opdracht bevindt zich in het menu Acties.

ALT+C (Druk op SHIFT+ENTER om het menu te activeren. Druk op PIJL-OMLAAG om een opdracht te selecteren.)

Pagina met webonderdelen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Navigeren naar het volgende webonderdeel of de volgende sectie van het werkvenster

ALT+W

Het menu Webonderdeel openen (Dit vereist dat u de focus verplaatst naar het webonderdeel. Druk meerdere malen op ALT+W totdat de naam van het gewenste webonderdeel is geselecteerd en druk vervolgens op TAB.)

ALT+ENTER

Een webonderdeel wijzigen (Dit vereist dat u de focus verplaatst naar het menu Webonderdeel. Druk meerdere malen op ALT+W totdat de naam van het gewenste webonderdeel is geselecteerd, druk op TAB en vervolgens op ALT+ENTER.)

PIJL-OMLAAG (meerdere malen drukken)

Wijzigingen die in het werkvenster Webonderdeel zijn aangebracht, opslaan en het werkvenster sluiten

Alt+O

Wijzigingen die in het werkvenster Webonderdeel zijn aangebracht, annuleren en het werkvenster niet sluiten

Alt+Y

Wijzigingen die in het werkvenster Webonderdeel zijn aangebracht, annuleren en het werkvenster sluiten

Alt+C

Het geselecteerde webonderdeel in het venster Webonderdelen toevoegen aan een pagina met webonderdelen toevoegen

Alt+O

Navigeren naar het vorige item in een vervolgkeuzelijst, menu of vervolgmenu

PIJL-OMHOOG

Navigeren naar het volgende item in een vervolgkeuzelijst, menu of vervolgmenu

PIJL-OMLAAG

Een vervolgmenu sluiten en terugkeren naar het vorige menu of vervolgmenu

PIJL-LINKS

Het volgende vervolgmenu openen

PIJL-RECHTS

RTF-Editor van het webonderdeel Inhoudseditor

De werkbalk standaard

Als u dit wilt doen

Druk op:

De selectie knippen en op het Klembord plaatsen

Ctrl+X

De selectie kopiëren naar het Klembord

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord op de huidige locatie plakken

CTRL+V
SHIFT+INSERT

De meest recente opdracht ongedaan maken

Ctrl+Z

De opdracht die u als laatste ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y

Tekst zoeken

Ctrl+F

Schakelen tussen het verbergen en weergeven van rasterlijnen

Ctrl+Shift+G

Een hyperlink maken voor een selectie of een bestaande hyperlink bewerken

Ctrl+L

Een afbeelding invoegen

ALT+CTRL+I

Een tabel invoegen

Alt+Shift+T

Een rij in een tabel invoegen

ALT+CTRL+R

Een kolom in een tabel invoegen

ALT+CTRL+C

Een cel in een tabel invoegen

ALT+CTRL+L

Cellen in een tabel samenvoegen

ALT+CTRL+M

Cellen in een tabel splitsen

ALT+CTRL+S

Help-informatie opvragen

F1

Werkbalk Opmaak

Als u dit wilt doen

Druk op:

Het opmaakprofiel wijzigen

Ctrl+Shift+S

Het lettertype van de tekst wijzigen

Ctrl+Shift+F

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+B

Cursieve opmaak toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+I

Onderstreping toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+U

De achtergrondkleur van de tekst wijzigen

Ctrl+Shift+B

De geselecteerde alinea links uitlijnen

ALT+SHIFT+[

De selectie centreren

ALT+SHIFT+|

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen

ALT+SHIFT+]

De selectie converteren naar de richting van links naar rechts

CTRL+SHIFT+ >

De selectie converteren naar de richting van rechts naar links

CTRL+SHIFT+ <

Een genummerde lijst maken

ALT+CTRL+N

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

ALT+CTRL+B

Een alinea-inspringing links verwijderen

Ctrl+Shift+T

Een alinea links laten inspringen.

Ctrl+T

Inhoud bewerken

Als u dit wilt doen

Druk op:

De selectie verwijderen zonder de selectie op het Klembord te plaatsen

DELETE

Schakelen tussen het invoegen en overschrijven van tekst

Insert

De selectie verwijderen of, als er geen selectie is, het teken vóór de cursor verwijderen

Backspace

Het hele woord links van de cursor verwijderen, maar niet de spatie ervoor

Ctrl+Backspace

Een nieuwe regel invoegen (maar niet binnen een element van een HTML-alinea: <P>)

SHIFT+ENTER

Door inhoud navigeren

Als u dit wilt doen

Druk op:

De cursor één teken naar rechts verplaatsen

PIJL-RECHTS

De cursor één teken naar links verplaatsen

PIJL-LINKS

De cursor een regel omhoog verplaatsen

PIJL-OMHOOG

De cursor een regel omlaag verplaatsen

PIJL-OMLAAG

De cursor één woord verder verplaatsen

CTRL+PIJL-RECHTS

De cursor één woord terug verplaatsen

CTRL+PIJL-LINKS

De cursor verplaatsen naar het begin van de regel

Home

De cursor verplaatsen naar het einde van de regel

End

De cursor een alinea omhoog verplaatsen

CTRL+PIJL-OMHOOG

De cursor een alinea omlaag verplaatsen

CTRL+PIJL-OMLAAG

De cursor een pagina omhoog verplaatsen

PGUP

De cursor een pagina omlaag verplaatsen

PGDN

De cursor verplaatsen naar het begin van de inhoud

Ctrl+Home

De cursor verplaatsen naar het einde van de inhoud

Ctrl+End

De selectie van inhoud uitbreiden

Als u dit wilt doen

Druk op:

De selectie één teken naar rechts uitbreiden

SHIFT+PIJL-RECHTS

De selectie één teken naar links uitbreiden

SHIFT+PIJL-LINKS

De selectie één woord naar rechts uitbreiden

CTRL+SHIFT+PIJL-RECHTS

De selectie één woord naar links uitbreiden

CTRL+SHIFT+PIJL-LINKS

De selectie één regel naar boven uitbreiden

Shift+PIJL-OMHOOG

De selectie één regel naar beneden uitbreiden

Shift+PIJL-OMLAAG

De selectie tot aan het einde van de regel uitbreiden

Shift+End

De selectie tot aan het begin van de regel uitbreiden

Shift+Home

De selectie één pagina naar boven uitbreiden

Shift+Page Up

De selectie één pagina naar beneden uitbreiden

Shift+Page Down

De selectie tot aan het begin van de inhoud uitbreiden

CTRL+SHIFT+HOME

De selectie uit tot aan het einde van de inhoud uitbreiden

CTRL+SHIFT+END

De hele inhoud selecteren

Ctrl+A

Tabellen, afbeeldingen of objecten (HTML-blokelementen) navigeren

Als u dit wilt doen

Druk op:

Navigeren naar de volgende tabel, de volgende afbeelding of het volgende object (HTML-blokelement) in de inhoud

Tab

Navigeren naar de vorige tabel, de vorige afbeelding of het vorige object (HTML-blokelement) in de inhoud

Shift+Tab

Navigeren van de inhoud naar het volgende blokelement op de webpagina

Ctrl+Tab

Navigeren naar de knop Opslaan

SHIFT+CTRL+TAB

Schakelen tussen de absolute en relatieve plaatsing voor de tabel, de afbeelding of het object (HTML-blokelement)

Ctrl+K

Onderhoudspagina voor webonderdelen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Navigeren naar de knop Sluiten

Alt+C

Navigeren naar de knop Verwijderen

ALT+X

Terugkeren naar de vorige webpagina

Alt+G

Navigeren naar de knop Standaardwaarden

Alt+R

Schakelen tussen de gedeelde en persoonlijke weergave

Alt+S

Naar boven

Help-informatie opvragen

Gebruik de Help-venster

Via het Help-venster hebt u toegang tot alle Help-inhoud voor een SharePoint-site. In het Help-venster worden onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Als u dit wilt doen

Druk op:

Het Help-venster openen

Alt+6

Het Help-venster sluiten

ALT+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

De standaardactie voor het geselecteerde item selecteren

Enter

Het volgende of vorige item selecteren in het Help-venster of in het venster met stapsgewijze procedures

Tab of Shift+Tab

Het geselecteerde item beurtelings uitvouwen of samenvouwen

ENTER

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, dan wel Alles weergeven of Alles verbergen bovenaan in het onderwerp selecteren.

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

SHIFT+TAB

De actie uitvoeren de selectie: Alles weergeven, Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink

Enter

Terugkeren naar het vorige Help-onderwerp (knop Vorige)

ALT+PIJL-LINKS of BACKSPACE

Verder gaan naar het volgende Help-onderwerp (knop Volgende)

ALT+PIJL-RECHTS

Binnen het huidige Help-onderwerp met kleine hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PIJL-OMHOOG, PIJL-OMLAAG

Binnen het huidige Help-onderwerp met grotere hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PAGE UP, PAGE DOWN

De laatste actie afbreken (knop Stoppen)

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Opmerking: Als het huidige Help-onderwerp niet in het actieve venster is, drukt u eerst op F6 en vervolgens op CTRL+P.

Ctrl+P

Tekst typen in het zoekvak

TAB (meerdere malen drukken)

De vorige hyperlink selecteren

Shift+Tab

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Ctrl+P

Naar boven

Verwante onderwerpen

Toegankelijkheidsfuncties

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×