Toestaan of voorkomen van het maken van moderne sitepagina's door eindgebruikers

Toestaan of voorkomen van het maken van moderne sitepagina's door eindgebruikers

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gebruik van SharePoint Online 's is een uitstekende manier om het delen van ideeën met afbeeldingen, Excel, Word en PowerPoint-documenten, video, en meer. Gebruikers kunnen maken en publiceren van moderne pagina's snel en gemakkelijk en ze perfect op elk apparaat.

Als u een SharePoint -beheerder bent, kunt u toestaan of voorkomen dat het maken van SharePoint Online sitepagina's door gebruikers. U kunt dit doen door instellingen in het beheercentrum SharePoint te wijzigen of met behulp van een Windows PowerShell-script.

Notities: 

 • De volgende procedures zijn bedoeld voor alleen SharePoint Online 's. Wanneer u het maken van sitepagina's toestaat, maakt de opdracht pagina toevoegen in het menu Instellingen u nieuwe sitepagina's. Als u de mogelijkheid om te maken van sitepagina's uitschakelt, kunnen gebruikers nog steeds een klassieke pagina toevoegen aan een wikibibliotheek met dezelfde opdracht.

 • Als u voor de hele site wilt instellen of gebruikers wel of niet sitepagina's mogen maken, moet u een Windows PowerShell-script gebruiken.

Het SharePoint-beheercentrum gebruiken om op organisatieniveau het maken van sitepagina's toe te staan of te voorkomen

 1. Kies Beheercentra en vervolgens SharePoint.

  Beheer, SharePoint

 2. Kies Instellingen.

 3. Schakel naast Sitepagina's het selectievakje Toestaan dat gebruikers sitepagina's maken of Voorkomen dat gebruikers sitepagina's maken in.

Een Windows PowerShell-script gebruiken om op siteniveau het maken van sitepagina's toe te staan of te voorkomen

Opmerking: Als u wilt uitvoeren Windows PowerShell-scripts, de minimaal vereiste execution beleid voor SharePoint Server 2016 wordt RemoteSigned, hoewel het standaardbeleid voor Windows PowerShell is beperkt. Als het beleid is links als beperkt, wordt de SharePoint-2016-beheershell het beleid voor Windows PowerShell gewijzigd in RemoteSigned. Dit betekent dat u moet Selecteer als administrator uitvoeren naar het begin van de SharePoint-2016 Management Shell met verhoogde beheerdersrechten. Deze wijziging wordt toegepast op alle Windows PowerShell-sessies. Zie Uitvoeringsbeleid inventarisatievoor meer informatie. Zie respectievelijk about_scripts en about_Execution_Policies voor meer informatie over scripts en beleidsregels voor uitvoering.

Dit kan met behulp van CSOM (Client-Side Object Model). Controleer of aan de volgende vereisten wordt voldaan voordat u het script gebruikt:

 1. Controleer of u aan de volgende minimale vereisten voldoet:

  • U bent een globale beheerder

  • U moet about_Execution_Policieslezen.

  • Een vereiste voor dit script is dat u de SharePoint Online Client Components SDK installeert.

  • Tijdens de uitvoering van het script wordt u gevraagd om een SiteUrl en een WebUrl.

   De SiteUrl en WebUrl worden gevormd door de volledige URL, in dit voorbeeld https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Voor de SiteUrl kunt u deze waarde gebruiken: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   en voor de WebUrlsites/marketing/northwindcompete.

 2. Kopieer de volgende code en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok. In dit artikel geven we het scriptbestand de naam SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. Sla het bestand op met de naam SitePagesOut.ps1.

  Opmerking: U kunt een andere bestandsnaam gebruiken, maar u moet het bestand opslaan als een tekstbestand met ANSI-codering en de extensie .ps1.

 4. Ga naar de map waarin u het bestand hebt opgeslagen.

 5. Typ bij de opdrachtprompt van Windows PowerShell de volgende opdracht:

  ./SitePagesOut.ps1

Dit kan met behulp van CSOM (Client-Side Object Model). Controleer of aan de volgende vereisten wordt voldaan voordat u het script gebruikt:

 1. Controleer of u aan de volgende minimale vereisten voldoet:

  • U bent een globale beheerder

  • U moet about_Execution_Policieslezen.

  • Een vereiste voor dit script is dat u de SharePoint Online Client Components SDK installeert.

  • Tijdens de uitvoering van het script wordt u gevraagd om een SiteUrl en een WebUrl.

   De SiteUrl en WebUrl worden gevormd door de volledige URL, in dit voorbeeld https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Voor de SiteUrl kunt u deze waarde gebruiken: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   en voor de WebUrlsites/marketing/northwindcompete.

 2. Kopieer de volgende code en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok. In dit artikel geven we het scriptbestand de naam SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Sla het bestand op met de naam SitePagesIn.ps1.

  Opmerking: U kunt een andere bestandsnaam gebruiken, maar u moet het bestand opslaan als een tekstbestand met ANSI-codering en de extensie .ps1.

 4. Ga naar de map waarin u het bestand hebt opgeslagen.

 5. Typ bij de opdrachtprompt van Windows PowerShell de volgende opdracht:

  ./SitePagesIn.ps1

  Zie Windows PowerShell gebruiken voor meer informatie over Windows PowerShell.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×