Toestaan of voorkomen van het maken van moderne sitepagina's door eindgebruikers

Toestaan of voorkomen van het maken van moderne sitepagina's door eindgebruikers

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik van SharePoint Online 's is een uitstekende manier om het delen van ideeën met afbeeldingen, Excel, Word en PowerPoint-documenten, video, en meer. Gebruikers kunnen maken en publiceren van moderne pagina's snel en gemakkelijk en ze perfect op elk apparaat.

Als u een globale of SharePoint beheerder in Office 365 bent, kunt u toestaan of voorkomen dat het maken van SharePoint Online sitepagina's door gebruikers. U kunt deze organisatiebrede doen door instellingen te wijzigen in het beheercentrum SharePoint of op het siteniveau van de met een Microsoft-PowerShell-script.

Opmerking: De volgende procedures zijn bedoeld voor alleen SharePoint 's. Wanneer u het maken van sitepagina's toestaat, maakt de opdracht pagina toevoegen in het menu Instellingen u nieuwe sitepagina's. Als u de mogelijkheid om te maken van sitepagina's uitschakelt, kunnen gebruikers nog steeds een SharePoint -pagina toevoegen via het menu Nieuw op de startpagina van Lotus en van de klassieke pagina toevoegen aan een wikibibliotheek met dezelfde opdracht.

Het SharePoint-beheercentrum gebruiken om op organisatieniveau het maken van sitepagina's toe te staan of te voorkomen

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Kies Instellingenin het linkerdeelvenster.

 5. Naast sitepagina's, de optie gebruikers toestaan zich te sitepagina's maken of te voorkomen dat gebruikers sitepagina's worden gemaakt.

 1. Download de nieuwste SharePoint Online Management Shell.

 2. SharePoint Online-Client-onderdelen SDKinstalleren.

 3. Maak verbinding met SharePoint Online als een globale beheerder of als een SharePoint-beheerder in Office 365. Raadpleeg Getting started with SharePoint Online Management Shell (Aan de slag met SharePoint Online Management Shell) voor meer informatie.

  Opmerking: Lees meer Over beleidsregels voor uitvoering en zorg ervoor dat u de SharePoint Online Management Shell uitvoeren als een beheerder en de juiste beleid niet-ondertekende scripts worden uitgevoerd.

 4. Kopieer de volgende code en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 5. Sla het tekstbestand en wijzig de extensie. In dit voorbeeld Noem we deze SitePagesOut.ps1.

  Opmerking: U kunt een andere bestandsnaam gebruiken, maar u moet het bestand opslaan als een tekstbestand met ANSI-codering en de extensie .ps1.

 6. Ga naar de map waarin u het bestand hebt opgeslagen.

 7. Voer de volgende opdracht uit:

  ./SitePagesOut.ps1
 8. Het script wordt u gevraagd voor een SiteUrl en WebUrl.

  Als u een site, zoals "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  Voor de SiteUrl zou u: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  En voor de WebUrl zou u sites/marketing/northwindcompete

 1. Download de nieuwste SharePoint Online Management Shell.

 2. SharePoint Online-Client-onderdelen SDKinstalleren.

 3. Maak verbinding met SharePoint Online als een globale beheerder of als een SharePoint-beheerder in Office 365. Raadpleeg Getting started with SharePoint Online Management Shell (Aan de slag met SharePoint Online Management Shell) voor meer informatie.

  Opmerking: Lees meer Over beleidsregels voor uitvoering en zorg ervoor dat u de SharePoint Online Management Shell uitvoeren als een beheerder en de juiste beleid niet-ondertekende scripts worden uitgevoerd.

 4. Kopieer de volgende code en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 5. Sla het tekstbestand en wijzig de extensie. In dit voorbeeld Noem we deze SitePagesIn.ps1.

  Opmerking: U kunt een andere bestandsnaam gebruiken, maar u moet het bestand opslaan als een tekstbestand met ANSI-codering en de extensie .ps1.

 6. Ga naar de map waarin u het bestand hebt opgeslagen.

 7. Voer de volgende opdracht uit:

  ./SitePagesIn.ps1
 8. Het script wordt u gevraagd voor een SiteUrl en WebUrl.

  Als u een site, zoals "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  Voor de SiteUrl zou u: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  En voor de WebUrl zou u sites/marketing/northwindcompete

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×