Toelichting bij de functies van een SharePoint-site

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Van toepassing op

Microsoft Windows® SharePoint® Services-technologie in Microsoft Windows Server™ 2003

Heeft uw team onlangs een website op basis van Microsoft Windows SharePoint Servicestoegevoegd? Zo ja, u mogelijk worden wilt u weten hoe u samenwerken en informatie delen met uw teamleden. In dit artikel is bedoeld om u aan de slag, door de introductie van u tot de functies en mogelijkheden van een teamsite op basis van Windows SharePoint Serviceste helpen. Deze de basisprincipes van elke functie en verwijst u waar kunt u op de site om te beginnen met de functie.

In dit artikel ligt de nadruk op de sjabloon Teamsite, dat wil de standaardsjabloon voor de site in Windows SharePoint Services zeggen. Een teamsite maakt het mogelijk teams in staat te maken, organiseren en delen van informatie snel en gemakkelijk. Het bevat een documentbibliotheek en eenvoudige lijsten zoals aankondigingen, gebeurtenissen, contactpersonen en koppelingen.

Opmerking: Elke sectie 'Het uitproberen' in dit artikel leest u waar kunt u op een teamsite om te beginnen met een functie. U moet succesvolle aan de slag met de functie volgens de stappen voor een sectie "Het uitproberen". Raadpleeg echter voor de volledige reeks stappen vereist om een functie wilt gebruiken, Windows SharePoint Services Help. Als u hulp wilt, klikt u op Help vanuit een willekeurige pagina in uw teamsite.

In de stappen in dit artikel beschreven, gebruikt u twee elementen van de gebruikersinterface van SharePoint-sites die u mogelijk niet bekend met: de werkbalk Snelstarten en de lijstwerkbalk. De werkbalk Snelstarten bevat hyperlinks naar specifieke pagina's op de website van uw team.

Werkbalk Snelstarten

De werkbalk voor de lijsten bevat hyperlinks naar pagina's met formulieren waarmee u items aan de lijsten, de documentbibliotheek en het discussiebord kunt toevoegen en hierin kunt bewerken.

De werkbalk voor de lijsten

Gegevens beheren

SharePoint-sites zijn bijzonder geschikt om gegevens op te slaan van gebeurtenissenkalenders, contactpersonen, webkoppelingen, discussies, lijsten met actie-items en aankondigingen. U kunt het uitgebreide assortiment aan standaardlijsten gebruiken, maar u kunt op de team site ook zelfgedefinieerde lijsten maken die aan de specifieke behoeften van uw team om informatie te delen voldoen.

Lijsten met contactpersonen

Een lijst met contactpersonen gebruiken om te communiceren met de personen met wie u werkt. U kunt namen en contactgegevens invoeren (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres en het adres) zodat iedereen in uw team kan deze gegevens gebruiken. U kunt contactgegevens uit uw adresboek kopiëren naar een lijst met contactpersonen (vereist een Windows SharePoint Services-compatibele adres adresboekprogramma, zoals Microsoft Office Outlook® 2003 en Microsoft Internet Explorer 4.0 of later), en u kunt kopiëren of koppelen contacten van een lijst met contactpersonen aan uw adresboek.

Lijst met contactpersonen

Het uitproberen: Uw teamsite wordt geleverd met een ingebouwde lijst met contactpersonen. Klik op de werkbalk Snelstarten op contactpersonen om de lijst weer te geven. Als u wilt een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de lijst met contactpersonen, klikt u op Nieuw Item op de werkbalk voor lijsten.

Opmerking: U kunt bovendien alle lijsten op de site vinden door op Documenten en lijsten op de bovenste koppelingsbalk te klikken.

Lijsten met koppelingen

U kunt lijsten met koppelingen gebruiken om hyperlinks te publiceren naar webpagina's die voor uw team interessant zijn.

Lijst met koppelingen

Het uitproberen: Uw Team Site wordt geleverd met een lijst met ingebouwde koppelingen en een weergave van deze lijst wordt ingevoegd op de startpagina van uw site. Als u wilt een nieuwe koppeling toevoegen, klikt u op nieuwe koppeling toevoegen.

Lijsten en werkbladen

Als u een lijst met gegevens in een werkblad hebt, kunt u een bereik van cellen wilt gebruiken als een lijst in uw site kunt definiëren. Windows SharePoint Services worden de gegevens uit het werkblad en dezelfde manier weergegeven als de ingebouwde lijsten weergegeven: in de kolommen die teamleden kunnen filteren en sorteren, klikt u met de opdrachten die teamleden kunnen toevoegen, bewerken en items verwijderen. Als u wilt gegevens importeren uit een spreadsheet, moet een Windows SharePoint Services-compatibele spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Office Excel 2003en Internet Explorer 5 of hoger is geïnstalleerd.

Als u een Windows SharePoint Services-compatibele productiviteit programma hebt geïnstalleerd, zoals Microsoft Office Professional Edition 2003, kunt u bekijken en gebruiken van uw lijsten op de teamsite met behulp van de gegevensbladweergave. Gegevensbladweergave kunt u snel wilt toevoegen, verwijderen en lijst met items bijwerken, net zoals u zou in een spreadsheetprogramma, doen zonder dat u moet schakelen naar een ander programma.

Het uitproberen: Klik in de bovenste koppelingsbalk op maken. Klik op de pagina pagina maken op Werkblad importeren. Klik op bewerken in de gegevensbladweergaveom een lijst weergeven in de gegevensbladweergave, klik op de pagina list.

Aangepaste lijsten

Team sites op basis van Windows SharePoint Services beschikken over een reeks ingebouwde lijsten waarmee u kunt delen van algemene typen gegevens, zoals taken, contactpersonen en aankondigingen. Als u geen ingebouwde lijsten uw behoeften delen van informatie, kunt u een aangepaste lijst waarin uw unieke gegevens worden weergegeven.

Het uitproberen: U kunt een aangepaste lijst maken in twee fasen. Eerst op de bovenste koppelingsbalk, klikt u op makenen Aangepaste lijstopgeven. Nadat u de aangepaste lijst maken, kunt u kolommen toevoegen. Klik op de pagina met de lijst, klikt u op instellingen en kolommen wijzigen. Klik op nieuwe kolom toevoegenvoor elke kolom die u toevoegen wilt, in het gedeelte kolommen van de pagina aanpassen .

Bestanden delen

Windows SharePoint Services biedt uw teamsite met document opslaan en ophalen, met de functionaliteit inchecken en uitchecken, versiegeschiedenis, aangepaste eigenschappen en flexibele aanpasbare weergaven. Uw teamleden kunnen eenvoudig zoeken en delen van documenten en andere bestanden.

Documentbibliotheken

Documentbibliotheken zijn verzamelingen van bestanden die u met teamleden deelt. U kunt bijvoorbeeld een bibliotheek van documenten voor een specifiek project maken. U kunt elk type bestand opslaan in een documentbibliotheek.

Documentbibliotheken

Windows SharePoint Services kunnen gebruikers zoeken naar alle Web site-inhoud op een site, met inbegrip van documenten in documentbibliotheken. Als zoeken op de server is ingeschakeld, bevatten de startpagina van uw site en de lijst view-pagina's zoekvakken.

Opmerking: Het zoeken is alleen beschikbaar voor Windows SharePoint Services met Microsoft SQL Server 2000. Als uw Web-server wordt uitgevoerd van Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE), is het zoeken niet beschikbaar. Als u niet zeker weet of er tijdens het zoeken is beschikbaar, neem contact op met uw serverbeheerder.

Het uitproberen: Standaard is uw teamsite wordt geleverd met een ingebouwde documentbibliotheek met de naam Gedeelde documenten, staat op de werkbalk Snelstarten en klik op de pagina documenten en lijsten. Een document toevoegen, open de documentbibliotheek en klikt u op Document uploadenen blader naar het document om toe te voegen. Als u een compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office Word 2003clientprogramma gebruikt, kunt u bestanden vanuit het clientprogramma opslaan naar de documentbibliotheek.

Afbeeldingsbibliotheken

Afbeeldingsbibliotheken vormen een eenvoudige manier om te delen en organiseren van digitale foto's. Een organisatie kan bijvoorbeeld een afbeeldingsbibliotheek voor marketing-afbeeldingen maken, biedt één enkele locatie voor teamleden om te bekijken, delen, bewerken en download bedrijfslogo of andere marketingactiviteit materiaal.

Het uitproberen: Als u wilt een afbeeldingsbibliotheek maken op de bovenste koppelingsbalk, klikt u op makenen geef de Afbeeldingsbibliotheek. Een afbeelding wilt toevoegen aan een afbeeldingsbibliotheek, open de afbeeldingsbibliotheek en klik op Afbeelding toevoegenen bladert u naar de afbeelding die u wilt toevoegen.

Samenwerken

Uw team kunt samenwerken aan een nieuw machtigingsniveau met Windows SharePoint Servicesuitvoeren. Teamleden kunnen werkruimte voor samenwerking sites als u wilt delen en beheren van hun Teamgegevens eenvoudig maken. Discussielijnen, enquêtes, gedeelde agenda's, takenlijsten en andere functies voor samenwerking helpen u en uw teamleden houden en productief.

Lijsten met aankondigingen

U gebruikt een lijst met aankondigingen om nieuws, statusinformatie en andere gegevens te publiceren die u met teamleden wilt delen. U kunt een geldigheidsdatum voor een aankondiging instellen.

Lijst met aankondigingen

Het uitproberen: Uw Team Site wordt geleverd met een ingebouwde aankondigingenlijst. Een weergave van deze lijst wordt ingevoegd op de startpagina van uw site. Als u wilt een nieuwe koppeling toevoegen, klikt u op nieuwe aankondiging toevoegen.

Lijsten met gebeurtenissen

Een lijst met gebeurtenissen gebruiken om gegevens over datums die belangrijk voor uw team zijn te posten. U kunt kopiëren of een koppeling gebeurtenissen van een lijst met gebeurtenissen aan een agendaprogramma dat compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office Outlook 2003.

Het uitproberen: Uw Team Site wordt geleverd met een lijst met ingebouwde gebeurtenissen. Een weergave van deze lijst wordt ingevoegd op de startpagina van uw site. Als u wilt een nieuwe koppeling toevoegen, klikt u op nieuwe gebeurtenis toevoegen.

Takenlijsten

U gebruikt de lijst met taken als u een taak aan een lid van uw team wilt toewijzen, de bijbehorende einddatum en prioriteit wilt opgeven en de desbetreffende status en voortgang wilt aangeven. U kunt heel eenvoudig alle taken of een selectie hiervan, bijvoorbeeld alleen de taken die aan u zijn toegewezen, weergeven.

Het uitproberen: Uw Team Site wordt geleverd met een ingebouwde takenlijst. Klik op de werkbalk Snelstarten op taken om weer te geven van de lijst. Als u wilt een nieuwe taak toevoegen aan de lijst, klikt u op Nieuw Item van de werkbalk van de lijst. Als u wilt weergeven van alleen de taken die aan u is toegewezen in de lijst taken, klikt u op Filter en klik op uw naam in het veld Toegewezen aan .

Discussieborden

Discussieborden bieden een forum voor het bespreken van onderwerpen waarin uw team geïnteresseerd. Bijvoorbeeld kon u een discussiebord teamleden voorstellen en teamactiviteiten maken. Elk discussiebord wordt weergegeven op een pagina met knoppen voor het starten van nieuwe discussies, het sorteren en filteren van discussies, overschakelen naar een andere weergave van het discussiebord en het ontwerp van het discussiebord wijzigen.

Het uitproberen: Uw teamsite wordt geleverd met een ingebouwd discussiebord met de naam Algemene discussie op de werkbalk Snelstarten en klik op de pagina documenten en lijsten staat. Als u wilt een nieuwe discussie, vanaf de pagina Algemene discussie starten, klikt u op Nieuwe discussie.

Enquêtes

Enquêtes zijn een prima middel om teamleden naar hun mening te vragen. U kunt een enquête zo configureren dat teamleden één keer of meerdere keren kunnen reageren. Eventueel kunt u de resultaten in een grafische weergave weergeven.

Enquête

Het uitproberen: Als u wilt een enquête, klik op de bovenste koppelingsbalk hebt gemaakt, klikt u op makenen klik vervolgens op enquête. Typ een naam en beschrijving voor de enquête en klik op volgende om te beginnen met het toevoegen van vragen.

Sites met vergaderwerkruimten

Een site voor een vergaderwerkruimte is een website waarop alle informatie en materiaal voor één of meerdere vergaderingen centraal kan worden beheerd. Voordat de daadwerkelijke vergadering plaatsvindt, gebruikt u de site voor de vergaderwerkruimte om de agenda, de lijst met genodigden en de documenten die u wilt bespreken te publiceren. Tijdens of na de vergadering gebruikt u de site voor de vergaderwerkruimte om de resultaten van de vergadering te publiceren en taken te volgen. U gebruikt vergaderverzoeken om mensen voor de vergadering uit te nodigen. In het vergaderverzoek neemt u een hyperlink op naar de site voor de vergaderwerkruimte waar genodigden nadere informatie over de vergadering en het bijbehorende materiaal kunnen bekijken.

Als de machtiging Subsite maken is toegewezen aan uw sitegroep, kunt u een site voor vergaderwerkruimten maken. (U hebt de Subsite maken rechts automatisch als u lid van de beheerdersgroep bent.)

Het uitproberen: Klik op maken op de bovenste koppelingsbalk, en klik op de pagina maken op Sites en werkruimten. Voer een titel, beschrijving en URL en klik vervolgens op een machtigingsinstelling. Klik op maken. Klik op de pagina Sjabloonselectie op vergaderwerkruimte in het vak van de sjabloon .

Sites voor documentwerkruimten

Een site voor documentwerkruimte is een SharePoint-site die is gecentreerd rond een of meer documenten. Collega's kunnen eenvoudig samenwerken aan een document, rechtstreeks op de kopie van de site documentwerkruimte of door te werken op hun eigen kopie, die ze kunnen regelmatig bijwerken met wijzigingen die zijn opgeslagen in de documentwerkruimte site kopiëren.

Als de machtiging Subsite maken is toegewezen aan uw sitegroep, kunt u een site voor documentwerkruimte maken. (U hebt de Subsite maken rechts automatisch als u lid van de beheerdersgroep bent.)

Het uitproberen: Klik op de bovenste koppelingsbalk, klikt u op makenen klik op de pagina maken op Sites en werkruimten. Voer een titel, beschrijving en URL en klik op een machtigingsinstelling. Klik op maken. Klik op de pagina Sjabloonselectie op Documentwerkruimte in het vak van de sjabloon .

Aanpassen

Teamsites op basis van Windows SharePoint Services zijn heel geschikt klare. Echter als u een lid van de site Web Designer- of beheerder bent, kunt u uw site, uiterlijk ervan wijzigen en functionaliteit toe te voegen zonder de andere toepassingen programmeren of hiervoor.

Pagina 's

U hoeft te worden van een professionele website designer of softwareontwikkelaar wilt aanpassen van uw website hebt gemaakt in Windows SharePoint Services. U kunt eenvoudig startpagina van uw site aanpassen met behulp van ingebouwde functies voor webonderdelen, en u pagina's met webonderdelen die zijn opgeslagen op uw site kunt aanpassen.

Een webonderdeel is een modulaire eenheid van gegevens die de elementaire bouwsteen van een pagina met webonderdelen vormt. Wanneer u een teamsite op basis van Windows SharePoint Servicesmaakt, is een reeks webonderdelen beschikbaar waarmee u kunt lijsten, afbeeldingen, tekst en andere inhoud weergeven. Door deze webonderdelen aan pagina's met webonderdelen toevoegen, configureren en met elkaar te verbinden, kunt u dynamische gegevens portals waarop informatie voor gebruikers van uw site in een ingedeeld en handige manier. Bijvoorbeeld, kunt u de afbeelding op de startpagina van uw site wijzigen, of u kunt een weergave van een lijst toevoegen op uw startpagina.

Het uitproberen: In het menu Gedeelde pagina wijzigen van uw startpagina worden weergegeven, wijst u Webonderdelen toevoegenen klik vervolgens op Bladeren. Sleep een webonderdeel in de Lijst met webonderdelen in een zone op uw startpagina.

Persoonlijke weergaven

Een pagina met webonderdelen, zoals de introductiepagina van uw site, wordt altijd weergegeven in één van twee weergaven: een gedeelde weergave of een persoonlijke weergave. Wanneer een pagina met webonderdelen wordt weergegeven in een gedeelde weergave, zien alle gebruikers dezelfde pagina en zijn eventuele wijzigingen die u in de gedeelde weergave aanbrengt voor alle gebruikers zichtbaar. Wanneer een pagina met webonderdelen in een persoonlijke weergave wordt weergegeven, worden eventuele persoonlijke wijzigingen die u hebt aangebracht weergegeven en zijn eventuele wijzigingen die u in deze weergave aanbrengt alleen voor u bedoeld. Zo kunt u in een persoonlijke weergave de hoogte en breedte van een webonderdeel wijzigen, een ander webonderdeel sluiten, een derde webonderdeel toevoegen en een vierde webonderdeel verwijderen. Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op uw weergave van de pagina.

Het uitproberen: Klik in het menu Gedeelde pagina wijzigen van uw startpagina worden weergegeven, klikt u op Persoonlijke weergave. Wijzigingen naar de pagina die u in deze weergave aanbrengt worden niet zichtbaar voor andere gebruikers van de pagina.

Thema 's

Een thema is een consistente verzameling ontwerpelementen die van invloed is op de lettertypen en het kleurenschema van de SharePoint-site. Door het thema van de site te wijzigen, kunt u in een handomdraai de site aan de uitstraling van uw team aanpassen.

Selecteer een thema

Het uitproberen: Klik op de bovenste koppelingsbalk op Site-instellingen. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie aanpassing en klikt u op thema toepassen op de site. Selecteer een thema op de pagina Thema toepassen op de website .

Waarschuwingen

U kunt waarschuwingen toevoegen waarmee u per e-mail op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen in de inhoud van uw website. U kunt waarschuwingen maken voor lijsten en bibliotheken, maar ook voor afzonderlijke items en bijbehorende bestanden. Wanneer u een waarschuwing voor een lijst of een bibliotheek maakt, kunt u opgeven welk soort wijzigingen moet worden bijgehouden. U kunt bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangen als een item of een bestand is toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Bij waarschuwingen voor bestanden en lijstitems krijgt u bericht wanneer het bestand of het item is bijgewerkt of verwijderd. Voor documenten in bibliotheken kunt u een bericht ontvangen wanneer opmerkingen in webdiscussies zijn toegevoegd, verwijderd of gewijzigd.

Het uitproberen: Een lijst of bibliotheek in de lijst Acties Klik op de pagina Waarschuw mij.

Werken met Office-toepassingen

Naadloze integratie met Office 2003 -programma's kunt uw teamleden samenwerken met behulp van de vertrouwde hulpmiddelen waarmee die ze dagelijks gebruiken. Hier zijn enkele van de manieren waarop die u Office 2003 -programma's met uw teamsite gebruiken kunt:

  • Sla documenten in documentbibliotheken van Office Excel 2003, Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint® 2003, Microsoft Office Visio® 2003 of Office Word 2003.

  • Gebruik Microsoft Office Access 2003 of Office Excel 2003 kunt weergeven en bewerken van gegevens die zijn opgeslagen in lijsten op uw teamsite.

  • Synchroniseren van uw Office Outlook 2003 -agenda en contactpersonen van lijsten met uw teamsite.

  • Een site voor documentwerkruimte maken van Office Word 2003.

Het uitproberen: Een document openen in Office Word 2003, Office Excel 2003, Office PowerPoint 2003of Microsoft Office Visio 2003. Klik op het menu Extra op Gedeelde werkruimte. Klik of typ het webadres (URL) van een website op basis van Windows SharePoint Services waar de site voor documentwerkruimte zich bevinden in het taakvenster Gedeelde werkruimte. (De site voor documentwerkruimte wordt gemaakt als een subsite van de site, zodat u moet zijn gemachtigd site voor documentwerkruimten bij deze website maken.) Klik op maken.

Opmerking: Tenzij anders vermeld zijn de bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen die in de voorbeelden worden gebruikt, fictief. Elke overeenkomst met echte bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen berust op louter toeval.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×