Toegankelijkheidsfuncties in OneDrive

OneDrive bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee gebruikers met beperkte motorische vaardigheden, die slechtziend zijn of andere beperkingen hebben, gemakkelijker bestanden kunnen opslaan en delen op verschillende apparaten.

Veel toegankelijkheidsfuncties, zoals een schermlezer, vergrootglas of spraakherkenning, zijn ingebouwd in de computer of het apparaat. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor meer informatie over het gebruik van deze functies.

Notities : 

 • OneDrive is een webtoepassing die werkt in de cloud. U kunt hiermee uw bestanden en mappen openen en hierin bladeren in uw webbrowser.

 • Als u OneDrive gebruikt, is het raadzaam Internet Explorer als browser te gebruiken.

In dit onderwerp

De indeling van OneDrive leren kennen

OneDrive wordt in de webbrowser uitgevoerd. In het browservenster wordt de naam OneDrive op de werkbalk weergegeven, samen met het startprogramma voor apps Office 365, dat de tegels met Microsoft-services en Office Online-toepassingen bevat, waaronder Mail (Outlook.com), Excel Online, OneNote en nog veel meer. De werkbalk bevat ook opdrachten om meldingen te krijgen, uw opties te beheren, hulp te krijgen en u af te melden.

Onder de werkbalk ziet u een menubalk met een zoekvak, weergaveopties en de informatieopdracht. Wanneer u met uw bestanden werkt, bevat het menu ook opdrachten om nieuwe bestanden te maken of te uploaden, een geselecteerd bestand te openen of te downloaden of om bestanden op verschillende manieren te sorteren. Als u de informatieopdracht selecteert, wordt rechts van het hoofdvenster van OneDrive een informatievenster geopend met meer informatie over een geselecteerde map of een geselecteerd bestand.

Onder de menubalk bevindt zich de structuur van mappen en bestanden die zijn opgeslagen in OneDrive. Als u met een breed scherm werkt, bijvoorbeeld van een desktopcomputer, wordt in een deelvenster aan de linkerkant de navigatiestructuur weergegeven, met de weergavecategorieën van bestanden, onlangs weergegeven bestanden, foto's, gedeelde bestanden en de Prullenbak. Als u met een smal scherm werkt, bijvoorbeeld van een telefoon, zijn de weergavecategorieën beschikbaar in een menu met extra opties op de werkbalk, in plaats van in een deelvenster aan de linkerkant. De weergave van het hoofdvenster bevat de lijst met mappen en bestanden voor de geselecteerde weergavecategorie.

Als u een map in de hoofdweergave selecteert, wordt die map geopend en wordt er een lijst met de bijbehorende submappen en bestanden weergegeven. Wanneer u inzoomt op een lager niveau, verandert het menu en bevat het opdrachten voor onder andere het openen, delen, downloaden, verplaatsen en kopiëren van de geselecteerde bestanden. Welke opdrachten beschikbaar zijn, hangt af van of er iets is geselecteerd en van het type item dat is geselecteerd.

Wanneer u een bestand selecteert, kan dit worden geopend in het huidige tabblad van de browser of in een apart tabblad (bijvoorbeeld in Word Online of Excel Online).

Navigeren met toetscombinaties

Als u wilt navigeren in OneDrive en door de groepen met schermelementen wilt bladeren , drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (terug). Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter. Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag en als u vervolgens een keuze wilt maken, drukt u op Enter. Druk op Esc om een menu of modus te sluiten. Lees voor meer informatie het artikel Sneltoetsen voor Onedrive.

Terwijl u zich door de verschillende gebieden van het OneDrive-venster verplaatst, geeft uw schermlezer informatie over het gebied dat de focus heeft, of dat nu de menubalk (u hoort 'Zoekvak'), de structuurweergave (u hoort 'OneDrive' of uw naam) of de hoofdweergave van mappen en bestanden (u hoort 'Lijst met mappen en bestanden') is.

Basistaken in OneDrive

OneDrive starten

 1. Open de webbrowser.

 2. Als u nog niet bent aangemeld bij uw Office 365-account (of via uw organisatie- of Microsoft-account), gaat u naar https://portal.office.com. Meld u aan bij uw organisatie-account of Microsoft-account.

 3. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab tot het startprogramma voor apps de focus heeft. Druk op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling, OneDrive' hoort. Druk op Enter.

Een bestand uploaden

Als u een bestand vanuit het bestandssysteem van uw apparaat wilt opslaan in OneDrive, selecteert u de locatie in OneDrive en uploadt u het bestand.

 1. Druk, terwijl OneDrive is geopend, op de Tab-toets totdat de structuurweergave de focus heeft. U hoort 'OneDrive' of uw naam.

 2. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat het weergave-item Bestanden de focus heeft. Druk op Enter. Zorg dat er niets is geselecteerd in de lijst met mappen en bestanden.

 3. Ga met de Tab-toets naar de menubalk. U hoort 'Nieuw'. Druk op de toets Pijl-omlaag tot u 'Uploaden' hoort. Druk op Enter.

 4. Als u de structuurweergave wilt activeren, drukt u in het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden herhaaldelijk op de Tab-toets tot u 'Structuurweergave' hoort. (In Verteller hoort u 'Documenten'.)

 5. Als u de map wilt selecteren waarin het bestand is opgeslagen, drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag en vervolgens op Enter.

 6. Druk eenmaal op de Tab-toets om naar de lijst met mappen en bestanden te gaan en druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om het bestand te selecteren dat u wilt uploaden.

  Tip : Als u meerdere aangrenzende bestanden wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt wanneer u het eerste bestand selecteert en drukt u op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat u het laatste bestand hebt geselecteerd. Alle bestanden tussen het eerste en het laatste bestand worden geselecteerd.

 7. Druk op Enter. De geselecteerde bestanden worden geüpload naar de locatie die u hebt geselecteerd in OneDrive en hoort u 'Eén item geüpload naar Bestanden'. (In Verteller hoort u 'Uploaden'.)

Een bestand downloaden

Als u een bestand wilt kopiëren van OneDrive naar uw apparaat, selecteert u het bestand in OneDrive en downloadt u het.

 1. Druk, terwijl OneDrive is geopend, op de Tab-toets totdat de structuurweergave de focus heeft. U hoort 'OneDrive' of uw naam.

 2. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat het weergave-item Bestanden de focus heeft. Druk op Enter.

 3. Druk op de Tab-toets totdat de lijst met mappen en bestanden de focus heeft.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat het bestand dat u wilt downloaden is geselecteerd.

 5. Druk tweemaal op Shift+Tab om naar de menubalk te gaan. Afhankelijk van het type bestand dat is geselecteerd, hoort u 'Delen' of 'Openen'. Druk op de toets Pijl-rechts tot u 'Downloaden' hoort. Druk op Enter.

 6. Als u een melding hoort waarin u wordt gevraagd of u het bestand wilt downloaden, drukt u op Alt+N en volgt u de instructies om het bestand op te slaan. Wanneer u klaar bent, hoort u 'Het downloaden is voltooid'. Vanuit deze melding kunt navigeren naar knoppen om het gedownloade bestand te openen, de map te openen of de gedownloade bestanden weer te geven. Als u de melding wilt sluiten, drukt u op Alt+N, drukt u op de Tab-toets om naar de knop Sluiten te gaan en drukt u op Enter.

Een bestand of map zoeken

 1. Druk in OneDrive op de Tab-toets totdat het vak Zoeken de focus heeft.

 2. Typ de hele of gedeeltelijke naam van het bestand of map waarnaar u zoekt. Er wordt een lijst geopend met zoekresultaten die aan uw criteria voldoen.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om de namen te horen van de bestanden of mappen die in de zoekresultaten worden weergegeven.

 4. Druk op Enter als u een bestand of map in de lijst met zoekresultaten wilt openen. Als een waarschuwing wordt geopend, drukt u op Alt+N en volgt u de instructies om de map of het bestand te openen.

Een bestand of map delen

 1. Druk, terwijl OneDrive is geopend, op de Tab-toets totdat de structuurweergave de focus heeft. U hoort 'OneDrive' of uw naam.

 2. Druk op de Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat de map die het bestand of de map bevat die u wilt delen de focus heeft, bijvoorbeeld Bestanden, Recent of Gedeeld met mij. Druk op Enter.

 3. Druk op de Tab-toets totdat de hoofdweergave de focus heeft en u 'Lijst met bestanden en mappen' hoort.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat het bestand of de map is geselecteerd die u wilt delen. U kunt maar één bestand of map selecteren.

 5. Druk indien nodig tweemaal op Shift+Tab om naar de menubalk te gaan. Druk indien nodig op de toets Pijl-rechts tot u 'Delen' hoort. Druk op Enter.

 6. Typ in het dialoogvenster Delen het e-mailadres van de persoon met wie u het item wilt delen.

 7. Ga met de Tab-toets naar de knop Kan bewerken. Druk op de toets Pijl-omlaag als u wilt selecteren of de persoon met wie u het item deelt het bestand alleen mag bekijken of ook mag bewerken.

 8. Ga met de Tab-toets naar het tekstvak en typ desgewenst een bericht voor de persoon met wie u het item deelt.

 9. Als u een bestand deelt, gaat u met de Tab-toets naar het selectievakje Aanmelding vereisen om het in te schakelen. Als u een map deelt, gaat u met de Tab-toets naar het selectievakje Alles in deze map delen, zelfs items met unieke machtigingen om dit in of uit te schakelen.

 10. Ga met de Tab-toets naar het selectievakje Een uitnodiging per e-mail verzenden om dit in of uit te schakelen.

  Tip :  Deze selectievakjes zijn standaard ingeschakeld.

 11. Ga met de Tab-toets naar de knop Delen en druk op Enter.

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×