Toegankelijkheidsfuncties

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Als u werkt met een SharePoint Foundation 2010-site, kunt u de meeste taken kunt uitvoeren met behulp van toegankelijkheidsfuncties zoals sneltoetsen. Naast de toegankelijkheidsfuncties en -hulpprogramma's in Microsoft Windows maken de functies die in dit artikel beschreven sites toegankelijker voor personen met een beperking.

Opmerking: De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor gebruikers die een licentie van Microsoft-producten in de Verenigde Staten. Als u dit product buiten de Verenigde Staten hebt aangeschaft, bevat het pakket een vermelding van Microsoft support servicetelefoonnummers en adressen kaart. U kunt contact opnemen met uw vestiging om vast te stellen of het type van producten en services die hier worden beschreven, beschikbaar zijn in uw regio. Zie voor meer informatie die beschikbaar is in andere talen, Japans en Frans, waaronder http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

In dit artikel

Meer toegankelijke modus

Toetsenbordsneltoetsen

Navigatie

Koppen

Afbeeldingen, alternatieve tekst en weergave-instellingen

Ondersteunende technologieën gebruiken

Help gebruiken

Functies van de webbrowser

Meer toegankelijkheidsinformatie opvragen

Meer toegankelijke modus

Op een SharePoint-site zijn de meeste elementen van de gebruikersinterface, zoals koppelingen, formulierbesturingselementen en knoppen, ontworpen om te kunnen worden gebruikt met MSAA (Microsoft Active Accessibility). Dankzij MSAA kunnen mensen met een handicap via ondersteunende technologieën zoals schermlezers, interactief werken met inhoud. Ondersteunende technologieën zijn apparaten waarmee de inhoud van een computerscherm of website voor blinden en slechtzienden wordt omgezet in spraak of braille. Maar niet bij alle gebruikersinterface-elementen wordt gebruikgemaakt van MSAA-eigenschappen. In dat geval kunt u de meer toegankelijke modus inschakelen. In deze modus worden aangepaste besturingselementen weergegeven in plaats van de standaard-HTML-besturingselementen. In deze weergave kunnen gebruikers van ondersteunende technologieën interactief werken met de aangepaste besturingselementen.

Opmerking: In de meer toegankelijke modus wordt niet voor elk gebruikersinterface-element een alternatieve versie ingeschakeld. Als iemand in uw organisatie bijvoorbeeld een aangepast besturingselement toevoegt aan een SharePoint-site, wordt er niet automatisch een alternatieve versie van het besturingselement gemaakt als de meer toegankelijke modus is ingeschakeld.

U de meer toegankelijke modus in- of uitschakelen door de toets TAB direct na de focus op de pagina in een browser te plaatsen. Druk op de TAB-toets totdat u de koppeling meer toegankelijke modus inschakelen of meer toegankelijke modus uitschakelen hebt bereikt, en druk op ENTER. Hoewel de koppeling meer toegankelijke modus inschakelen het eerste element in de tabvolgorde is, waarin houdt in dat de eerste optie die u ermee op de pagina, u moet mogelijk op de TAB-toets meer dan eens de functie activeren. Dit komt omdat de browser menu's of werkbalken actief in eerste instantie mogelijk zijn. Meer toegankelijke modus wordt de manier waarop de pagina wordt weergegeven, niet voor andere gebruikers van de site. Omdat dit een lokale instelling is, totdat u het weet dat u deze instelling hebt ingeschakeld. De meer toegankelijke modus blijft ingeschakeld totdat u deze optie uitschakelt of de browser sluit. Meer toegankelijke modus kunnen de volgende items in een manier die ze beter werkt met ondersteunende technologieën zoals schermlezers optimaliseert worden weergegeven:

 • Menu's    De opties voor bestanden in een documentbibliotheek worden niet weergegeven in een vervolgkeuzemenu, maar in een nieuw browservenster met menu-items in de vorm van hyperlinks. Deze indeling kan eenvoudiger worden geïnterpreteerd door ondersteunende technologieën.

 • Geoptimaliseerde velden    Sommige velden kunnen moeilijk door schermlezers worden geïnterpreteerd. Als de meer toegankelijke modus is ingeschakeld, worden deze velden vervangen door velden die geoptimaliseerd zijn voor ondersteunende technologieën. Zo worden in sommige SharePoint-lijsten velden met uitgebreide tekstopmaak ondersteund waaraan gebruikers opgemaakte tekst, afbeeldingen, tabellen en hyperlinks kunnen toevoegen. Door de manier waarop deze velden in een browser worden weergegeven, zijn ze niet leesbaar voor sommige ondersteunende technologieën. Als de meer toegankelijke modus is ingeschakeld, worden dergelijke velden vervangen door standaardvelden voor tekst zonder opmaak die compatibel zijn met ondersteunende technologieën.

  Naast velden met uitgebreide tekstopmaak worden diverse andere typen velden in de meer toegankelijke modus vervangen door andere velden.

  Lijst met velden en alternatieve velden in de meer toegankelijke modus

  Veld in de standaardmodus

  Alternatief veld in de meer toegankelijke modus

  Veld met uitgebreide tekstopmaak

  Tekstveld met meerdere regels

  Grafieken voor grafische samenvattingen (voor enquêtes)

  Tabel met tabelkoppen

  Gantt-diagram (in een projectlijst)

  Tabel met tabelkoppen

  Ook in de standaardmodus wordt onder een Gantt-diagram een tabel met tabelkoppen weergegeven.

  Veld voor het kiezen van een contactpersoon

  Tekstveld

Opmerking: De meer toegankelijke modus doet geen afbreuk aan de functionaliteit, maar biedt alternatieve weergavemethoden voor pagina-elementen, zodat deze compatibel zijn met ondersteunende technologieën.

Naar boven

Toetsenbordsneltoetsen

Tal van functies en opdrachten zijn rechtstreeks via het toetsenbord beschikbaar. Met de toetsen TAB en SHIFT+TAB kunt u naar volgende en vorige elementen op een pagina gaan. Voor de meeste opdrachten zijn bovendien sneltoetsen beschikbaar. Zie Sneltoetsen voor meer informatie.

Naar boven

Navigatie

Voor de pagina- en navigatie-elementen op een site, waaronder het lint, geldt een logische en intuïtieve tabvolgorde. De tabvolgorde is de volgorde waarin de focus naar andere gebruikersinterface-elementen wordt verplaatst door op Tab te drukken. Er zijn drie belangrijke opties als eerste in de tabvolgorde opgenomen. Dat zijn de koppelingen Meer toegankelijke modus inschakelen, Lintopdrachten overslaan en Verdergaan naar hoofdinhoud. Als u de meer toegankelijke modus wilt inschakelen, verplaatst u de actieve focus naar de pagina in de webbrowser en drukt u op Tab. Vervolgens activeert u de opdracht door op ENTER te drukken. Als u het lint wilt overslaan en direct naar de navigatiekoppelingen wilt gaan, of als u de navigatiekoppelingen wilt overslaan en direct naar het paginagebied met de hoofdinhoud wilt gaan, drukt u op Tab totdat u bij de koppeling Lintopdrachten overslaan of Verdergaan naar hoofdinhoud bent. Vervolgens drukt u op ENTER om de desbetreffende opdracht te activeren.

Daarnaast beschikken de pagina's in een SharePoint-site over een paginalocatiemenu. Dit menu wordt geactiveerd als u op het lint op de knop Omhoog klikt om te zien waar u zich bevindt in de hiërarchie van de site of de siteverzameling. De knop Omhoog bevindt zich meestal bijna boven aan de pagina, naast het menu Siteacties. Als u bijvoorbeeld naar de map Rapporten gaat in de bibliotheek Gedeelde documenten van de site van Contoso, wordt op de eerste regel van het locatiemenu wellicht Contoso weergegeven, op de tweede regel Gedeelde documenten en op de derde regel Rapporten.

Naar boven

Koppen

Tabelkoppen    Voor gegevenstabellen worden tabelkopcellen gebruikt (TH-codes). De kolomkoppen Titel en Gewijzigd op de pagina Aankondigingen in de standaardweergave Alle items zijn bijvoorbeeld opgenomen in tabelkopcellen. Dankzij tabelkopcellen wordt de structuur van een tabel inzichtelijker voor gebruikers en wordt de tabel beter leesbaar voor mensen die gebruikmaken van ondersteunende technologieën.

Kop labels    Labels worden gebruikt op sites voor de structuur van de pagina voor gebruikers van ondersteunende technologieën over te brengen. De kopcodes (H1, H2, H3 en H4) maken op een logisch overzicht van de inhoud op een pagina. Als u een toegankelijkheidshulpmiddel zoals een schermlezer, kunt u deze als u wilt lezen alleen de kopcodes op een pagina configureren. Dit virtuele overzicht van kopcodes helpt bij het verbeteren van de helderheid van de pagina-inhoud. De startpagina voor een site bevat bijvoorbeeld een H1-code die de sitetitel van de bevat, een H2-code die de paginatitel van de bevat een H3-code bij de koppeling Alle Site-inhoud weergeven en H3-codes bij de titel van elk webonderdeel. Gebruikers van bepaalde ondersteunende technologieën kunnen ophalen van een overzicht op basis van de volgende codes en deze gebruiken om eenvoudig begrijpen van de indeling van de pagina en gaat u verder met de gewenste kop.

Naar boven

Afbeeldingen, alternatieve tekst en weergave-instellingen

Alternatieve tekst en titels voor afbeeldingen    Voor mensen met een visuele handicap zijn afbeeldingen, zoals bestanden in JPEG-, GIF- of PNG-indeling, niet zichtbaar. Deze mensen zijn dus afhankelijk van alternatieve tekst voor afbeeldingen. Alternatieve tekst voor afbeeldingen wordt ingesteld met het kenmerk ALT binnen de IMG-code. Zonder goed geschreven, informatieve alternatieve teksten is het voor gebruikers met een visuele handicap niet mogelijk om de betekenis van afbeeldingen op een pagina te begrijpen. Alternatieve tekst wordt ook in visuele browsers weergegeven als de afbeelding niet wordt geladen of als in de browser de weergave van afbeeldingen is uitgeschakeld. In SharePoint-sites wordt gebruikgemaakt van beschrijvende ALT-teksten voor afbeeldingen die betekenisvol zijn of die belangrijke informatie voor gebruikers bevatten. Opvulafbeeldingen of afbeeldingen zonder informatieve waarde hebben de code ALT="". In ondersteunende technologieën wordt de code dan geïnterpreteerd als een afbeelding zonder betekenis of informatie.

Het is ook mogelijk om bij het uploaden van een afbeeldingsbestand naar een site alternatieve tekst voor de afbeelding toe te voegen die van cruciaal belang is voor de toegankelijkheid van de site. Het webonderdeel Siteafbeelding bevat bijvoorbeeld een veld waarin u aangepaste ALT-tekst kunt typen wanneer u een afbeelding toevoegt. Ook voor afbeeldingen die u toevoegt aan een afbeeldingsbibliotheek, kunt u aangepaste ALT-tekst definiëren.

Door te klikken op een element wordt soms een nieuw browservenster geopend. De ALT-tekst van afbeeldingen en de titelkenmerken van hyperlinks die dit effect hebben, bevatten aanvullende informatie om aan de gebruiker duidelijk te maken dat een nieuw venster wordt geopend. Zo bevat het titelkenmerk van een hyperlink waarmee een nieuw venster wordt geopend, de tekst (nieuw venster).

Ondersteuning voor kleurenschema's met hoog contrast    De pagina's van een SharePoint-site worden correct weergegeven als u een kleurenschema met hoog contrast op uw computer toepast.

Naar boven

Ondersteunende technologieën gebruiken

Sommige ondersteunende technologieën werken mogelijk niet goed met bepaalde elementen op de pagina's van een site. Als u problemen ondervindt, raadpleegt u de volgende informatie en bronnen voor mogelijke oplossingen.

Opmerking: Gebruikers van ondersteunende technologieën wordt aangeraden de meer toegankelijke modus in te schakelen. Met deze modus kunnen gebruikers interactief werken met de elementen op een SharePoint-site met behulp van ondersteunende technologieën zoals schermlezers.

Werken met Windows Spraakherkenning in Windows Vista en Windows 7

Windows Spraakherkenning is een toegankelijkheidshulpmiddel op basis van spraak dat beschikbaar is in Windows Vista. Met Windows Spaakherkenning kunnen gebruikers acties uitvoeren met gesproken opdrachten in plaats van met een toetsenbord of muis.

Bij Windows Spraakherkenning treedt een aantal bekende problemen op met enkele menu's op SharePoint-pagina's, waaronder de menu's Nieuw, Uploaden, Welkom gebruiker en de vervolgkeuzemenu's met opties voor bestanden in een documentbibliotheek.

Voor toegang tot deze menu's met behulp van Windows-spraakherkenning, meer activeren Toegankelijke modus door het volgende te doen:

 1. Open de introductiepagina van de site in een browser en zeg net zo vaak 'Press Tab' tot de koppeling Meer toegankelijke modus inschakelen wordt weergegeven.

 2. Zeg 'Press ENTER'.

 3. Als u wilt werken met een knopmenu, zoals het menu van de knop Nieuw of Uploaden op de werkbalk van een lijst, of als u wilt werken met het menu met opties voor een document in een documentbibliotheek, verplaatst u eerst de actieve focus naar het element. Hiervoor zegt u eerst 'Press TAB' en vervolgens 'Press ALT DOWN ARROW'.

  Er wordt een nieuw browservenster geopend met koppelingen uit het menu.

Opmerking: Bij menu's met meerdere opdrachten zegt u 'Press ALT DOWN ARROW'

Naar boven

Help gebruiken

Enkele ondersteunende technologieën zoals schermlezers werken niet met de uitvouwbare koppelingen in de online-Help. Als u problemen ondervindt, kunt u de installatie van Microsoft Internet Explorer 7 of Internet Explorer 8. Ga naar de website van Internet Explorervoor meer informatie.

Opmerking: De hyperlinks in dit Help-onderwerp verwijzen naar artikelen op het web. U kunt op elk gewenst moment naar de Help terugkeren.

Naar boven

Functies van de webbrowser

De webbrowser bevat functies waarmee de leesbaarheid van pagina's wordt verbeterd. Voor meer informatie over de toegankelijkheidsfuncties van de webbrowser, zoekt u in de Help van de browser naar onderwerpen waarin wordt uitgelegd hoe u de browser kunt aanpassen om de gewenste lettertypen en kleuren weer te geven. Als u Internet Explorer gebruikt, zoekt u in de inhoudsopgave van de Help naar het onderwerp Toegankelijkheid.

Naar boven

Meer toegankelijkheidsinformatie opvragen

De website van Microsoft Accessibility op Microsoft-website vindt u informatie over ondersteunende technologie voor het verbeteren van het leven van personen met een handicap. De informatie op deze site nuttig voor mensen met een handicap en hun vrienden en familie, mensen in hulporganisaties, docenten, en wordt.

Er is een gratis maandelijkse elektronische nieuwsbrief beschikbaar waarmee u up-to-date te houden met onderwerpen over toegankelijkheid over Microsoft-producten. Als u een abonnement, gaat u naar Gratis abonnement op de nieuwsbrief Accessibility Update.

Meer informatie over het maken van toegankelijke inhoud voor uw webpagina's, raadpleegt u de ontwikkeld door het World Wide Web Consortiumnormen voor toegankelijkheid.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×