Office
Aanmelden

Toegankelijkheidsfuncties

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Op Microsoft Office SharePoint Server 2007- of Microsoft Office Forms Server 2007-sites kunt u de meeste taken uitvoeren met behulp van toegankelijkheidsfuncties, zoals sneltoetsen. Behalve de toegankelijkheidsfuncties en -hulpprogramma's in Microsoft Windows zorgen de functies uit dit artikel ervoor dat sites zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met een handicap.

Opmerking: De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor gebruikers die een licentie van Microsoft-producten in de Verenigde Staten. Als u dit product buiten de Verenigde Staten hebt aangeschaft, bevat het pakket een vermelding van Microsoft support servicetelefoonnummers en adressen kaart. U kunt contact opnemen met uw vestiging om vast te stellen of het type van producten en services die hier worden beschreven, beschikbaar zijn in uw regio. Zie voor meer informatie die beschikbaar is in andere talen, Japans en Frans, waaronder http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

In dit artikel

Meer toegankelijke modus

Sneltoetsen

Navigatie

Koppen

Afbeeldingen, alternatieve tekst en weergave-instellingen

Met hulpmiddelen voor toegankelijkheid

Help gebruiken

Functies van uw webbrowser

Meer opvragen toegankelijkheidsinformatie

De meer toegankelijke modus

Op een Office SharePoint Server 2007- of Office Forms Server 2007-site zijn de meeste gebruikersinterface-elementen, zoals koppelingen, formulierbesturingselementen en knoppen, geschikt voor het gebruik van MSAA (Microsoft Active Accessibility). Dankzij MSAA kunnen mensen met een handicap inhoud gebruiken met behulp van toegankelijkheidshulpmiddelen, zoals schermleesprogramma's. Hiermee wordt hetgeen een blinde of slechtziende gebruiker niet op een computerscherm of website kan zien, omgezet in gesynthetiseerde spraak of brailleregels. Omdat sommige aangepaste elementen uit de gebruikersinterface geen MSAA-eigenschappen gebruiken, kunt u de meer toegankelijke modus inschakelen. In deze modus worden aangepaste besturingselementen als gelijkwaardige HTML-standaardbesturingselementen weergegeven, zodat gebruikers van toegankelijkheidshulpmiddelen de aangepaste besturingselementen kunnen gebruiken.

Opmerking: De meer toegankelijke modus biedt geen alternatieve versies van de diverse elementen uit de gebruikersinterface. Als een medewerker uit uw organisatie bijvoorbeeld een SharePoint-site aanpast door een aangepast besturingselement toe te voegen, zorgt de meer toegankelijke modus er niet automatisch voor dat er een alternatieve versie van dat besturingselement wordt gemaakt.

Als u de meer toegankelijke modus wilt in- of uitschakelen, verplaatst u in een webbrowser de focus naar de pagina en drukt u onmiddellijk daarna op TAB. Houd deze toets ingedrukt totdat de koppeling Meer toegankelijke modus inschakelen of Meer toegankelijke modus uitschakelen wordt weergegeven. Hoewel de koppeling voor het inschakelen van de meer toegankelijke modus het eerste element in de tabvolgorde is (dus de eerste optie waarmee u interactief werkt op de pagina), moet u mogelijk toch meerdere keren op TAB drukken om deze functie te activeren. Dit komt omdat de menu's of werkbalken van de browser aanvankelijk de focus hebben. Met de meer toegankelijk modus worden pagina's alleen voor u op een andere manier weergegeven, niet voor andere gebruikers van de site. Omdat dit een lokale instelling is, weet niemand behalve u dat u deze instelling hebt ingeschakeld. De meer toegankelijke modus blijft ingeschakeld totdat u deze weer uitschakelt of de browser sluit. In de meer toegankelijke modus worden de volgende items optimaal weergegeven voor gebruik met toegankelijkheidshulpmiddelen zoals schermlezers:

 • Menu's    De opties voor bestanden in een documentbibliotheek worden niet weergegeven in een keuzemenu, maar als hyperlinks in een nieuw browservenster. Deze indeling kan gemakkelijker door schermlezers worden geïnterpreteerd.

 • Geoptimaliseerde velden    Sommige velden kunnen moeilijk door schermlezers worden geïnterpreteerd. Als de meer toegankelijke modus is ingeschakeld, worden deze velden vervangen door velden die geoptimaliseerd zijn voor toegankelijkheidshulpmiddelen. Zo worden in sommige SharePoint-lijsten velden met uitgebreide tekstopmaak ondersteund waaraan door gebruikers opgemaakte tekst, afbeeldingen, tabellen en hyperlinks kunnen worden toegevoegd. Door de manier waarop deze velden in een browser worden weergegeven, zijn ze niet leesbaar voor sommige toegankelijkheidshulpmiddelen. Als de meer toegankelijke modus is ingeschakeld, worden dergelijke velden vervangen door standaardvelden voor tekst zonder opmaak die compatibel zijn met toegankelijkheidshulpmiddelen.

  Naast velden met uitgebreide tekstopmaak worden diverse andere typen velden in de meer toegankelijke modus vervangen door andere velden.

  Lijst met velden en alternatieve velden in de meer toegankelijke modus

  Veld in de standaardmodus

  Alternatief veld in de meer toegankelijke modus

  Veld met uitgebreide tekstopmaak

  Tekstveld met meerdere regels

  Grafieken voor grafische samenvattingen (voor enquêtes)

  Tabel met tabelkoppen

  Gantt-diagram (in een projectlijst)

  Tabel met tabelkoppen

  Ook in de standaardmodus wordt onder een Gantt-diagram een tabel met tabelkoppen weergegeven.

  Veld voor het kiezen van een contactpersoon

  Tekstveld

Opmerking: De meer toegankelijke modus doet geen afbreuk aan de functionaliteit, maar biedt alternatieve weergavemethoden voor pagina-elementen zodat deze compatibel zijn met toegankelijkheidshulpmiddelen.

Naar boven

Sneltoetsen

Veel functies en opdrachten zijn beschikbaar via het toetsenbord. U kunt drukt u op de toets TAB en SHIFT + TAB om te heen en weer schakelen tussen elementen op een willekeurige pagina. U kunt ook sneltoetsen voor veel opdrachten vinden. Zie sneltoetsenvoor meer informatie.

Naar boven

Navigatie

De pagina- en navigatie-elementen op een site hebben een logische en intuïtieve tabvolgorde. De tabvolgorde is de volgorde waarin u de focus van het ene gebruikersinterface-element naar het andere verplaatst door op de Tab-toets te drukken. In de tabvolgorde vindt u altijd eerst twee belangrijke opties. Het gaat daarbij om de koppeling Meer toegankelijke modus inschakelen en de koppeling Verdergaan naar hoofdinhoud. Als u de meer toegankelijke modus wilt inschakelen, drukt u op Tab zodra de pagina in de browser de actieve focus heeft. Bovendien kunt u herhalende navigatiekoppelingen overslaan en direct naar het gebied met de hoofdinhoud van de pagina gaan. Daartoe drukt u net zo vaak op Tab tot de koppeling Verdergaan naar hoofdinhoud beschikbaar is.

Bovendien bevatten de pagina's van een Office SharePoint Server 2007- of Office Forms Server 2007-site 'breadcrumb'-navigatiekoppelingen die de locatie aangeven van de huidige pagina of site in de algemene hiërarchie van de site of siteverzameling. Deze navigatiekoppelingen worden boven aan de meeste pagina's weergegeven, onder de paginanaam. Als u bijvoorbeeld naar een map met de naam Rapporten in de bibliotheek Gedeelde documenten voor de site Contoso bladert, ziet u de navigatiekoppeling Contoso > Gedeelde documenten > Rapporten.

Naar boven

Koppen

Tabelkoppen    Voor gegevenstabellen worden tabelkopcellen gebruikt (TH-codes). De kolomkoppen Titel en Gewijzigd op de pagina Aankondigingen in de standaardweergave Alle items zijn bijvoorbeeld opgenomen in tabelkopcellen. Dankzij tabelkopcellen wordt de structuur van een tabel inzichtelijker voor gebruikers en wordt de tabel beter leesbaar voor mensen die gebruikmaken van toegankelijkheidshulpmiddelen.

Kopcodes    Op sites wordt gebruikgemaakt van codes om de structuur van de pagina te verduidelijken voor gebruikers die werken met toegankelijkheidshulpmiddelen. Met de kopcodes (H1, H2, H3 en H4) ontstaat een logisch overzicht van de inhoud van een pagina. Als u werkt met een toegankelijkheidshulpmiddel zoals een schermlezer, kunt u deze zodanig instellen dat alleen de kopcodes op een pagina worden gelezen. Dankzij dit virtuele overzicht van kopcodes kunt u snel achterhalen hoe de pagina-inhoud is opgebouwd. Zo bevat de introductiepagina van een site één H1-code met de titel van de site, één H2-code met de titel van de pagina, een H3-code bij de koppeling Alle site-inhoud weergeven en H3-codes bij de titel van elk webonderdeel. Gebruikers van bepaalde toegankelijkheidsmiddelen kunnen op basis van deze codes een overzicht samenstellen waardoor ze een goed beeld krijgen van de indeling van de pagina en direct naar de gewenste kop kunnen gaan.

Naar boven

Afbeeldingen, alternatieve tekst en weergave-instellingen

Alternatieve tekst en titels voor afbeeldingen    Voor mensen met een visuele handicap zijn afbeeldingen, bijvoorbeeld bestanden in JPEG-, GIF- of PNG-indeling, niet zichtbaar en is het gebruik van alternatieve tekst voor afbeeldingen op een site dus van groot belang. Alternatieve tekst voor afbeeldingen wordt ingesteld met het kenmerk ALT in de IMG-code. Zonder goedgeschreven, informatieve alternatieve tekst is het voor gebruikers met een visuele handicap niet mogelijk om de betekenis van afbeeldingen op een pagina te begrijpen. Alternatieve tekst wordt ook in een visuele browser weergegeven als de afbeelding niet wordt geladen of als in de browser de weergave van afbeeldingen is uitgeschakeld. In SharePoint-sites wordt voor afbeeldingen gebruikgemaakt van beschrijvende ALT-tekst die ter verduidelijking dient of belangrijke informatie voor gebruikers bevat. Beeldvulling of afbeeldingen zonder informatieve waarde hebben de code ALT="". Deze code wordt in toegankelijkheidshulpmiddelen geïnterpreteerd als geen inhoud of gegevens.

Het is ook mogelijk om bij het uploaden van een afbeeldingsbestand naar een site alternatieve tekst voor de afbeelding toe te voegen die van cruciaal belang is voor de toegankelijkheid van de site. Het webonderdeel Siteafbeelding bevat bijvoorbeeld een veld waarin u aangepaste ALT-tekst kunt typen wanneer u een afbeelding toevoegt. Ook voor afbeeldingen die u toevoegt aan een afbeeldingsbibliotheek, kunt u aangepaste ALT-tekst definiëren.

Door te klikken op een element wordt soms een nieuw browservenster geopend. De ALT-tekst van afbeeldingen en de titelkenmerken van hyperlinks die dit effect hebben, bevatten aanvullende informatie om aan de gebruiker duidelijk te maken dat een nieuw venster wordt geopend. Zo bevat het titelkenmerk van een hyperlink waarmee een nieuw venster wordt geopend, de tekst (nieuw venster).

Ondersteuning voor kleurenschema's met hoog contrast    De pagina's van een SharePoint-site worden correct weergegeven als u een kleurenschema met hoog contrast op uw computer toepast.

Naar boven

Toegankelijkheidshulpmiddelen gebruiken

Het is mogelijk dat sommige toegankelijkheidshulpmiddelen niet goed werken in combinatie met bepaalde elementen op de pagina's van een site. Als u problemen ondervindt, raadpleegt u de informatie en bronnen voor mogelijke oplossingen.

Opmerking: Gebruikers van toegankelijkheidshulpmiddelen wordt aangeraden de meer toegankelijke modus in te schakelen. Dankzij deze modus en toegankelijkheidshulpmiddelen als schermleesprogramma's kunnen gebruikers met de elementen van een Office SharePoint Server 2007- of Office Forms Server 2007-site werken.

Met de Windows-spraakherkenning in Windows Vista werken

Windows Spraakherkenning is een toegankelijkheidshulpmiddel op basis van spraak dat beschikbaar is in Windows Vista. Met Windows Spaakherkenning kunnen gebruikers acties uitvoeren met gesproken opdrachten in plaats van met een toetsenbord of muis.

Er zijn bekende problemen met het gebruik van de Windows-Spraakherkenning met sommige menu's op een pagina Office SharePoint Server 2007 of Office Forms Server 2007 , met inbegrip van de menu's voor Nieuw, uploaden, Welkom gebruiker en de vervolgkeuzelijst van de opties die beschikbaar zijn voor bestanden in een documentbibliotheek.

Voor toegang tot deze menu's met Windows Spraakherkenning voert u een van de volgende handelingen uit om de meer toegankelijke modus in te schakelen:

 1. Open de introductiepagina van de site in een browser en zeg net zo vaak 'Press Tab' tot de koppeling Meer toegankelijke modus inschakelen wordt weergegeven.

 2. Zeg 'Press ENTER'.

 3. Als u wilt werken met een knopmenu, zoals het menu van de knop Nieuw of Uploaden op de werkbalk van een lijst, of als u wilt werken met het menu met opties voor een document in een documentbibliotheek, verplaatst u eerst de actieve focus naar het element. Hiervoor zegt u eerst 'Press TAB' en vervolgens 'Press ALT DOWN ARROW'.

  Er wordt een nieuw browservenster geopend met koppelingen uit het menu.

Opmerking: Bij menu's met meerdere opdrachten zegt u 'Press ALT DOWN ARROW'

Naar boven

Help gebruiken

Sommige hulpprogramma's voor toegankelijkheid, zoals schermlezers werken niet met de uitvouwbare koppelingen in de online-Help. Als u problemen ondervindt, kunt u de installatie van Microsoft Internet Explorer 5 of Internet Explorer 6. Ga naar de website van Internet Explorervoor meer informatie.

Opmerking: De hyperlinks in dit onderwerp verwijzen naar internet. U kunt op elk gewenst moment terugkeren naar dit Help-onderwerp.

Naar boven

Functies van de webbrowser

De webbrowser bevat functies waarmee de leesbaarheid van pagina's wordt verbeterd. Voor meer informatie over de toegankelijkheidsfuncties van de webbrowser, zoekt u in de Help van de browser naar onderwerpen waarin wordt uitgelegd hoe u de browser kunt aanpassen om de gewenste lettertypen en kleuren weer te geven. Als u Internet Explorer gebruikt, zoekt u in de inhoudsopgave van de Help naar het onderwerp Toegankelijkheid.

Naar boven

Meer toegankelijkheidsinformatie opvragen

De website van Microsoft Accessibility op Microsoft-website vindt u informatie over ondersteunende technologie voor het verbeteren van het leven van personen met een handicap. De informatie op deze site nuttig voor mensen met een handicap en hun vrienden en familie, mensen in hulporganisaties, docenten, en wordt.

Er is een gratis maandelijkse elektronische nieuwsbrief beschikbaar waarmee u up-to-date te houden met onderwerpen over toegankelijkheid over Microsoft-producten. Als u een abonnement, gaat u naar Gratis abonnement op de nieuwsbrief Accessibility Update.

Meer informatie over het maken van toegankelijke inhoud voor uw webpagina's, raadpleegt u de ontwikkeld door het World Wide Web Consortiumnormen voor toegankelijkheid.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×