Toegankelijkheid in Sway voor iPhone

Belangrijk: Vanaf half december 2018 zal de Sway iOS-app worden gestopt. Als u vóór deze datum sways in de iOS-app hebt gemaakt, kunt u deze wel nog openen en bewerken in sway.office.com of Sway voor Windows 10.

Sway maakt gebruik van de toegankelijkheidsfuncties van de iPhone, zodat iedereen interactieve rapporten, presentaties, persoonlijke verhalen en nog veel meer kan maken. U levert zelf de inhoud en Sway zorgt voor de rest en maakt van uw lay-out een prachtig eindproduct op nagenoeg elk apparaat.

Tips: 

 • In dit onderwerp wordt de afkorting "VO" in toetsencombinaties gebruikt om aan te geven dat u de Control-toets en de Option-toets op een extern toetsenbord in combinatie met VoiceOver gebruikt.

In dit onderwerp

De Sway-gebruikersinterface verkennen

Wanneer u de Sway-app start, wordt Mijn sways bovenaan weergegeven. Deze weergave toont alle sways die aan het account zijn gekoppeld waarbij u zich hebt aangemeld. Hieronder vallen sways die u zelf hebt gemaakt en sways die met u zijn gedeeld.

Als u een nieuwe Sway wilt maken, kiest u de knop met het plusteken (+) in de menubalk.

Wanneer u een Sway wilt maken of bewerken, gebruikt u de twee knoppen in het midden van de bovenste navigatiebalk:

 • Gebruik de knop Bewerken om inhoud toe te voegen aan een kaart op de verhaallijn. Onderaan in het scherm kunt u via een rij knoppen inhoud toevoegen, zoals media, foto's van de camera, tekst, koppen en nog veel meer.

 • Gebruik de knop Voorbeeld om uw Sway te beoordelen. Hier kunt u het ontwerp aanpassen, verschillende navigatiestijlen uitproberen en het kleurenschema wijzigen. U kunt uw sway ook verwijderen via de knop in de rechterbenedenhoek.

  Opmerking: U kunt de Sway verwijderen met de knop ... (meer) in de weergave Mijn sways, in de rechterbenedenhoek van een Sway.

VoiceOver gebruiken om aan de slag te gaan met Sway

VoiceOver kan u helpen bij het navigeren en werken in Sway, ongeacht of u bewegingen of een extern toetsenbord gebruikt. VoiceOver is de ingebouwde schermlezer op de iPhone. Als u VoiceOver wilt inschakelen, klikt u drie keer op de knop Start of geeft u Siri de gesproken opdracht 'Hé Siri, start VoiceOver'.

Hier volgen twee tips om u te oriënteren in Sway:

 • Wanneer u Sway start, is de kop boven aan het scherm Mijn sways en wanneer u uw vinger in het midden, boven aan het scherm plaatst, hoort u 'Mijn sways, kop'. Als u 'Mijn sways, knop Terug' hoort, is de weergave Voorbeeld of Bewerken actief en bevindt de cursor van VoiceOver zich boven de knop Mijn sways.

 • Tijdens het bewerken vindt u de beschikbare opdrachten door omhoog of omlaag te vegen. Als u een toetsenbord gebruikt, drukt u op VO+Pijl-omlaag. VoiceOver vermeldt de opties voor de huidige context, afhankelijk van wat u hebt geselecteerd. Wanneer u de gewenste optie hebt gehoord, dubbeltikt u op een willekeurige plaats of drukt u op het toetsenbord op VO+spatiebalk.

Meld u aan

Als u zich nog niet hebt aangemeld wanneer u Sway start, hoort u 'Meld u aan om te beginnen'. U meldt zich als volgt aan:

 1. Als u de knop Meld u aan om te beginnen wilt activeren, navigeert u door de Aan de slag/Welkom-schermen totdat u bij het laatste scherm bent. Veeg naar rechts of links totdat u 'Aan de slag, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens ergens op het scherm om het dialoogvenster Aanmelden te openen. De cursor van VoiceOver bevindt zich boven de knop Annuleren in de linkerbovenhoek.

 2. Veeg naar rechts of druk meerdere malen op VO+pijl-rechts, tot u het volgende hoort: 'Welk e-mailadres of telefoonnummer wilt u gebruiken om u aan te melden bij Sway?' en 'Typ uw e-mailadres of telefoonnummer, tekstveld, vereist’.

 3. Dubbeltik om de invoegpositie in het tekstvak te plaatsen en typ uw accountgegevens.

 4. Ga als volgt naar de volgende stap:

  • Schuif omlaag in het scherm tot u 'Volgende knop' hoort en dubbeltik daarna.

  • Als u het toetsenbord gebruikt, drukt u op VO+spatiebalk+Pijl-rechts tot u 'Volgende knop' hoort. Druk vervolgens op VO+spatiebalk. Het aanmeldingsvenster voor uw account wordt geopend.

 5. Typ uw aanmeldingsgegevens, zoals aangegeven op het scherm. Wanneer u klaar bent, wordt Sway geopend met de weergave Mijn sways.

Een bestaande Sway openen

 1. Veeg in Mijn sways met uw vinger naar rechts of links totdat u de naam van de gewenste Sway hoort. Druk op het toetsenbord meerdere malen op VO+Pijl-rechts.

 2. Dubbeltik op een willekeurige plaats op het scherm of druk op het toetsenbord op VO+spatiebalk. De Sway wordt geopend in het venster Voorbeeld en de cursor van VoiceOver bevindt zich boven de eerste kaart in de Sway.

 3. Als u een voorbeeld van deze Sway wilt bekijken, schuift u uw vinger naar links of naar rechts of drukt u meerdere malen op VO+Pijl-rechts totdat u 'Voorbeeld, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens ergens op het scherm.

Een nieuwe Sway starten

 1. Schuif in Mijn sways uw vinger omlaag of veeg met uw vinger naar rechts totdat u 'Toevoegen, knop' hoort. Druk op het toetsenbord meerdere malen op VO+Pijl-rechts.

 2. Dubbeltik ergens op het scherm of druk op het toetsenbord op VO+spatiebalk. In de verhaallijn wordt een nieuwe, lege titelkaart weergegeven, gevolgd door een rij knoppen voor het toevoegen van inhoud.

VoiceOver gebruiken om inhoud toe te voegen aan een nieuwe Sway

 1. In de weergave Bewerken verplaatst u uw vinger naar de eerste kaart in de verhaallijn. Of, als u een toetsenbord gebruikt, drukt u meerdere malen op VO+pijl-rechts tot u het volgende hoort: 'Titel zonder achtergrondafbeelding'.

 2. Als u een afbeelding wilt toevoegen die achter de titel moet worden weergegeven, swipet u herhaaldelijk omhoog of, als u een extern toetsenbord gebruikt, drukt u op VO+Pijl-omlaag tot u 'Vervang de afbeelding' hoort. Dubbeltik vervolgens op een willekeurige plaats. Er wordt een dialoogvenster geopend waar u kunt kiezen voor Uit bibliotheek of Foto nemen.. (Misschien moet u Sway eerst toegang verlenen tot Foto's in de instellingen.)

 3. Als u de titel wilt toevoegen, controleert u eerst of de titelkaart is geselecteerd (schuif uw vinger omlaag op het scherm). Dubbeltik vervolgens op een willekeurige plaats of druk op het toetsenbord op VO+spatiebalk. De invoegpositie wordt weergegeven in het tekstgebied. Typ de tekst voor de titel.

 4. Als u meer inhoud wilt toevoegen, gebruikt u de knoppen onder de titelkaart.

Toegankelijkheidsweergave gebruiken

Tip: De optie Toegankelijkheidsweergave is standaard ingeschakeld wanneer u de app start met ingeschakelde VoiceOver.

Wanneer u een voorbeeld van de sway bekijkt, kunt u Toegankelijkheidsweergave inschakelen. In Toegankelijkheidsweergave wordt uw werk weergegeven met beperkte animatie, hoog contrast voor een betere leesbaarheid en een geoptimaliseerde indeling voor VoiceOver. Dit is alleen van invloed op de weergave in deze app. Het is niet van invloed op het ontwerp en de indeling van de sways op andere apparaten of in andere apps.

Toegankelijkheidsweergave inschakelen

Als u een voorbeeld van al uw sways in Toegankelijkheidsweergave wilt weergeven:

 1. Ga naar het dialoogvenster Opties in Mijn sways.

 2. Veeg naar rechts totdat u 'Toegankelijkheidsweergave' hoort. Dubbeltik op een willekeurige plaats om te selecteren.

 3. Veeg nogmaals naar rechts tot u 'Toegankelijkheidsweergave, knop Veranderen' hoort. Dubbeltik vervolgens om de instelling in te schakelen.

Als de optie Toegankelijkheidsweergave in het dialoogvenster Opties niet is ingeschakeld, kunt u desondanks voorbeelden bekijken van specifieke sways in Toegankelijkheidsweergave. In het Voorbeeld is de koppeling Toegankelijkheidsweergave een oriëntatiepuntengebied dat is verborgen.

Als u de koppeling wilt weergeven, gaat u als volgt te werk:

 • Als u een extern toetsenbord gebruikt, drukt u op VO+Pijl-links of VO+Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Toegankelijkheid, koppeling'. Vervolgens drukt u op VO+spatiebalk. Uw Sway wordt in Toegankelijkheidsweergave geopend in een nieuw browservenster.

 • Als u bewegingen gebruikt, verplaatst u de focus naar de Sway. U hoort de titel van uw sway. Veeg meerdere malen naar links of naar rechts tot u het volgende hoort: 'Toegankelijkheid, weergave'. Dubbeltik op een willekeurige plaats. Uw Sway wordt in Toegankelijkheidsweergave geopend in een nieuw browservenster.

Tips voor het werken in Toegankelijkheidsweergave

Tips voor het gebruik van Toegankelijkheidsweergave:

 • Als u wilt navigeren door de selecteerbare opties, drukt u op het toetsenbord meerdere malen op VO+Pijl-links of VO+Pijl-rechts totdat de gewenste optie wordt weergegeven. U kunt ook naar links of naar rechts vegen.

 • Als u wilt inzoomen op een geselecteerde afbeelding in uw huidige Sway, drukt u op de spatiebalk op uw toetsenbord.

 • Als u de afbeelding wilt sluiten en terug wilt gaan naar de Sway, drukt u op de toets Esc.

Toegankelijkheidsweergave afsluiten

 1. Veeg met uw vinger naar links of druk meerdere malen op VO+Pijl-rechts of VO+Pijl-links totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op een willekeurige plaats.

 2. Ga naar Toegankelijkheidsweergave afsluiten en dubbeltik vervolgens op een willekeurige plaats of druk op VO+spatiebalk.

 3. Als u wilt terugkeren naar de bewerkingsmodus, gaat u terug naar de Sway-app:

  • Dubbeltik op de knop Start als u Appwisselaar wilt gebruiken.

  • Schuif met uw vinger of druk herhaaldelijk op VO+Pijl-links of VO+Pijl-rechts totdat u 'Terug naar Sway' hoort en dubbeltik vervolgens op een willekeurige plaats of druk op het toetsenbord op VO+spatiebalk.

Afbeeldingen en video's toegankelijk maken met alternatieve tekst

Als u afbeeldingen en video's toegankelijk wilt maken voor personen die schermlezers gebruiken, kunt u alternatieve tekst toevoegen.

 1. Open in de weergave Bewerken van een Sway de afbeeldings- of videokaart en tik op het veld Alternatieve tekst.

 2. Voeg een beschrijving toe.

Koppelingen leesbaar maken

U kunt koppelingen voor alle gebruikers beschikbaar maken door weergavetekst toe te voegen.

 1. Open in de weergave Bewerken van een Sway de kaart met een koppeling en tik op de koppelingsknop boven het toetsenbord (de knop links).

 2. Voeg een beschrijving toe in het veld Weergavetekst.

Feedback verzenden

Sway Sway wordt steeds verder ontwikkeld en het Sway-team doet er alles aan om er een geweldige en toegankelijke ervaring van te maken. Laat ons weten welke toegankelijkheidsfuncties voor u het belangrijkst zijn. Ga naar Sway User Voice als u feedback wilt verzenden.

Of volg de onderstaande stappen als u een e-mail wilt sturen:

 1. Veeg naar links in Mijn sways, totdat u 'Opties, knop' hoort. Dubbeltik er vervolgens op.

 2. Schuif met uw vinger omlaag of druk op het toetsenbord meerdere malen op VO+Pijl-rechts tot u het volgende hoort: 'Feedback verzenden, knop'. Dubbeltik op een willekeurige plaats.

 3. Veeg in het dialoogvenster Help ons onze producten te verbeteren totdat u 'Knop OK' hoort, of druk op VO+Pijl-links of VO+Pijl-rechts. Dubbeltik op een willekeurige plaats of druk op het toetsenbord op VO+spatiebalk. Er wordt een e-mailbericht geopend, dat is geadresseerd aan het Sway-team van Microsoft.

 4. Typ uw bericht en verzend het. Neem het woord 'toegankelijkheid' op in de tekst van uw feedback.

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×