Toegankelijkheid in Sway voor iPad

Belangrijk: Vanaf half december 2018 zal de Sway iOS-app worden gestopt. Als u vóór deze datum sways in de iOS-app hebt gemaakt, kunt u deze wel nog openen en bewerken in sway.office.com of Sway voor Windows 10.

Sway maakt gebruik van de toegankelijkheidsfuncties van uw iPad, zodat u interactieve rapporten, presentaties, persoonlijke verhalen en nog veel meer kunt maken. U levert de inhoud en Sway zorgt voor de rest en maakt van uw lay-out een prachtig eindproduct op nagenoeg elk apparaat. Met de toegankelijkheidsfuncties in Sway kunnen meer personen met Sway creëren, ook personen met een beperking. De functies zorgen er ook voor dat meer personen de voltooide inhoud kunnen lezen en ervan kunnen genieten.

Zie Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 voor informatie over andere manieren voor het instellen van toegankelijkheidsvoorkeuren.

In dit onderwerp

De Sway-gebruikersinterface verkennen

Wanneer u de Sway-app start, wordt bovenaan Mijn sways weergegeven. Deze weergave toont alle sways die zijn gekoppeld aan het account dat u hebt gebruikt om u aan te melden.

Als u een nieuwe Sway wilt maken, kiest u de knop met het plusteken (+) in de menubalk.

Wanneer u een Sway wilt maken of bewerken, gebruikt u de twee knoppen in het midden van de bovenste navigatiebalk:

 • Bewerken. Gebruik de knop Bewerken als u inhoud wilt toevoegen aan een kaart in de verhaallijn. Onder de verhaallijn vindt u knoppen voor het toevoegen van inhoud, zoals media, foto’s, tekst en koppen.

 • Voorbeeld. Als u uw Sway wilt bekijken, gebruikt u de knop Preview. In Voorbeeld kunt u het ontwerp aanpassen, verschillende navigatiestijlen proberen en het kleurenschema wijzigen.

Tip:  U kunt de Sway verwijderen met de knop ... (meer) in de weergave Mijn sways, in de rechterbenedenhoek van een Sway.

VoiceOver gebruiken om aan de slag te gaan met Sway

VoiceOver kan u helpen bij het navigeren en werken in Sway, ongeacht of u bewegingen of een extern toetsenbord gebruikt.

Voor de procedures in dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat Quick Nav is uitgeschakeld. U kunt snelnavigatie uitschakelen door tegelijkertijd op de pijl-links en de pijl-rechts te drukken.

In het onderwerp wordt de afkorting 'VO' gebruikt als verwijzing naar de VoiceOver-toetsen, zoals de Control-toets en Option-toets.

Hier volgen enkele tips zodat u zich kunt oriënteren in Sway:

 • Wanneer u Sway start, is de kop boven aan het scherm Mijn sways. Wanneer u uw vinger in het midden, boven aan het scherm plaatst, hoort u 'Mijn sways, kop'. Als u 'Mijn sways, knop' hoort, is de weergave Voorbeeld of Bewerken actief en bevindt de cursor van VoiceOver zich boven de knop Mijn sways in de linkerbovenhoek.

 • Tijdens het bewerken vindt u de beschikbare opdrachten door omhoog of omlaag te vegen. Als u een toetsenbord gebruikt, drukt u op VO+pijl-omlaag. VoiceOver vermeldt de opties voor de huidige context, afhankelijk van wat u hebt geselecteerd. Wanneer u de gewenste optie hebt gehoord, dubbeltikt u er op.

Meld u aan

Als u zich nog niet hebt aangemeld wanneer u Sway start, hoort u 'Meld u aan om te beginnen'. U meldt zich als volgt aan:

 1. Als u de knop Meld u aan om te beginnen wilt activeren, navigeert u door de Aan de slag/Welkom-schermen totdat u bij het laatste scherm bent. Veeg naar rechts of links totdat u 'Aan de slag, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens ergens op het scherm om het dialoogvenster Aanmelden te openen. De cursor van VoiceOver bevindt zich boven de knop Annuleren in de linkerbovenhoek.

 2. Veeg naar rechts of druk meerdere malen op VO+pijl-rechts tot u het volgende hoort: 'Welk e-mailadres of telefoonnummer wilt u gebruiken om u aan te melden bij Sway?'.

 3. Dubbeltik om de invoegpositie in het tekstvak te plaatsen, typ uw accountgegevens en tik vervolgens op Return. Het aanmeldingsvenster voor uw account wordt weergegeven.

 4. Typ uw aanmeldingsgegevens, zoals aangegeven op het scherm. Wanneer u klaar bent, wordt Sway geopend met de weergave Mijn sways.

Een bestaande Sway openen

 1. Veeg in Mijn sways met uw vinger naar rechts of druk meerdere malen op VO+pijl-rechts tot u de naam hoort van de gewenste Sway.

 2. Dubbeltik ergens op het scherm. De Sway wordt geopend in het bewerkingsvenster en de cursor van VoiceOver bevindt zich op de eerste kaart in de weergave.

 3. Als u deze Sway wilt bekijken, veegt u naar rechts of drukt u meerdere malen op VO+pijl-rechts totdat u 'Bewerken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens ergens op het scherm.

Een nieuwe Sway starten

 1. Veeg in Mijn sways met uw vinger naar rechts of druk meerdere malen op VO+pijl-rechts tot u 'Toevoegen, knop' hoort.

 2. Dubbeltik ergens op het scherm. In de verhaallijn wordt een nieuwe, lege titelkaart weergegeven, gevolgd door een rij knoppen voor het toevoegen van inhoud.

VoiceOver gebruiken om inhoud toe te voegen aan een nieuwe Sway

 1. Verplaats in de weergave Bewerken uw vinger naar de eerste kaart in de verhaallijn. Of druk, als u een toetsenbord gebruikt, meerdere malen op VO+pijl-rechts tot u 'Titel zonder achtergrondafbeelding' hoort.

 2. Als u een afbeelding wilt toevoegen die achter de titel moet worden weergegeven, veegt u herhaaldelijk omhoog of drukt u op VO+Pijl-omlaag tot u 'Vervang de afbeelding' hoort. Dubbeltik vervolgens op een willekeurige plaats. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u Uit bibliotheek of Foto nemen kunt kiezen.

 3. Veeg naar links of rechts om door de foto's te bladeren of druk op VO+pijl-links of VO+pijl-rechts. Dubbeltik of druk op VO+spatiebalk wanneer u de gewenste foto vindt. De foto wordt ingevoegd in de titelkaart als achtergrondafbeelding.

 4. Als u een titel wilt toevoegen, zorgt u ervoor dat de titelkaart is geselecteerd en tikt u vervolgens driemaal. De invoegpositie wordt weergegeven in het tekstgebied. Typ de tekst voor de titel.

 5. Als u meer inhoud wilt toevoegen, gebruikt u de knoppen onder de titelkaart.

Toegankelijkheidsweergave gebruiken

Als u een voorbeeld van de Sway bekijkt, kunt u Toegankelijkheidsweergave inschakelen. In Toegankelijkheidsweergave kunt u uw sways weergeven met beperkte animatie, in hoog contrast en in een schermindeling die geoptimaliseerd is voor VoiceOver. Toegankelijkheidsweergave geldt alleen voor Sway in deze app. Het is niet van invloed op het ontwerp en de indeling van de sways op andere apparaten of in andere apps.

Toegankelijkheidsweergave inschakelen

Tip: Wanneer u Sway start met VoiceOver ingeschakeld, is Toegankelijkheidsweergave standaard ingeschakeld.

Wanneer u een voorbeeld bekijkt van uw Sway, kunt u Toegankelijkheidsweergave inschakelen om uw inhoud weer te geven met beperkte animatie, in hoog contrast en in een schermindeling die geoptimaliseerd is voor VoiceOver.

Ga als volgt te werk als u een voorbeeld van uw sways in Toegankelijkheidsweergave wilt weergeven:

 1. Ga naar het dialoogvenster Opties in Mijn sways.

 2. Veeg naar rechts totdat u 'Toegankelijkheidsweergave' hoort. Dubbeltik op een willekeurige plaats om te selecteren.

 3. Veeg nogmaals naar rechts tot u 'Toegankelijkheidsweergave, knop Veranderen' hoort. Dubbeltik vervolgens om de instelling in te schakelen.

Als Toegankelijkheidsweergave is uitgeschakeld, kunt u nog steeds een voorbeeld van bepaalde sways in de toegankelijkheidsweergave bekijken. In Voorbeeld is de koppeling Toegankelijkheidsweergave een oriëntatiepuntengebied dat is verborgen.

Ga als volgt te werk als u de koppeling Toegankelijkheidsweergave wilt weergeven:

 • Als u een extern toetsenbord gebruikt, drukt u op VO+pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Toegankelijkheid, koppeling'. Vervolgens drukt u op VO+spatiebalk. Uw Sway wordt in een nieuw browservenster in Toegankelijksheidsweergave geopend.

 • Als u bewegingen gebruikt, tikt u op de Sway. U hoort de titel van uw Sway. Veeg meerdere malen naar links tot u 'Toegankelijkheidsweergave' hoort. Dubbeltik op een willekeurige plaats. Uw Sway wordt in een nieuw browservenster in Toegankelijkheidsweergave geopend.

Tips voor het werken in Toegankelijkheidsweergave

Hier volgen enkele tips voor het werken in Toegankelijkheidsweergave:

 • Als u wilt navigeren door de selecteerbare opties, drukt u meerdere malen op het toetsenbord op VO+pijl-links of VO+pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort.

 • Als u wilt inzoomen op een geselecteerde afbeelding in uw huidige Sway, drukt u op de spatiebalk op uw toetsenbord.

 • Als u de afbeelding wilt sluiten en terug wilt gaan naar de Sway, drukt u op Esc.

Toegankelijkheidsweergave afsluiten

 1. Veeg naar links of druk meerdere malen op VO+pijl-rechts of VO+pijl-links totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op een willekeurige plaats.

 2. Ga naar Toegankelijkheidsweergave afsluiten en dubbeltik vervolgens op een willekeurige plaats of druk op VO+spatiebalk.

 3. Als u wilt terugkeren naar de bewerkingsmodus, gaat u terug naar de Sway-app. Dubbelklik op de knop Start om de Appwisselaar te openen, of druk op Command+Tab.

Afbeeldingen en video’s toegankelijk maken met alternatieve tekst

Als u afbeeldingen en video’s toegankelijk wilt maken voor personen die schermlezers gebruiken, kunt u alternatieve tekst toevoegen.

 1. Open in de weergave Bewerken van een Sway de afbeeldings- of videokaart.

 2. Tik op het tekstveld Alternatieve tekst en typ de beschrijving.

Koppelingen beter leesbaar maken

U kunt koppelingen voor alle gebruikers beschikbaar maken door weergavetekst toe te voegen.

 1. Open in de weergave Bewerken van een Sway de kaart met een koppeling.

 2. Tik op de knop Koppeling boven het toetsenbord en typ de beschrijving in het veld Weergavetekst.

Feedback verzenden

Sway wordt steeds verder ontwikkeld, en het Sway-team doet er alles aan om er een geweldige, toegankelijke ervaring van te maken.

Laat ons weten welke toegankelijkheidsfuncties voor u het belangrijkst zijn. Als u feedback wilt geven, gaat u naar de website Sway UserVoice. Of volg deze stappen als u een e-mail wilt sturen:

 1. Veeg naar links in Mijn sways, totdat u 'Opties, knop' hoort. Dubbeltik er vervolgens op.

 2. Veeg naar rechts of druk meerdere malen op VO+pijl-rechts tot u het volgende hoort: 'Feedback verzenden, knop.' Dubbeltik op een willekeurige plaats.

 3. Kies OK in het dialoogvenster Help ons onze producten te verbeteren. Er wordt een e-mailbericht geopend, dat is geadresseerd aan het Sway-team van Microsoft.

 4. Typ het bericht en verzend dit. Neem het woord Toegankelijkheid op in uw feedback, zodat we de feedback eenvoudig kunnen terugvinden.

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×