Toegankelijkheid in Microsoft Project

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft streeft ernaar de gebruiksvriendelijkheid van Microsoft-producten en -services voor iedereen te optimaliseren. Er is een groot aantal toegankelijkheidsfuncties in Microsoft Office Project opgenomen. Deze functies zijn voor iedereen beschikbaar, zonder dat er extra toegankelijkheidsfuncties nodig zijn.

In dit artikel

Project op uw behoeften afstemmen

Efficiënter werken

Beperkingen voor toegankelijkheid in Project

Meer informatie over extra toegankelijkheidsproducten en -services van Microsoft

Project op uw behoeften afstemmen

Als u Project beter op uw behoeften wilt afstemmen, kunt u het volgende overwegen:

 • De vergroting en kleur van tekst wijzigen     U kunt de vergroting van een project wijzigen, zodat de gegevens op het scherm eenvoudiger te lezen zijn. U kunt daartoe weergaven en rapporten schalen, de tijdschaal wijzigen of op de schermweergave inzoomen. Verder is het mogelijk de knoppen op het lint te vergroten, zodat u hiermee eenvoudiger kunt werken. Als u het aanwijsapparaat Microsoft IntelliMouse gebruikt, kunt u met de muis schuiven en in- of uitzoomen en hoeft u dus niet op knoppen op het scherm te klikken. Bovendien kunt u een aangepast kleurenpalet maken met uitsluitend kleuren die u zelf definieert.

 • Het uiterlijk van weergaven wijzigen     U kunt wijzigen hoe balken, vakken, koppelingslijnen en tekst worden weergegeven in een weergave. U kunt bijvoorbeeld toepassen opmaak rechtstreeks op een selectie u uw Gantt-diagramweergave alleen de manier waarop u wilt zoeken. U kunt het uiterlijk van een Gantt-balk wijzigen door te dubbelklikken op de balk en vervolgens de weergave die u wilt gebruiken, zoals het lettertype wilt wijzigen of de grootte van tekst op de balken met groter wordende te selecteren.

 • Werkbalken en menu's aanpassen     Als u slechts een subset van knoppen en opdrachten gebruikt, kunt u knoppen toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang die zich boven het lint bevindt.

Naar boven

Efficiënter werken

Project bevat functies waarmee u veelvoorkomende taken kunt automatiseren en efficiënter kunt werken.

 • De spellingcontrole gebruiken     Tijdens uw werk kunnen algemene spel- en typefouten door Project worden gecorrigeerd. Als u enkele specifieke tekens opgeeft, kunnen terugkerende items in een kolom automatisch worden aangevuld.

 • Veelgebruikte taken automatiseren     Met behulp van een macro kunt u complexe, veelgebruikte taken automatiseren, waarna u deze taken in minder stappen dan gebruikelijk voltooit. U kunt een macro toewijzen aan een sneltoets, waarna u de macro net zo eenvoudig als een willekeurige standaardopdracht in Project kunt gebruiken.

  Opmerking over de beveiliging: Wees voorzichtig bij het uitvoeren van uitvoerbare bestanden of code in macro's of toepassingen. Uitvoerbare bestanden of code kan worden gebruikt voor het uitvoeren van acties die de veiligheid van uw computer en gegevens in gevaar kunnen brengen.

Naar boven

Beperkingen voor toegankelijkheid in Project

Project biedt ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties, behoudens de uitzonderingen in de volgende tabel.

Functie

Uitzonderingen

Toegankelijkheid via het toetsenbord

De kernfunctionaliteit van Project is via het toetsenbord beschikbaar. De overige functies kunnen eveneens met het toetsenbord worden geactiveerd, waarbij echter de volgende uitzonderingen gelden:

 • Het is niet mogelijk tekst in de dialoogvensters Notities bij taak, Notities bij resource en Notities bij toewijzing zonder muis van RTF-opmaak als vet of cursief te voorzien.

 • Bepaalde dialoogvensters in Project bevatten rasters met lange itemlijsten. Als u binnen een dergelijk raster naar een item wilt schuiven, moet u de toetsen PIJL-OMLAAG en PIJL-OMHOOG of Page Down en Page Up gebruiken.

 • Gegroepeerde taken in de weergave Netwerkdiagram kunt u met behulp van het toetsenbord samenvouwen. Samengevouwen groepen kunt u echter uitsluitend met behulp van de muis uitvouwen.

Kenmerken voor hoog contrast en weergave

Project ondersteunt de instellingen voor toegankelijkheid van het hostbesturingssysteem, waarbij echter de volgende uitzonderingen gelden.

Bepaalde gebieden worden in de modus Hoog contrast niet optimaal of helemaal niet weergegeven.

 • Als u wijzigingsmarkeringen hebt ingeschakeld, wordt de zichtbaarheid van tekst in de gemarkeerde cellen in de modus Hoog contrast beduidend minder.

 • De knoppen voor RTF-opmaak in de dialoogvensters Notities bij taak, Notities bij resource en Notities bij toewijzing worden in de modus Hoog contrast niet optimaal weergegeven.

 • Pictogrammen voor indicatoren worden in de modus Hoog contrast niet optimaal weergegeven. Als u de bijbehorende informatie van de indicatoren nodig hebt, dubbelklikt u op de indicator om het dialoogvenster of de weergave waaruit de gegevens afkomstig zijn, te openen.

 • Diagrammen met de beschikbaarheid en toewijzingen van resources zijn in de modus Hoog contrast niet leesbaar. Als u de bewuste informatie nodig hebt, gebruikt u de tabellen in de weergave Resourcegebruik.

 • Als u de wizard Toegankelijkheid in Windows XP of Windows Vista uitvoert, worden bepaalde elementen van de gebruikersinterface niet naar behoren weergegeven. U verhelpt dit probleem door de modus Hoog contrast in te schakelen in het Configuratiescherm (Toegankelijkheidsopties in Windows XP of Toegankelijkheidscentrum in Windows Vista).

In bepaalde dialoogvensters in Project wordt tekst afgekapt als u een bijzonder grote tekengrootte gebruikt.

Gegevens weergeven

Gegevens worden door Project met behulp van MSAA (Microsoft Active Accessibility) weergegeven, waarbij de volgende uitzonderingen gelden:

 • In de volgende dialoogvensters worden gegevens niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven: Werktijd wijzigen, Rapporten, COM-invoegtoepassingen, Opdrachten opnieuw schikken, Hyperlink invoegen en Serviceopties.

 • Namen van bepaalde besturingselementen in het dialoogvenster Voortgangslijnen worden niet met behulp van de MSAA-naameigenschap weergegeven.

 • Gegevens worden door COM-invoegtoepassingen (Component Object Model) niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven.

 • De gegevens op de statusbalk, die u onder aan het Project-venster ziet, worden niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven.

 • Als u in het dialoogvenster Pagina-instelling een ander tabblad activeert, worden de onderliggende objecten niet op basis van de MSAA-objecthiërarchie weergegeven. Het is echter mogelijk dat deze objecten door schermlezers met behulp van andere methoden worden weergegeven.

 • MSAA wordt niet ondersteund in grafische weergaven, zoals het diagramgedeelte van de weergave Gantt-diagram. Alle gegevens in de grafische weergaven zijn echter ook beschikbaar in een tabelindeling (zoals de linkerzijde van de weergave Gantt-diagram), die MSAA ondersteunt.

 • De MSAA-selectiemethode (accSelect) werkt niet in combinatie met keuzelijsten met invoervakken. Bovendien wordt in keuzelijsten met invoervakken een onjuiste waarde voor de MSAA-roleigenschap weergegeven.

 • De naam van de weergavebalk wordt met behulp van de MSAA-naameigenschap niet juist weergegeven.

 • In bepaalde gedeelten van de spellingcontrole worden gegevens niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven.

 • Items worden niet geformuleerd in keuzelijsten met selectievakjes links van elk lijstitem.

 • Als u in de wizard Resources vervangen bepaalde items selecteert, wordt de focus automatisch naar een ander besturingselement in het dialoogvenster verplaatst.

Animatie

Er wordt in Project animatie gebruikt als de Office-assistent met animatie is ingeschakeld. U kunt de animatie desgewenst uitschakelen. Alle gegevens zijn eveneens in een niet-animatiemodus beschikbaar.

Naar boven

Meer informatie over extra toegankelijkheidsproducten en -diensten van Microsoft

In de volgende secties vindt u informatie over de functies, producten en diensten waarmee de toegankelijkheid van Microsoft Windows voor gebruikers met beperkingen wordt vergroot:

 • Toegankelijkheidsfuncties in Windows

 • Documentatie in alternatieve indelingen

 • Klantenservice voor gebruikers met gehoorproblemen

Opmerking: Deze informatie geldt alleen voor gebruikers die een licentie van Microsoft-producten in de Verenigde Staten. Als u dit product buiten de Verenigde Staten hebt aangeschaft, kunt u gebruik van de kaart die bij uw softwarepakket is geleverd of gaat u naar de website Microsoft Accessibility voor een lijst met telefoonnummers van Microsoft support services en adressen. U kunt contact opnemen met uw vestiging om vast te stellen of het type van producten en services die in deze sectie worden beschreven in uw regio beschikbaar zijn. Informatie over toegankelijkheid is beschikbaar in andere talen, waaronder Japans en Frans.

Toegankelijkheidsfuncties in Windows

De Windows-besturingssysteem heeft een groot aantal ingebouwde toegankelijkheidsfuncties die zijn handig voor mensen die ondervindt bij het typen of een muis gebruikt, blind of slechtziend of doof of slechthorend. De onderdelen zijn geïnstalleerd tijdens de installatie. Zie de Help van Windows en de website Microsoft Accessibilityvoor meer informatie over deze functies.

 • Gratis zelfstudies met stapsgewijze instructies     Microsoft biedt verschillende zelfstudies met stapsgewijze instructies waarin gedetailleerde procedures worden beschreven waarmee u de opties en instellingen voor toegankelijkheid op uw computer aanpast. De informatie is overzichtelijk ingedeeld, zodat u leert hoe u de muis, het toetsenbord of een combinatie hiervan gebruikt.

  Zie de website Microsoft Accessibilityzelfstudies met stapsgewijze instructies voor Microsoft-producten.

 • Producten met ondersteunende technologie voor Windows     Een groot aantal producten met ondersteunende technologie zijn beschikbaar voor computers gemakkelijker te gebruiken voor personen met een beperking. U kunt een catalogus met producten met ondersteunende technologie die worden uitgevoerd op Windows op de website Microsoft Accessibilityzoeken.

  Als u ondersteunende technologie gaat toepassen, wordt u geadviseerd de upgrade van uw software of hardware pas uit te voeren nadat u contact met de leverancier van deze technologie hebt opgenomen en mogelijke compatibiliteitsproblemen hebt besproken.

Documentatie in alternatieve indelingen

Als u problemen met het lezen of hanteren van gedrukte hebt, kunt u de documentatie voor veel Microsoft-producten in de meer toegankelijke indelingen. U kunt een index van toegankelijke productdocumentatie bekijken op de website Microsoft Accessibility.

Bovendien kunt u aanvullende Microsoft-publicaties verkrijgen via Recording for the Blind & Dyslexic, Inc (RFB&D). RFB&D stelt deze documenten beschikbaar voor geregistreerde leden van deze organisatie. Als u meer informatie zoekt over de beschikbaarheid van Microsoft-productdocumentatie en -handleidingen van Microsoft Press, neemt u contact op met:

Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540

Telefoonnummer binnen de Verenigde Staten: (800) 221-4792
Telefoonnummer buiten de Verenigde Staten en Canada: (609) 452-0606
Fax: (609) 987-8116

Klantenservice voor gebruikers met gehoorproblemen

Als u doof of slechthorend bent, kunt via de teksttelefoondienst van Microsoft (TTY/TDD) contact opnemen met de Microsoft-afdeling voor technische ondersteuning en klantenservice.

 • De klantenservice is bereikbaar via het Microsoft Sales Information Center op nummer (800) 892-5234 op maandag tot en met vrijdag van 6:30 tot 17:30 (Pacific Time), met uitzondering van feestdagen.

 • Als u in de Verenigde Staten technische ondersteuning nodig hebt, neemt u contact op met de Microsoft Product Support Services op nummer (800) 892-5234 op maandag tot en met vrijdag van 6:00 tot 18:00 (Pacific Time), met uitzondering van feestdagen. In Canada kiest u (905) 568-9641 op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00 (Eastern Time), met uitzondering van feestdagen.

Voor Microsoft Support Services gelden de prijzen en voorwaarden die op het moment van servicegebruik in het desbetreffende land van kracht zijn.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×