Toegankelijke inhoud en koppelingen toevoegen aan een SharePoint Online-site

Toegankelijke inhoud en koppelingen toevoegen aan een SharePoint Online-site

Nadat u uw SharePoint Online-site met een toegankelijke sjabloon hebt gemaakt, gebruikt u de juiste opmaak, stijlen en alternatieve beschrijvingen om de site toegankelijk te maken.

Opmerking: Als u SharePoint Online gebruikt, raden we aan om Internet Explorer als browser te gebruiken.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen en opmaken

Koppen toevoegen om inhoud gemakkelijker even door te kijken

Tabellen toevoegen en toegankelijk maken

Toegankelijke hyperlinks invoegen

Tekst toevoegen en opmaken

Uw SharePoint Online-site bevat al enkele eenvoudige elementen, zoals een zoekbalk en een gebied Documenten. Het is heel eenvoudig om uw eigen inhoud aan een SharePoint Online-site toe te voegen.

 1. Selecteer op de pagina die u wilt bewerken de koppeling Bewerken om het lint Bewerken te openen en de modus Bewerken te activeren.

  Schermafbeelding toont een sectie van het lint van SharePoint Online met de besturingselementen Delen, Volgen en Bewerken plus het zoekvak.
 2. Als u tekst wilt toevoegen aan een bestaand webonderdeel, plaatst u de focus erin. Daarna kunt u vanaf het lint Bewerken tekst knippen, kopiëren, invoegen of opmaken, net zoals in Word Online.

 3. Als u een opmaak voor de tekst wilt selecteren, opent u de groep Stijlen.

  Schermafbeelding toont de groep Stijlen op het lint van SharePoint Online waarin de stijl Kop1 is geselecteerd.

  Selecteer de stijl die u wilt gebruiken, plaats de focus in het bewerkingsgebied en begin te typen.

  Schermafbeelding van Pagina-elementen en tekststijlen die beschikbaar zijn in de groep Stijlen op het lint van SharePoint Online.
 4. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan.

  Schermafbeelding van het lint van SharePoint Online met de besturingselementen Delen, Volgen en Opslaan.

Opmerkingen over toegankelijkheid   

 • Gebruik eenvoudige lettertypen en nooit meer dan twee of drie letterbeelden.

 • Stel geen vaste tekengrootte in. Een vaste tekengrootte kan problemen opleveren met andere elementen in het scherm, met name als iemand het scherm groter of kleiner maakt. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan met de schermindeling, als tekstregels kolommen overlappen of als tekst is verdwenen.

 • Vermijd indien mogelijk het gebruik van vet gedrukte, cursief gedrukte en onderstreepte variaties op lettertypen. Kies in plaats daarvan een optie uit de groep Stijlen. Opties in Stijlen bevatten informatie over hoe een lettertype er uitziet en wat het betekent. Nadruk bijvoorbeeld, wordt cursief weergegeven, en het woord 'nadruk' wordt in schermlezers hardop gelezen voor personen die de cursieve druk niet kunnen zien.

 • Gebruik hoofdletters op de gebruikelijke wijze. Lange reeksen hoofdletters zijn moeilijker leesbaar. Bovendien worden hoofdletters in schermlezers niet anders gelezen dan kleine letters. De luisteraar weet dus niet wat u bedoelde.

Koppen toevoegen om inhoud gemakkelijker even door te kijken

Koppen zijn belangrijk voor toegankelijkheid in een document. Doorgaans wordt webinhoud door gebruikers gescand en alleen aandachtig doorgelezen wanneer de inhoud interessant genoeg is. Daarnaast gebruiken schermlezers koppen om mensen te helpen scannen. Zonder koppen moeten blinde gebruikers een volledige webpagina woord voor woord beluisteren.

 1. Selecteer op de pagina die u wilt bewerken de koppeling Bewerken om het lint Bewerken te openen en de modus Bewerken te activeren.

 2. Selecteer de tekst die u als kop wilt gebruiken.

 3. Open de groep Stijlen en selecteer het gewenste kopniveau.

  Tip: Koppen zijn hiërarchisch. De stijl Kop 1 is de belangrijkste in het document en is doorgaans ook de kop op het hoogste niveau. Kop 2 bevindt zich op het tweede niveau. Kop 3 kan worden gebruikt voor subkoppen en wordt in het document altijd voorafgegaan door ten minste één kop waarop de stijl Kop 2 is toegepast.

 4. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan.

Opmerking: Gebruik koppen om een inhoudsopgave te maken, zodat gebruikers van schermlezers de pagina eenvoudig kunnen scannen.

Tabellen toevoegen en toegankelijk maken

Tabellen zijn handig om gegevens op een pagina te organiseren. Met weinig moeite kunt u ervoor zorgen dat uw tabellen schermlezers een handige context bieden, zoals kolomkoppen of tabelbijschriften.

 1. Selecteer de koppeling Bewerken om het lint Bewerken en de modus Bewerken te openen.

 2. Plaats de focus op de positie waarop u de tabel wilt weergeven.

 3. Open vanaf het tabblad Invoegen de groep Tabel en selecteer het aantal rijen en kolommen voor uw nieuwe tabel. Nadat u op het laatste vak hebt geklikt, wordt op de pagina een tabel met de opgegeven grootte weergegeven.

  Schermafbeelding toont het lint van SharePoint Online. Selecteer het tabblad Invoegen en vervolgens Tabel invoegen om het aantal rijen en kolommen voor een nieuwe tabel op te geven.
 4. Plaats de focus in de linkerbovenrij van de nieuwe tabel en selecteer het tabblad Ontwerpen.

  Schermafbeelding van het SharePoint Online-lint. Ga naar het tabblad Ontwerpen om selectievakjes voor koptekstrij, voettekstrij, eerste kolom en laatste kolom in een tabel te selecteren. U kunt ook een tabelstijl selecteren en aangeven of u rasterlijnen in de tabel wilt gebruiken.

  Opmerking: Het tabblad Ontwerpen is alleen zichtbaar wanneer de cursor zich bevindt in een ontwerpbaar element, zoals een tabel.

 5. Schakel het selectievakje Veldnamenrij in.

  Opmerking: Als u uw tabel beter leesbaar wilt maken, gebruikt u een gekleurde lijnstijl of geeft u rasterlijnen weer. Deze opties zijn beschikbaar op het tabblad Ontwerpen.

 6. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan.

Opmerkingen over toegankelijkheid voor tabellen   

 • Wijs altijd een veldnamenrij aan en plaats labels in elke kolom. Als dit handig is, kunt u ook een Eerste kolom aanwijzen.

 • Tabelkoppen mogen niet leeg zijn.

 • Voeg een korte tabelbeschrijving toe als een bijschrift.

 • Net zoals bij lettertypen, gebruikt u proportionele afmetingen (procenten) in plaats van absolute afmetingen voor kolombreedten en rijhoogten. Gebruik geen pixel- of puntwaarden. Als gebruikers uw site vanaf een mobiel apparaat bekijken of als ze inzoomen op uw site om details beter te kunnen zien, zullen elementen bij gebruik van pixel- of puntwaarden op de gedefinieerde grootte weergegeven blijven.

Toegankelijke hyperlinks toevoegen

 1. Selecteer de koppeling Bewerken om het lint Bewerken en de modus Bewerken te openen.

 2. Plaats de focus op de positie waarop u de hyperlink wilt weergeven.

 3. Als u het dialoogvenster Hyperlink invoegen wilt openen, selecteert u op het tabblad Invoegen de opties Koppeling en Van adres, of drukt u op Ctrl+K.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen met een veld Weer te geven tekst voor de naam van de koppeling en een veld Adres voor de URL. Selecteer de optie Koppeling proberen als u wilt controleren of de koppeling werkt.
 4. In het veld Weer te geven tekst typt u de bestemming van de koppeling.

  Tip: De koppelingstekst is vaak de naam van de website of titel van de pagina. De weergavetekst van een hyperlink moet in elke context betekenisvol zijn en mag nooit een tekst zijn zoals ‘Klik hier’.

 5. Typ of plak de URL in het veld Adres.

  Tip: Als u wilt controleren of de koppeling werkt zoals u dat wilt, selecteert u Koppeling proberen.

 6. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK.

Gerelateerde informatie

Bronnen voor het maken van toegankelijke sites in SharePoint Online

Sneltoetsen in SharePoint Online

Nadat u uw SharePoint-site hebt gemaakt met toegankelijkheidsfuncties, gebruikt u de juiste opmaak, stijlen en alternatieve beschrijvingen om de site toegankelijk te maken.

Opmerking: Als u SharePoint gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw browser.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen en opmaken

Uw SharePoint-site bevat al enkele eenvoudige elementen, zoals een balk Zoeken en een gebied Documenten. Het is heel eenvoudig om uw eigen inhoud aan een SharePoint-site toe te voegen.

 1. Als u de modus Bewerken wilt activeren, selecteert u de koppeling Bewerken op de pagina die u wilt bewerken.

  Schermafbeelding van de knop Koppeling bewerken in Sharepoint.
 2. Als u tekst wilt toevoegen aan een bestaand webonderdeel, geeft u dat onderdeel de focus en selecteert u de knop Webonderdeel bewerken.

  Schermafbeelding van de knop Webonderdeel bewerken in SharePoint.
 3. Als u een opmaak voor de tekst wilt selecteren, opent u de RTF-editor.

  Schermafbeelding van de werkbalk van de RTF-editor in SharePoint.
 4. Selecteer de stijl die u wilt gebruiken, plaats de focus in het bewerkingsgebied en begin te typen.

  Schermafbeelding van het bewerkingsgebied van de RTF-editor in SharePoint.

Opmerkingen over toegankelijkheid

 • Gebruik eenvoudige lettertypen en nooit meer dan twee of drie letterbeelden.

 • Stel geen vaste tekengrootte in. Een vaste tekengrootte kan problemen opleveren met andere elementen in het scherm, met name als iemand het scherm groter of kleiner maakt. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan met de schermindeling, als tekstregels kolommen overlappen of als tekst is verdwenen.

 • Vermijd indien mogelijk het gebruik van vet gedrukte, cursief gedrukte en onderstreepte variaties op lettertypen. Kies in plaats daarvan een optie uit de groep Stijlen. Opties in Stijlen bevatten informatie over hoe een lettertype er uitziet en wat het betekent.

 • Gebruik hoofdletters op de gebruikelijke wijze. Lange reeksen hoofdletters zijn moeilijker leesbaar. Bovendien worden hoofdletters in schermlezers niet anders gelezen dan kleine letters. De luisteraar weet dus niet wat u bedoelde.

Koppen toevoegen om inhoud gemakkelijker even door te kijken

Koppen zijn belangrijk voor toegankelijkheid in een document. Doorgaans wordt webinhoud door gebruikers gescand en alleen aandachtig doorgelezen wanneer de inhoud interessant genoeg is. Daarnaast gebruiken schermlezers koppen om mensen te helpen scannen. Zonder koppen moeten personen die een schermlezer gebruiken een volledige webpagina woord voor woord beluisteren.

 1. Selecteer de koppeling Bewerken op de pagina die u wilt bewerken.

 2. Selecteer de tekst die u als kop wilt gebruiken.

 3. Open het menu Stijlen en selecteer het gewenste kopniveau.

  Schermafbeelding van het bewerkingsgebied van de RTF-editor in SharePoint.

Tip: Koppen zijn hiërarchisch. De stijl Kop 1 is de belangrijkste in het document en is doorgaans ook de kop op het hoogste niveau. Kop 2 bevindt zich op het tweede niveau. Kop 3 kan worden gebruikt voor subkoppen en wordt in het document altijd voorafgegaan door ten minste één kop met de stijl Kop 2.

Opmerking: Gebruik koppen om een inhoudsopgave te maken, zodat gebruikers van schermlezers de pagina eenvoudig kunnen scannen.

Sectie-indelingen toevoegen en toegankelijk maken

Sectie-indelingen zijn handig om gegevens op een pagina te organiseren. De secties zijn eenvoudig toegankelijk door het toewijzen van koppen aan tekstsecties en bijschriften aan afbeeldingen en andere media.

 1. Selecteer de koppeling Bewerken om een lay-outsectie toe te voegen.

 2. Plaats de focus op de plek waar u de tabel wilt toevoegen.

 3. Selecteer de koppeling Sectie of webonderdeel toevoegen.

  Schermafbeelding van het toevoegen van een nieuwe sectie of webonderdeelkoppeling in SharePoint.
 4. Selecteer de sectie-indeling die u wilt gebruiken.

  Schermafbeelding van het menu Sectie-indeling in SharePoint.
 5. U kunt inhoud toevoegen aan elke sectie door de koppeling Nieuw webonderdeel toevoegen te selecteren.

  Schermafbeelding van het toevoegen van een nieuwe sectie of webonderdeelkoppeling in SharePoint.

Toegankelijke hyperlinks toevoegen

 1. Selecteer de koppeling Bewerken van de sectie waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. Selecteer de koppeling Nieuw webonderdeel toevoegen.

  Schermafbeelding van het toevoegen van een nieuwe sectie of webonderdeelkoppeling in SharePoint.
 3. Selecteer Koppeling in het menu Webonderdeel.

  Schermafbeelding van het menu Webonderdeel in SharePoint.
 4. Voeg het webadres van de bestemming van de koppeling in.

  Schermafbeelding van het plakken van een koppeling in SharePoint.
 5. Typ of plak de URL in het veld Adres.

Tip: Bekijk het voorbeeld van de koppeling om te controleren of die duidelijk is voor personen die een schermlezer gebruiken op uw site.

Gerelateerde informatie

Bronnen voor het maken van toegankelijke sites in SharePoint

Sneltoetsen in SharePoint

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×