Toegangsaanvragen instellen en beheren

Met de functie voor toegangsaanvragen kunnen personen toegang aanvragen tot inhoud waarvoor ze op dat moment niet zijn gemachtigd om deze te bekijken. Als site-eigenaar kunt u de functie configureren waarmee u een e-mail ontvangt wanneer iemand toegang tot een site aanvraagt. Daarna kunt u kiezen of u de aanvraag wilt goedkeuren of afwijzen. Als u de aanvraag goedkeurt, kunt u ook opgeven welk specifiek machtigingsniveau u wilt toewijzen aan een gebruiker.

De functie voor toegangsaanvragen werkt ook samen met de opdracht Delen voor sites. Als iemand die geen site-eigenaar is voor een site (dus iemand die geen volledig beheer over een site heeft), via de opdracht Delen anderen uitnodigt om een site te bekijken, wordt met deze actie een toegangsaanvraag gegenereerd voor de site-eigenaar. Een site-eigenaar kan vervolgens de aanvraag goedkeuren of afwijzen, of opgeven welk machtigingsniveau moet worden toegewezen aan de nieuwe gebruiker.

Met de opdracht Delen en de functie voor toegangsaanvragen kan eenvoudiger worden beheerd wie toegang heeft tot een site. Sitegebruikers kunnen anderen uitnodigen om samen te werken aan sites (tenzij u deze functie uitschakelt), terwijl site-eigenaren uiteindelijk bepalen wie toegang heeft tot deze sites en aan welk machtigingsniveau gebruikers worden toegewezen.

Wat wilt u doen?

Instellingen voor toegangsaanvragen wijzigen

Toegangsaanvragen voor een site goedkeuren of afwijzen

Uitnodigingen voor externe gebruikers beheren (alleen SharePoint Online)

Uitnodigingen intrekken

Een uitnodiging opnieuw verzenden

Gerelateerde taken

Instellingen voor toegangsaanvragen wijzigen

Mogelijk wilt u bepalen of leden van uw sitegroepen niet-leden kunnen uitnodigen voor toegang tot de site-inhoud. U kunt deze mogelijkheid in- of uitschakelen.

Opmerking: Wanneer u de optie om delen toe te staan uitschakelt, wordt het menu Delen niet verborgen, maar zien teamleden een foutmelding wanneer ze iets proberen te delen.

Delen door teamleden met niet-leden in- of uitschakelen   

 1. Go to Instellingen Knop Office 365-instellingen > Sitemachtigingen.

 2. Klik op Geavanceerde machtigingsinstellingen.

 3. Klik op het tabblad Machtigingen op Instellingen voor toegangsaanvragen.

 4. Schakel in het dialoogvenster Instellingen voor toegangsaanvragen het vakje Leden toestaan de site en afzonderlijke bestanden en mappen te delen in of uit. Het selectievakje hieronder, Leden toestaan andere personen uit te nodigen voor de groep met siteleden, Teamsite-leden. Deze instelling moet zijn ingeschakeld om de leden de site te laten delen wordt automatisch in- of uitgeschakeld.

 5. Klik op OK.

Schermafbeelding van een dialoogvenster Toegangsaanvragen

SharePoint Online

Deelvenster voor aanvragen toegang

SharePoint Server 2019

Site-eigenaren kunnen de functie voor toegangsaanvragen zo instellen dat ze een e-mail ontvangen wanneer iemand toegang tot een site aanvraagt.

Toegangsaanvragen instellen   

 1. Ga naar Instellingen Knop Office 365-instellingen > Site-instellingen.

 2. Klik op Geavanceerde machtigingeninstellingen.

 3. Klik op het tabblad Machtigingen op Instellingen voor toegangsaanvragen.

 4. Schakel in het dialoogvenster Instellingen voor toegangsaanvragen het selectievakje naast Toegangsaanvragen toestaan in.

 5. In SharePoint Online, kiest u of u toegangsaanvragen naar leden van de groep beheerders of eigenaren wilt laten verzenden, of dat ze naar een specifieke gebruiker of distributielijst moeten worden verzonden. (NB: Alleen leden van de groep beheerders of eigenaren kunnen toegangsaanvragen goedkeuren of weigeren.)

  In SharePoint Server 2019 een e-mailadres voor een bepaalde gebruiker of distributielijst toevoegen.

 6. In SharePoint Online kunt u eventueel een aangepast bericht opnemen dat gebruikers op de pagina voor toegangsaanvragen kunnen zien.

 7. Klik op OK.

Toegangsaanvragen voor een SharePoint Online site goedkeuren of afwijzen

 1. Ga naar Instellingen Knop Office 365-instellingen > Site-inhoud.

 2. Klik op Toegangsaanvragen.

 3. Zoek onder Lopende verzoeken, zoek de aanvraag die u wilt bijwerken en klik op de weglatingstekens . . . om het menu te openen.

 4. Selecteer onder Machtigingen, het machtigingsniveau dat u wilt toewijzen aan de gebruiker (als u van plan bent om de aanvraag goed te keuren). U kunt ook optioneel een bericht typen voor de persoon die toegang aanvraagt; dit kan handig zijn als u uw beslissing wilt documenteren.

 5. Klik op Goedkeuren of Afwijzen.

  Tip:  Als u eerdere aanvragen wilt bekijken, klikt u op Overzicht weergeven.

Uitnodigingen voor externe gebruikers beheren (alleen SharePoint Online)

Als u een Microsoft Office 365-klant bent die SharePoint Online gebruikt, kunt u ook de pagina Toegangsaanvragen gebruiken om uitnodigingen voor gastgebruikers te beheren die zijn afgegeven voor personen die geen licentie voor uw Office 365-abonnement hebben.

Belangrijk:  Alleen een gebruiker die beheerder is van een siteverzameling, bedrijfsbeheerder of een lid van de standaardgroep voor site-eigenaren, is gemachtigd om de pagina Toegangsaanvragen te gebruiken. Als een gebruiker echter is verwijderd uit de groep site-eigenaars en later de machtiging voor volledig beheer voor de site krijgt, wordt de gebruiker de toegang tot de pagina Toegangsaanvragen geweigerd. Zie Bericht 'Toegang geweigerd' als u de lijst Toegangsaanvragen in SharePoint Online bekijkt om dit probleem op te lossen.

Uitnodigingen intrekken

Als u een uitnodiging wilt intrekken die u hebt verstuurd naar een externe gebruiker, kunt u de uitnodiging intrekken voordat deze wordt geaccepteerd.

 1. Ga naar Instellingen Knop Office 365-instellingen > Site-inhoud.

 2. Klik op toegangsaanvragen.

 3. Zoek de persoon van wie u de uitnodiging wilt intrekken op de site en klik op de weglatingstekens . . . om het menu te openen.

 4. Klik in het eigenschappenvenster op Intrekken.

Als externe gebruikers een uitnodiging al hebben geaccepteerd en u hun toegang wilt verwijderen, kunt u dit doen door hen te verwijderen uit de groep met SharePoint-machtigingen waaraan u hen hebt toegewezen. Uw Office 365- of SharePoint Online-beheerder kan hen ook verwijderen uit de lijst met gebruikers voor uw omgeving.

Een uitnodiging opnieuw verzenden

Uitnodigingen die u naar externe gebruikers verstuurt, verlopen standaard na 90 dagen. U kunt een uitnodiging binnen die 90 dagen opnieuw verzenden, maar dat is niet van invloed op de tijd die de genodigde heeft om te antwoorden. U kunt een verlopen uitnodiging niet opnieuw sturen.

Opmerking: Als een genodigde de uitnodiging niet binnen 90 dagen accepteert en u nog steeds wilt dat die persoon toegang tot uw site heeft, moet u een nieuwe uitnodiging sturen.

 1. Ga naar Instellingen Knop Office 365-instellingen > Site-inhoud.

 2. Klik op toegangsaanvragen.

 3. Zoek onder Uitnodigingen voor gastgebruikers de uitnodiging die u opnieuw wilt versturen en klik op de weglatingstekens . . . om het menu te openen.

 4. Bevestig onder Machtiging, dat de geselecteerde groep de machtigingengroep is waaraan u de ontvanger van de uitnodiging wilt toevoegen. Als u een andere groep wilt selecteren dan de groep in de oorspronkelijke uitnodiging, kunt u dat hier doen.

 5. Klik op Opnieuw verzenden.

Zie ook

Een site delen

Machtigingsniveaus begrijpen (SharePoint)

SharePoint-bestanden of -mappen delen in Office 365

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×