Toegang verlenen tot de portal-site

Wat wilt u doen?

Meer informatie over machtigingsgroepen en -niveaus

Groepen instellen

Gebruikers aan groepen toevoegen

Een nieuwe groep maken

Het machtigingsniveau van een groep wijzigen

Meer informatie over machtigingsgroepen en -niveaus

Een van de kerntaken van een sitebeheerder is het bepalen wie toegang krijgt tot de portal-site, wie kan werken met de inhoud van de portal-site en wie wijzigingen kan aanbrengen in de pagina's en functies van de portal-site. Een sitebeheerder kan bepaalde mensen lees-/schrijftoegang verlenen en daarnaast anderen alleen voor weergave machtigen.

Als op een site bijvoorbeeld informatie over uitkerings- en pensioenverplichtingen staat vermeld, wil de sitebeheerder dat alleen medewerkers van de personeelsafdeling gegevens op de site kunnen plaatsen of bijwerken. Iedereen in de organisatie moet echter de gegevens op de site kunnen bekijken. De sitebeheerder kan door het instellen van specifieke machtigingen bepalen wie gegevens kan bekijken, wie gegevens kan toevoegen of wijzigen en wie inhoud op de site kan beheren.

Voor een doelmatig sitetoegangsbeheer moeten sitebeheerders vaststellen wie toegang moeten hebben tot de site, welk toegangsniveau ze nodig hebben en welke delen van de portal-site in hun machtigingen moeten worden opgenomen. De drie belangrijkste machtigingsgroepen en hun standaardtoegangsniveaus zijn:

 • Eigenaars     Deze groep heeft machtigingen voor Volledig beheer, waarmee groepsleden wijzigingen kunnen aanbrengen in de inhoud, pagina's of functies van de site. Volledig beheer-toegang moet uitsluitend aan sitebeheerders worden verleend.

 • Leden     Deze groep heeft machtigingen op Bijdragen-niveau, waarmee groepsleden pagina's kunnen bekijken, items kunnen bewerken, wijzigingen ter goedkeuring kunnen verzenden en items uit een lijst kunnen verwijderen.

 • Bezoekers     Deze groep heeft machtigingen op Lezen-niveau, waarmee groepsleden pagina's, lijstitems en documenten kunnen bekijken.

Een sitebeheerder kan nieuwe groepen maken naast de drie belangrijkste groepen, het machtigingsniveau van een groep wijzigen of, in het geval van een grotere en complexere organisatie, met een combinatie van de volgende groepen nauwkeuriger toegangsniveaus maken:

 • Goedkeurders     Leden van deze groep zijn gemachtigd een belangrijke versie van een lijstitem (zoals een pagina) vanaf de conceptversie tot de uiteindelijke versie te publiceren en toegankelijk te maken voor anonieme en beperkte gebruikers.

 • Ontwerpers     Deze groep heeft toegangsmachtigingen vergelijkbaar met die van sitebeheerders. Ontwerpers kunnen de prestaties en het uiterlijk van de site wijzigen en programmacode toevoegen aan de galerie met basispagina's. Toegang op ontwerpersniveau wordt over het algemeen beperkt tot een kleine groep webontwerpers, sitebeheerders of beide.

 • Hiërarchiebeheerder     De leden van deze groep zijn gemachtigd namen van sites te wijzigen of sites te verplaatsen binnen een siteverzameling om de hiërarchie van de siteverzameling te wijzigen. Deze hiërarchie heeft invloed op de navigatiestructuur van de site en de wijzigingen worden toegepast op de pagina's op de site die werken met de navigatie van de portal-site. Deze groep is bedoeld ter vervanging van de groep voor kanaalbeheerders in CMS (Microsoft Content Management Server) 2000. Als u een upgrade uitvoert vanaf CMS 2000, worden kanaalbeheerders gemigreerd naar hiërarchiebeheerders.

 • Gebruikers voor snelle distributie     Deze groep is bedoeld om gemakkelijker snelle inhoudsbijwerkingen te kunnen uitvoeren voor sites met een afzonderlijke ontwerp- en distributielaag. Dit maakt het plannen en het doorgeven van gegevens vanuit een ontwerplaag naar een productielaag voor groepsleden gemakkelijk.

 • Beperkte lezers     Leden van deze groep krijgen toegang tot de site en de hele inhoud daarvan met alleen-lezen-machtigingen voor de belangrijkste versies van een lijst of item. Dit toegangsniveau wordt meestal gegeven aan mensen die informatie op een site moeten kunnen bekijken en lezen maar er nooit rechtstreeks een bijdrage aan leveren.

Opmerking: Afzonderlijke gebruikers en groepen kunnen verschillende machtigingsniveaus hebben voor verschillende beveiligbare objecten. U kunt bijvoorbeeld aan verschillende gebruikers en groepen verschillende machtigingsniveaus toewijzen voor een specifieke site, lijst, bibliotheek, map in een lijst of bibliotheek, of een specifiek lijstitem of document.

Naar boven

Groepen instellen

Ga als volgt te werk om aan te geven welke groep met een bepaald machtigingsniveau moet worden toegewezen aan bezoekers, leden en eigenaars van de site:

 1. Klik op de introductiepagina van de portal-site op het menu Siteacties, wijs Site-instellingen aan en klik op Personen en groepen.

 2. Klik op Groepen op de werkbalk Snel starten van de pagina Personen en groepen.

 3. Klik op de pagina Personen en groepen: alle groepen in het menu Instellingen op Groepen instellen.

 4. Selecteer op de pagina Groepen instellen voor deze site een groep met een bepaald machtigingsniveau voor elke gebruikersgroep waarvoor u de wijziging wilt doorvoeren. U kunt ook op Een nieuwe groep maken klikken om een aangepaste groep toe te wijzen aan een gebruikersgroep.

Naar boven

Gebruikers aan groepen toevoegen

 1. Klik op de introductiepagina van de portal-site op Siteacties, wijs Site-instellingen aan en klik op Personen en groepen.

 2. Klik op Groepen op de werkbalk Snel starten van de pagina Personen en groepen.

 3. Klik op de naam van de groep waaraan u gebruikers wilt toevoegen.

 4. Klik in het menu Nieuw op de opdracht Gebruikers toevoegen en typ de accountnamen die u wilt toevoegen of klik op Bladeren om gebruikers te zoeken in de adreslijstservice van Active Directory.

 5. Zorg ervoor dat Gebruikers aan een SharePoint-groep toevoegen is ingeschakeld en dat de juiste groep wordt weergegeven. Klik vervolgens op OK.

  Opmerking: In zeldzame gevallen kunt u een gebruiker persoonlijke machtigingen geven door op Gebruikers rechtstreeks machtigingen geven te klikken. Het beheer van persoonlijke machtigingsniveaus voor grote aantallen gebruikers kan al snel lastig en tijdrovend worden. Het wordt aanbevolen zo veel mogelijk groepen te gebruiken om de toegang tot de site te regelen.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een nieuwe groep maken

U hoeft zich niet te beperken tot het gebruik van de standaardgroepen van Microsoft Office SharePoint Server 2007. Als er een vereiste is waar geen van de standaardgroepen aan voldoet, kunt u een bestaande groep wijzigen of een aangepaste groep maken. U kunt ook de volgende procedure uitvoeren om de toegang van specifieke groepen tot uw site te blokkeren:

 1. Klik op de introductiepagina van de portal-site op Siteacties, wijs Site-instellingen aan en klik op Personen en groepen.

 2. Klik op Nieuwe groep in het menu Nieuw.

 3. Typ een naam voor de groep en een korte beschrijving van de kenmerken van de groep.

 4. Als u de eigenaar van de groep wilt wijzigen, typt u een nieuwe accountnaam of klikt u op Bladeren om de naam van een persoon te zoeken in Active Directory.

 5. Klik op de desbetreffende opties in de sectie Groepsinstellingen om te bepalen of de groep een persoonlijke of openbare groep is en wie de groepsleden kan wijzigen.

 6. Klik op de desbetreffende opties in de sectie Lidmaatschapsaanvragen om aan te geven dat aanvragen toevoegen aan of verwijderen uit deze groep wordt geaccepteerd en om het e-mailadres toe te voegen waarnaar gebruikers aanvragen kunnen verzenden. Als u op Aanvragen automatisch accepteren? klikt, worden gebruikers automatisch toegevoegd of verwijderd wanneer ze een aanvraag indienen.

 7. Selecteer in de sectie Groepsmachtiging voor deze site geven het machtigingsniveau dat u deze groep wilt geven.

  Als u een groep wilt maken waarvoor de toegang tot uw site is geblokkeerd, schakelt u alle selectievakjes voor machtigingsniveaus uit.

 8. Klik op Maken.

 9. Voer de procedure uit in Gebruikers aan groepen toevoegen om gebruikers aan groepen toe te voegen.

Naar boven

Het machtigingsniveau van een groep wijzigen

 1. Klik op de introductiepagina van de portal-site op het menu Siteacties, wijs Site-instellingen aan en klik op Personen en groepen.

 2. Klik op Groepen op de werkbalk Snel starten van de pagina Personen en groepen.

 3. Klik op de pagina Personen en groepen: alle groepen op de naam van de groep waarvan u het machtigingsniveau wilt wijzigen.

 4. Klik op de pagina Personen en groepen: groepsnaam op het menu Instellingen en klik op de opdracht Groepsinstellingen.

 5. Schakel in de sectie Groepsmachtiging voor deze site geven op de pagina Groepsinstellingen wijzigen het selectievakje in naast het machtigingsniveau dat u de groep wilt geven en schakel het selectievakje uit naast het machtigingsniveau dat niet meer geldt voor de groep.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×