Toegang verlenen tot de portal-site

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als site-eigenaar, kunt u gebruikers toegang geven tot een Microsoft Office SharePoint Server 2007 site en het besturingselement welke gebruikers er kunnen doen. In dit artikel wordt uitgelegd de basisbeginselen van sitemachtigingen en het gebruik van deze gebruikers toevoegen aan een site.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over groepen en machtigingsniveaus

Maken en configureren van groepen

Gebruikers toevoegen aan groepen

Probeer het online met uitproberen

Meer informatie over groepen en machtigingsniveaus

Een van de fundamentele verantwoordelijkheden van een site-eigenaar is om te bepalen wie toegang heeft tot de site die kunt werken met site-inhoud en wie kan wijzigingen aanbrengen in de pagina's en functies op de site. Als een site-eigenaar bent, kunt u sommige werknemers machtigingen lezen en site-inhoudstype wijzigen en vervolgens geven geven andere werknemers alleen leesmachtiging site-inhoud.

Op een site die de voordelen van de werknemer wordt beschreven, bijvoorbeeld wil de eigenaar van de site alleen de personen in de afdeling personeelsbeheer wilt toevoegen of bijwerken van gegevens op de site. Echter moet iedereen in de organisatie kunnen de informatie kunnen bekijken. Specifieke machtigingen verlenen aan groepen personen, kunt de site-eigenaar om te bepalen wie gegevens bekijken kan, wie kunt toevoegen of wijzigen, en wie inhoud op de site kunt beheren.

Gebruikers toegang geven tot een site, moet de volgende stappen uit:

 1. Bepalen wie toegang tot de site en de inhoud nodig en wat ze kunnen doen met dit nodig.

 2. Maken of aanpassen van de SharePoint-groepen voor de site en het toewijzen van machtigingsniveaus aan deze, of gebruik van de standaard SharePoint-groepen.

 3. Windows-beveiligingsgroepen en gebruikersaccounts toevoegen aan de SharePoint-groepen voor de site.

Om te bepalen effectief toegang tot een site, site-eigenaren nodig hebt om te bepalen wie toegang tot de site, welk toegangsniveau die zij nodig en wat moet delen van de site wilt opnemen in hun machtigingen. De drie standaardgroepen in SharePoint kern en hun standaardmachtigingsniveaus zijn als volgt:

 • Eigenaren     Deze groep heeft het machtigingsniveau Volledig beheer , waarmee groepsleden wijzigingen aanbrengen in de site-inhoud, pagina's en functionaliteit. Volledige toegang moet worden beperkt tot de site-eigenaren.

 • Leden     Deze groep heeft het machtigingsniveau bijdragen waarmee leden van pagina's weergeven, items bewerken, wijzigingen ter goedkeuring indienen en items verwijderen uit een lijst.

 • Bezoekers     Deze groep heeft het machtigingsniveau lezen , waarmee groepsleden pagina's, lijstitems en documenten weergeven.

Opmerking: Zie machtigingsniveaus beherenvoor meer informatie over de SharePoint-standaardgroepen en machtigingsniveaus.

Naast de drie core standaard SharePoint-groepen kunt een site-eigenaar nieuwe groepen maakt, het machtigingsniveau van een van de groepen wijzigen of een combinatie van de volgende groepen gebruiken om te maken van nauwkeuriger toegangsniveaus voor hun site:

 • Goedkeurders     Leden van deze groep zijn gemachtigd een belangrijke versie van een lijstitem (zoals een pagina) vanaf de conceptversie tot de uiteindelijke versie te publiceren en toegankelijk te maken voor anonieme en beperkte gebruikers.

 • Ontwerpers     Deze groep heeft toegangsmachtigingen vergelijkbaar met die van site-eigenaren. Ontwerpers kunnen wijzigen van de prestaties, het uiterlijk van de site wijzigen en -code toevoegen aan de galerie met basispagina's. Ontwerpfunctie niveau toegang is gewoonlijk beperkt tot een kleine groep van webontwikkelaars, webontwerpers of beide.

 • Hiërarchie beheren     Leden van deze groep gemachtigd sites te wijzigen of sites te verplaatsen binnen een siteverzameling wijzigen van de hiërarchie van de siteverzameling. Deze hiërarchie van invloed is op de navigatiestructuur van de site en pagina's op de site die de sitenavigatie gebruiken de wijzigingen worden doorgevoerd. Deze groep is bedoeld voor het vervangen van de groep voor kanaalbeheerders in Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Als u van CMS 2000 overstapt, worden kanaalbeheerders gemigreerd naar hiërarchiebeheerders.

 • Gebruikers voor snelle distributie     Deze groep is bedoeld om gemakkelijker snelle inhoudsbijwerkingen te kunnen uitvoeren voor sites met een afzonderlijke ontwerp- en distributielaag. Dit maakt het plannen en het doorgeven van gegevens vanuit een ontwerplaag naar een productielaag voor groepsleden gemakkelijk.

 • Beperkte lezers     Leden van deze groep krijgen toegang tot de site en de hele inhoud daarvan met alleen-lezen-machtigingen voor de belangrijkste versies van een lijst of item. Dit toegangsniveau wordt meestal gegeven aan mensen die informatie op een site moeten kunnen bekijken en lezen maar er nooit rechtstreeks een bijdrage aan leveren.

Individuele gebruikers en SharePoint-groepen kunnen hebben uiteenlopende machtigingsniveaus voor andere beveiligbare objecten. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker leesmachtiging alleen de informatie die wordt weergegeven op de site geven. Vervolgens kunt u die dezelfde gebruikersmachtiging voor het bewerken van alle bestanden in een bibliotheek of een map in een bibliotheek op de site geven.

Opmerking: Beveiligbare objecten opnemen: sites, pagina's, lijsten, bibliotheken, mappen in lijsten en bibliotheken, lijstitems en bibliotheekbestanden.

Naar boven

Maken en configureren van groepen

U bent niet beperkt tot het gebruik van alleen de standaard SharePoint-groepen. Als u een vereiste dat niet aan een standaardgroep voldoet hebt, kunt u een groep maken of een bestaande groep wijzigen.

Opmerking: Als de standaard SharePoint-groepen voldoen aan de behoeften van uw site, gaat u naar de gebruikers toevoegen aan groepen.

Een groep maken

 1. Klik op de startpagina van de site en klik op Siteacties, wijst u Site-instellingenen klik vervolgens op personen en groepen.

  Opmerking: Deze stap voor stap varieert, afhankelijk van de sjabloon die is gebruikt om de site en de aanpassingen aan de site te maken.

 2. Klik op Nieuwe groep in het menu Nieuw.

 3. Typ een naam voor de groep en een korte beschrijving van de kenmerken van de groep.

 4. Als u wilt wijzigen van de eigenaar van de groep, typ een nieuwe accountnaam of klik op Bladeren naar de accountnaam van een persoon.

 5. Klik op de opties kunt u opgeven wie de leden van deze groep kunnen zien en wie kunt leden toevoegen of verwijderen in de sectie Groepsinstellingen .

 6. Klik op de opties kunt u opgeven of u aanvragen accepteert moeten worden toegevoegd of verwijderd uit de groep en het e-mailadres dat gebruikers aanvragen kunnen verzenden toevoegen in de sectie Lidmaatschapsaanvragen . Als u aanvragen automatisch accepterenselecteert, worden automatisch gebruikers toegevoegd of verwijderd wanneer ze een nieuw vergaderverzoek.

  Belangrijk: Uitgaande e-mail moet zijn ingeschakeld voor de siteverzameling door een SharePoint-beheerder.

 7. Selecteer in de sectie Groepsmachtiging voor deze site geven het machtigingsniveau dat u deze groep wilt geven.

  Als u een groep wilt maken waarvoor de toegang tot uw site is geblokkeerd, schakelt u alle selectievakjes voor machtigingsniveaus uit.

 8. Klik op Maken.

  Opmerking: Als u wilt gebruikers toevoegen aan de groep die u zojuist hebt gemaakt, raadpleegt u de gebruikers toevoegen aan groepen.

Naar boven

Het machtigingsniveau van een groep wijzigen

 1. Klik op de startpagina van de site, klikt u op het menu Siteacties , wijst u Site-instellingenen klik vervolgens op personen en groepen. Deze stap varieert, afhankelijk van de sjabloon die is gebruikt om de site en de aanpassingen aan de site te maken.

 2. Klik op Groepen op de werkbalk Snel starten van de pagina Personen en groepen.

 3. Klik op de pagina Personen en groepen: alle groepen op de naam van de groep waarvan u het machtigingsniveau wilt wijzigen.

 4. Klik op personen en groepen: groepsnaam pagina, klikt u op het menu Instellingen en klik vervolgens op Groepsinstellingen.

 5. Schakel in de sectie Groepsmachtiging voor deze site geven op de pagina Groepsinstellingen wijzigen het selectievakje in naast het machtigingsniveau dat u de groep wilt geven en schakel het selectievakje uit naast het machtigingsniveau dat niet meer geldt voor de groep.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Gebruikers aan groepen toevoegen

Gebruikers toegang geven tot uw SharePoint-site en de inhoud heeft betrekking op Windows-beveiliging groepen en gebruikers-accounts toevoegen aan de SharePoint-groepen voor uw site. Het is raadzaam werken met Windows-beveiligingsgroepen voor gebruikers toegang geven tot uw site. Het is eenvoudiger kunt toevoegen en beheren van een paar Windows-beveiligingsgroepen voor een SharePoint-groep dan de toevoegen en beheren van veel afzonderlijke gebruikersaccounts voor een SharePoint-groep.

Bijvoorbeeld wanneer de marketingactiviteit Windows domein-beveiligingsgroep wordt toegevoegd aan de standaard SharePoint-ledengroep, kunnen alle gebruikers in Marketing lezen en wijzigingen aanbrengen in de site-inhoud. Zoals werknemers deelnemen aan en de Marketing, de organisatie van team laat IT-afdeling wordt toegevoegd en de werknemers gebruikersaccounts verwijdert uit de beveiligingsgroep van de marketingactiviteit Windows-domein. De site-eigenaar hoeft niet kunt toevoegen en de afzonderlijke gebruikersaccounts verwijderen uit de groep leden van de site.

Windows-beveiligingsgroepen van uw organisatie mogelijk niet voldoet aan de behoeften van uw site en mogelijk moet u afzonderlijke gebruikersaccounts van de Windows-domein toevoegen aan SharePoint-groepen voor uw site. U kunt groepen en gebruikers toevoegen aan de dezelfde SharePoint-groep.

Posten naar het Windows-beveiligingsgroepen domein en gebruikers toevoegen aan SharePoint-groepen:

 1. Klik op de startpagina van de site en klik op Siteacties, wijst u Site-instellingenen klik vervolgens op personen en groepen.

 2. Klik op de pagina Personen en groepen op Groepen op de werkbalk Snel starten.

 3. Klik op de naam van de SharePoint-groep waaraan u wilt toevoegen van gebruikers of groepen.

 4. Opmerking: Als u wilt alle gebruikersaccounts van het domein toevoegen aan de groep, klikt u op alle geverifieerde gebruikers toevoegen. U kunt bijvoorbeeld dit voor de standaard SharePoint-groep bezoekers alle domein gebruiker accounts toestemming verlenen tot de inhoud op uw site te lezen doen.

 5. Controleer of dat de gebruikers toevoegen aan een SharePoint-groep is geselecteerd en dat de juiste groep is geselecteerd en klik vervolgens op OK. Het is raadzaam om SharePoint-groepen indien mogelijk aan gebruikers toegang geven tot uw site te gebruiken. In sommige gevallen moet u mogelijk de afzonderlijke machtigingen te geven aan een gebruiker door te klikken op gebruikers rechtstreeks machtigingen geven. Afzonderlijke machtigingsniveaus toewijst aan grote aantallen gebruikers kan snel worden echter moeilijker en tijdrovender om te beheren.

 6. Als u een e-mailbericht verzenden naar nieuwe gebruikers wilt, klikt u op een welkomstbericht naar nieuwe gebruikers sturen.

  Opmerking: Uitgaande e-mail moet zijn ingeschakeld voor de siteverzameling door een SharePoint-beheerder. Als een welkomstbericht naar nieuwe gebruikers sturen is ingeschakeld en uitgaande e-mail niet is ingeschakeld, wordt de groepen en gebruikers, worden toegevoegd aan de SharePoint-groep en wordt een foutbericht wordt weergegeven dat aangeeft dat het e-mailbericht kan niet worden verzonden.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Online proberen met Test Drive

Test Drive biedt een gratis, online evaluatie-omgeving van Microsoft Office-programma's, zoals SharePoint Server 2007.

Belangrijk: Klik op Inhoudsbeheer voor ondernemingen met Office SharePoint Server op de Test Drive-site.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×