Toegang tot interne gegevensbronnen aanvragen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

[ Power Query versie 2.1 0 ]

Als u geen toegang hebt tot de onderliggende gegevensbron van een gedeelde query in Power BI voor Office 365, kunt u de gegevens niet importeren. U moet er eerst toegang toe hebben. Data-stewards kunnen informatie geven over hoe gebruikers toegang tot gegevensbronnen in Power BI kunnen aanvragen door een e-mailadres of URL op te geven voor een gegevensbron die kan worden gebruikt voor aanvraag voor toegang tot de gegevensbron. Hiermee vereenvoudigt u het gebruik van bestaande aanvraagbeheersystemen in uw onderneming, mits deze op e-mail of URL’s zijn gebaseerd. Zie Informatie van gegevensbronnen beheren met behulp van de portal Gegevens beheren voor meer informatie over het opgeven van een toegangsaanvraag voor een gegevensbron.

Wanneer gegevens voor een toegangsaanvraag in Power BI worden opgegeven voor een gegevensbron, worden de gegevens gepresenteerd wanneer gebruikers zonder toegang tot een gegevensbron er verbinding mee proberen te maken. Gebruikers kunnen vervolgens om toegang tot een gegevensbron verzoeken vanuit Power Query met behulp van de gegevens die zijn opgegeven voor de gegevensbron in Power BI.

Als u toegang tot een gegevensbron wilt met behulp van Power Query, gaat u als volgt te werk:

  1. Met behulp van de optie Online zoeken in Power Query, zoekt u een gedeelde query en gebruikt deze. Zie Gedeelde query's zoeken en gebruiken voor meer informatie.

  2. Wanneer u in het gegevensvoorbeeld van een gedeelde query op TOEVOEGEN AAN WERKBLAD of FILTEREN EN VORMEN klikt, ziet u de koppeling Toegang aanvragen in het volgende scherm als u geen toegang hebt tot de onderliggende gegevensbron en als er een e-mailadres of URL voor een toegangsaanvraag voor de gegevensbron is opgegeven in de portal Gegevens beheren. Klik op Toegang aanvragen.

    Toegang tot een gegevensbron aanvragen

  3. Afhankelijk van hoe het verzoek om toegang voor de gegevensbron is ingesteld in de portal Gegevens beheren, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden of om toegang te verzoeken via een URL. In geval van een e-mail wordt uw standaard e-mailclient gestart met een vooraf opgestelde e-mail gericht aan de e-mail-id die voor de machtigingen voor de toegangsaanvraag in de portal Gegevens beheren is opgegeven. Zie Informatie van gegevensbronnen beheren met behulp van de portal Gegevens beheren voor informatie over het instellen van een toegangsaanvraag voor een gegevensbron.

    Tip: U kunt de details van de gegevensbron weergeven door op de pijl naast de naam van de gegevensbron te klikken en vervolgens op de koppeling Weergeven in portal. U komt terecht in de portal Gegevens beheren waarvan de weergave zodanig is gefilterd dat alleen de geselecteerde gegevensbron wordt weergegeven. Zie Gegevensbronnen weergeven in de portal Gegevens beheren voor meer informatie.

    Gegevensbroninformatie in de portal weergeven

Verwante onderwerpen

Informatie van gegevensbronnen beheren met behulp van de portal Gegevens beheren

Gedeelde query’s zoeken en gebruiken

De rol van data stewards bij het beheren van gegevens

Help voor het beheren van gegevens in Power BI voor Office 365

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×