Titels toevoegen aan of verwijderen uit een grafiek

Titels toevoegen aan of verwijderen uit een grafiek

Als u een grafiek begrijpelijker wilt maken, kunt u aan elk type grafiek titels toevoegen, zoals een grafiektitel en astitels. Astitels zijn in principe beschikbaar voor alle assen die in een grafiek kunnen worden weergegeven, inclusief de diepteas (reeksas) in een 3D-grafiek. Sommige grafiektypen (zoals radardiagrammen) hebben wel assen, maar toch kunnen er geen astitels in worden weergegeven. U kunt geen astitels toevoegen aan grafieken die geen assen hebben (zoals cirkel- en kringdiagrammen).

Spreidingsdiagram met astitels

In dit spreidingsdiagram wordt een titel weergegeven centraal boven de grafiek en een astitel voor de horizontale en de verticale as.

U kunt grafiek- en astitels ook koppelen aan bijbehorende tekst in werkbladcellen door een verwijzing naar die cellen te maken. Gekoppelde titels worden in de grafiek automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt in de bijbehorende tekst in het werkblad. Als u de titels niet meer wilt weergegeven, kunt u ze uit de grafiek verwijderen.

Een grafiektitel toevoegen

Wanneer u een grafiek maakt, ziet u een vak Grafiektitel boven de grafiek. U kunt dit vak selecteren en de gewenste titel typen, opmaken en verplaatsen naar een andere plek in de grafiek.

 1. Klik in het vak Grafiektitel en typ de titel.

  Klik op Alt+Enter om op een nieuwe regel verder te gaan in de titel.

 2. Als u de positie van de titel wilt wijzigen, klikt u op de knop Grafiekelementen de knop grafiekelementen naast de rechterbovenhoek van de grafiek.

 3. Klik op de pijl naast Grafiektitel en klik op Gecentreerde overlay of klik op Meer opties voor andere opties.

  Vervolgmenu Grafiektitel

  U kunt het titelvak ook naar de gewenste positie slepen.

 4. U kunt de titel opmaken door erop te klikken met de rechtermuisknop. Klik op Grafiektitel opmaken om de gewenste opmaakopties die kiezen.

Een astitel toevoegen

 1. Klik ergens in de grafiek waaraan u astitels wilt toevoegen.

 2. Klik op de knop Grafiekelementen de knop grafiekelementen naast de rechterbovenhoek van de grafiek.

 3. Schakel het selectievakje Astitels in.

  De titels van de primaire horizontale en verticale as worden aan de grafiek toegevoegd.

 4. Als u een 3D-grafiek hebt, of als de grafiek een secundaire horizontale of verticale as heeft, klikt u op de pijl naast Astitels en klikt u op Meer opties om de diepteas of secundaire as te selecteren waaraan u een titel u wilt toevoegen.

  Vervolgmenu Astitels

 5. Klik op elk vak Astitel dat u ziet in de grafiek en typ de gewenste tekst.

  Klik op Shift+Enter om naar een nieuwe regel aan de titel toe te voegen.

 6. U kunt de astitels opmaken door erop te klikken met de rechtermuisknop. Klik op Astitel opmaken om de gewenste opmaakopties die kiezen.

Titels koppelen aan tekst op het werkblad

Als u tekst op het werkblad wilt gebruiken als astitels, kunt u astitels koppelen aan werkbladcellen met tekst. Gekoppelde titels worden in de grafiek automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt in de bijbehorende tekst in het werkblad.

 1. Klik in de grafiek op de grafiek- of astitel die u wilt koppelen aan een werkbladcel.

 2. Klik in het werkblad binnen de formulebalk en typ een is-gelijkteken (=).

 3. Selecteer de werkbladcel met de tekst die u als astitel wilt gebruiken.

 4. Druk op Enter.

Een titel verwijderen

Klik op de grafiektitel of astitel die u wilt verwijderen en druk op Delete. U kunt ook kiezen voor deze oplossing:

 1. Klik ergens in de grafiek waaraan u astitels wilt toevoegen.

 2. Klik op de knop Grafiekelementen de knop grafiekelementen naast de rechterbovenhoek van de grafiek.

 3. Schakel het selectievakje in voor de titel die u wilt verwijderen.

Een grafiektitel handmatig toevoegen

 1. Klik ergens in de grafiek waaraan u een titel wilt toevoegen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Grafiektitel.

  Afbeelding met het selectievakje Navigatiedeelvenster onder Weergave

 3. Klik op Gecentreerde overlay-titel of op Boven grafiek.

 4. Typ de gewenste tekst in het tekstvak Grafiektitel dat in de grafiek verschijnt.

  Als u op een nieuwe regel wilt beginnen, drukt u op Enter. Als u een regeleinde wilt invoegen, klikt u op de plek waar u de cursor wilt plaatsen en drukt u op Enter.

 5. De tekst in het titelvak opmaken:

  1. Klik in het titelvak en selecteer de tekst die u wilt opmaken.

  2. Klik in de miniwerkbalk op de gewenste opmaakopties.

   U kunt ook gebruikmaken van de opmaakknoppen op het lint (tabblad Start, groep Lettertype). Als u de hele titel wilt opmaken, klikt u met de rechtermuisknop op de titel, klikt u op Grafiektitel opmaken en selecteert u vervolgens de gewenste opmaakopties.

 • De grootte van het titelvak wordt aangepast aan de grootte van de tekst. U kunt de grootte van het titelvak niet wijzigen en de tekst wordt mogelijk afgekapt als deze niet binnen de maximale grootte past.

 • U kunt maar één titel aan een grafiek toevoegen. Als u een tweede titel of een subtitel wilt gebruiken, kunt u een tekstvak tekenen in de grafiek en dit verplaatsen naar de gewenste plek (Hulpmiddelen voor grafieken, tabblad Indeling, groep Invoegen, Tekstvak).

 • U kunt de titel handmatig naar een andere plek verplaatsen door het titelvak naar de gewenste plek te slepen.

Astitels handmatig toevoegen

 1. Klik ergens in de grafiek waaraan u astitels wilt toevoegen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Astitels.

  Afbeelding met het selectievakje Navigatiedeelvenster onder Weergave

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een titel wilt toevoegen aan een primaire horizontale as (categorieas), klikt u op Titel van primaire horizontale as en vervolgens op de gewenste optie.

   Als de grafiek een secundaire horizontale as bevat, kunt u ook op Titel van secundaire horizontale as klikken.

  • Als u een titel wilt toevoegen aan een primaire verticale as (waardenas) klikt u op Titel van primaire verticale as of Titel van secundaire verticale as en vervolgens op de gewenste optie.

   Als de grafiek een secundaire verticale as bevat, kunt u ook op Titel van secundaire verticale as klikken.

  • Als u een titel wilt toevoegen aan een diepteas (reeksas), klikt u op Titel van diepteas en vervolgens op de gewenste optie.

   Deze optie is alleen beschikbaar als de geselecteerde grafiek een echte 3D-grafiek is, zoals een 3D-kolomdiagram.

 4. Typ de gewenste tekst in het tekstvak Astitel dat in de grafiek verschijnt.

  Als u op een nieuwe regel wilt beginnen, drukt u op Enter. Als u een regeleinde wilt invoegen, klikt u op de plek waar u de cursor wilt plaatsen en drukt u op Enter.

 5. De tekst in het titelvak opmaken:

  1. Klik in het titelvak en selecteer de tekst die u wilt opmaken.

  2. Klik in de miniwerkbalk op de gewenste opmaakopties.

   U kunt ook gebruikmaken van de opmaakknoppen op het lint (tabblad Start, groep Lettertype). Als u de hele titel wilt opmaken, klikt u met de rechtermuisknop op de titel, klikt u op Astitel opmaken en selecteert u vervolgens de gewenste opmaakopties.

   Notities : 

   • Als u overschakelt op een ander grafiektype dat geen ondersteuning biedt voor astitels (zoals een cirkeldiagram), worden de astitels niet meer weergegeven. De titels worden weer weergegeven als u later weer overschakelt naar een grafiektype dat wel ondersteuning biedt voor astitels.

   • Astitels die worden weergegeven voor secundaire assen gaan verloren als u overschakelt op een grafiektype waarin geen secundaire assen worden weergegeven.

Een grafiek- of astitel aan een werkbladcel koppelen

 1. Klik in een grafiek op de grafiek- of astitel die u wilt koppelen aan een werkbladcel.

 2. Klik in het werkblad op de formulebalk en typ vervolgens het gelijkteken (=).

 3. Selecteer de werkbladcel met de gegevens of tekst die u wilt weergeven in de grafiek.

  U kunt de verwijzing naar de werkbladcel ook in de formulebalk typen. Neem in deze verwijzing een gelijkteken op en de bladnaam, gevolgd door een uitroepteken, bijvoorbeeld: =Blad1!F2.

 4. Druk op Enter.

Een grafiek- of astitel verwijderen uit een grafiek

 1. Klik ergens in de grafiek.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een grafiektitel wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Indeling in de groep Labels op Grafiektitel en vervolgens op Geen.

   Afbeelding met het selectievakje Navigatiedeelvenster onder Weergave

  • Als u een astitel wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Indeling in de groep Labels op Astitel. Klik op het type astitel dat u wilt verwijderen en vervolgens op Geen.

  • Als u snel een grafiek- of astitel wilt verwijderen, klikt u op de titel en drukt u op Delete. U kunt ook met de rechtermuisknop op de grafiek- of astitel klikken en vervolgens op Verwijderen klikken.

  • Als u grafiek- of astitels onmiddellijk nadat u ze hebt toegevoegd wilt verwijderen, kunt u op Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang klikken. U kunt ook op CTRL+Z drukken.

Zie ook

De positie van titels in een grafiek wijzigen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×