Tips voor het bijhouden van effectiviteit

Bij marketing wilt u weten wat wel en niet werkt, zodat u het eerste meer kunt doen en het tweede minder. Door de reacties op een marketingcampagne bij te houden en te begrijpen waarom deze reacties zijn gegeven, kunt u bepalen welke strategieën succes hadden en welke niet. Met bijhouden kunt u een hoog rendement behalen op uw marketinginvestering.

Wat wilt u doen?

Bepalen wat u wilt bijhouden

Hoe goed zijn de resultaten?

De variabelen isoleren

Het mechanisme voor bijhouden instellen

De reacties op uw campagne bijhouden

Een adressenlijst afdrukken

Online bijhouden

Bijhouden via Business Contact Manager

De campagne evalueren

Voorbereiden voor de volgende marketingcampagne

Een snelkoppeling naar een adressenlijst opslaan

De adressenlijst exporteren naar een nieuw bestand

Bepalen wat u wilt bijhouden

De gegevens die u verzamelt over uw klanten zijn de basis voor een effectieve marketingactiviteit. Als u persoonlijke kenmerken van klanten verzamelt en klanten in groepen met dezelfde kenmerken indeelt, wordt het mogelijk om patronen in hun reacties te zien die zijn gebaseerd op hun gemeenschappelijke kenmerken.

Wanneer u reacties van klanten koppelt aan de belangrijke kenmerken die van invloed waren op hun beslissing om te reageren, ontwikkelt u veel kennis om uw klanten beter van dienst te kunnen zijn en het succes van uw volgende marketingactiviteiten te kunnen vergroten.

Hier volgen enkele voorbeelden van de kenmerken die u kunt bijhouden en wat u hiervan kunt leren:

 • Trouwe klanten Als u uw trouwe klanten identificeert, kunt u contact met hen opnemen om te bepalen waarom ze terugkomen of om hen te informeren over de uitverkoop en speciale aanbiedingen.

 • Onregelmatige klanten Als u al een tijdje niets van klanten hebt gehoord, kunt u ze korting of een andere stimulans aanbieden zodat ze terugkomen. Of u kunt contact opnemen om erachter te komen hoe u kunt zorgen dat ze terugkomen.

 • Locatie van de klant Als u weet waar klanten wonen, kunt u klanten op een specifieke locatie producten of diensten aanbieden die passen bij hun klimaat of locatie.

 • Geslacht van de klant Als u het geslacht van uw klanten weet, kunt u informatie geven over producten of diensten die alleen relevant zijn voor vrouwen of mannen.

 • Leeftijd van de klant Als u weet hoe oud klanten zijn, kunt u producten of diensten leveren die op die leeftijdsfase zijn gericht (zoals pensioenplanning voor twintigers en voor vijftigers).

 • Aankoopgeschiedenis Als u de aankoopgeschiedenis van klanten kent die op een mailing hebben gereageerd en u uw klantenbestand wilt uitbreiden, kunt u een adressenlijst kopen met adressen van personen die dezelfde producten hebben gekocht en hen een soortgelijke mailing sturen.

 • Responsvoorkeur Door de reacties van ontvangers te gebruiken, kunt u elke klant met een andere vervolgactie benaderen die past bij de reactie van de klant. Sommige klanten reageren via de telefoon, andere met een bezoekje en weer andere via e-mail. Het is aan te raden om voor elke voorkeur met een verschillende vervolgbenadering op de voorkeuren van uw klanten te reageren.

Hoe goed zijn de resultaten?

Terwijl u gegevens over uw klanten verzamelt, wilt u ook bijhouden hoeveel succes uw marketingactiviteiten hebben. U moet bepalen welke van de vele variabelen u wilt testen en hoe u de impact ervan kunt meten. Als u bijvoorbeeld een mailing met briefkaarten doet, wilt u misschien meer dan één ontwerp of aanbieding uitproberen en voor elk hiervan de resultaten bijhouden. Andere gegevens die mogelijk waardevol zijn om bij te houden, zijn onder meer de volgende:

 • Responspercentage Hoeveel van alle klanten met wie u contact hebt opgenomen, hebben gereageerd?

 • Respons op stimulans Als u een aantal verschillende aanbiedingen hebt gedaan om klanten aan te moedigen om te reageren, kunt u bijhouden op welke stimuli het meeste wordt gereageerd.

 • Contactmethode Als u klanten verschillende manieren biedt om te reageren (bijvoorbeeld via een briefkaart, telefoongesprek, e-mailbericht, persoonlijk bezoekje, catalogus of website), kunt u de reacties die u ontvangt voor elke methode bijhouden. Als u verschillende methoden gebruikt om contact op te nemen met uw klanten, kunt u deze bijhouden om te zien welke methode het meeste succes had qua reacties.

De variabelen isoleren

Zorg ervoor dat u de variabelen isoleert, anders is het later mogelijk lastig om de gegevens te analyseren. Als u bijvoorbeeld twee verschillende briefkaartontwerpen gebruikt en bij elk ontwerp een andere aanbieding wordt gepromoot, kan het lastig zijn om bij te houden of een briefkaart meer reacties krijgt vanwege het ontwerp of vanwege de aanbieding.

Naar boven

Het mechanisme voor bijhouden instellen

Bepaal hoe u de informatie u die nodig hebt om de effectiviteit van de campagne te evalueren het beste kunt verzamelen. Als uw bedrijf meerdere telefoonlijnen heeft en u verschillende ontwerpen of aanbiedingen voor een briefkaartmailing gebruikt, kunt u verschillende telefoonnummers, URL’s of aanbiedingscodes opgeven om de reacties op elk ontwerp te meten.

Als u cadeaubonnen aanbiedt, wilt u waarschijnlijk unieke volgnummers toevoegen. Als u kortingsbonnen aanbiedt en wilt weten wie deze inwisselt en waarvoor, moet u een unieke kortingsboncode aan elke kortingsbon toevoegen.

Wanneer u een code aan een cadeaubon toevoegt, kunt u een artikel uit de voorraad koppelen aan de cadeaubon en dat artikel bijhouden. Als u kortingsbonnen aanbiedt, kunt u met het toevoegen van een unieke code aan elke kortingsbon voorkomen dat klanten kopieën van kortingsbonnen delen. Het toevoegen van unieke codes aan uitnodigingen voor evenementen is zelden nuttig. U hoeft alleen de namen van klanten bij te houden. Zie Volgnummers aan cadeau- en kortingsbonnen toevoegen voor meer informatie.

Naar boven

De reacties op uw campagne bijhouden

U hebt uw campagne verstuurd. Nu is het tijd om de reacties bij te houden. Documenteer uw resultaten om te zien welke variabelen werken en welke u moet verbeteren in de volgende fase van de campagne of in volgende campagnes.

Er zijn twee basismethoden voor het bijhouden van een marketingcampagne. Of u reacties van klanten nu online, via e-mail, telefonisch of via persoonlijk contact ontvangt, u kunt de reacties op een van deze twee manieren bijhouden:

 • Op een afgedrukte lijst die u bewaart bij de telefoon, uw Postvak IN of de toonbank of balie waar u contact hebt met klanten. Als u bij elk van de verschillende briefkaartontwerpen een ander telefoonnummer opgeeft, kunt u een unieke adressenlijst afdrukken voor elk telefoonnummer, zodat u de juiste adressenlijst bij de hand hebt wanneer u elke telefoonlijn beantwoordt.

 • In een programma, zoals een Microsoft Office Excel-werkblad of de gegevensbronnen die u kunt maken in Microsoft Office Publisher of in een nog geavanceerder CRM-programma, zoals 2007 Microsoft Office system met Business Contact Manager.

Publisher biedt hulpmiddelen voor beide methoden.

Naar boven

Een adressenlijst afdrukken

Als u de reacties op uw campagne op papier wilt bijhouden, drukt u een lijst met geadresseerden af en houdt u deze bij de hand wanneer geadresseerden reageren. Met een afgedrukte lijst kunt u de gegevens eenvoudig vastleggen, maar het sorteren, filteren en analyseren van de gegevens is lastig.

Zelfs als u van plan bent om uw publicatie per post te versturen, drukt u een adressenlijst af via het taakvenster Afdruk samenvoegen of het taakvenster E-mail samenvoegen. Als u het taakvenster in een nieuwe of bestaande publicatie wilt openen, wijst u in het menu HulpmiddelenMailings en catalogussen aan en klikt u vervolgens op Afdruk samenvoegen of E-mail samenvoegen. Zie Afdruk samenvoegen of E-mail samenvoegenvoor meer informatie over het gebruik van Afdruk samenvoegen.

 1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen, in Stap 3: Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren , onder Voorbereidingen maken voor het opvolgen van deze verzendlijst, op Adressenlijst afdrukken.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Lijst afdrukken, onder Kolommen selecteren, de namen van de velden die u wilt opnemen in uw lijst voor bijhouden. Als u ook notities wilt opnemen over de contacten met de klant, schakelt u het selectievakje Lege kolom voor notities invoegen in.

 3. Klik onder Records selecteren op een van de volgende opties:

  • Alleen opgenomen records gebruiken om een lijst af te drukken waarvoor alleen de geadresseerden van uw mailing worden gebruikt wanneer u e-mail/post stuurt naar een subset van uw adressenlijst.

  • Alles gebruiken om een lijst af te drukken met behulp van alle records in uw adressenlijst.

 4. Selecteer andere opmaakopties en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw lijst wilt afdrukken zonder verdere opmaak, klikt u op Afdrukken.

   Kolomkoppen worden boven aan elke afgedrukte pagina van uw lijst weergegeven.

  • Als u uw lijst wilt openen als een nieuwe publicatie die u verder kunt opmaken, klikt u op Exporteren naar publicatie.

Naar boven

Online bijhouden

Als u al een klantgegevensbron hebt, kunt u deze gebruiken voor het bijhouden van de reacties op uw marketingcampagne. Ongeacht of u een adressenlijst maakt in Publisher, Excel, Microsoft Office Access of een klantenbeheerprogramma zoals Business Contact Manager, moet u ervoor zorgen dat de adressenlijst is geopend wanneer elke klant reageert. En vervolgens moet u de bijbehorende record vinden zodat u de gewenste gegevens efficiënt kunt vastleggen.

In een eenvoudige campagne wilt u bijvoorbeeld een kolom toevoegen waarin klantenreacties (ja en nee) worden verzameld, een kolom voor de datum waarop u de reactie ontvangt, een kolom waarin de volgende stap staat (zoals 'opvolggesprek' of 'opnemen in volgende mailing') en een kolom voor het product dat of de dienst die de klant heeft besteld. Als u meerdere briefkaartontwerpen of aanbiedingen hebt verstuurd, houdt u ook het ontwerp of de aanbieding bij waarop elke klant reageert.

Met een database is het ook eenvoudig om met de gegevens te werken wanneer u deze wilt gaan analyseren. U kunt de gegevens bijvoorbeeld eenvoudig sorteren op een van de kenmerken die u vastlegt en geadresseerden uitfilteren met kenmerken die niet relevant lijken.

Bijhouden via Business Contact Manager

2007 Microsoft Office system met Business Contact Manager is een invoegtoepassing waarmee kleine bedrijven, verkopers en werknemers hun zakelijke contactpersonen en verkoopkansen effectief kunnen beheren. U kunt Business Contact Manager gebruiken voor het bijhouden van het marketingmateriaal dat u verstuurt, de reacties die u ontvangt en de kosten die zijn verbonden aan elke campagne wanneer u Afdruk samenvoegen in Publisher hebt voltooid. Raadpleeg de webpagina's van Business Contact Manager voor meer informatie over het downloaden en gebruiken van de invoegtoepassing.

Als Business Contact Manager is geïnstalleerd, opent u Business Contact Manager rechtstreeks vanuit Publisher:

 • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen, in Stap 3: Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren , onder Voorbereidingen maken voor het opvolgen van deze verzendlijst, op Traceren via Business Contact Manager .

  Het marketingcampagneformulier wordt geopend in Office Outlook 2007 met Business Contact Manager.

Voor meer informatie over het werken met Office Outlook 2007 met Business Contact Manager raadpleegt u de Help van Business Contact Manager of zoekt u in Microsoft Office Online naar informatie over het bijhouden van klantgegevens in Outlook.

Naar boven

De campagne evalueren

Analyseer de resultaten op basis van de campagnedoelstellingen. Bijvoorbeeld: wilt u meer nieuwe klanten of wilt u meer verkopen aan bestaande klanten? Als er op een bepaalde aanbieding meer reacties zijn gekomen dan op andere aanbiedingen, waarom had deze aanbieding in combinatie met de persoonlijke kenmerken van klanten dan meer succes?

Als u meer dan één ontwerp of aanbieding in een briefkaartmailing hebt gebruikt, hebben geadresseerden dan positiever op een bepaald ontwerp of bepaalde aanbieding gereageerd dan op andere?

Pas wat u leert van het bijhouden toe om uw huidige en toekomstige marketingcampagnes te verbeteren. Deze stap is het hoogtepunt van uw bijhoudactiviteiten om het rendement van uw investering te verbeteren.

Naar boven

Voorbereiden voor de volgende marketingcampagne

Door de reacties op een marketingcampagne bij te houden, kunt u de volgende campagne verbeteren. U wilt behouden wat werkte en veranderen wat niet werkte. Uw adressenlijst is een van de bronnen die u moet behouden en verfijnen en opnieuw moet gebruiken. In Publisher hebt u een aantal mogelijkheden om voort te bouwen op uw adressenlijst zonder steeds weer opnieuw te beginnen.

Een snelkoppeling naar een adressenlijst opslaan

U kunt overbodig werk vermijden door een snelkoppeling op te slaan naar een adressenlijst die u hebt gemaakt in een samenvoegbewerking. Wanneer u de lijst gebruikt bij een latere samenvoegbewerking, kunt u er verbinding mee maken als een bestaande lijst. Als de lijst uit meerdere gegevensbronnen is samengesteld, worden wijzigingen die u aanbrengt in records in de oorspronkelijke gegevensbronnen weergegeven in de adressenlijst wanneer u deze de volgende keer opent. Op deze manier blijft u gegevens toevoegen aan de informatie die u over deze geadresseerden hebt verzameld.

 1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen, in Stap 3: Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren , onder Voorbereidingen maken voor het opvolgen van deze verzendlijst, op Snelkoppeling naar adreslijst opslaan .

 2. Typ in het dialoogvenster Bestand opslaan een naam voor de adreslijst in het vak Bestandsnaam.

  Standaard wordt de adreslijst opgeslagen in de map Mijn gegevensbronnen. U kunt de adreslijst het beste hier laten staan omdat dit de standaardmap is waarin in Publisher naar gegevensbronnen wordt gezocht.

 3. Klik op Opslaan .

De adressenlijst exporteren naar een nieuw bestand

Als u verschillende gegevensbronnen wilt combineren in één nieuw bestand, kunt u een adressenlijst opslaan als een unieke lijst voor gebruik in een toekomstige samenvoegbewerking. Deze unieke lijst is niet gekoppeld aan een van de oorspronkelijke gegevensbronnen, zodat alle nieuwe informatie die u toevoegt of wijzigingen die u aanbrengt alleen in deze lijst worden aangebracht. U kunt deze adressenlijst gebruiken bij toekomstige samenvoegbewerkingen en als een bestand dat u importeert in een programma voor klantrelatiebeheer.

 1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen, in Stap 3: Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren , onder Voorbereidingen maken voor het opvolgen van deze verzendlijst, op Adreslijst exporteren naar nieuw bestand .

 2. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de adreslijst in het vak Bestandsnaam.

  Standaard wordt de adreslijst opgeslagen in de map Mijn gegevensbronnen. U kunt de adreslijst het beste hier laten staan omdat dit de standaardmap is waarin in Publisher naar gegevensbronnen wordt gezocht.

 3. Klik op een van de volgende opties:

  • Als u een lijst wilt opslaan met alleen de geadresseerden van uw mailing, klikt u op Alleen gebruikte records.

  • Als u alle records in de lijst wilt opnemen, ongeacht of ze deel uitmaakten van de samenvoegbewerking, klikt u op Alle records .

 4. Klik op Opslaan .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×