Tips voor effectief zoeken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In marketing wilt u weten wat wel en niet werkt, zodat u vooral kunt doen wat werkt. Door de respons op uw marketingcampagnes bij te houden en door inzicht in de oorzaak van deze respons kunt u erachter komen welke tactiek heeft gewerkt en welke niet. Door dit bij te houden haalt u een hoog rendement op uw marketinginvestering.

Wat wilt u doen?

Bepalen wat u wilt bijhouden

Het bijhoudmechanisme opzetten

De respons op uw campagne bijhouden

De campagne evalueren

Voorbereiding op de volgende marketingcampagne

Bepalen wat u wilt bijhouden

Overweeg zorgvuldig welke informatie belangrijk is om bij te houden en wat uw doelgroep is voordat u een marketingcampagne start. Als u bijvoorbeeld al weet welke klanten mannen of vrouwen zijn, wilt u misschien verschillende aanbiedingen naar elk van beide groepen sturen. Als u dat niet weet, is dit mogelijk informatie die u deze keer wilt bijhouden, zodat u zich in volgende campagnes beter op de doelgroep kunt richten.

Wat weet u voordat u begint?

De informatie die u over uw klanten verzamelt, is de basis voor een effectieve marketing. Als u persoonlijke kenmerken over klanten verzamelt en de klanten ordent in groepen die deze kenmerken delen, kunt u patronen in hun reacties zien op basis van hun gemeenschappelijke kenmerken.

Als u de reacties van klanten koppelt aan de significante kenmerken die hun beslissing om te reageren hebben beïnvloed, ontwikkelt u een waardevolle kennisbron om uw klanten beter te bedienen en het succes van toekomstige marketingactiviteiten te verbeteren.

Hier volgen een paar voorbeelden van de kenmerken die u kunt bijhouden en wat u eruit kunt opmaken:

 • Terugkerende klanten    Als u weet welke klanten terugkomen, kunt u contact met hen opnemen om erachter te komen waarom ze terugkomen, of om hen te informeren over uitverkopen en speciale aanbiedingen.

 • Zeldzame klanten    Als u van bepaalde klanten een tijdje niets hebt gehoord, kunt u een korting of een andere stimulans bieden om ze over te halen. Of u neemt contact op om erachter te komen hoe u ze kunt aanmoedigen terug te komen.

 • Locatie van klanten    Als u weet waar uw klanten wonen, kunt u klanten in een bepaalde regio producten of services aanbieden die relevant zijn voor hun omgeving of woonplaats.

 • Geslacht van klanten     Als u het geslacht van uw klanten weet, kunt u informatie geven over producten of services die alleen relevant zijn voor vrouwen, respectievelijk mannen.

 • Leeftijd van klanten    Als u de leeftijd van uw klanten weet, kunt u producten of services aanbieden die zijn gericht op hun levensfase (zoals strategieën voor pensioenplanning voor twintigers en vijftigers).

 • Aankoopgeschiedenis    Als u de aankoopgeschiedenis kent van klanten die op een bericht hebben gereageerd, en als uw doel het uitbreiden van uw klantenbasis is, kunt u een adressenlijst kopen van personen die dezelfde producten hebben gekocht, en hun een vergelijkbaar bericht sturen.

 • Voorkeursrespons    Aan de hand van de reacties van geadresseerden kunt u klanten benaderen via een verschillend vervolgtraject dat past bij hun respons. Sommige klanten reageren per telefoon, anderen met een bezoek, weer anderen per e-mail. Hieruit kunt u de verschillende benaderingen afleiden waaraan de klant de voorkeur geeft.

Hoe verloopt de marketing?

Terwijl u informatie over uw klanten verzamelt, wilt u ook bijhouden hoe goed uw marketingactiviteiten werken. U moet beslissen welke van de vele variabelen u wilt testen en waaraan u de uitwerking ervan kunt afmeten. Als u bijvoorbeeld briefkaarten rondstuurt, wilt u mogelijk meerdere ontwerpen of aanbiedingen uitproberen en bijhouden hoe succesvol ze zijn. Andere mogelijke waardevolle gegevens om bij te houden zijn:

 • Respons    Hoeveel van de klanten met wie u contact hebt opgenomen, hebben gereageerd?

 • Respons op stimulans    Als u verschillende aanbiedingen hebt verzonden om klanten aan te moedigen te reageren, kunt u bijhouden welke stimuli de grootste respons hebben opgeleverd.

 • Contactmethode    Als u klanten verschillende responsmogelijkheden hebt gegeven (bijvoorbeeld per briefkaart, telefoon, e-mailbericht, persoonlijk bezoek, catalogus of website), kunt u bijhouden hoeveel reacties u op elke methode ontvangt. Als u verschillende methoden gebruikt om contact met uw klanten op te nemen, kunt u deze bijhouden om te zien welke voor de meeste reacties heeft gezorgd.

Variabelen isoleren

Zorg ervoor dat u de variabele factoren isoleert, anders kan het moeilijk zijn later een analyse uit te voeren. Als u bijvoorbeeld twee verschillende briefkaartontwerpen gebruikt voor twee verschillende aanbiedingen, kan het moeilijk zijn om bij te houden of de ene briefkaart meer reacties oproept vanwege het ontwerp of vanwege de aanbieding.

Naar boven

Het bijhoudmechanisme opzetten

Bepaal hoe u de benodigde informatie voor het evalueren van de effectiviteit van de campagne het beste kunt verzamelen. Als uw bedrijf meerdere telefoonlijnen heeft en u verschillende ontwerpen of aanbiedingen voor een briefkaart gebruikt, kunt u verschillende telefoonnummers, URL's of aanbiedingscodes gebruiken om de respons op elk ontwerp bij te houden.

Als u cadeaubonnen gebruikt, wilt u mogelijk unieke volgnummers toevoegen. Als u kortingsbonnen aanbiedt en wilt weten wie deze inwisselt en waarvoor, moet u op elke bon een unieke code zetten.

Als u een code toevoegt aan een cadeaubon, kunt u een item uit de voorraad aan de cadeaubon koppelen en dit item bijhouden. Als u kortingsbonnen aanbiedt, kunt u door het toevoegen van een unieke code aan elke bon voorkomen dat klanten kopieën van bonnen delen. Het toevoegen van unieke codes aan uitnodigingen voor evenementen heeft meestal geen zin. U hoeft alleen de namen van de klanten bij te houden. Zie Volgnummers aan cadeau- en kortingsbronnen toevoegen voor meer informatie.

Naar boven

De respons op uw campagne bijhouden

U hebt uw campagne verzonden. Nu is het tijd om de respons bij te houden. Documenteer de resultaten om te zien welke variabelen werken en welke u moet verbeteren in het volgende stadium van de campagne of in volgende campagnes.

Er zijn twee basismethoden voor het bijhouden van een marketingcampagne. Of u de reacties van klanten online, via e-mail, per telefoon of in persoon ontvangt, u kunt ze op een van de twee volgende manieren bijhouden:

 • Op een afgedrukte lijst die u in de buurt van de telefoon, e-mailpostvak of toonbank bewaart, waar u contact met klanten hebt. Als u verschillende telefoonnummers opgeeft voor verschillende briefkaarten, kunt u een unieke adressenlijst afdrukken voor elk telefoonnummer, zodat u de juiste lijst met geadresseerden gereed hebt voor het beantwoorden van elke telefoonlijn.

 • In een programma zoals een Microsoft Office Excel-werkblad of in de gegevensbronnen die u kunt maken in Microsoft Office Publisher, of in een geavanceerder programma voor klantrelaties zoals 2007 Microsoft Office-systeem met Business Contact Manager.

Publisher biedt hulpmiddelen voor beide methoden.

Een adressenlijst afdrukken

Als u de reacties op uw campagne op papier wilt bijhouden, drukt u een lijst met geadresseerden af die u bij de hand hebt wanneer er wordt gereageerd door de geadresseerden. Met een afgedrukte lijst is het eenvoudig om de informatie vast te leggen, maar het sorteren, filteren en analyseren van de gegevens is lastig.

Zelfs als u van plan bent de publicatie verzenden per post, kunt u een lijst met geadresseerden afdrukken via het taakvenster Afdruk samenvoegen of via het taakvenster E-mail samenvoegen . Als u wilt openen van het taakvenster in een nieuwe of bestaande publicatie, in het menu Extra , wijs Mailings en catalogussenen klik vervolgens op Afdruk samenvoegen of E-mail samenvoegen. Zie voor meer informatie over het gebruik van Afdruk samenvoegen maken een samenvoegbewerking en maken e-mail samenvoegen.

 1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen in Stap 3: Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren onder Voorbereidingen maken voor het opvolgen van deze verzendlijst op Adressenlijst afdrukken.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Lijst afdrukken onder Kolommen selecteren de namen van de velden die u wilt opnemen in uw bijhoudlijst. Als u ook notities wilt opnemen over contactpersonen bij klanten, schakelt u het selectievakje Lege kolom voor notities invoegen in.

 3. Klik onder Records selecteren op een van de volgende opties:

  • Alleen opgenomen records gebruiken om een lijst af te drukken waarvoor alleen de geadresseerden van uw mailing worden gebruikt als u post aan een subset van uw adressenlijst verzendt.

  • Alles gebruiken om een lijst af te drukken met alle records in uw adressenlijst.

 4. Selecteer andere opmaakopties en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken zonder verdere opmaak.

   Boven aan elke afgedrukte pagina van de lijst worden kolomkoppen weergegeven.

  • Klik op Exporteren naar publicatie om de lijst te openen als een nieuwe publicatie die u verder kunt opmaken.

dialoogvenster lijst afdrukken in het taakvenster afdruk samenvoegen

Online bijhouden

Als u al een klantgegevensbron hebt, kunt u deze gebruiken om de respons op uw marketingcampagne bij te houden. Of u nu een adressenlijst maakt in Publisher, Excel, Microsoft Office Access of een klantenbeheerprogramma zoals Business Contact Manager, u moet ervoor zorgen dat de adressenlijst is geopend wanneer een klant reageert, en vervolgens moet u de betreffende record zoeken, zodat u de gewenste informatie efficiënt kunt vastleggen.

In een eenvoudige campagne wilt u bijvoorbeeld misschien een kolom toevoegen met de reacties van klanten (ja en nee), een kolom voor de datum waarop u de reacties ontvangt, een kolom met details over de volgende stap (zoals 'opvolgtelefoontje' of 'opnemen in de volgende mailing'), en een kolom voor het product of de service die de klant heeft besteld. Als u meerdere briefkaartontwerpen of aanbiedingen hebt verzonden, houdt u ook het ontwerp of de aanbieding bij waarop elke klant reageert.

In een database kunt u ook gemakkelijk werken met de gegevens wanneer u deze wilt gaan analyseren. U kunt bijvoorbeeld gemakkelijk de gegevens sorteren op elk van de kenmerken die u vastlegt, en u kunt geadresseerden uitfilteren met kenmerken die niet relevant lijken te zijn.

Bijhouden via Business Contact Manager

2007 Microsoft Office-systeem met Business Contact Manager is een invoegtoepassing die is ontworpen als hulp voor eigenaren van kleine bedrijven, verkopers en werknemers voor het effectief beheren van hun zakelijke contactpersonen en verkoopkansen. U kunt Business Contact Manager gebruiken om de marketingmaterialen bij te houden die u verzendt, de respons die u ontvangt en de kosten die zijn verbonden aan elke uitgaande campagne als u een afdruk hebt samengevoegd in Publisher. Zie de webpagina's van Business Contact Manager voor meer informatie over het downloaden en gebruiken ervan.

Als Business Contact Manager is geïnstalleerd, opent u Business Contact Manager rechtstreeks vanuit Publisher:

 • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen in Stap 3: Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren onder Voorbereidingen maken voor het opvolgen van deze verzendlijst op Traceren via Business Contact Manager.

  Het formulier voor de marketingcampagne wordt geopend in Office Outlook 2007 met Business Contact Manager.

Zie Business Contact Manager Help of zoek in Microsoft Office Online voor meer informatie over het werken met Office Outlook 2007 met Business Contact Manager voor hulp bij het bijhouden van klantgegevens in Outlook.

Naar boven

De campagne evalueren

Analyseer de resultaten op basis van de campagnedoelen. Wilde u bijvoorbeeld meer nieuwe klanten, of meer aanvragen van bestaande klanten? Als klanten op één aanbieding vaker hebben gereageerd dan op de andere, wat was er dan met die aanbieding in combinatie met de persoonlijke kenmerken van de klanten waardoor deze slaagde?

Als u meer dan een ontwerp of aanbieding hebt gebruikt in een briefkaart, hebben geadresseerden dan op één ontwerp of aanbieding beter gereageerd dan op de andere?

Pas toe wat u door het bijhouden hebt geleerd om uw marketingcampagnes te verbeteren, nu en in de toekomst. In het kader van uw bijhoudactiviteiten is dit is de belangrijkste stap voor het verbeteren van het rendement van uw investering.

Naar boven

Voorbereiding op de volgende marketingcampagne

Het bijhouden van de respons op een marketingcampagne helpt bij het verbeteren van de volgende campagne. U wilt behouden wat heeft gewerkt en u wilt wijzigen wat niet heeft gewerkt. Uw adressenlijst is een van de resources die u moet bewaren, verfijnen en opnieuw gebruiken. Publisher biedt verschillende mogelijkheden om voort te bouwen op uw adressenlijst zonder telkens opnieuw te beginnen.

Een snelkoppeling naar een adressenlijst opslaan

U kunt overbodig werk vermijden door een snelkoppeling op te slaan naar een adressenlijst die u in een samengevoegde afdruk hebt gemaakt. Als u de lijst gebruikt bij een latere samenvoeging van een afdruk, kunt u er verbinding mee maken als een bestaande lijst. Als de lijst is samengesteld uit verschillende gegevensbronnen, worden wijzigingen die u in records in de oorspronkelijke gegevensbronnen hebt aangebracht, weergegeven in de adressenlijst als u deze de volgende keer opent. Op deze manier blijft u elementen toevoegen aan de informatie die u over deze geadresseerden hebt verzameld.

 1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen in Stap 3: Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren onder Voorbereidingen maken voor het opvolgen van deze verzendlijst op Een snelkoppeling naar de adressenlijst opslaan.

 2. Typ in het dialoogvenster Bestand opslaan een naam voor de adressenlijst in het vak Bestandsnaam.

  De adreslijst wordt standaard opgeslagen in de map Mijn gegevensbronnen . Is het raadzaam te behouden de adreslijst hier, omdat dit is de standaardmap waarin Publisher Hiermee wordt gezocht naar gegevensbronnen.

 3. Klik op Opslaan.

De adressenlijst naar een nieuw bestand exporteren

Als u verschillende gegevensbronnen wilt combineren tot één nieuw bestand, kunt u een adressenlijst opslaan als een unieke lijst voor gebruik bij het samenvoegen van een toekomstige afdruk. Deze unieke lijst is niet gekoppeld aan een van de oorspronkelijke gegevensbronnen, dus nieuwe informatie die u toevoegt of wijzigingen die u aanbrengt, staan alleen in deze lijst. U kunt deze adressenlijst gebruiken bij het samenvoegen van toekomstige afdrukken en als een bestand dat u importeert in een programma voor klantenrelatiebeheer.

 1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen in Stap 3: Uitvoer voor E-mail samenvoegen selecteren onder Voorbereidingen maken voor het opvolgen van deze verzendlijst op Adressenlijst exporteren naar nieuw bestand.

 2. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de adressenlijst in het vak Bestandsnaam.

  De adreslijst wordt standaard opgeslagen in de map Mijn gegevensbronnen . Is het raadzaam te behouden de adreslijst hier, omdat dit is de standaardmap waarin Publisher Hiermee wordt gezocht naar gegevensbronnen.

 3. Klik op een van de volgende opties:

  • Als u een lijst wilt opslaan met uitsluitend de geadresseerden van uw verzendlijst, klikt u op Alleen gebruikte records.

  • Als u alle records in de lijst wilt gebruiken, ongeacht of ze waren opgenomen in het samenvoegen van de afdruk, klikt u op Alle records.

 4. Klik op Opslaan.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×