Tips voor doeltreffende zoekacties

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt informatie die u nodig hebt, makkelijker vinden wanneer u de hulpmiddelen voor zoeken van Microsoft Office SharePoint Server 2007 gebruikt. Algemene manieren waarop u zoekacties kunt afstemmen zodat deze betere zoekresultaten opleveren, omvatten het aanpassen van het zoekbereik, het toewijzen van intuïtieve namen en paden aan inhoud, het toewijzen van waarden aan eigenschappen en het gebruik van eigenschappen en trefwoorden in query’s.

In dit artikel

Tips voor het gebruik van het vak Zoeken

Tips voor het gebruik van de zoekcentrumsite

Tips voor het gebruik van eigenschappen

Tips voor Geavanceerd zoeken

Tips voor het verbeteren van zoekresultaten

Tips voor het gebruik van het vak Zoeken

Het vak Zoeken dat boven aan de meeste pagina's op een SharePoint-site wordt weergegeven, is een krachtig hulpmiddel voor het indienen van query's. Hier volgen een paar handige technieken voor het gebruik van het vak Zoeken.

 • Een zoekbereik selecteren    Gebruik indien aanwezig de lijst met zoekbereiken die naast het vak Zoeken wordt weergegeven, om uw zoekbereik aan te passen. U kunt door het zoekbereik te verkleinen uw zoekactie richten op bronnen waarvan het waarschijnlijk is dat deze de benodigde informatie zullen bevatten. Gebruik hiertoe in plaats van een breed bereik, zoals Alle sites, een specifieker bereik, zoals Deze site of Deze lijst.

 • Typ de woorden "alle zoeken"    Wanneer u woorden in het vak Zoeken typt, geeft uw zoekopdracht inhoud binnen het door u gekozen bereik met alle woorden die u hebt getypt, in een willekeurige volgorde n/b als resultaat. Bijvoorbeeld als u zowel de woorden "appels" en "appels" zoekt, typ appels oranje,s en klik op Zoeken Knopafbeelding .

 • Exacte woordgroepen tussen aanhalingstekens plaatsen    Als u naar een specifieke woordgroep wilt zoeken, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen ("). Wanneer u bijvoorbeeld wilt zoeken naar items die een bestelformulier voor onderdelen bevatten, typt u de tekst "bestelformulier voor onderdelen" in het vak Zoeken. De zoekactie retourneert resultaten die zich binnen het gekozen bereik bevinden en die deze exacte woordgroep bevatten.

 • Bedoelde u-suggesties gebruiken    Boven de resultaten op de pagina met zoekresultaten wordt de functie Bedoelde u weergegeven. Deze functie voorziet in alternatieve query’s voor de query die u hebt uitgevoerd. De suggesties zijn opgemaakt als koppelingen. Als u een dergelijke alternatieve query wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende koppeling.

 • Bestandseigenschappen toevoegen    Met eigenschappen kunt u opgeven van de naam of het type bestand om terug te keren. Bijvoorbeeld, als u wilt zoeken naar Microsoft Office Word 2007-bestanden die opnemen van het woord 'plannen', typt u planning filetype:docx in het vak Zoeken .

  Zie de sectie Tips voor het gebruik van de eigenschappenvoor meer informatie over de eigenschappen.

 • Bepaalde zoekresultaten uitsluiten    Als u wilt uitsluiten van zoekresultaten die bepaalde voorwaarden bevatten, gebruikt u een minteken (-) voordat de term die u wilt uitsluiten. Bijvoorbeeld, als u wilt zoeken naar items die het woord 'onkosten' bevatten, maar neem niet het woord 'belastingen', typt u uitgaven - opmerkingens in het vak Zoeken .

  Opmerking: Een query moet ten minste één zoekterm bevatten die u wilt vinden. Query’s die alleen termen bevatten die u wilt uitsluiten, leiden tot een foutbericht.

Naar boven

Tips voor het gebruik van de zoekcentrumsite

Klik in Office SharePoint Server 2007 op Zoeken bij de navigatiekoppelingen die boven aan de startpagina van de site worden weergegeven, om de zoekcentrumsite weer te geven. Selecteer vervolgens een tabblad om naar inhoud in bepaalde locaties te zoeken of om personen te zoeken.

 • Een zoektabblad selecteren voor inhoud    Wanneer uw zoekcentrumsite zoektabbladen bevat, klikt u op het gewenste tabblad om op die locatie naar inhoud te zoeken of om naar personen te zoeken. Op elk tabblad wordt het vak Zoeken weergegeven met daaronder een gebied Zoekresultaten.

  Opmerking: De beheerder kan zoektabbladen aan een zoekcentrumsite toevoegen.

 • Zoekresultaten sorteren    Klik op Weergeven op Gewijzigd op als u uw zoekresultaten wilt sorteren op de datum waarop de afzonderlijke records zijn gewijzigd. Klik op Resultaten op Relevantie als u uw zoekresultaten wilt sorteren op de mate waarin deze met uw query overeenstemmen.

  Er is een aantal factoren dat bepaalt hoe de relevantie van een resultaat wordt berekend. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een beheerder de zoekfunctionaliteit zo heeft geconfigureerd dat de relevantie van resultaten die van bepaalde sites afkomstig zijn, zoals teamportals, wordt verbeterd.

 • Zoekresultaten voor Personen sorteren    In Office SharePoint Server kunt u, nadat u het tabblad Personen hebt geselecteerd en naar namen of functies hebt gezocht, op Weergeven op sociale afstand klikken om uw zoekresultaten te sorteren op de sociale afstand tussen u en de persoon in uw organisatie en op relaties die u deelt.

  Gebruik Weergeven op sociale afstand om personen binnen de organisatie te identificeren van wie de taken vergelijkbaar zijn met uw eigen taken.

Naar boven

Tips voor het gebruik van eigenschappen

Terwijl u query's in het vak Zoeken of op de zoekcentrumsite typt , kunt u uw resultaten kunt verbeteren met behulp van trefwoorden in query's. U kunt ook zoeken op eigenschapswaarden, die in het formulier eigenschap: waardeneis ingevoerd.

De eigenschappen van de inhoud en de bijbehorende waarden worden opgeslagen als sites zijn geïndexeerd. Sommige van deze kan worden toegewezen door de beheerder van uw gedeelde services aan beheerde eigenschappen die kunnen worden gebruikt in zoekopdrachten. Dit zijn de eigenschappen die u kunt selecteren uit de lijsten Eigenschap kiezen in Geavanceerd zoekenof die u kunt typen in het formulier eigenschap: waardene in het vak Zoeken .

Plaats een eigenschapwaarde tussen aanhalingstekens als u naar een exacte overeenkomst wilt zoeken of laat de aanhalingstekens weg als u naar items wilt zoeken die gedeeltelijk overeenkomen en die beginnen met de letters die u hebt getypt. Er wordt bij de waarden geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters gemaakt.

 • Zoeken op bestandsnaam     Als de eigenschap filename beschikbaar voor zoekopdrachten is, typt u bestandsnaam: "Budget" "(inclusief de aanhalingstekens) naar een bestand met de naam 'Budget.xlsx' niet vinden of typt u filename:budget (zonder de aanhalingstekens) om te zoeken naar zowel"Budget_Current.xlsx"en"Budget_Next.xlsx."

  U kunt ook Geavanceerd zoeken gebruiken om op een deel van de bestandsnaam van een te zoeken. Als de eigenschap beschikbaar in de lijst Kies eigenschap is , zoekt u op de Naam bevat waarde.

 • Zoeken op bestandstype     Stel dat u zoekt budget werkbladen die zijn voorbereid in Excel 2007. Filetype:xlsx toevoegen aan uw query om alleen de zoekresultaten die Excel 2007 werkmappen worden weer te geven.

 • Zoekt u op de verschillende eigenschappen    De zoekservice interpreteert de ruimte tussen termen die verschillende eigenschappen als een AND. gebruiken Bijvoorbeeld als u op titel: budget filetype:xlsxzoekt, retourneert uw zoekopdracht alleen Excel 2007 werkmappen met titels die beginnen met het woord "Budget".

  Opmerking: Plaats waarden die spaties omvatten tussen aanhalingstekens. U kunt Geavanceerd zoeken ook gebruiken voor het zoeken naar meerdere eigenschappen. U kunt vervolgens de resultaten beperken tot een bepaald bestandstype.

 • Alternatieve waarden voor dezelfde eigenschap zoeken    De zoekservice interpreteert de ruimte tussen termen die dezelfde eigenschap als een OR gebruiken. Als u zoeken op bijvoorbeeld Auteur: "Mike Smith" Auteur: ' Carol Jones","uw zoekopdracht retourneren items die zijn gemaakt door een persoon.

  Als de beheerder eigenschappen zoals schrijver of e-meil aan de beheerde eigenschap Auteur toegewezen heeft, bevatten uw resultaten mogelijk ook de inhoud die deze eigenschappen bevat.

 • Eigenschapswaarden uitsluiten    Als u inhoud die met een bepaalde eigenschap is gemarkeerd, wilt uitsluiten, moet u een minteken (-) voor de naam van de eigenschap plaatsen.

  Bijvoorbeeld als een eigenschap technologie beschikbaar voor zoekopdrachten is, toegevoegd -technologie: mobielee aan uw query naar inhoud over mobiele technologieën uitsluiten van zoekresultaten weer te geven.

  Opmerking: Een query moet ten minste één zoekterm bevatten die u wilt vinden. Query’s die alleen termen bevatten die u wilt uitsluiten, leiden tot een foutbericht.

 • Focus op een bepaalde server    Als de eigenschap site beschikbaar voor zoekopdrachten is, u kunt toevoegen site:servernaam aan uw query kunt richten van uw zoekopdracht op inhoud die is opgeslagen op een bepaalde server.

  Opmerking: Tekens backslash (\) werken niet in een query. Daarom gebruik geen backslashes voor een serverpad wanneer u typt het site: \\servernaam.

Naar boven

Tips voor Geavanceerd zoeken

Als u de pagina Geavanceerd zoeken wilt weergeven, klikt u op de koppeling Geavanceerd zoeken die naast het vak Zoeken wordt weergegeven. U kunt Geavanceerd zoeken gebruiken als u een logische zoekactie op woorden of woordgroepen wilt uitvoeren en als u het bereik van de zoekactie wilt beperken tot een bepaalde taal of indeling of eigenschap.

 • Woorden opnemen of uitsluiten    U kunt onder de kop Documenten zoeken met kiezen of naar overeenkomsten moet worden gezocht met welke van de woorden die u typt dan ook of met alle woorden die u typt, en u kunt kiezen of u de gevonden inhoud wilt opnemen of uitsluiten.

 • Het zoekbereik verkleinen tot resultaten in bepaalde talen    U kunt onder de kop De zoekactie verfijnen de selectievakjes inschakelen die naast het item Alleen de taal (talen) worden weergegeven als u uw zoekresultaten wilt beperken tot inhoud die in de opgegeven talen is geschreven.

 • Alle resultaten van een bepaald type weergeven    Gebruik de lijst Resultaattype als u het zoekbereik wilt verkleinen van Alle resultaten naar Documenten, Word-documenten, Excel-documenten of presentaties.

 • Zoeken op eigenschappen    Als u wilt zoeken naar inhoud die met bepaalde eigenschapswaarden is gemarkeerd, kunt u de velden naast de kop Waar de eigenschap gebruiken. U kunt kiezen of de gezochte eigenschapswaarde geheel of gedeeltelijk moet overeenkomen en of u de gevonden inhoud wilt opnemen of uitsluiten.

 • Zoeken naar meerdere eigenschappen    Kies de waarde van de eerste eigenschap en klik vervolgens op Eigenschap toevoegen als u op meerdere eigenschappen wilt zoeken of als u op een andere waarde voor dezelfde eigenschap wilt zoeken. Een zoekactie naar de volgende eigenschappen:

Titel

Bevat

Project

En

Beschrijving

Bevat

Huidige

 • geeft inhoud als resultaat met zowel Project in de Titel als Huidige in de Beschrijving. Als u de logische operator wijzigt naar Or, worden de resultaten uitgebreid zodat deze inhoud omvatten die of Project in de Titel of Huidige in de Beschrijving bevatten.

 • Zoeken op datum    Als u een datumeigenschap, zoals Gemaakt Date , of Laatste gewijzigd Date, worden de opties voor logische operator is gelijk aan, eerdere waarnaar metnof Later waarnaar metn. Typ de datumwaarde in het formulier dd-mm-jjjj. Bijvoorbeeld, gebruikt u deze waarden

Laatst gewijzigd

Later dan

01/05/2007

 • gebruiken als u naar inhoud wilt zoeken die sinds 1 mei 2007 is gewijzigd.

Naar boven

Tips voor het verbeteren van zoekresultaten

De zoekvoorziening kan worden geoptimaliseerd als al diegenen binnen uw organisatie die online inhoud beheren, indelen en zoeken, samenwerken om zoekresultaten te verbeteren. Hierna volgt een aantal voorbeelden van acties die u kunt ondernemen om de zoekresultaten binnen uw organisatie te verbeteren.

 • De pagina met uw gebruikersprofiel bijwerken    Ga in Office SharePoint Server naar het tabblad Mijn profiel van Mijn site, klik op Details bewerken en werk uw gebruikersprofiel bij. Geef waarden op voor de eigenschappen die u kunt bewerken, zoals uw persoonlijke beschrijving en contactgegevens. Andere personen in uw organisatie kunnen u zo makkelijker vinden en nagaan welke inhoud u maakt.

 • Gebruik namen die anderen kunnen identificeren    Gebruik intuïtieve Documenttitels, bestandsnamen en paden die helpt bij het identificeren van het onderwerp van uw inhoud. Als u het schema voor een komende verplaatsen op de website van uw team boeken, bijvoorbeeld, geef de pagina een duidelijke titel, zoals Team verplaatsen planning, en plaatsen op een locatie die u gemakkelijk kunt onthouden, zoals http://oursite/schedules.

 • Eigenschapswaarden aan uw inhoud toewijzen    U kunt alleen op auteur, titel of andere eigenschappen naar inhoud zoeken als er door de eigenaren van de inhoud waarden aan items worden toegewezen. Wijs wanneer u inhoud toevoegt waarden toe aan de eigenschappen die vaak in zoekopdrachten worden gebruikt, zoals Auteur, Titel, Beschrijving en Technologie.

  Tip: Eigenaren van documentbibliotheken kunnen inhoudtypen definiëren waarbij er van gebruikers wordt gevergd dat ze waarden voor bepaalde eigenschappen opgeven op het moment dat ze bestanden inchecken.

 • Vragen om eigenschappen die in zoekacties worden gebruikt    Wanneer inhoud voor zoekdoeleinden is geïndexeerd, worden de bijbehorende eigenschappen en waarden opgeslagen. Uw beheerder kan inhoudseigenschappen toewijzen aan beheerde eigenschappen die u kunt selecteren in het webonderdeel Geavanceerd zoeken of die u handmatig in het vak Zoeken kunt invoeren.

  U kunt hierdoor met behulp van standaardeigenschapnamen zoeken in siteverzamelingen, ongeacht hoe de eigenschappen die aan inhoud worden toegewezen in bepaalde siteverzamelingen of gegevensbronnen worden genoemd. (De beheertaak van het toewijzen van eigenschappen leidt op deze wijze tot geoptimaliseerde zoekresultaten.)

 • Vragen om aangepaste bereiken    Als uw organisatie of team regelmatig query’s uitvoert op bepaalde sites of servers of inhoud gebruikt die met bepaalde eigenschapswaarden is gemarkeerd, kunt u uw beheerder vragen bereiken te definiëren die zich op de desbetreffende bronnen richten. Vraag vervolgens de eigenaren van de websites die u het vaakst gebruikt om de desbetreffende bereiken naast het vak Zoeken op hun pagina's weer te geven.

  Een beheerder van een siteverzameling kan bereiken aanpassen en toevoegen en kan bereiken in weergavegroepen indelen. Site-eigenaren kunnen vervolgens exemplaren van het webonderdeel voor het Zoekvak op hun webpagina’s bewerken en een weergavegroep met de gewenste bereiken toewijzen om hun lijsten met bereiken te vullen.

 • Trefwoorden en meest relevante treffers voorstellen    Wanneer u een trefwoord of een van de synoniemen van een trefwoord in een query opneemt, worden in een speciaal gebied naast de zoekresultaten een definitie van het desbetreffende trefwoord en de bijbehorende meest relevante treffers weergegeven. De trefwoorden die de beheerder toevoegt, vormen naar mate hun aantal toeneemt een interactieve woordenlijst met termen die u naar aanbevolen inhoudsbronnen verwijzen en die u in staat stellen om naar complexe documenten te zoeken.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×