Time Intelligence in PowerPivot in Excel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

DAX (Data Analysis Expressions) heeft 35 specifieke functies voor het aggregeren en vergelijken van gegevens over een bepaalde periode. In tegenstelling tot de datum- en tijdfuncties van DAX, heeft Excel geen vergelijkbare time intelligence-functies. De reden hiervoor is dat time intelligence-functies met gegevens werken die voortdurend veranderen, afhankelijk van de context die u selecteert in draaitabellen en Power View-visualisaties.

Met time intelligence-functies wilt werken, moet u beschikken over een datumtabel opgenomen in uw gegevensmodel. De datumtabel moet een kolom met één rij voor elke dag van elk jaar opgenomen in uw gegevens bevatten. Deze kolom is als de datumkolom beschouwd (Hoewel deze naam kunt wat u maar wilt). Veel time intelligence-functies vereist in de datumkolom om te berekenen op basis van de datums die u als velden in een rapport selecteert. Bijvoorbeeld, hebt u een maateenheid die een haakje einde van het kwartaal saldo berekend op basis van de functie CLOSINGBALANCEQTR in volgorde voor Power Pivot om te weten wanneer het einde van het kwartaal echt is, deze moet verwijzen naar de kolom date in de datumtabel om te weten wanneer het kwartaal begint en eindigt. Meer informatie over datumtabellen, gaat u naar informatie over datumtabellen en maken in Power Pivot in Excel.

Functies

Functies waarmee één datum wordt geretourneerd

Met de functies in deze categorie wordt één datum geretourneerd. Het resultaat kan vervolgens worden gebruikt als argumenten voor andere functies.

Met de eerste twee functies in deze categorie wordt de eerste of laatste datum in de Date_Column in de huidige context geretourneerd. Dit kan handig zijn als u de eerste of laatste datum wilt zoeken waarop u een transactie van een bepaald type had. Deze functies bevatten slechts één argument: de naam van de datumkolom in de datumtabel.

Met de volgende twee functies in deze categorie wordt gezocht naar de eerste of laatste datum (of een andere kolomwaarde) waarop een expressie een niet-lege waarde heeft. Dit wordt meestal gebruikt in situaties zoals voorraad, waarin u de laatste voorraadhoeveelheid wilt weten en u niet weet wanneer de laatste voorraadtelling is uitgevoerd.

Zes andere functies waarmee één datum wordt geretourneerd, zijn de functies waarmee de eerste of laatste datum van een maand, kwartaal of jaar in de huidige context van de berekening wordt geretourneerd.

Functies waarmee een tabel met datums wordt geretourneerd

Zijn er 16 time intelligence-functies waarmee een tabel met datums wordt geretourneerd. De meeste gevallen wordt deze functies worden gebruikt als een argument SetFilter aan de functie CALCULATE . Net als alle time intelligence-functies in DAX wordt elke functie een datumkolom ophalen als een van de argumenten.

De eerste acht functies in deze categorie beginnen met een datumkolom in een huidige context. Bijvoorbeeld als een maateenheid in een draaitabel gebruikt, kunnen er een maand of jaar op de kolomlabels of rijlabels. Het uiteindelijke resultaat is dat de datumkolom is gefilterd, zodat alleen de datums voor de huidige context. Vanaf die de huidige context, deze acht functies vervolgens berekenen van de vorige (of volgende) dag, maand, kwartaal of jaar en die datums in de vorm van een tabel met één kolom te retourneren. De 'vorige' functies werken achteruit vanaf de eerste datum in de huidige context en de 'volgende' functies naar voren verplaatsen uit de laatste datum in de huidige context.

De volgende vier functies in deze categorie zijn vergelijkbaar, maar in plaats van het berekenen van een vorige (of volgende) periode, wordt hiermee de set datums berekend in de periode ‘maand tot datum’ (of kwartaal tot datum, of jaar tot datum of in dezelfde periode van het vorige jaar). Met deze functies worden de berekeningen uitgevoerd op basis van de laatste datum in de huidige context. Voor SAMEPERIODLASTYEAR moet de huidige context een aaneengesloten set datums bevatten. Als de huidige context niet een aaneengesloten set datums is, wordt met SAMEPERIODLASTYEAR een fout geretourneerd.

De laatste vier functies in deze categorie zijn complexer en krachtiger. Met deze functies wordt van de set datums in de huidige context verschoven naar een nieuwe set datums.

 • DATEADD (Date_Column, Number_of_Intervals, Interval)

 • DATESBETWEEN (Date_Column, begindatum, einddatum)

 • DATESINPERIOD (Date_Column, begindatum, Number_of_Intervals, Interval)

Met DATESBETWEEN wordt de set datums tussen de opgegeven begin- en einddatum berekend. Met de overige drie functies wordt er een bepaald aantal tijdsintervallen verschoven vanaf de huidige context. Het interval kan dag, maand, kwartaal of jaar zijn. Met deze functies kunt u eenvoudig het tijdsinterval voor een berekening verschuiven met een van de volgende intervallen:

 • Twee jaar terug

 • Een maand terug

 • Drie kwartalen vooruit

 • 14 dagen terug

 • 28 dagen vooruit

In deze gevallen hoeft u alleen het interval op te geven en het aantal intervallen dat moet worden verschoven. Een positief interval gaat vooruit in de tijd en een negatief interval gaat terug in de tijd. Het interval zelf wordt opgegeven met het trefwoord DAY, MONTH, QUARTER of YEAR. Deze trefwoorden zijn geen tekenreeksen, dus moeten deze niet tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

Functies waarmee expressies over een periode worden geëvalueerd

Met deze categorie functies wordt een expressie over een opgegeven periode geëvalueerd. Dit kunt u ook doen met CALCULATE en andere time intelligence-functies. Voorbeeld:

= TOTALMTD (Expression, Date_Column [, SetFilter])

is precies hetzelfde als:

= CALCULATE (Expression, DATESMTD (Date_Column)[, SetFilter])

Het is echter eenvoudiger om deze time intelligence-functies te gebruiken wanneer deze goed aansluiten op het probleem dat moet worden opgelost:

 • TOTALMTD (Expressie, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Expressie, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Expressie, Date_Column [, SetFilter] [, YE_Date]) *

Deze categorie bevat een groep functies waarmee begin- en eindsaldi worden berekend. Voor deze specifieke functies moet u bekend zijn met bepaalde concepten. Ten eerste is het beginsaldo van een bepaalde periode gelijk aan het eindsaldo van de vorige periode. Het eindsaldo bevat alle gegevens tot en met het einde van de periode, terwijl het beginsaldo geen gegevens van de huidige periode bevat.

Met deze functies wordt altijd de waarde van een expressie geretourneerd die is geëvalueerd voor een specifiek moment. Het moment waar het om gaat, is altijd de laatst mogelijke datumwaarde in een kalenderperiode. Het beginsaldo is gebaseerd op de laatste datum van de vorige periode, terwijl het eindsaldo is gebaseerd op de laatste datum in de huidige periode. De huidige periode wordt altijd bepaald door de laatste datum in de context van de huidige datum.

Aanvullende bronnen

Artikelen: informatie over datumtabellen en maken in Power Pivot in Excel

Naslag: naslag voor DAX-functiesop Office.com

Voorbeelden: winst en Verliesgegevensmodellen en analyse met Microsoft PowerPivot in Excel

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×