Tijdzones toevoegen, verwijderen of wijzigen

U kunt op elk gewenst moment de tijdzone in Outlook wijzigen zodat deze overeenkomt met uw huidige geografische locatie. Het wijzigen van de tijdzone in Outlook is hetzelfde als het wijzigen in het Configuratiescherm van Windows, en de wijziging wordt doorgevoerd in de tijd die wordt weergegeven in alle andere Microsoft Windows-Programma's.

Uw tijdzone wijzigen

Wanneer u in Outlook de instelling voor de tijdzone wijzigt, worden alle weergaven van de agenda bijgewerkt zodat ze de nieuwe tijdzone weergeven en alle agenda-items de nieuwe tijdzone weergeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Typ op het tabblad agenda onder tijdzoneseen naam voor de huidige tijdzone in het vak Label .

 4. Klik in de lijst Tijdzone op de tijdzone die u wilt gebruiken.

  Notities: 

  • Wanneer u de tijdzone en de zomertijd instellingen in Outlook aanpast, worden ook de instellingen voor klokinstellingen van Windows aangepast.

  • Wanneer Outlook is ingesteld op een tijdzone die de zomertijd nagaat, wordt de klok standaard aangepast aan de zomertijd. U kunt de aanpassing uitschakelen. Dit wordt echter niet aanbevolen.

  • Sommige tijdzones hebben geen zomertijd. Wanneer Outlook is ingesteld op tijdzone die niet werkt met de zomertijd, zoals Arizona in de Verenigde Staten, kan de instelling voor de zomertijd niet worden ingeschakeld.

In de nieuwste versies van Outlook voor Office 365 kunnen drie aparte tijdzones in de agenda worden weergegeven.

In andere versies van Outlook, waaronder Outlook 2019 volume licentie, Outlook 2016, Outlook 2013 en Outlook 2010 kunt u twee tijdzones weergeven.

De tijdzones kunnen bijvoorbeeld uw lokale tijdzone, de tijdzone van een andere bedrijfslocatie en de tijdzone van een stad zijn waar u vaak naartoe reist. De tweede en derde tijdzones worden alleen gebruikt om een tweede en derde tijdbalk in de agendaweergave weer te geven en hebben geen invloed op de manier waarop agenda-items worden opgeslagen of weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Schakel op het tabblad agenda onder tijdzoneshet selectievakje een tweede tijdzone weergeven in en schakel het selectievakje een derde tijdzone weergeven in, indien nodig. 

 4. Typ in het vak Label voor elke tijdzone een naam voor de extra tijdzone.

 5. Klik in de lijst Tijdzone op de tijdzone die u wilt toevoegen.

 6. Als u wilt dat de klok van uw computer automatisch wordt aangepast aan de zomertijd (DST), schakelt u het selectievakje aanpassen aan zomertijd in. Deze optie is alleen beschikbaar in tijdzones die gebruikmaken van zomertijd (DST).

Wanneer u twee of drie tijdzones in de agenda hebt weergegeven, kunt u de positie ervan wisselen.

 1. Klik in de agendamet de rechtermuisknop op de tijdbalk en klik vervolgens op tijd zone wijzigen.

 2. Klik onder tijdzonesop tijdzones verwisselen.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Schakel op het tabblad agenda onder tijdzoneshet selectievakje een tweede tijdzone weergeven en/of het selectievakje een derde tijdzone weergeven in.

Meer informatie over tijdzones in Outlook

De begin-en eindtijd voor de items in de Outlook-agenda worden opgeslagen in de Coordinated Universal Time (UTC)-indeling, een internationale tijd norm die vergelijkbaar is met Greenwich Mean time.

Wanneer u een vergaderverzoek verzendt naar een deelnemer in een andere tijdzone, wordt het vergaderitem op de respectieve lokale tijden weergegeven in de agenda van elke persoon, maar in UTC opgeslagen.

De organisator van een vergadering in de Verenigde Staten in de Verenigde Staten verstuurt bijvoorbeeld een vergaderverzoek voor 2:00 P.M. Pacific time naar een deelnemer in de tijdzone van de Verenigde Staten. De deelnemer ziet de vergadering als beginnend bij 3:00 P.M. Mountain Time. In beide gevallen wordt de vergadering opgeslagen met dezelfde UTC-tijd van 10:00 P.M..

Als er twee tijdzones worden weergegeven, wordt de tijdzone van de organisator van de vergadering gebruikt als referentiepunt. Als u een vergadering organiseert en beschikbaarheidsinfo weergeeft voor genodigden van andere tijdzones, worden de bezette tijden zodanig aangepast dat ze correct worden weergegeven in de tijdzone. De tweede tijdzone wordt alleen weergegeven wanneer u de agenda bekijkt in de dag-of weekweergave.

Uw tijdzone wijzigen

Wanneer u de huidige tijdzone wijzigt, worden alle Agendaweergaven bijgewerkt zodat ze de nieuwe tijdzone weergeven en alle agenda-items worden verplaatst, zodat ze de nieuwe tijdzone weergeven. Wanneer u in de Verenigde Staten van de Pacific time zone overstapt naar de weergave Mountain Time, worden al uw afspraken een uur later weergegeven.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op agendaopties.

 3. Klik op tijd zone.

 4. Typ onder huidige Windows-tijdzoneeen naam voor de huidige tijdzone in het vak Label .

 5. Klik in de lijst Tijdzone op de tijdzone die u wilt gebruiken.

 6. Als u wilt dat de klok van uw computer automatisch wordt aangepast aan de zomertijd (DST), schakelt u het selectievakje aanpassen aan zomertijd in.

  Deze optie is alleen beschikbaar in tijdzones die gebruikmaken van zomertijd (DST).

  Notities: 

  • Gebeurtenissen die de hele dag duren, worden ook verplaatst naar een wijziging van de tijdzone. Gebeurtenissen van één dag lijken langer dan 24 uur. De Amerikaans uur van de Verenigde Staten in de Verenigde Staten van 12:00 tot en met 1:00 uur van de Verenigde Staten tot uur juli

  • Wanneer u de tijdzone en de zomertijd instellingen in Outlook aanpast, worden dezelfde instellingen in Microsoft Windows op dezelfde manier aangepast.

  • Sommige tijdzones hebben geen ZOMERtijd. Wanneer Outlook is ingesteld op een niet-DST-tijdzone, zoals Arizona in de Verenigde Staten, wordt het selectievakje aanpassen aan zomertijd niet alleen uitgeschakeld, maar ook uitgeschakeld.

  • Wanneer Outlook is ingesteld op een tijdzone met DST, wordt het selectievakje aanpassen aan zomertijd automatisch ingeschakeld. U kunt het selectievakje uitschakelen, hoewel dit niet wordt aanbevolen.

In Outlook kunnen twee afzonderlijke tijdzones in de agenda worden weergegeven. De twee tijdzones kunnen bijvoorbeeld de lokale tijdzone en de tijdzone van een stad zijn waar u vaak naartoe reist. Wanneer u de andere plaats verblijft, wilt u misschien uw agenda-items weergeven ten opzichte van de tijdzone voor die stad. Als u een tweede tijdzone in uw Outlook-agenda wilt weergeven, schakelt u het selectievakje een extra tijdzone weergeven in het dialoogvenster Tijdzone in. De tweede tijdzone wordt alleen gebruikt om een tweede tijdbalk in de agendaweergave weer te geven en heeft geen invloed op de manier waarop agenda-items worden opgeslagen of weergegeven.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op agendaopties.

 3. Klik op tijd zone.

 4. Schakel het selectievakje een extra tijdzone weergeven in.

 5. Typ in het vak Label een naam voor de extra tijdzone.

 6. Klik in de lijst Tijdzone op de tijdzone die u wilt toevoegen.

 7. Als u wilt dat de klok van uw computer automatisch wordt aangepast aan de zomertijdwijzigingen, schakelt u het selectievakje aanpassen aan zomertijd in.

  Deze optie is alleen beschikbaar in tijdzones die gebruikmaken van zomertijd (DST).

Tip: U kunt snel overstappen van de huidige tijdzone naar de andere tijdzone door te klikken op tijd zones verwisselen. Deze wijziging is van invloed op alle tijd worden weergegeven in Outlook en in alle andere Microsoft Windows-Programma's.

Wanneer u twee tijdzones in de agenda hebt weergegeven, kunt u hun posities naar wens wisselen.

 1. Klik in de agenda met de rechtermuisknop op de lege ruimte boven aan de tijdbalk en klik vervolgens op tijd zone wijzigen.

 2. Als u dat nog niet hebt gedaan, schakelt u het selectievakje een extra tijdzone weergeven in, klikt u in de lijst Tijdzone op de tijdzone die u wilt weergeven en typt u een naam voor de tweede tijdzone in het vak Label .

 3. Klik op tijd zones verwisselen.

Opmerking: Deze wijziging is van invloed op alle tijd worden weergegeven in Outlook en in alle andere Microsoft Windows-Programma's.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op agendaopties.

 3. Klik op tijd zone.

 4. Wis het selectievakje een extra tijdzone weergeven in.

Info over tijdzones in Outlook

U kunt in Outlook een tweede tijdzone toevoegen en weergeven, wat handig kan zijn wanneer u vergaderingen of telefonische vergaderingen plant met personen die in andere tijdzones werken. Wanneer u een tweede tijdzone toevoegt, wordt de huidige tijd in de primaire tijdzone gemarkeerd met een kleurovergang, zodat u deze beter kunt zien.

Schermafbeelding van twee tijdzones

Als er twee tijdzones worden weergegeven, wordt de tijdzone van de organisator van de vergadering gebruikt als referentiepunt. Als u een vergadering organiseert en de beschikbaarheidsinfo voor genodigden van andere tijdzones bekijkt, worden de bezette tijden zodanig aangepast dat ze correct worden weergegeven in de tijdzone. De tweede tijdzone wordt alleen weergegeven wanneer u de agenda bekijkt in de dag-of weekweergave.

Als u in een bepaalde tijdzone bent en u een vergaderverzoek verzendt naar een deelnemer in een andere tijdzone, wordt het vergaderingsitem op de juiste lokale tijden weergegeven in de agenda van elke persoon, maar wordt dit weergegeven als dezelfde absolute tijd in UTC.

Als de organisator van een vergadering in de Verenigde Staten een vergaderverzoek verzendt voor een vergadering die begint met 2:00 P.M. Pacific Time to een deelnemer in de Mountain Time zone, wordt de deelnemer de vergadering weergegeven als beginnend bij 3:00 P.M. Mountain Tim n. In beide gevallen wordt de vergadering op de servers opgeslagen vanaf dezelfde UTC-tijd (10:00 pm).

Opmerking: Met betrekking tot tijdzones, afspraken, vergaderingsitems en gebeurtenissen die de hele dag duren, worden allemaal op dezelfde manier afgehandeld.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×