Door de spelling-of grammaticacontrole wordt ongewenst of onverwacht tekst gemarkeerd in Word voor Mac

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Soms wilt u dat de spelling-en grammaticacontrole fouten in sommige tekst negeert. In andere gevallen begrijpt u mogelijk niet waarom de spelling- of grammaticacontrole bepaalde tekst markeert; tekst die uit een enkel woord of een volledig document kan bestaan.

Als u de spellingcontrole gebruikt, worden de woorden in uw document vergeleken met de woorden in de hoofdwoordenlijst. De hoofdwoordenlijst bevat veelgebruikte woorden, maar biedt mogelijk geen eigennamen, technische voorwaarden, acroniemen, enzovoort. Daarnaast kan het hoofdlettergebruik in de hoofdwoordenlijst afwijken van uw document. Als u dergelijke woorden of dergelijk hoofdlettergebruik toevoegt aan een aangepaste woordenlijst, voorkomt u dat deze bij de spellingcontrole als fout worden gemarkeerd.

Zie woorden toevoegen of bewerken in een woordenlijst voor spellingcontrolevoor informatie over het gebruik en beheer van aangepaste woordenlijsten.

U kunt ervoor zorgen dat tekst door de spelling- en grammaticacontrole wordt genegeerd. Stel dat u tekst invoegt van een informele e-mailbericht met zinsdelen en slang-voorwaarden, en u wilt dat de spelling-en grammaticacontrole alle fouten in dit tekstblok negeert.

U kunt als extra ook een speciale stijl maken als u niet wilt dat de door u gebruikte inhoud op fouten en grammatica wordt gecontroleerd. Dat kan bijvoorbeeld als uw document technische inhoud bevat, zoals blokken computercode.

Opmerking: Als u wilt dat de spelling- en grammaticacontrole bepaalde tekst negeert, wordt geen enkele spel- of grammaticafout binnen die tekst gemarkeerd. Zorg er dus voor dat u iedereen die aan dit document werkt op de hoogte stelt dat u deze optie hebt gebruikt.

 1. Selecteer de tekst die u wilt negeren wat betreft spelling- en grammaticacontrole.

 2. Klik op het tabblad Controleren op Taal.

  Klik op het tabblad Controleren op Taal om de taal van de geselecteerde tekst in te stellen.

  In Word wordt het dialoogvenster Taal weergegeven.

 3. Selecteer Geen spelling of grammaticacontrole uitvoeren.

  Selecteer Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren om te voorkomen dat de tekst die u in Word hebt geselecteerd, wordt gecontroleerd.
 4. Klik op OK.

Als uw document tekst bevat die niet op spelling of grammatica moet worden gecontroleerd, kunt u deze optie wissen, zodat Word de tekst kan controleren.

 1. Selecteer het hele document.

  Dat kan onder meer door op COMMAND +A te drukken.

 2. Klik op het tabblad Controleren op Taal.

  In Word wordt het dialoogvenster Taal weergegeven.

 3. Schakel het selectievakje Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren uit.

 4. Klik op OK.

Wanneer u op het tabblad Controleren op Spelling- en grammaticacontrole klikt om de spelling en grammatica in het huidige document te controleren, worden in Word naast spelfouten grammaticafouten weergegeven als Grammatica controleren is geselecteerd. Boven aan het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt in Word het type fout beschreven dat momenteel wordt weergegeven.

Als de grammaticacontrole fouten markeert die u niet wilt verbeteren, kunt u de regels voor de grammatica en schrijfstijl zodanig aanpassen dat ze minder streng worden toegepast. Zie Opties voor grammatica en schrijfstijl selecteren in Word voor Macvoor meer informatie over het uitschakelen van regels voor specifieke grammatica-of schrijfstijlen.

Word biedt een grammaticacontrole voor natuurlijke taal waarbij mogelijke problemen na een uitgebreide analyse van de tekst worden gemarkeerd. Als de juiste taalstructuur van een zin niet door de grammaticacontrole kan worden vastgesteld of als twijfelachtig hoofdlettergebruik wordt gedetecteerd, wordt bepaalde tekst ten onrechte gemarkeerd of worden onjuiste suggesties voor verbetering voorgesteld.

Zie ook

Spelling en grammatica controleren in Office voor Mac

Opties voor grammatica en schrijfstijl selecteren in Word voor Mac

Woorden toevoegen of bewerken in een woordenlijst voor spellingcontrole

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×